TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022

TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022 yılı için genel bilgiler.

TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022

TİGEM tarafından proje için 300koyun.tigem.gov.tr isimli internet sitesi kullanıma sunuldu ve üyelikler başladı. Projeden yararlanmak isteyenlerin başvuruları internet sayfasından yapılacak.

Geçtiğimiz yılı için başvurular sona erdi. Devamı geldiğinde bu sayfadan bildirilecektir.

300 Koyun Başvuru Sayfasına kayıt yapmak için tıklayın!

Sisteme Giriş

Sisteme giriş yapılabilmesi için öncelikle üyelik kaydı oluşturulmalıdır. Yeni çiftçi kaydının oluşturulabilmesi için açılan ekrandaki “Yeni Yetiştirici Kaydı” butonu kullanılarak tanımlama işlemi yapılmaktadır.

TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022
Yeni Çiftçi Kaydı

Yeni Yetiştirici Kaydı” butonu kullanımı sonrasında açılan ekranda kullanıcıya ait bilgilerin girileceği ekran açılmaktadır. Ekrandaki alanların doldurulmasının ardından “Üye Ol” butonu seçilerek üyelik kaydı tamamlanmış olur.

Kayıt sırasında girilmesi gereken alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

 • T.C. Kimlik Numarası : 11 Haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır.
 • Ad : Yetiştiricinin adı girilir.
 • Soyad : Yetiştiricinin soyadı girilir.
 • Baba Adı : Yetiştiricinin baba adı girilir.
 • Cep Telefonu : Yetiştiricinin cep telefonu numarası girilir, doğrulama için gereklidir.
 • E-Posta : Yetiştiricinin mail adresi girilir, doğrulama için gereklidir.
 • Şifre : Sisteme giriş için gerekli olacak şifrenin belirleneceği alandır.
 • Şifre Tekrar : Şifrenin doğruluk kontrolü için ilk girilen şifrenin yeniden yazıldığı alandır.

Tarım ve Hayvancılık destekleri için yazımızı okuyabilirsiniz.

TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022
Yeni Çiftçi Kayıt Ekranı

Üye Girişi İşlemi

Yeni yetiştiricinin oluşturulmasının ardından sistem otomatik olarak giriş sayfasına yönlendirme işlemi yapar.
Sisteme giriş için üyeye ait “T.C. Kimlik Numarası” ve oluşturulan “Şifre” değerleri alanlara yazılıp “Giriş Yap” butonuna basılarak sisteme giriş yapılmaktadır.

TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022
TİGEM 300 Koyun Proje Giriş Sayfası

Başvuru Oluşturma

Sisteme giriş yapılmasının ardından “Başvuru Oluşturma” ekranı açılmaktadır. Açılan ekranda yetiştiriciye ait ad, soyad ve TC kimlik numarası bilgilerinin haricinde 4 adet menü bulunmaktadır. Bu menüler:

 • Duyurular: Duyurular menüsünde proje hakkında en güncel bilgiler, bildirimler ve duyurular
  listelenmektedir. Bu bilgilerin haricinde yetiştiriciye ait e-posta doğrulanması için bir adet buton bulunmaktadır. Bu bilgi doğrulanana kadar ekranda yer alacaktır, doğrulama işleminin tamamlanmasının
  ardından ekranda bir daha görüntülenmeyecektir.
 • E-Posta Doğrulama: “E-Posta Adresini Doğrula” butonunun kullanımının ardından yeni bir ekran açılır ve tanımlanan mail adresine bir doğrulama şifresi gönderilir, bunun için “Mail Gönder” butonu kullanılır.
  “Mail Gönder” butonunun kullanımının sonrasında, tanımlanmış olan mail adresine sistem tarafından oluşturulan bir şifre gönderilir ve doğrulama işleminin gerçekleşmesi için bu şifrenin girilmesi ve “Doğrula” butonunun kullanılması gerekmektedir.
 • Bu kapsamında yetiştiricilere ait özlük bilgileri, mevcut hayvan sayısı, taleplerinin girileceği ve
  sonrasında bir formun oluşturulacağı ekrandır. Başvuruşu girişi ekranı 3 sekmeden oluşmaktadır. Bunlar;

Yetiştirici Bilgileri;

Yetiştiriciye ait özlük bilgilerin girileceği ekrandır. Bu ekrandaki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

 • T.C. Kimlik Numarası : Kayıt esnasında girilen TC kimlik numarası, otomatik gelmektedir.
 • Adı Soyadı : Kayıt esnasında girilen ad soyad bilgisi, otomatik gelmektedir.
 • Baba Adı : Kayıt esnasında girilen baba adı bilgisi, otomatik gelmektedir.
 • Doğum Tarihi : Girilen TC kimlik numarasına bağlı olarak otomatik gelmektedir.
 • Cep Telefonu : Kayıt esnasında girilen cep telefonu bilgisi, otomatik gelmektedir.
 • E – Posta : Kayıt esnasında girilen e posta bilgisi, otomatik gelmektedir.
 • SGK Durumu : SGK bilgisinin girildiği alandır.
 • Eğitim Durumu : Eğitim durumunun girildiği alandır.
 • Diploma Ana Bilim Dalı : Seçilen “Eğitim Durumu” değerine göre bu alan seçime açılmaktadır.
 • Bitirdiği Kurs : Tarım Bakanlığı tarafından verilen kursların listelendiği alandır.
 • Bitirdiği Kurs Belge No : Seçilen “Bitirdiği Kurs” değerine göre bu alan seçime açılmaktadır.
 • Hane Halkı Sayısı : Hane halkı sayısının girildiği alandır.
 • 5510 sayılı G.S.S. Kanunun 60 ıncı maddesinin (c) bendinin 1. alt maddesi hükmünce; primi
 • hazine tarafından karşılananlar : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.
 • Engelli Bakmakla Yükümlüyüm : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.
 • Şehit veya Gazi Yakınıyım : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.
 • Gaziyim : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.

Ilgili alanların doldurulmasının ardından “İleri” butonu kullanılarak ikinci sekme olan “Proje Bilgileri” sekmesine geçiş yapılır.

TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022
Yetiştirici Bilgileri Ekranı

Proje Bilgileri

Proje ait adres bilgilerinin talep edilen hayvan tipi, cinsi, adedi ve araziye ait detaylı bilgilerin girildiği ekrandır. Ekranda bulunan alanlara ait başlıklar ve detaylar aşağıdaki gibidir;

 • Projenin Uygulanacağı İl : Projenin uygulanacağı şehir bilgisi girilir.
 • Projenin Uygulanacağı İlçe : Projenin uygulanacağı ilçe bilgisi girilir.
 • Projenin Uygulanacağı Köy/Mahalle : Projenin uygulanacağı köy-mahalle bilgisi girilir.
 • Yatırım Arazi / İşletme Mülkiyeti : Projenin gerçekleştirileceği araziye ait mülk bilgisi girilir.
 • Kaba Yem Üretilecek Arazi (m²) : Yem üretilecek arazi bilgisi girilir.
 • Mera Alanı (m²) : Mera alanına ait bilgi girilir.
 • Hali Hazırda Yetiştirdiğiniz Koyun-Keçi Sayısı : Projeden önceki mevcut hayvan adedi girilir.
 • Hayvan Tipi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan tipinin seçileceği alandır.
 • İlk Tercih Hayvan Cinsi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.
 • İkinci Tercih Hayvan Cinsi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.
 • Üçüncü Tercih Hayvan Cinsi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.
 • Talep Edilen Hayvan Sayısı : Talep edilecek olan hayvan adedinin girildiği alandır.
 • Yeterli Barınağa Sahip Misiniz ? : Yetiştiricinin yeterli alanı olup olmadığını belirlediği alandır.
 • İkametgah İle Proje Yapılacak Yer Aynı Yerdir : Projenin yapılacağı yere ait seçimin yapıldığı alandır.
 • İkametgah ile proje yapılacak yer aynı yer değildir. İkametgahım başka kırsal alandadır : Projenin uygulanacağı yerde ikamet farkı olduğu takdirde yeni konum bilgisinin girileceği alandır.
 • İkametgahım şuan kırsal alanda değildir. İkametimi seçeceğim yere sözleşme sonrasında
 • taşıyacağımı taahhüt ederim : Projenin uygulanacağı yerde ikamet farkı olduğu takdirde yeni konum bilgisinin girileceği alandır.
TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022
300 koyun proje başvuru ekranı

Tüm bilgilerin girilmesinin ardından son adım olan “Teslim Edilecek Evraklar” sekmesine geçiş yapmak için “İleri” butonuna basılmalıdır, bir önceki ekran olan “Yetiştirici Bilgileri” ekranında düzenleme yapılmak istendiği takdirde “Geri” butonuna basılmalıdır.

300 koyun sayfasına nasıl kayıt olunacağını anlatan pdf uzantılı dokümanı https://300koyun.tigem.gov.tr/Login/DownloadHelpDocuments adresinden inceleyebilirsiniz.

Teslim Edilecek Evrakların Listeleri

Girilen bilgilere göre başvurunun onaylanması sırasında talep edilecek evrakların listesini gösteren ekrandır.  “Kaydet” butonuna basılarak başvuru işlemi tamamlanmış olur. Kaydetme işleminin tamamlanmasının ardından çıkan “Yazdır” seçeneği ile sistem üzerinden başvuruya ait tüm detayları içeren “Başvuru Formu” çıktısı alınabilir.

TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022
300 Koyun Projesi Gerekli Evraklar Listesi
 • Proje başvuru Dilekçesi,
 • Proje tanıtım formu,
 • Taahhütname,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma sureti veya okur yazarlık belgesi,
 • SGK/Bağkur Hizmet Dökümü belgesi,
 • Eşinin veya kendisinin gerçek usulde vergi mükellefi olmadığına dair belge,
 • Eşinin SGK Hizmet Dökümü Belgesi,
 • İkametgah belgesi
TİGEM 300 Koyun Kredisi ve Şartları Neler? Destekleri 2022
300 Koyun Başvuru Formu Örneği

Profil Düzenleme

“Profil Düzenleme” menüsü yetiştiriciye ait bilgilerin görüntülenmesine ve güncellenmesine imkan sağlayan ekrandır. Yapılan güncellemeler sonrasında başvuru formundaki alanlar otomatik olarak güncellenmektedir.  Ekrandaki alanlara ait detaylar aşağıdaki gibidir;

T.C. Kimlik Numarası : Kayıt esnasında girilen TC kimlik numarası otomatik gelmektedir, değiştirilemez.
Adı Soyadı : Kayıt esnasında girilen ad soyad bilgisi otomatik gelmektedir, değiştirilemez.
Baba Adı : Kayıt esnasında girilen baba adı bilgisi otomatik gelmektedir, değiştirilemez.
Doğum Tarihi : Girilen TC kimlik numarasına bağlı olarak otomatik gelmektedir, değiştirilemez.
Cep Telefonu : Kayıt esnasında girilen cep telefonu bilgisi otomatik gelmektedir, düzenlenebilmektedir.
E – Posta : Kayıt esnasında girilen e posta bilgisi otomatik gelmektedir, düzenlenebilmektedir.

Yapılan değişikliklerin kaydedilmesi için “Değişiklikleri Kaydet” butonu kullanılmaktadır.

Sistem Çıkışı

Sistemden çıkış yapmak için kullanılmaktadır. Solda listelenen menülerin en altında bulunan “Çıkış” butonu kullanılarak sistemden çıkılır.

300 Koyun Projesi Şartları isimli pdf dokümanını inceleyebilirsiniz.

Şifre Değiştirme / Şifremi Unuttum; Giriş ekranında bulunan “Şifremi Unuttum” butonu ile yeni şifre oluşturma talebi oluşturulmaktadır. Yeni şifre oluşturma işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

E-Posta Adresi İle Doğrulama; “E Posta Adresimle Doğrula” butonunun kullanılmasının ardından yetiştiriciye ait kullanıcı tanımı yapılırken sisteme tanımlanan e-posta adresine bir güvenlik kodu gönderilir. Açılan yeni ekranda öncelikle mail adresi girilmelidir ardından “Mail Gönder” butonuna basılmalıdır. Gönderilen güvenlik kodu, mail adresinden alınarak bir sonraki adımda aşağıdaki alana yazılarak “Gönder” butonuna basılmalıdır.  Tüm bu  işlemlerin sonunda doğruluk sağlanmış olur ve sonrasında yetiştirici yeni şifresini ilgili alanlara girip “Şifre Değiştir” butonuna basarak yeni şifresini tanımlamış olur.

Telefon Numarası İle Doğrulama;  “Telefon Numaramla Doğrula” butonunun kullanılmasının ardından yetiştiriciye ait kullanıcı tanımı yapılırken sisteme tanımlanan cep telefonuna bir güvenlik kodu gönderilir.  Açılan yeni ekranda tanımlı cep telefonu numarası girilmelidir ardından “SMS Gönder” butonuna basılmalıdır. Gönderilen doğrulama kodu, cep telefonundan alınarak bir sonraki adımda aşağıdaki alana yazılarak “Gönder” butonuna basılmalıdır.  Tüm bu işlemlerin sonunda doğruluk sağlanmış olur ve sonrasında yetiştirici yeni şifresini ilgili  alanlara girip “Şifre Değiştir” butonuna basarak yeni şifresini tanımlamış olur.

Projenin Amacı Nedir?

Sözleşmeli üretim modeli ile köylerde;

 • Atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak,
 • Koyun barınaklarının tam kapasite ile kullanımını sağlanmak,
 • Ülkemiz koyun varlığını artırmak,
 • Kırsaldaki koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak,

Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu

 • Yetiştiriciler ihtiyaç fazlası dişi kuzuları kesime göndermektedir.
 • Damızlık dişi materyalin kasaplığa gitmesi hayvan varlığımızın
  artmasında engel teşkil etmektedir.
 • Hayvan varlığındaki azalma kırsalda yaşamanın sebeplerini
  ortadan kaldırmaktadır.
 • Bu sebeple Koyun sayısı yıllar itibari ile artmamaktadır.
 • Bu durum ihtiyaç olan et üretimini olumsuz etkilemektedir.

Türkiye’de Küçükbaş Varlığının Nüfusa Göre Yıllar İçerisindeki Değişimi (%)
Kişi başına düşen küçükbaş hayvan sayısı son 50 yılda 4 kat azalmıştır.

Türkiye ve Dünyada Küçükbaş Hayvan Varlığı Değişimi (%)
Küçükbaş hayvan varlığı 1961 yılından 2016 yılına, dünyada %62 artarken ülkemizde %30 azalmıştır.

Neden Sözleşmeli Üretim

TİGEM’e ait İşletmelerde;

 • 250 küçükbaşa 1 işçi düşmektedir.
 • İşçilik Maliyeti, Bakım ve Besleme, Hayvan Sağlığı giderleri, Barınak giderleri hayvanın satış bedelini geçmektedir.
 • Mevcut yasal çerçevede piyasa koşullarında üretim imkanı bulunmamaktadır.
 • Aynı işin kırsalda ve mera şartlarında yapılması halinde hem istihdam sağlanacak hem de işletme giderleri satış maliyetinin altına düşecektir.

Sözleşmeli Üretim Modeli

Tigem, Ziraat Bankası aracılığı ile;

 • Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satar.
 • Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verir.
 • Tigem, doğacak kuzuların alımını garanti eder ve taban alım fiyatını önceden belirler.
 • Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olur,
 • Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verir.
 • Sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verir.
 • Sütten kesimi müteakip kuzular alınır, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye öder.
 • Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam eder.
 • Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptırır.
 • Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilerek,
 • Toplamda en az 1.666 üretici ile sözleşme, olmak üzere toplam 500.000 baş ilave kadro artışı ve üretim
  materyali.

Tigem; 8. yıl sonunda;

 • Dişi sayısı toplam 5.000.000 baş,
 • Yaklaşık 3.250.000 baş erkek kesimiyle 52.300 ton et üretimi,

Yıllar Dönem Sonu Dişi Materyal (Baş)

 • 1. Yıl 700.000
  2. Yıl 845.000
  3. Yıl 1.150.000
  4. Yıl 1.500.000
  5. Yıl 2.000.000
  6. Yıl 2.800.000
  7. Yıl 3.800.000
  8. Yıl 5.000.000
 • 1.Oluşturulacak web sitesinde müracaat şartları ve başvuru kriterlerinin yayınlanması,
  2.Elektronik ortamda yetiştiricilerin ön başvurularının belgeleriyle alınması,
  3.Başvuruların TİGEM tarafından değerlendirilmesi,
  4.TİGEM tarafından başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafından değerlendirilmesi,
  5.Kazananların duyrulması,
  6.Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM arasında sözleşmelerin imzalanması,
  7.Hayvanların temini ve teslim edilmesi,
  8.Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafından aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz olarak yapılması,
  9.Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi,
  10.Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafından yetiştiriciye alım garantisi verilmesi,
  11.Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın diğer projelerinde değerlendirilmesi,

Başvurular Değerlendirilirken..

 • Üretim yapacağı yerin mera alanı,
 • Kaba yem üretebilirliği,
 • Hayvan varlığı,
 • Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),
 • Hayvan barınağına sahip olması,
 • Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması
  gibi kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecektir.

300 Koyun Projesinin Sonucu

 • Dişi kuzu kesiminin önüne geçilecektir.
 • Bu işletmeler damızlık işletmesi olarak değerlendirilecektir.
 • Ülkedeki küçükbaş hayvan sayısı artacaktır.
 • Kırsalda istihdam sağlanarak, köye dönüş projesine destek verecektir.

TİGEM 300 koyun projesi 2022 yılında devam edecek mi?

Üreticiler TİGEM tarafından eğitilerek, bilinçli yetiştiricilik yapılıyor. TİGEM tarafından başlatılmış olan 300 koyun projesi 2022 yılında geçerli değildir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!