2022 Hayvancılık Desteklemeleri Miktarları Belli Oldu

Hayvancılık destekleri belirlendi. Ödemeler 2022 yılında yapılacak.

2022 Hayvancılık Desteklemeleri Miktarları Belli Oldu

Hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Yayımlandı. 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu karara istinaden hazırlanarak belirlenen Hayvancılık desteklerinin uygulama usul ve esaslarını içeren Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ kapsamında yapılacak olan Hayvancılık destekleri ve Tarımsal Ödemeler 2022 yılında yapılacak.

Hayvancılık Destekleri Miktarları Belirlendi

Yem bitkileri desteğinde:

Türkiye Tarım Havzaları -Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteğinde, ekli listede yer alan havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yetiştirmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıdaki belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

2022 Hayvancılık Desteklemeleri Miktarları Belli Oldu
Hayvancılık Destekleri Miktarları Belirlendi

Yeraltı sularının yetersiz olduğu seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2022 yılında ekilen yem bezelyesi fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük içim yem bitkisi desteğine ilave %50 ödeme yapılır.

2022 Hayvancılık Desteklemeleri Miktarları Belli Oldu
Hayvancılık Destekleri Miktarları

Bombus Arısına 60 TL

Doğam polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı kayıt sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60 TL ödenir.

 • Arılı Kovan: 15,00 TL. 
 • Damızlık Ana Arı: 80,00 TL. 
 • Bombus arısı: 60 TL

Arı Yetiştiricisine Kovan Başına 15 TL

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.

Organik Hayvancılık Desteği TL/ KOVAN
Arılı kovan 15 TL
Arı Yetiştiricisine Kovan Başına 15 TL

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye üreticilerine de arılı kovan başına 20, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 lira destek sunulacak.

Bu yıl doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda, kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 lira, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için kilogram başına 30 lira ödeme yapılacak.

Karar kapsamında arı yetiştiricilerine kovan başına 20 TL, ürün sertifikası başına ürün kategorisine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişen miktarlarda, iyi tarım uygulamalarına da ürün kategorisi ve sertifikasyona göre 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda, küçük aile işletmelerine de dekar başına 100 TL destekleme sağlanacak.

2022 Yılı Tarımsal Desteklemeler de aşağıdaki veriler hayvan başına verilmektedir.

Büyükbaş Hayvancılık Desteklemeleri

Buzağı/ Malak / dişi manda desteği

Programlı aşıları tamamlanmış 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılamaya yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL/baş , etçi veya kombine irk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlanmasından doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenir.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, lğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağılarına ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamında ki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenir.

Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayanlar için buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1-20 başa kadar tamamına 21-100 başa kadar %75’i, 101-500 baş için %50’si ödenir.

Dişi mandalara 250 TL/baş soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar ilave 200 TL/baş,

Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş , soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş , suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 TL/baş destek ödenir.

 • Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100TL/baş destek ödenir.
 • Düve alımı desteği: En az 1 baş , en fazla 50 baş düve alımına Bakanlıkça belirlenen ve bedelinin %40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır

Büyükbaş Hayvan Destek Miktarları

 • Malak: 250,00 TL. 
 • Soykütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL
 • Suni tohumlamadan doğan malaklara ilave 250 TL/baş
 • Anaç Manda: 250,00 TL. 
 • Soy Kütüğü (Buzağı): 175,00 TL. 
 • Ön Soy Kütüğü (Buzağı): 370,00 TL. 
 • Besilik Sığır: 250,00 TL.
 • Döl Kontrolü: 50,00 TL. 
 • Islah Amaçlı Süt Analiz Desteği: 100,00 TL. 
 • Etçi Irk Buzağı: 600,00 TL. 
 • Düve Alım Desteği: 1-50 Baş Alınacak Düve Bedelinin %40′ ı ödenir.

Besilik erkek sığır Desteği:

1-200 baş için 250 TL başı geçmeyecek

Hastalıktan Ari İşletme Desteği miktarları

Hastalıktan ari işletme desteği: Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde(yetiştirici merkezleri harici;) bulunan, damızlık boğalar dışında ki 6 Ay ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için yetiştiricilere 450 TL/baş ödeme yapılır.

 • Hastalıktan Ari İşletme: 450,00 TL. 
 • Onaylı Süt Çiftliği: 100,00 TL. 

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50 sine karşılık gelen tutar için ödenir.

Ayrıca onaylı Süt çiftçilik Sertifikasına sahip olan işletmelerinde ari işletme desteği alan sığırlar için ilave olarak hayvan başına 100 TL ödeme yapılır.

Küçükbaş Hayvan Destek Miktarları

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecek.

 • Anaç Keçi: 35,00 TL. 
 • Anaç Koyun: 30,00 TL. 
 • Anaç Tiftik Keçi başına : 20,00 TL./ baş
 • Göçer hayvanların anaç koyun keçilerine: 2 TL/ baş
 • Çoban İstihdam Desteği: 6.000 İşletme/TL. 
 • Tiftik (Oğlak, Tali, Anamal): 35- 22- 30 TL.
 • Sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe ilave 10 TL/kg  
 • Sürü Büyütme ve Yenileme: 125,00 TL. 
 • Göçer Hayvancılık: +2 TL.
 • Soy Kütüğü (Damızlık Koç ve Teke): 500 Baş/TL. 
 • Soy Kütüğü (Anaç Koyun ve Keçi): 100,00 TL./Baş

Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödemesi yapılacak.

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 125 lira destek ödenecek.

Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ile Bakanlık HBS’sine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına destek ödemesi yapılacak.

Su Ürünleri Destek miktarları

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, alabalık için kilogram başına 0,75 lira, yeni türlere, kapalı sistem üretime, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar lira, midye için kilogram başına 10 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 lira, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilogram başına 1 lira, Dijital Tarım Pazarı’nda (DİTAP) kilogram başına 0,25 lira verilecek.

 • Alabalık (350 Tona Kadar): 0,75 TL. 
 • Kapalı Sistem Üretim: 1,50 TL. 
 • 1 kg ve Üstü (350 Tona Kadar): 1,5 TL. 
 • Yeni türler: 1,50 TL
 • Midye (350 Tona Kadar) 0,10 TL
 • Sazan (350 Tona Kadar) 1,50 TL
 • Kuluçkahane damızlık alabalık 60 TL
 • DİTAP kg 0,25
2022 Hayvancılık Desteklemeleri Miktarları Belli Oldu
Su ürünleri desteği

Yem Bitkileri Destek Miktarları

 • Kuru Ekilişler: 40,00 TL. 
 • Silajlık Ekilişler (Sulu): 100,00 TL. 
 • Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu/Kuru): 60,00 TL. 
 • Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu): 90,00 TL. 
 • Yapay Çayır- Mera: 150,00 TL. 
 • Korunga (Sulu/Kuru): 90,00 TL. 

Bakanlıkça Belirlenen Su Kısıtı Olan Havzalarda 

 • 2022 yılında ekilen Macar Fiğ, Fiğ, Burçak ve Mürdümük Yem Desteğine ilave: %50.
2022 Hayvancılık Desteklemeleri Miktarları Belli Oldu
yem bitkileri desteği

Hayvan Gen Kaynakları Destek Miktarları

 • Küçükbaş Hayvan Koruma: 90,00 TL. 
 • Büyükbaş Hayvan Koruma: 600,00 TL. 
 • Sığır pedigrili koruma baş 800 TL
 • Arı koruma kovan 45 TL
 • İpekböceği koruma kg 115 TL
 • Islah programında ki koyun keçi ve yavrularına halk elinde ıslah baş elit sürüde 80 TL
 • Islah programında ki koyun keçi ve yavrularına halk elinde ıslah baş TABAN sürüde 40 TL

Halk Elinde Islah (ANAÇ manda baş)

 • Boğa ve yıl içerisinde doğuran anaç manda: 960,00 TL. 
 • Yıl içerisinde doğurmayan anaç manda: 600,00 TL. 
 • Damızlığa ayrılan manda manda düve tosun 225 TL
 • Damızlık erkek materyal koç teke baş 225 TL
2022 Hayvancılık Desteklemeleri Miktarları Belli Oldu
Hayvan Gen Kaynakları Destek Miktarları

Tiftik ve İpekböceği desteği:

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Veri Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 35 lira, anamal tiftiğin kilogramına 30 lira, tali tiftiğin kilogramına 22 lira, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de ilave 10 lira ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 120 lira, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 80 lira ödeme gerçekleştirilecek.

 • Koza tarım satış Koop. kutu başına: 120 TL
 • Ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik Koop. veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kg 80 TL

Aşı Atık Küpe Desteği

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 1,5 lira, küçükbaş hayvan başına ise 1 lira destek ödemesi yapılacak.

Atık Desteği Aşı ve Küpe Uygulamaları Destek Miktarları şu şekildedir:

 • Büyükbaş hayvan atık 100 TL/baş
 • Küçükbaş hayvan atık 150 TL/ baş

Programlı Aşı ve Küpe Uygulamaları (Baş) Destek Miktarları şu şekildedir:

Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL, Küçükbaş hayvanlar için 1TL ödenir.

 • Büyükbaş: 1,5 TL. 
 • Küçükbaş: 1,00 TL. 
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!