300 Koyun Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

300 Koyun Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?
A+
A-

Hükumet tarafından yapılan çalışmalardan bir tanesi de 300 koyun projesidir. Başvuru yapan çiftçilerimize hayvancılık sermayesi olarak 300 koyun desteği sağlanacak. Hibe projesine başvuru şartları neler olacak? Form nereden alınacak? Çiftçiler aldıkları bu küçükbaş hayvanlar ile hayvancılığa başlayacaklar ve belirli dönem sonunda kuzular Devlete satılacak veya satılarak Devletten alınan destek geri ödenecek. Köye dönüş desteği veya genç çiftçi hibe projesi beklenirken, hükumet bu projeyi ortaya koydu ve başvuruların yakında başlaması bekleniyor.

300 Koyun Desteği Projesi Nedir?

Tarım ve Orman Bakanı açıkladı. Köye dönüş yapan çiftçilerimize 300 koyun verilecek. Tabi bu koyunların karşılığında çiftçimizden arsa veya tarla tapusu ipotek edilecek. Sonuç itibariyle devlet vermiş olduğu desteğin geri ödemesini garanti altına almak zorundadır. Bu kapsamda köyde tarlası olmasına rağmen, sermaye yetersizliği nedeniyle tarım veya hayvancılık yapamayan, Ankara İstanbul İzmir gibi büyükşehirlere göç etmiş olan çiftçilerimize müjde! Proje ile büyükşehirlerden köye göçün sağlanması amaçlanırken, köyde yaşayan çiftçilerimizin ise hayvancılık mesleği ile ailelerinin geçimini sağlamaları hedefleniyor.

300 koyun hibesi şartları belirleniyor!

300 damızlık koyun şuan sahibinden sitesinde ortalama 1.000 TL. civarında satılıyor. Sahibinden damızlık koyun linkine tıklayarak inceleyebilirsiniz. Ortalama 1.000 TL.’den 300 damızlık koyun 300 Bin TL. sermaye gerektirmektedir. Bu kapsamda çiftçilerimize verilecek destek için ciddi bir bütçe ayrılması gerekir.

Eğer küçükbaş hayvan desteğinin bin aileye verildiği değerlendirildiğinde sadece hayvanlar için 300 bin TL. x 1.000 = 300 milyon TL. bütçe gerekmektedir.

Bunun haricinde destek verilen çiftçilerimize;

2.324 TL. net asgari ücret ve sigorta primi,

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

 • T.C Vatandaşı olmak.
 • 300 küçükbaş hayvan değerinde tarla ipotek etmek,
 • Başka bir işyerinde SGK’lı olarak çalışmıyor olmak,
 • Yapılacak inceleme sonucunda 300 küçükbaş hayvana bakabilecek durumda olan ahır veya ağıla sahip olmak,

Projede Verilecek Destekler Nelerdir?

 • Belirlenen bütçe ve illere göre aile başına üç yüz küçükbaş hayvan (TİGEM temin edebilir?¿)
 • Destekten yararlanan ve başka bir geliri olmayan çiftçiye asgari ücret maaş,
 • Başvuru sahibinin SGK prim ödemesinin yapılması,
 • İhtiyaç sahiplerine koyunlar için yem, veteriner, aşı ve diğer destekler

Geri Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Bakanlığın hibe edilen hayvanlar için belirli bir bütçe ayıracağı ve bu bütçenin gerek para olarak gerekse kuzuların teslim edilmesi ile tahsil edileceği değerlendiriliyor. Hayvan başına 700-800 TL. değer biti. Bu kapsamda geriye alınan her kuzu için 700 TL. veya 800 TL. bakiyeden düşülmesi muhtemeldir.

300 koyun proje videosu linkine tıklayarak videolu anlatımı izleyebilirsiniz.

Örneğin destek ile alınan 300 koyunun 2 yıl 150 adedi, 3 yıl ise 150 adedinin geri ödenmesi ve çiftçinin 3 yılın sonunda Devletten aldığı üçyüz küçükbaşı geri ödemesi şeklinde bir düzenlemeye gidilebilir. Henüz proje açıklanmamıştır.

 Başvuru İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Başvurular bizzat Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru yapan çiftçilerden;

 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • İpotek ettirilecek arazi tapuları,
 • İnternet ortamından alınan 300 koyun projesi başvuru formu ve diğer belgeler,
 • ÇKS kayıt belgesi,
 • Başvuru rehberinde belirtilen diğer evrak ve belgeler,

talep edilebilir. Bakanlık bu proje için herhangi bir internet sitesi oluşturmaz iken, başvuruların ıslak imzalı formlar ile İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılabileceği söylenmektedir.

Asgari Ücret Kime Ödenecek?

Hayvanlara bakan kişiye de asgari ücret ödemesi yapılacak. Ayrıca bu kişinin sigorta ödeneğide ödenecek. Bu kapsamda hayvan bakan kişinin başvuru sahibi olacağı ve bu sayede kişinin hayvanları satma eylemi yerine Devletten alacağı maaş ile ailesini belirli bir dönem geçindirebilmesi söz konusu olmaktadır. Zira sıfırdan hayvancılığa başlayan vatandaş 1 yıl boyunca kuzu alamayacağından ve hayvanları da satmaması gerektiğinden ikinci bir geçim kaynağına ihtiyaç duyacaktır.

Burada hayvan bakan şahsa asgari ücret ödenmesi durumu sürü yöneticisi desteklemesi ile karıştırılabilir. Bu destekleme belirli sayıda küçükbaş veya büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olan çiftçiler için Devletin verdiği bir destekleme ödemesi olup,  asgari ücret ve sigorta ödemesi ile karıştırılmamalıdır.

Ziraat Bankasından yıllık %0,41 faizle hayvan kredisi çekmek yerine bu destek daha avantajlıdır. Haksız mıyız?

koyun
Asgari ücret kime verilecek?

Başvurular Nereye Yapılacak?

Projenin ne zaman başlayacağı, kimlerin başvurabileceği, hangi evrakların hazırlanması gerektiği, başvuru süresinin ne zaman tamamlanacağı, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve hibe sözleşmesinin ne zaman imzalanacağı gibi hususlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak olan Köye Dönüş Yaparak Kendi İşinin Patronu Ol projesi uygulama rehberinde ayrıntılı olarak belirtilecek. Elde bulunan bilgilere göre kendi işinin patronu ol projesinin başvuruları gerekli belgeler ile birlikte İl veya İlçe GTHB bağlı Müdürlüklerine yapılacak.

Sayın Bakanın açıklamalarına göre 1 koyun ortalama olarak 1.4 koyun vermektedir. Eğer biz bu sayıyı 300 koyunun 3 kuzu verdiğini düşünürsek, 1 yılının sonunda çiftçimizin 300 adet kuzusu olacaktır. Çiftçiye verilen koyunların ve diğer ödeneklerin masrafları ise bu kuzulardan alınacak. Koyun paralarının bir bölümü de alınabilir. Ancak çiftçinin aylık kazancı hiçbir zaman asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde tahsil edilecek. Bununla birlikte çiftçimizin sigortası da yatmaya devam edecek. Eğer damızlık koyun verilirse bir kaç ay sonra çiftçinin 300 adet kuzusu dünyaya gelecek ve bu kuzular ortalama olarak 210 bin TL. civarında para edecektir. Çiftçi eğer isterse 300 kuzuyu Tarım ve Orman Bakanlığına satabilecektir. Erkek olan kuzular ise kesime gönderilebilecektir. Bakanlık bununla birlikte küçükbaş kuzular için fiyat garantisi de verecek.

Kuzunu Ver Borcundan Düşülsün!

Birkaç aylık dönemin sonunda kuzularına kavuşan çiftçimiz Devlete olan borcunu kuzuların bir kısmını veya tamamını vererek ödeyebilecek. Kuzuyu ver borcundan düşülsün denilebilmektedir. Eğer çiftçi 300 kuzunun 150 tanesini Devlete teslim eder elinde 150 kuzu kalırsa devlet yine bu kalan 150 kuzu için bakım desteği vermeye devam edecek.

Kuzular Doğdukça Borcunu Öde!

Sayın Bakanın belirttiği sistem, 300 koyun verilen çiftçi için koyunlar hayvan başına bir fiyat belirlenir ve bu fiyattan çiftçimize teslimi yapılır. Bu fiyat gereğince (örneğin 1 koyun 1.000 TL. 300 damızlık koyun 300.000 TL.) hayvancılık yapan çiftçiden tarla tapusu ipoteği alınır. Çiftçi borçlarını ödemeye kuzular doğduğunda başlar. Kuzular doğup satılacak döneme geldiğinde, (Bakanlık bu hususta bir yaş ve kg. belirleyecektir.) istenirse Devlete, istendiği taktirde ise serbest piyasaya satılabilecektir. Devlet burada fiyat garantisi vererek, hibe veya devlet destekli alınan hayvanların değerinin düşmemesini sağlayacaktır. Hal böyle olunca iç piyasa da canlı hayvan fiyatlarında herhangi bir azalma veya yükselme söz konusu olmayacaktır. İlk yıl 300 kuzusu olan vatandaş 300 bin lira borcundan 150 kuzu ödeyerek ödeme yapacaktır. Bu da 150 kuzunun tanesi 750 TL.’den alınsa 150 x 750 TL. = 112.500 TL. tutmaktadır. Çiftçinin ilk yılın sonunda 300 koyun + 150 kuzusu olacak ve elinde olan tüm hayvanlar için destekleme almaya devam edecektir.

1 yılın sonunda çiftçinin borcu ise 300.000 TL. – 112.500 TL. = 187.500 TL. kalacaktır.

2. yıl da bu çiftçimiz kuzuların kuzulamasını değerlendirmez isek, elinde olan koyunlar sayesinde ortalama 300 kuzusu daha olacak ve geçen yıldan kalan 150 kuzu ile de sürü sayısı 450 olacaktır. Her yıl sürü sayısına 150 hayvan ilave eden çiftçimiz sürünün gençleşmesini de yaparak, kuzuların kuzulaması ile de sürüsünü büyütecek ve borcun kapatılmasını mütakiben ailesini bu işten kazanacağı para ile geçindirecektir.

187.500 TL. – 112.500 = 75.000 TL. borcu olan ve 450 hayvanı olan bir çiftçi olmak ister miydiniz? Üstelik Devletin verdiği maaş, sigorta ödemesi, yem, veteriner ve aşı desteği ise cabası! Devlet desteği ile kendi işinin patronu olmak bu kadar basit.

Ek Yemleme ile Kâr Oranı Arttırılabilir

 • Küçükbaş hayvanlara bakılırken kuzulama dönemlerine yakın ek yemleme yapıldığında;
 • İkiz kuzu doğurma şansı artmaktadır.
 • Kuzular iri doğar ve kısır koyun sayısı azalır.
 • Koyunlardan azami miktarsa süt alınabilir.
 • Yukarıda üç yüz küçükbaş hayvana göre bir hesap yapıldığı göz önünde bulundurulursa, eğer yıl sonunda 300 koyundan 400 kuzu alınabilir se, ( 1 koyun 1.4 unutmayın 🙂 ) kar oranı zaten artacaktır.

1 Milyon Düve Projesi

Devlet tarafından destekli olarak çiftçilerimize 100 bin TL. limitli 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli hayvan kredisi verileceğini sözlerine ekledi. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile hayvanlar getirilecek ve toplamda 1 milyon adet düveye ihtiyaç olduğu söylendi. Eğer hayvancılık sektöründe bu işi çözersek hayvan ithal etmek yerine hayvan ihraç edeceğiz.

1 milyon düve projesi

1 milyon düvenin 400 bin adedini Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından getirilip kendi üreticilerine verecek. Örneğin 10 büyükbaş hayvan bakan çiftçimiz kapasitesini 20 ye çıkaracak. Bu kapsamda kooperatiften 10 büyükbaş hayvan alacak. Yine 100 Bin Tl. tutarında düve ve yem desteği de verilecek. İsteyen çiftçi istediğini kadarını alabilecek. Mesela bazı çiftçiler 6 tanesini düve alıp, geri kalanı ile yem alabilecekler. Ancak yemi olanlar ise yem almak yerine geriye kalan tutarı düve olarak kullanabilecekler. Tabi bu tutar 80 bin liranın altına düşmeyecek. Yani çiftçi maksimum 80 bin lirasını hayvan alımı için, 20 bin lirasını ise yem alımı için kullanabilecek.

 Sitemizden köye dönüş projesi hakkında da bilgi alabilirsiniz. 300  koyun projesi kapsamında 30 Haziran 2019 tarihine kadar hayvan dağıtımları yapılacaktır.

400 bin adedi kooperatifinin getirdiği düvelere 100 bin düve de TİGEM temin edecek. Bu kapsamda 500 bin düve edecek. 500 düvenin temini 1 buçuk yıl sürede gerçekleşecek. Bu proje 30 / 06 /2019 yılında tamamlanmış olacak. 2019 yılının Haziran ayından sonra da 1 buçuk senelik süreç sonunda ise 500 bin düve daha temin edilerek 1 milyon düve projesi tamamlanmış olacak. 3 senenin sonunda dana eti ithalatı işleminde büyük bir ilerleme kaydedilecek.

Tıkla, Telegram'da Bize Katıl!

Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

 1. orhan kösem dedi ki:

  Ben istanbulda yaşıyorum köye gidecem hayvancılık yapacağım

 2. Erdal dedi ki:

  koyun başvuruları

  (5/5)
 3. Gökhan gürkan dedi ki:

  300 koyun hipotek edecek tarlam olsa desteği napayım kendi hayvanımı kendim alırım devlet yine zengini zengin edecek gariban işçinin maaşından kestiği vergiyi zengine hibe edecek birazda garibanı kalkındırın garibana destek verin