2019 Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır? Para Ne Zaman Yatar?

2019 Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır? Para Ne Zaman Yatar?

2019 Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır? Para Ne Zaman Yatar?
31 Mart 2019 tarihinde eklendi.

Çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından yardıma muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardımların yapıldığı bilinmektedir. Mama ve bez yardımı konusunda da bu sosyal desteklerden bir tanesidir. Yeni doğan bebek bez parası, yeni doğan bebeğe mama yardımı vb. destekler ile aileler desteklenmektedir. İnternet üzerinden bu destekler ile ilgili sorgulama yapılabilir. Devlet tarafından bez ve mama yardımı bilinmektedir. Bez parası adı verilen destek ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatmaktadır. Ayrıca yeni doğan ikiz bebeklere de bez ve mama yardımı yapıldığı bilinmektedir. Bu yardımların nerelerden talep edilebileceğini ve tutarlarını sizler için araştırdık.

Mama ve Bez Yardımı Başvurusu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Belediyeler, vakıflar, sosyal yardımlaşma dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan bazıları ayni olurken bazıları da ihtiyaç sahiplerine nakdi olarak verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğundan vatandaşların hakların korunmasını sağlarken, aynı zamanda yeni doğanların aynı hayat standartlarına sahip olmaları için çeşitli destekler sağlanmaktadır.

Sosyal devlet gereği, hayatın her alanında şahısların yardım ve destek almaları, olumsuz durumların giderilmesi için devlet kurumları tarafından verilen pek çok destek bulunmaktadır. Verilen bu desteklerin daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Bu yardımın diğer yardım çeşitleri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Bu yardımların verilebilmesi için ailelerin ciddi manada ihtiyaç sahibi olması ve kişi başı gelir durumunun düşük olması gerekmektedir. Bu anlamda başvurular bağlı bulunulan belediyelere, sosyal yardımlaşma vakıflarına yapılabilir. Eşi vefat etmiş yardımı adı altında kadınlara 500 TL destek sağlanmaktadır.

mama-ve-bez-yardımı-başvurusu

Mama ve bez yardımı başvurusu

Yeni Doğan Bebek Bez Parası Nasıl Alınır?

Yeni doğum yapan ve maddi imkansızlıklar nedeni ile sıkıntı yaşayan ailelere devlet tarafından verilen pek çok destek bulunmaktadır. Bunlar bez ve mama yardımları olarak karşımıza çıkmaktadır. 2015 yılı bu konuda bir devrim niteliği taşımaktadır. Çünkü bu tarihten sonra bir defalık olmak üzere doğum yardımı almaya başlamıştır. Doğum yardımlarının yanı sıra yeni doğan bebeklerin mama ve bez ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile destekler verilmektedir. Bu destekler ile hem aileler zor durumdan kurtulmuş hem de doğan tüm çocukların eşit standartlarda dünyaya gelmesi sağlanmaktadır. Sadece tekil değil çoğul gebeliklerde de bu desteklere başvurulabilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen desteklerde, başvurular Sosyal Güvenlik Kurumları’ na yapılabilmektedir. Bu amaçla aileler aylık belirlenen tutarlar dahilinde bez ve mama yardımı alabilmektedir. Her ay iki yıl boyunca aileler bu desteklerden yararlanabilir. Yani desteği toplam süresi 24 ay olmaktadır. Belirlenen yardım tutar 239 TL’ dir. Bu desteklerden yararlanmak için ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Alt sınır yıllara göre değişiklik göstermektedir. Alt gelirlerinin gözlenmesi ile destek verilecek olan aile belirlenmektedir.

yeni-doğan-bebek-bez-parası-nasıl-alınır

Bez parası yardımı

Başvuru aşağıdaki yöntemler ile yapılır;

Bez yardımı için gerekli belgeler

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ na yazılacak bir dilekçe ile 
 • Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneklerine 
 • Muhtarlıklara yapılan başvurular değerlendirilecektir. 

Ancak bu destek yaşlı, engelli ya da yatalak durumunda olan hastalara verilen hasta bezi yardımı ile karıştırılmamalıdır.

Başvuru Evrakları

Yukarıdaki başvuru yerlerine aşağıdaki evraklar ile başvuru yapacak olanların başvuruları değerlendirildikten sonra talepleri kabul edilebilir.

 1. Başvuru formu (Başvurulan yerden temin edilecek.)
 2. T.C. kimlik belgesi 
 3. Gelir durumunu gösteren belge gerekiyor. 
başvuru-evrakları

Başvuru evrakları

Bu başvuru evrakları ile kuruma başvuru yapanların başvuru sonuçları 30 gün içerisinde belli olmaktadır. Başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasının bildirilmesi, ailenin cep telefonuna gönderilecek olan kısa mesaj ile yapılmaktadır. Bez ve mama paraları PTT şubeleri aracılığı ile alınmaktadır. Yardım alacak olan ailenin Türk vatandaşı olması , 2015 yılı sonrasında doğum yapmış olması ve doğan bebeğin sağ olarak hayatına devam etmesi gerekmektedir.  Doğum yapan annelere devlet desteği veriliyor. Bu destekleri içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Doğum ve Süt Yardımı

Yeni doğan bebeklere verilen bu yardımlar sadece mama ve bezle sınırlı değildir. Ailelere doğum ve süt yardımı da verilmektedir. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan ailelere ödenecek olan tutarlar aşağıdaki gibidir; 1. Tek doğan ve ilk çocuk için verilen doğum yardımı 300 TL 
 2. İkinci çocuk için 400 TL 
 3. Üç ya da daha fazla çocuklar için 600 TL verilmektedir.

Ancak bu tutarlar ikiz çocuklar için değişiklik göstermektedir. Tek olarak ifade etmemizin sebebi bu ayrıma gitmektir. Ayrıca çalışan annelere kreş parası desteği veriliyor.

doğum-ve-süt-yardımı

Doğum ve süt yardımı

 • İkiz çocuklarda ilk doğuma 700 TL 
 • Üçüz doğumlarda 1300 TL 
 • Dördüz ya da daha fazla olan çocuklara ise her çocuk için 600 TL eklenerek destek sağlanmaktadır. Bu yardımları alabilmek için yukarıda belirttiğimiz tarihin dikkate alınması gerekmektedir.

Dilekçe yolu ile ilgili kuruma başvuru yapanlar ilk çocuklarında ve çocuklarının tek olması durumunda 400 TL alacaktır. Yurt dışında doğan Türk çocuklar için verilecek olan yardım konsolosluklar ya da dış temsilciliklere yapılacaktır. Memur olan annelerin ise başvurularını çalıştıklara kurumlara yapmaları gerekmektedir. Ancak direk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması durumunda da talepler dikkate alınmaktadır. Ödemeler annelerin T.C. kimlik numaraları ile PTT şubelerine yapılmaktadır. Ayrıca gerekli bilgileri almak için 144 ve 183 numaraları da aranabilir.

Çocuk parası nereden alınır isimli içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dört kişilik bir aile için 2019 yılı için belirlenen tutar  1.738,37 TL olmaktadır. Bu rakamın 4′ e bölünmesi ile kişi başı tutar bulunur. Şayet bu tutar alt sınırdan düşük ise aile destekleme ödemesi alabilir. Ancak yeni doğan çocukları olan memur ailelere devlet tarafından verilen süt parası yardımı bulunmuyor.

Hasta Bezi Yardımı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen hizmetlerden bir tanesi de bez yardımıdır. Ancak bu yardımın yeni doğan çocuklar için verilen yardımlar ile karıştırılmaması gerekmektedir. Evde bakım hizmeti verilen hastalara bez yardımının da yapılması söz konusu olmaktadır. Bu yardımı alabilmek için sağlanması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu amaçla belirlenen ilk şart hastanın gerçek manada hasta bezine ihtiyaç duyup duymadığının belirlenmesidir. Bunun kanıtlanması için de tam teşekküllü bir hastaneden doktor raporu alınması gerekmektedir. Devlet hastanelerinde bulunan kurullar hasta üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bez desteği verilip verilmeyeceğine karar vermektedir.

hasta-bezi-yardımı

Hasta bezi yardımı

Diğer yardımlarda olduğu gibi bez yardımı alabilmek için pek çok doktorun imzası gerekmez. Bir doktorun vereceği rapor da yeterli olmaktadır. Hastanın bez yardımı alabilmesi için şayet çocuk ise 2 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Zaten 2 yaşına kadar yukarıdaki desteklerden yararlanılabilir. Yaş şartını taşımayan çocuklar için destek verilmemektedir. Devlet tarafından karşılanacak olan bez tutarı her hasta için günlük 4 adet olmaktadır. Her rapor için geçerli olan süre 2 aydır. Daha sonra raporun yenilenmesi gerekmektedir. Hasta alt bezi için verilen destek tutarı en fazla 169,90 TL olmaktadır. SGK tarafından destek verilebilmesi için doktor tarafından hazırlanan raporda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Hastalık türüne göre değerlendirme yapılacaktır. Rahatsızlık şayet kolostomili ise raporda (idrar) inkontinansa yazılmalıdır. Ürostomili hastalığı varsa da raporda (gayta) inkontinansının yazılması gerekmektedir. Bu şartların taşınması dahilinde kurumundan yardım talep edilebilir.

Bez Parası Yardımı Sorgulama

Bez yardımı alınabilmesi için T.C. kimlik belgesi, reçete, ürünün faturası, hastaya bakan şahsın kimliği ile birlikte Sosyal güvenlik Kurumu’na gidilmesi gerekmektedir. Her hasta için günlük 4 adet olacak şekilde yardım yapılır. Ödemenin yatırılıp yatırılmadığı e-devlet üzerinden yapılacak olan sorgu ile belirlenebilir. Ayrıca banka hesapları yolu ile de ödeme takibi yapabilirsiniz. Sorgulama yapmak için tıklayınız.

Dezavantajlı gruplar için devlet tarafından, sosyal yardım gereği vatandaşlara sunulan daha pek çok hizmet bulunmaktadır. Yapılacak başvuru sonrası desteklenmeye uygun görülenlerin T.C. kimlik numaralarına destekleme tutarları yapılmaktadır.

Bez Parası Ne Zaman Yatar?

SGK tarafından yapılan ödeme ortalama olarak 40 iş günü içerisinde kişinin Ziraat Bankası adına yatırılmaktadır. Kişinin T.C. Kimlik numaralı kimliği ile banka şubesine başvuru yaparak parasını alabilir. Başvuru sahibi hastanın kendisi olmak zorunda değildir. Para raporlarla birlikte başvuru yapanın hesabına yatar. Hasta yakınları da giderek ödemeyi alabilir.

Sosyal yardım alan ailelere yapılan yardımlardan bir tanesi de elektrik parası yardımıdır. Devlet tarafından 150 kw a kadar olan elektrik tüketimi için devlet tarafından destek verilecektir.

Mama, bez ve hasta bezi yardımları için 2019 yılında ilgili kurumalara başvurabilirsiniz. Bu yardımlar ihtiyaç sahipleri için bir hak mahiyeti taşımaktadır. Devletimiz, sosyal bir devlet olduğu için vatandaşlarımızı her anlamda desteklemeye devam etmektedir.Etiketler:

2019 Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır? Para Ne Zaman Yatar? Konusuna 15 Yorum Yapıldı
 1. Bir yardım eli dedi ki:

  Sayın yardım seven abilerim ablalarim ben Zeynep 1 yaşında çocuğum var 2 ayına kadar emzirebildim çünkü bebeğim ameliyat olmuştu köy yerinde iş imkanı yok eşim çalışamıyor fındık zamanı az bir gelirimiz oluyor ama ev ocak derken kendimize bebegimize iyi bakamiyoruz ben sizden sadece çocuğum için bi bağış bekliyorum. Onun maması bezi olsun bizim hiç bir şeyimiz olmasa da olur lütfen bir yardım eli

 2. Meral karatas dedi ki:

  Meraba 1 aylik cocugum var sadece esim calisiyo asgari ucretle yetistiremiyoruz cocuguda birakicak kimsem yok sizden ricam bez ve mama yardiminda bulunabilirmisiniz inanin gercekten esim zor yetistiriyo allah rizasi icin bize yardim edin

 3. Meral karatas dedi ki:

  Meraba 1 aylik cocugum var sadece esim calisiyo asgari ucretle yetistiremiyoruz cocuguda birakicak kimsem yok sizden ricam bez ve mama yardiminda bulunabilirmisiniz inanin gercekten esim zor yetistiriyo

 4. 8 aylık bebeğim var 4 numara bebek bezine ıslak mendile bebek bisküvisine ve kutu süte ihtiyacım var dedi ki:

  8 aylık bebeğim var. 4 numara bebek bezine, ıslak mendile, bebek bisküvisine ve kutu süte ihtiyacım var. PARA İSTEMİYORUM. ALLAH RIZASI İÇİN DESTEK OLURMUSUNUZ? Şekerli su ile büyüttüm bebeğimi. Evlat sahibi olan ne söylemek istediğimi anlar.
  emtn2018 @ gmail . com

 5. Zöhre dedi ki:

  İki buçuk yaşında oğlum var birbucuk yaşında kzm var kirada oturuyorum bezlerini almyorum eşim cezaevinde Allah rızası için yardım edin yardıma muhtaç bez yardımı matı yardım istiyorum lütfen

 6. Zor durumdayız dedi ki:

  Eşim çalışmıyor evin elektiriğini suyunu zor ödüyoruz iki tane küçük çocuğum var mama ve bez yardımı istemiştim bugün cevap geldi başvurunuzda başkanlığımıza talebinizi ilettiğiniz dilekçeniz işleme alınmış olup belediyemizin bu tür bir yardımda bulunmadığı hususunda bilgilerinize rica ederim bu kadar da olmaz devletimiz önce kendi vatandaşına yardım etse olmaz mı başkaları hergün et yiyor biz hergün makarna yapıyorum çocuklara

 7. Mama ve bez yardimi dedi ki:

  Oğlum 16 aylik bende mama ve bez yardimi alabilir miyim 24 ay gecerli diyorlar lutfen geri dönüş bekliyorum

  1. Bilgi dedi ki:

   Cevap alaabildiniz mi

 8. Acil dedi ki:

  Yenidoğan bebek bezi ve mama için çok ihtiyacım var napmam lazım

 9. Merhabalar dedi ki:

  Aslında SGK ya giderseniz size açıkça nasıl alacaklarinizi detaylı bir şekilde anlatır çok sayıda insanların bilmediği 10 kalem yardım çeşidi vardi

 10. Yardim dedi ki:

  Şimdi kızım benim üstüme resmi nikâhımız yok eşim cezaevinde üzerine alamadı şartlardan dolayı ben bu yardımdan yararlananiliyomuyum

 11. Kader bora dedi ki:

  Yardim istiyorum eşim işsiz yeni dogum yaptim iki cocugum var hic bir gelirimiz yok yardim istiyorum lutfen yardim edin cocuk parasi alamiyorum
  Bu insanlarin hali ne olucak

 12. Deniz b. dedi ki:

  Nerde oturuyorsun Hatice hanım beyazmasaya gidip başvuru yapın bir sürü yardım var durumu izah edin yardımcı olurlar

 13. Yardim istiyorum dedi ki:

  40 gunluk bir oglum var kocam calismiyor hicbir gelirimiz yok. Zor geciniyoruz Lutfen yardim edin.

 14. hatice koral dedi ki:

  9 AYLIK KIZIM İÇİN BEZ MAMA YARDIMI İSTİYORUM KİRAMI ÖEDYEMİYORUM FATURALARIMI KARŞILAYAMIYORUM GIDA ALAMIYORUM YARDIM CI OLUN LÜTFEN

Sayfa başına git