Devlet Destekli

7150 Sayılı Ohal KHK Değiklik Kanunu (Görevden Alınanlar)

7150 Sayılı Ohal KHK Değiklik Kanunu (Görevden Alınanlar)

OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7150 sayılı kanun Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kamu personeline ait kesin hükümler neticesinde görevden alınanların yanı sıra, görevlerine iade edilenler de olmuştur. FETÖ PDY terör örgütüne mensup olmaktan yargılanan çok sayıda kişi hakkında verilen nihai kararlar kanunda yer almaktadır. Detaylar haberimizde.

Kamu Personeline Dair Tedbirler

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından FETÖ ve Paralel Devlet Yapılanması mensupları ile ilgili nihai kararlar verilmeye devam etmektedir. Hükumet tarafından yapılan temizlik sürmektedir. Daha evvel pek çok ilde görevden uzaklaştırmalar yapılmış ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Açılan davaların sanıkları da yargılanmaya devam etmektedir. Millik Güvenlik kurulu tarafından ülke güvenliğine ya da devlete karşı eylemde bulunan şahısların bulunduğu tespit edilen yapı ve yapıya üye olanlar veya bunlar ile iletişimi olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevlerinden alınmış ve memurluktan çıkarılmıştır. Bu kişiler ile ilgili bir tebliğe gerek görülmemiştir. Özel kanunlara dayanılarak haklarında işlem yapılmıştır. Getirilen sınırlamalar aşağıdaki gibidir;

 • Görevden alınan kişilerin memuriyetlerine son verilebilmesi için haklarında herhangi bir mahkumiyet kararının olması şartı aranmaz.
 • Görev yaptıkları kamu kurumlarında tekrar çalışamazlar.
 • Bir daha herhangi bir kamu kurumunda çalışamaz ve memur olamazlar.
 • Dolaylı da olsa kamu hizmeti veremezler.
 • Ayrıca bu kişilerin yönetim kurulu ya da mütevelli heyeti üyeliği gibi sıfatları da ellerinden alınır.
 • Silah ruhsatları iptal edilir.
 • Şayet kamu kurumlarına ait olan lojmanlarda kalıyor iseler buraları 15 gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar.
 • Özel güvenlik şirketlerinde çalışmaları ya da bu şirketlere ortak olmaları kesinlikle yasaktır.
 • Var ise pasaportlarının iptaline karar verilir. 

Bu hükümlere göre görevlerinden çıkarılmış olanlar vali, büyükelçi, kaymakam vb. meslek sıfatlarından da mahrum olacaktır. Bu mesleklerinin sağladığı avantajlardan ve haklardan yararlanmaları da mümkün değildir.

İade Edilenlere Dair Hükümler

Görevlerine iade edilenler kanunun ikinci ve üçüncü eklerinde listelenmiştir. KHK’ nın yayın tarihinden itibaren haklarında iade kararı verilen şahıslar görevlerine geri dönebilecek ve 15 gün içerisinde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılacaklardır. Göreve dönen kişilerin, görevlerinden mahrum kaldıkları süre zarfı hesaplanır ve hesaplanan süre içerisindeki tüm maddi hakları için kendilerine ödeme yapılır. Ancak tazminat talebinde bulunamazlar. Görevlerine son verilen gün ile görevlerine iade edildikleri gün arasındaki süre hesaplanacaktır.

2 sayılı liste göreve iade edilenler

3 Sayılı Liste Göreve İade Edilen Personel

Yöneticilik unvanları dışındaki kadro ve pozisyonlara atananların öğrenim durumları dikkate alınarak yeni pozisyonlara da yerleştirilebilir. Kanunun yayın tarihinden itibaren ikinci ve üçüncü listede yer alan kişiler görevlerine geri dönerek tüm haklarına tekrar kavuşacaktır.

TSK Personeli (Rütbeleri Alınanlar)

İsteğe bağlı olarak emekli olanlar ya da emekli olmaya teşvik edilenler, görevlerinden ayrılan ya da istifa edenler MGK tarafından devletin güvenliğini tehlikeye sokacak yapı ve gruplara üye ise rütbeleri alınacaktır. Ayrıca emeklilik kimliklerinin de iptaline karar verilecektir. İlgili örgüte üye olmaktan ya da bu örgüt ile iletişim kurmak suçlarından görevlerinden uzaklaştırılmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli’ nin doğrudan ya da dolayı olarak herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görevlendirilmeleri kat’i surette yasaklanmıştır.

4 sayılı liste TSK Rütbesi Alınan Personel 

Ayrıca yönetim, denetim, tasfiye vb. kurullara olan üyelikleri de iptal edilecektir. Pasaportları, gemi adamlığı belgeleri, pilotluk lisansları ve silah ruhsatlarının iptaline karar verilecektir. Bu kişilerin güvenlik şirketlerine ortak olmaları ya da bu şirketlerde çalışmaları da yasaktır.

Emniyet Teşkilatı Personeli (Rütbesi Alınanlar)

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu‘ na göre zorunlu olarak emekliliğe sevk edilenler, isteğe bağlı olarak emekli olanlar, mesleklerinden çıkarılanlar ya da devlet memurluğu görevine son verilenlerin bahsi geçen yapıya herhangi bir surette üye olmaları ya da diğer üyeler ile irtibatta bulunmaları halinde  rütbeleri alınacaktır. Kanunda görevden alınan Emniyet Personeli 5 sayılı listede sıralanmıştır. Görevde bulundukları teşkilatlara ya da herhangi bir kamu kurumunda faaliyet göstermeye devam edemeyeceklerdir. Buralarda doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir görev alamazlar.

5 Sayılı liste Rütbesi Alınan Emniyet Teşkilatı Personeli 

Ayrıca silah ruhsatları iptal edilir. Emekli polis kimlikleri, pasaportları ve sahip oldukları pilot lisanslarının da yine iptaline karar verilecektir. Bu kişiler herhangi bir surette özel güvenlik şirketlerinin ortağı , sahibi yahut çalışanı olamazlar.

Jandarma Genel Komutanlığı (Rütbesi Alınanlar)

Jandarma Genel Komutanlığı‘ ndan re’sen emekli olmaları istenenler, isteğe bağlı emekli olanlar, istifa edenler, sözleşmeli olup da sözleşmesini fesh edenler ya da görevlerinden çekilmiş sayılanlar kanun hükümlerine göre astsubay, subay ya da uzman jandarma görevlerinde bulunanlardan Milli Güvenlik Kurulu tarafından devlet güvenliğini zora sokacak faaliyette bulunan ya da bu yapıların üyeleri ile iletişim halinde olanların rütbeleri alınacaktır.

6 Sayılı Liste Rütbesi Alınan Jandarma Personeli

Görevden alınan kişilerin meslek faaliyetlerine tekrar devam etmeleri mümkün değildir. Mesleki unvan ve sıfatları kullanamazlar. Ayrıca unvanlarının sunmuş olduğu sosyal haklardan yararlanmaları da mümkün değildir.

Bağlı bulundukları komisyon ve kurul üyelikleri de ortadan kaldırılmıştır. Pilot lisansları, pasaportları, silah ruhsatları ve gemi adamlığı belgeleri iptal edilecektir. Ayrıca mesleklerinin tanıdığı bir hak olarak konutlardan yararlananların bu konutları on beş içerisinde boşaltmaları gerekmektedir. Rütbeleri alınan ya da görevlerine son verilen kişiler güvenlik şirketlerinin sahibi ya da ortağı olamazlar. Ayrıca herhangi bir güvenlik şirketinde de çalışamazlar.

Yurt Dışında Eğitim Gören Öğrenciler İle İlgili Düzenleme

1416 sayılı yurt dışına öğrenci gönderilmesine dair kanun dahilinde eğitim görenlerden, terör örgütlerine ya da devlet güvenliğine karşı eylem gösteren yapılara üye olmak, buralarda faaliyet göstermek ya da bu yapılara bağlı olanlar ile iletişim kurmak suçundan kanunun 7 sayılı listesinde bulunan kişilerin eğitimlerine son verilmiştir.

7 Sayılı Liste Yurtdışında Öğrenim Görenler

Ayrıca eğitimi sonlandırılan kişilerin ülkeye döndüklerinde denklikleri yapılmaz. Eğitim sonrası sahip olacakları akademik unvanlara da son verilir.

Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Tedbirler

Şahısların yanı sıra ilgili yapıyı desteklemekten ötürü bazı kurum ve kuruluşların kapatılmasına karar verilmiştir. 8. liste bunlara ilişkindir. Milli Güvenlik Kurulu tarafından milli güvenliği zedelediği düşünülen ya da güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapılara ilişkin olarak bunlara üyelik ya da herhangi bir bağlı olan kurum ya da kuruluşlar kesin surette kapatılacak ve faaliyetlerine son verilecektir. 

Kapatılmasına karar verilen kurum ve kuruluşların mal varlıkları milli hazineye devredilmiş sayılacaktır. Ayrıca hazineye yapılacak olan devir esnasında herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Gayrimenkul olanlar ise yine hazineye kaydedilecektir. Bu kurum ya da kuruluşların borcu olmasından ötürü hazineden herhangi bir şahıs ya da kurum tarafından borç talebinde bulunulamaz. Devir işlemleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Kanuna eklenen geçici madde neticesinde OHAL kapsamında yürürlüğe girmiş olan ve TBMM tarafından kabul edilen kanun hükümlerinin geçerliliğinin sürdüğü bildirilmiştir.

7150 sayılı kanun yürürlük tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Hükümler Cumhurbaşkanı tarafından uygulanmaktadır.

Verilen kararlar, görevden alınan ve iade edilenlerin listelerini sizler ile paylaştık. 15 Temmuz şehitlerimize Allah’ tan rahmet diliyoruz..

7150  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun metnini inceleyebilirsiniz.

Yorumlar
 1. Fatma dedi ki:

  Slm benin engeli raporum var elektirik faturalarını ödemeyedim bırakmış borcum bulunmaktadır çok yüksek geliyor.elektirik faturamda indirim istiyoruz.
  En azından elektirik kesilmez boruçundan dolayı kesilme kağıdı geldi.yardım istiyorum

 2. İsilmbaybuer dedi ki:

  İyk