Varlık barışında süre 30 Haziran 2017' ye kadar uzatıldı


Varlık barışında süre 30 Haziran 2017′ ye kadar uzatıldı

Varlık barışında süre 30 Haziran 2017′ ye kadar uzatıldı

Varlık Barışında süre 6 ay uzatıldı

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz ve hisselerin Türkiye’ ye getirilmesini özendiren Varlık Barışı Bakanlar Kurulu’nun “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurt dışında farklı ülkelerde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını serbestçe Türkiye’ye getirmek isteyenlerin 31 Aralık’ta bitiyordu. Ancak varlık  barışı başvuru süresi 6 ay daha uzatılarak 30 Haziran 2017’ye ertelendi.

Yurtdışında değerli mal varlığı bulunan ve bunları ülkemizde getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf etmesine imkan sağlayan ve kamuoyunda Varlık Barışı olarak bilinen düzenleme ile Türkiye’ye yurtdışından parasını, altınını ve hisse senetlerini getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Varlık barışında önemli konular

Ayrıca başka ülkelerden ülkemizde getirilecek olan tüm varlıkların ülkeye sokulmasında sırasında kişilerden vergi harç vb gibi herhangi bir ödeme alınmayacak. Yurtdışından tüm varlıklarını ülkemize getirmek isteyenlerin bankalardaki işlemlerinde yeni bir bankaya yada aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebilecek ve kıymetlerin getirildiğinin kabulü için bu kurumlara bildirim yapılması yeterli olacak.Yurtdışından getirilen kıymetlerin ülkeye getirilmesinde farklı kurumlardan belgeler istenmeyecek banka dekontu, aracı kurum işlem sonuç formları ve deklarasyon bildirime istinaden Gümrük İdaresi’nden alınan belgeler ile kişiler ülkemize getirilmiş olduğunu belgeleyebilecek. Bankalara  ve ya aracı kuruma getirilmesinde kabul edilmesi için yapılan bildirimlerde ise İlgili tebliğde yer alan “form” kullanılacak.

Eskiye dönük araştırma yapılmayacak. Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurumlar ve aracı kurum ve bankalar getirildiğine dair ve ülkede tasarruf edildiğinde dair bir inceleme ve araştırma yapmayacak ve bildirim yapılmasında kullanılacak olan  tebliğ ile belirlenen form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyecek.

Tüm şirket, ortakları ve temsilcileri vekalet ve temsilci sözleşmesi ile yurtdışından Türkiye ye kıymetleri getirme imkanları bulunuyor. Yurtdışından getirilecek olan kıymetler için vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecek. Buna  ithalde alınanlar da dahil ediliyor.

Yurtdışından getirilen kıymetlere yönelik geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacak ve  başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat da yapılmayacak ve dolayısıyla geçmişe dönük bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak. Ayrıca tüm bu varlıklara ilişkin bildirimlerin, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamına alınmayacak.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git