Devlet Destekli

2019 Sandık Ücretleri Ne Kadar? (Müşahit Memur Üye)

2019 Sandık Ücretleri Ne Kadar? (Müşahit Memur Üye)

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri yaklaşırken sandıkta görev alacakların listeleri de tek tek hazırlanıyor. Çok sayıda vatandaşımız sandık görevlisi ücret sorgulama işlemi yapıyor. Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak, ücretler ne zaman yatacak gibi soruların cevapları merak ediliyor. 2019 yılında yapılacak olan seçimler için Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen karar ile, seçimde görev alacak olan kişilere verilecek olan ücretler belli oldu. Detaylar haberimizde.

Sandık Görevlisi Ücret Sorgulama

Vatandaşlarımız 2019 yılı 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için sandık görevlisi ücretleri ile ilgili sorgulama yapmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 71 no’lu karar ile sandık görevlisi ücretleri belirlenmiştir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki kanunun 182. maddesinde belirtildiği gibi seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçimlerde görev alacaklar, mesai saatleri dahilinde ve haricinde çalışacak olan memur ve hizmetliler ile siyasi partiler tarafından atanmış olan sandık görevlilerine ve bunlar dışında yine seçimler için herhangi bir amaçla görevlendirilmiş olanlara 1 Ocak 2019 ve 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki memurların aylık katsayıları üzerinden hesaplanacak olan gündelik miktarları verilecektir. Ziraat Bankası Seçim Parası Sorgulama isimli içeriğimzden de detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sandık Görevlisi Ücret Sorgulama

Sandık Görevlisi Ücret Sorgulama

Sandık görevlisi ücretlerinde üst sınır 261 TL olarak belirlenmiştir. Dikkate alınacak olan memur aylık katsayısı ise 0,130597 olmaktadır. Ayrıca ücretler belirlenirken Bakanlar Kurulu tarafından verilen kararlar da esas alınmaktadır.

  • Seçimlerde görev alacaklar için: 600 gösterge rakamı kullanılacak ve bu gösterge rakamı memur aylık katsayısı ile çarpılacaktır.
  • Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeler İçin : 2000
  • Diğerleri için: 1000 gösterge rakamı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Geçen yıl ki ücretler de baz alınarak, gösterge rakamları dahilinde üst sınırı geçmemek üzere sandık görevlisi ücretleri belirlenmiştir.

Sandık Görevlisi Ücretleri

Seçimler için oluşturulan sandık kurullarında kurul başkanı (memur olması gerekiyor) ve 5 adet siyasi parti temsilcisi bulunmaktadır. Toplamda 6 asıl ve 6 adet de yedek üye belirlenmektedir. Siyasi parti temsilcileri müşahit olarak isimlendirilmektedir. Müşahitlerin bir siyasi partiye üye olması gerekmemektedir. Sandık kurullarında asker olarak görev yapanlar, idari amirler, zabıta memurları ve amirleri, TBMM üyeleri ve seçime katılmış olan adaylar görev alamayacaklardır. Bu kişiler dışında 18 yaşına gelmiş olan her birey sandıkta görev alabilir.

Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından yayınlanan 71 sayılı kararın 1. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri

2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu üyeleri derecelerine göre aşağıdaki ücretleri alacaktır;

Başkan ve Üyeler261 TL
Siyasi Parti Temsilcileri ile Birinci Dereceden Sorumlular130 TL
İkinci Dereceden Sorumlular126 TL
Üçüncü Dereceden Sorumlular124 TL
Dördüncü Dereceden Sorumlular121 TL
Bekçi, Şoför, Hizmetli ve Diğer Personel115 TL
Başka kurumda çalışan şoförler110 TL
Başka kurumda çalışan hizmetliler110 TL

Sandık Kurulları

Sandık kurullarında başkan ve üyeler yer almaktadır. Sandıkta görev alan siyasi parti temsilcileri, başkanlar, şoför ve hizmetliler ile ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki sorumlular ile il ve ilçe seçim kurullarında yer alan görevlilerin ücretleri yevmiye olarak  verilecektir. Sandık kurulu ve başkanları seçimlerden önce sandıkların korunması, pusulaların dağıtılması vb. konularda bir takım eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlere katılan 2 ve 3 gün üzerinden ücretlendirilmektedir.

Sandık Kurulları

Sandık Kurulları

Sandık kurullarında görev alan personelin ücretleri de değişiklik göstermektedir. Üyeler ve sandık kurulu başkanları farklı ücretler almaktadır. Ancak bu fark oldukça azdır. Sandık kurullarında yer alan üyelerin eğitimlere katılma durumlarına göre alacakları yevmiye miktarları da eğitim alınan süre ile yevmiye miktarı çarpılarak hesaplanacaktır.

Sandık Kurulu Başkanı124 TL
Sandık Kurulu Üyeleri115 TL

Sandık kurullarında yer alan 6 yedek üyeye normal şartlarda ücret ödenmemektedir. Şayet yedek üyeler, asıl üyelerin sandıktaki görevlerinde bulunmaması durumunda, onların yerlerine görev yaparlarsa ücret alabilecektir.İl ve İlçe Seçim Kurulları

İl ve ilçe seçim kurullarında görevlendirilecek olan personele verilecek olan ücretler aşağıdaki gibidir;

Başkan ve İl Seçim Kurulu Üyeleri130 TL
İlçe Seçim Kurulu Üyeleri115 TL
Seçmen Kütük Büro Müdürleri126 TL
Seçmen Kütük Büro Zabıt Katibi121 TL
Seçmen Kütük Büro Hizmetli115 TL
Askı Yerlerine Görev Alanlar110 TL
Başka kurumda çalışıp da görevlendirilen memurlar110 TL
Başka kurumda çalışıp da görevlendirilen şoförler110 TL
Başka kurumda çalışıp da görevlendirilen hizmetliler110 TL

Bina Sorumluları

Bina sorumluları 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde 124 TL ücret alacaktır.

Bina sorumlusu olarak görevlendirilen personelin bulunduğu noktalarda ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından 05:00′ da malzemelerin yer aldığı torbalar bina sorumlularına teslim edilecektir. Teslim alınan bu seçim malzemeleri il ve ilçe seçim kurulları tarafından görevlendirilen araçlar yardımı ile sandıkların yer aldığı bölgelere getirilecek ve buralarda tutanak hazırlanması dahilinde teslim edilecektir. Şayet sandıkların bulunduğu binalarda bina sorumluları yer almıyorsa, malzemelerin yer aldığı torbalar sandık kurullarına teslim edilecektir. Seçim tarihinden evvel getirilmiş olan seçim yasakları ise saat 24:00′ da bitmektedir.

Bina Sorumluları

Bina Sorumluları

YSK tarafından seçmen sorgulama sayfası aktif olarak faaliyet göstermektedir. Seçmen sorgulaması yaparak oy kullanacağınız sandık ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Müşahit Ücretleri

Sandık görevlileri ile müşahitleri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Müşahitler partiler tarafından görevlendirilmiş olan ve görevleri sadece gözlem yapmak olan kimselerdir. Bir nevi gönüllülük esası ile çalıştıklarından dolayı herhangi bir ücret almazlar. Ancak yerine getirmeleri gereken bir takım görevlerden söz etmek mümkündür. Bu görevler;

  1. Müşahitlere partiler tarafından müşahit kartı verilir. Oy vermeye başlamadan evvel müşahitler, kendilerine verilen bu kartlar sayesinde sandıkların bulundukları binalara erken saatlerde giriş yapabilirler. İçeri girmenize müdahale edildiği durumlarda hakkınızı savunabilirsiniz. Müşahit olmak yasal bir haktır.
  2. Sadece parti binasında değil, sandığın bulunduğu alan içinde de bulunabilirsiniz.
  3. Oy sayımı konusunda da müşahitlere önemli görevler düşmektedir. Şayet sayım işleminde bir hata yapılıyorsa, bu duruma müdahale edebilir ve sayımın tekrarını isteyebilirsiniz.
  4. Sayım sonuçlarına itiraz etmeniz durumunda oylar ikinci kez sayılabilir.
  5. Sayım işlemi bittikten sonra müşahitler ıslak imzalı olarak hazırlanmış olan bir tutanak talep edebilirler. Sandık kurulunda yer alan tüm üyeler tarafından bu tutanakların imzalanmış olmaları gerekmektedir.
  6. Sayım tamamlandıktan ve tutanaklar hazırlandıktan sonra torbanın ilçe seçim kuruluna götürülmesi gerekmektedir. Bu taşıma işlemi esnasında şayet araçta yer varsa müşahit de seçim kuruluna gitmek üzere yola çıkabilir. Müşahit nasıl olunur isimli içeriğimizden detaylı bilgi alabilir ve internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Sandık Görevlisi Ücretleri Ne Zaman Verilecek?

Seçimlere kısa bir zaman kaldı. Sandık görevlilerine, Yüksek Seçim Kurulu ve İl ve İlçe Seçim Kurulu üyelerine verilecek olan yevmiye tutarları açıklandı. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde görev alanlara ödemeler Ziraat Bankası kanalı ile yapılmıştı. Bu yıl kesin olmamakla birlikte ödemelerin Ziraat Bankası eli ile yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca seçim sonrası ücretlerin bankaya yatırılma tarihi de henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllarda ödemeler seçimleri takip eden 2 ya da 3. aylarda yapıldı. Ancak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ödemelerin hangi tarihler arasında yapılacağı netlik kazanmazken, görevliler yevmiye tutarlarına T.C. kimlik numaraları vasıtası ile kolayca çekebiliyor.

Sandık Görevlisi Ücretleri Ne Zaman Verilecek?

Sandık Görevlisi Ücretleri Ne Zaman Verilecek?

Sandık Görevlisi Ücreti Nereden Alınacak?

Seçimlerde görev alan sandık görevlileri, memur aylıkları baz alınarak günlük yevmiye ücretleri alıyor. Yukarıdaki bahsi geçen tutarlar YSK 71 sayılı kararı neticesinde ilan edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda sandık görevlilerinin ücretlerinin Akbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile alındığı bilinmektedir. Seçimler yapılmadan evvel Yüksek Seçim Kurulu ile belirlenen banka arasında bir sözleşme imzalanmaktadır. Bu sözleşme neticesinde sandık görevlileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile birlikte ödemelerini alabilirler.

Seçimlere az bir süre kala http://www.ysk.gov.tr/ adresinden görevlendirildiğiniz sandık ile ilgili bilgi almak amaçlı bir sorgulama ekranı aktif olmaktadır. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.