Devlet Destekli

2020 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

2020 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

Yıllık program ile birlikte hükumet tarafından vatandaşlara yeni yılda sevindirici haberler verildi. Erdoğan, tüm kesimlere yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Bu destekleme ile birlikte düzenlemeler hem günlük hayatta hem de ekonomik olarak hissedilecek. Reform paketinin refah düzeyini artıracağından bahsediliyor. Konular bu anlamda çeşitlilik arz ediyor. Ekonomiden sosyal yardımlara, adaletten sağlığa kadar pek çok konuda iyileşme sağlanacağı bildiriliyor. Her işçiye kıdem tazminatı verilmesinin yanı sıra çok sayıda işçiye istihdam sağlanacağı bildiriliyor. Düzenlemeler ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2020- 2023 yılları arasında geçerli olacak olan eylem planında 12 başlık yer alıyor. Bu başlıkların uygulanması neticesinde ülkemizin refah seviyesine ulaşacağı hedefleniyor. Başlıkları şu şekilde sıralamak mümkün.

 1. Adalet
 2. Eğitim
 3. Sağlık
 4. Aile ve kadın hakları
 5. Sosyal koruma
 6. Temel hak ve özgürlükler
 7. Kültür ve sanat
 8. Sosyal güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
 9. Üretim ve büyüme
 10. Çalışma hayatı ve istihdam politikaları
 11. Güvenlik
 12. Spor’ dur.

Erken Evlilik İle Mücadele Edilecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eli ile zorla ya da erken yaşta evlendirilenler için çalışma başlatılacak. Kadına şiddet konusunda da hizmet verilecek. Bu konu ile ilgili birimler oluşturulacak. Çocuk istismarlarının önüne geçilmesi adına tüm ihmaller göz ardı edilmeden çözümler bulunacak. Engellilere yönelik olarak kurulan kuruluş sayısı artırılacak. Eylem planı 2023 yılına kadar geçerli olacak. Bu amaçla bir strateji belgesi ya da eylem planı hazırlandı.

Emeklilere İyileştirme

Ülkemizin neredeyse 12 milyonu aşkın emekli vatandaşımız var. Düzenleme ile birlikte emekliler de unutulmadı. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları enflasyon oranları dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Hesaplamada son  ayın verileri kullanılacak. Ayrıca kamuda çalışanlar ile yapılan anlaşma maddelerine göre memur maaşları ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak. Bu zamların 2020 yılında iki kez yapılması bekleniyor. İlk zam Ocak ayında % 4 oranında yapılacak. İkinci zam ise Temmuz ayında % 5 olacak.

Eğitim Alanında Düzenleme

Hayat Boyu öğrenme programları bildiğimiz üzere Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde sürdürülüyor. Ancak yeni düzenlemede aynı başlığa tekrar yer verilerek bu başlığın ulusal düzeyde yayılması sağlanacak. İlk öğretim müfredatlarından bir iyileştirme yapılacak. Çocuklar yeteneklerine, karakterlerine ve ilgilerine göre eğitim alacak. İlk öğrenim düzeyinde not artık belirleyici kriter olmayacak. Kişisel gelişim konusu dikkate alınarak çocukların kendilerini çok yönlü olarak geliştirmeleri sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile yakından ilgilenilecek.

Kreş ve Bakımevi Desteği

Günümüz ekonomik şartları artık hem babanın hem de annenin çalışmasını zorunlu kılıyor. Ancak asgari ücret tutarları da belli. Düşük gelirli aileler de zaman zaman kreş ya da gündüz bakımevi imkanlarından yararlanmak istiyor. Bu amaçla ailelere destek sağlanacak. Bakımevinde kalan çocuklar için ise koruyucu aile hizmeti verilecek. Engelliler ile ilgili de çeşitli düzenlemeler masada yer alıyor. Devlet kreş ve anaokulları listesini incelediniz mi?

Memurlara Ödül !

Memurlar da destekleme kapsamında yer alıyor. İnsan kaynakları konusunda planlama yapılabilmesi adına çalışma modelleri biraz daha esnetilecek. Norm kadro, yetenek belirleme ve tekrar yerleştirme başlıklarında da düzenleme yapılacak. Ödül ve performans sistemi devreye sokulacak. Bu şekilde yönetimin etkinlik seviyesinin artırılacağından söz ediliyor. Memura zam yapılacak.

memurlara-ödül

Memurlara ödül sistemi geliyor.

Terörle Mücadele Dijitalleşiyor!

Devlet düzeni ve güvenliğini sarsacak ve tehlikeye sokacak her türlü olayın önceden tespit edilebilmesi için bilişim teknolojileri sistemlerinin kullanılmasına ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra teknoloji etkin ve verimli kullanılacak. Bu amaçla çalışan personelin profesyonellik seviyesine gelmesi sağlanacak. Ayrıca çalışan sayısı artırılırken bir yandan da nitelik bakımından gelişim sağlanacak. Teknolojik donanımın yanı sıra fiziki olarak donanım da sağlanacak.

Dar Gelirli Aileler Ev Sahibi Oluyor!

Konut her dönemde bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Yeni düzenleme ile birlikte düşük gelirli aileler de tespit edilecek ve bunların barınma ihtiyaçları kayıt altına alınacak. Araştırma raporunda düşük gelirlilerin yanı sıra engelli, yaşlı, öğrenci, kadın gibi kesimlerin barınma ihtiyaçları dikkate alınacak. 20 yıl vadeli konut kredisi veren bankalardan kredi alarak da ev sahibi olabilirsiniz.

Kırsal Kesimde Eğitim Saatleri Esnetilecek

Erken yaşta çocukların eğitim hizmeti almaları sağlanacak. Nüfusu düşük olan kırsal kesimlerde çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif modelli eğitim sistemi geliştirilecek. Ayrıca oyuna dayalı gelişim sağlanabilecek yaz okullarının açılışı sağlanacak. Toplum temel alınarak hazırlanan eğitim programları hızlandırılacak. Bu amaçla atölye, gezici sınıf ya da eğitim merkezleri oluşturulacak.

Müfredat da Değişiyor

Milli Eğitim Bakanı tarafından sürekli olarak müfredat değişikliğinin yapılması ile ilgili söylemler basında yer alıyordu. Yeni program ile birlikte müfredat konusunda da çeşitli düzenlemeler yapılması bekleniyor. Mesleki ve teknik eğitim 10. sınıftan itibaren başlıyor ve tüm liseler 9. sınıfta aynı eğitimi alıyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte ilk sınıftan itibaren mesleki dersler verilecek. Müfredatın da esnek bir hal alması bekleniyor.

Kıdem Tazminatı

Tüm işçiler için bireysel hesap sistemi esas alınarak kıdem tazminatı düzenlemesinin yapılması planlanıyor. Çalışma hayatında bu tazminattan yararlanmamış hiç kimsenin kalmaması planlanıyor. Bir gün dahi çalışan kişinin hakkı korunacak. Derece kademe ilerlemesi hesaplaması yapabilirsiniz.

kıdem-tazminatı

Kıdem tazminatı

Milli Göç

Ülkemizde kanunlara uygun olarak ikamet eden ve ülkeler arası düzeyde koruma dahilinde olan yabancılar için Milli Göç Politika belgesinin hazırlanması planlanıyor. Bunların uyum ülkeye uyum sağlaması için bir dizi eğitim düzenlenecek. Göçün izlenmesi ve takip edilmesi için sistemler geliştirilerek var olan sistemlerde iyileştirme yapılacak.

Öğretmenlere Teşvik Verilecek !

Mesleğin cazip hale getirilmesi için bir takım çalışmalar yürütülecek. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmalar başlatılacak. Öğretmenlik görevini uygun olmayan şartlarda yerine getirmeye çalışanlar için bir teşvik düzenlemesi yapılacak.

İlkokullara Yemek Verilecek

Beslenme düzeni sürekli olarak tartışılan konulardan bir tanesidir. İlkokullarda okul yemeği verilecek. Ayrıca Beslenme Dostu Okul Programı da yürürlükte kalmaya devam edecek.

Yazlık Sinema Geliyor

Bazı şehirlerde ne yazık ki sinema bulunmuyor. Orada yaşayan vatandaşların da bu kültürel faaliyetlerden yararlanması için sinema salonları kurulacak. Ayrıca kültürel faaliyetlerin merkezden alınıp yerel yönetimlere verilmesi planlanıyor.

yazlık-sinema-geliyor

Yazlık sinema geliyor.

Yargı

Yukarıda adalet konusunda da bir takım düzenlemeler yapılacağını belirttik. Zorunlu ombudsman (arabulucu) ve barış gibi yöntemlerin kullanılması sağlanacak. Yargılama çalışmaları neticesinde adli ve idari yargıda da düzenlemeler söz konusu. Noterlik faaliyetleri ve avukatlık hizmetlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Tarım

Devlet tarafından destek verilecek olan sektörlerden bir tanesi de tarımdır. Yıllık programa göre tarımsal konularda 16 milyar TL’ yi aşkın destek verilmesi planlanmıştır. Geçtiğimiz yıl bütçesi ile kıyaslandığında desteklemelerin %17,3 oranında artılacağı duyurulmuştur. 2020 Mart ayından itibaren başlanan destekleme ödemelerinden;

 • Bombus arısı desteği  81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği  6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
 • Yem bitkileri desteği 19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği 6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
 • 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Çiftçilere tarım desteklemeleri olarak oplam 331 milyon 637 bin lira destek verilecek.

Hayvancılık

Önümüzdeki yıl da geçen yıl olduğu gibi en büyük pay hayvancılığa ayrılmıştır. 16 milyar bütçenin 5 milyarlık kısmı hayvancılık için verilecektir. Yani toplam desteğin %31′ lik kısmı hayvancılık faaliyetlerine ayrılmıştır.

Genç Çiftçi Projesi

Çiftçilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi GENÇ ÇİFTÇİ desteğinin 2020 yılında verilip verilmeyeceğidir. İlk olarak 2016′ da yürürlüğe giren destekte sürekli olarak artış yaşanmaktadır. Gençlere yönelik istihdamın sağlanabilmesi için verilen destek tutarı 30 bin TL‘ dir. 2020 genç çiftçi hayvan dağıtım tarihleri açıklandı.

Kırsal Kalkınma

TKDK eli ile, genç çiftçilere verilen desteklerin tutarları artırılacak. Geçtiğimiz yıl için 1 milyar 900 TL bütçe ayrıldı.

tarımsal-destekler

Tarımsal destekler verilmeye devam edecek.

Mazot ve Gübre

Tarım Bakanlığı tarafından destek verilen konular arasında mazot ve gübre de gelmektedir. Bu desteklerin tutarları ekilen ürünlere göre değişmektedir. Ancak önümüzdeki dönemde verilecek olan mazot desteğinde oransal olarak bir azalış olduğu fark edilmektedir. Gübre konusunda ise artış gözlenmektedir. Binde 2 oranında bir artış ile gübreye ayrılan destekleme ödemesi tutarı 554 milyon TL olacaktır.

Alan bazlı destekleme (iyi tarım, mazot, gübre, fındık, çay, toprak analizi vb. ) konularda verilen destekler de toplam tutarın %25,4‘ ünü oluşturacak. Mazot gübre desteği başvurusu yaparak destekleme ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Prim Destekleri Düşürülüyor

17 ürün için verilen prim tutarlarında düşüş yaşanıyor. Çay, bakliyat ve hububat ve arz açığının yaşandığı ürünlerde %21,9 oranında destekleme ödemesi yapılacak. Geçen yıl bu desteğin oranı %23,9‘ du.   Ayrıca tarım sigorta destek tutarları 1 milyar 220 milyon TL olacak.

Ele alınan başlıklar bu şekildedir. Yeni yılda 7′ den 70′ e 80 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürecek reform paketi uygulanmaya başlanacak. Bu reform paketinde yer alan düzenlemeler 2023 yılına kadar geçerli olacak. Memurlardan işçilere, emeklilerden öğretmenlere kadar tüm kesimler program dahilinde bulunuyor. Bu düzenlemeler ile birlikte ülkemizde gözle görülür derecede bir refah seviyesi hedefleniyor. Hayırlı uğurlu olsun.

Yorumlar
 1. Arife dikcan dedi ki:

  Kirada oturuyorum eşim virüsten dolayı çalışmıyor hasta çocuğum var doğuştan hemofili hastası iğnesini alamıyoruz maddi ve manevi ihtiyaç var

 2. Tuncay dedi ki:

  Ben çalışmiyorum bana yardımcı olurn

 3. Sultan dedi ki:

  Kira ve barinma yardimi dilekce verdim dargelirliyim hicbirgelirim yok insallah devletimizden olumlu sonuc bekliyorum selamlar

 4. Birol yilmaz dedi ki:

  6 aydir çalişmiyorum günlük yevmiyeli çalişiyorum arada yardim lardan faydalanmak istiyorum ama neyazikki bir yardim göremiyoruz

 5. Fatih dedi ki:

  Çalışmıyorum 6 nüfuzsuz 4 çocuk ikisi öğrenci evim kira ek gelirim yok devletimin tüm yardımlarından yararlanmak istiyorum

 6. Fatih dedi ki:

  Fakirim kiradayım inşata calışyordum korona vürüs yüzünden hiç iş yok 4 coçuğum var ev kira gelirim yok