Kaz Çiftliği Nasıl Kurulur? 500 Kapasiteli Kümes Projesi Maliyeti 2023

Bu yazımızda 500 adet kaz için kümes yatırımı yapacak olan yetiştiricilerin merak ettiği, kaz kümesi karlılığı, yıllık gelir gider durumu, yapı ruhsatı için  başvuruların nereye yapılacağı ve kaz çiftliği nasıl kurulur, maliyeti nedir, Kaz çiftliği projesi PDF, Kaz desteği, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı kaz yetiştiriciliği desteği gerekli evraklar yer almaktadır.

Kaz Çiftliği Nasıl Kurulur? 500 Kapasiteli Kümes Projesi Maliyeti 2023

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 500 adet kapasiteli Kaz kümesi projesi fizibilite projesi yayınlandı.

500 Adet Kapasiteli Kaz Çiftliği Projesi İçeriği

Kaz yetiştiriciliği yapmak isteyenler tarafından araştırılan Bakanlık tarafından yayınlanan kaz kümesi projesinde;

 • Dünyada Kaz Yetiştiriciliği ve Ticareti
 • Türkiye’de Kaz Yetiştiriciliği
 • Kazların Zoolojik Sistemdeki Yeri ve Başlıca Irklar
 • Kanatlı Hayvan Kümes Projeleri için Yapı Ruhsatı Alınması
 • Bakım ve Beslenme
 • Kaz Yetiştirme Kümesinin Gelir Gider Analizi yer almaktadır.

Kaz Yetiştiriciliği alanında yatırım yapacak olan vatandaşlar için yayınlanan 500 adet kapasiteli kaz kümesi projesi fizibilite raporu ve yatırım rehberinde yer alan başlıklar hakkında yatırımcıları doğrudan ilgilendiren kanatlı hayvan kümes projeleri için yapı ruhsatı alınması için gerekli belgeler bulunmaktadır.

Kaz Çiftliği Nasıl Kurulur?

Kaz Çiftliği kurmak için lgili belediyeden kaz çiftliği kurmanız için yapı ruhsatı almanız ve yine de aynı belediyeden arazi için çiftlik ve kümes kurma izni almak gerekmektedir. İnşaat ruhsatının alınması için başvuru yapılacak kurumlara talepte bulunarak gerekli evrakları beraberinde götürerek çiftlik kurulumu için gerekli resmi prosedürleri gerçekleştirmek gereklidir.

Kanatlı Hayvan Kümes Projeleri için Yapı Ruhsatı Alınması

Kanatlı Hayvan Kümes Projeleri için Yapı Ruhsatı Alınması Çiftlik için seçilen arazi, şehirden uzak olacağı için genellikle belediyenin denetim sınırları dışında olacaktır. Belediye sınırları dışında yapı ruhsatı alabilmek için büyükşehir belediyeleri dışında kalan illerde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir.

Tevhit, ifraz, harita yapımı, mevzi, imar onarma, ruhsat yapı izni işlerini yürütmek bahsi geçen müdürlüğünün görevidir. İşlem en az 2 ay sürmektedir. Proje hazırlayıp başvuru yapmadan önce bu süre göz önüne alınmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olan illerde ise bu işlemler için ilçe belediyelerine başvurmak gerekmektedir. 

Yapı ruhsatı İçin Müracaat Aşamasında İstenen Belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Tapu fotokopisi
 • Aplikasyon krokisi
 • 1/5000’lik ve 1/2500’lik kroki
 • Taahhütname (Noter Tasdikli Amacı Dışında Kullanılmayacağına Dair) belgeler ile başvurulmalıdır.

Kaz Kümesi İnşaat Ruhsatının Alınması İçin Başvuru Yapılacak Kurumlar

İnşaat ruhsatı verilmesi için görüş alınan kurumlar aşağıdaki gibidir:

 • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
 • Halk Sağlığı Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri Müdürlüğü
 • Karayolları Müdürlüğü
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 • Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
 • Orman İşletme Müdürlüğü
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • İlgili Elektrik Dağıtım Şirketi
 • Havalimanı Müdürlüğü/(yapılacak tesis havalimanı çevresindeki köylerde ise)
 • Tüm kurum olumlu görüşleri geldikten sonra yapılacak olan tesis ile ilgili projeler (mimari, statik, mekanik,
  elektrik) istenmektedir. Projeler hazırlanıp birime sunulduktan sonra onaylanır ve ruhsat hazırlanır.

Kırsal alanda yapılacak olan bir kanatlı hayvan barınağı için ruhsat alınırken yukarıda bahsedilenlere ilaveten bu alan için gerekli olan haritacılık işleri yanında o arazinin jeolojik raporlarının da hazırlanması gerekmektedir. Bu tür işlemler için maliyetler illere ve yapılacak işlere göre değişkenlik göstermektedir.

Kaz yetiştiriciliği için 500 adet kaz çiftliği projesi yayınlandı.

Kaz yetiştiriciliği tüm ayrıntılarını buradan inceleyebilirsiniz.

Kaz Çiftliği Projesi Maliyet Hesaplama

Kaz çiftliği kurulumunu yapmadan önce fizibilite araştırması gelir, gider analizi, karlılık durumunun tayini ve gerekli diğer hesaplama ve incelemeler yapılarak toplam yatırım maliyetini hesaplaması yapılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan projede 500 kapasiteli kaz kümesinin gelir gider analizi ve karlılık hesaplaması ile toplam yatırım maliyeti hesaplanmıştır. Şimdi projede yer alan 500 adet kaz için çiftlik gelir giderinizi analizini görelim.

Kaz Yetiştiriciliği Kümesinin Gelir Gider Analizi

500 adet kapasiteli kaz yetiştirme kümesi etki analizi de yatırım rehberinde belirtilmiştir. Proje içinde yer alan:

 • Her dönemde dişi erkek karışık 500 adet kaz barındırılacağı varsayılmıştır. Yaklaşık dört aylık yetiştirme dönem sonunda 50 adet damızlığın (40 Dişi-10 erkek) elde kalacağı ve 450 adedinin ise kesime gideceği hesaplanmıştır.
 • 450 adetten 4-6 kg canlı ağırlığa geldiğinde kesileceği ve ortalama 3 kg karkas ağırlığı hesap edildiğinde 1.350 kg kaz eti elde edilecektir.
 • Hayvan başına ortalama 100-110 gr. tüy elde edildiği varsayılmıştır.
 • Hayvan başına ortalama kalp 32 gr, karaciğer 67 gr ve taşlık 163 gr olmak üzere toplam 261gr olarak alınmıştır.
 • Hayvan başına baş ağırlığı 150 gr ve ayak 120gr olmak üzere toplam 270 gr olarak alınmıştır.
 • İkinci sene sonunda yine aynı şekilde 40 adet dişi kaz başına yaklaşık 15-20 yumurta alındığında ve bunlardan yaklaşık 11-13 civciv elde edildiğinde 500 adet kaz palazı elde edilir.

500 adet kaz için  200 m2 kümes ve 33 yemlik ile suluk, havalandırma fanı radyant ısıtıcı alınarak yapılacak yatırımdan alınan toplam kazanç tablosu aşağıdaki gibidir:

500 Adet Kapasiteli Kaz Kümesinin Gelir Analizi

500 adet kapasiteli bir kaz kümesinin gelir analizi ise şöyle olacaktır:

500 adet kaz için üretim sezonu sonunda elde edilen katma değerin cinsi 450 adet kaz kaz tüyü yenilebilir organ baş ve ayaklar miktarını kg olarak birim fiyat üzerinden toplam kazanç sonrasında yıllık toplam kazanç tablosunu aşağıdaki görsel üzerinden inceleyebilirsiniz.

500 Kapasiteli Kaz Kümesi Gelir Analizi

500 Adet Kapasiteli Kaz Kümesinin Gider Analizi

500 adet kapasiteli bir kaz kümesinin gider analizi ise şöyle olacaktır:

Birinci yıl yatırım gideri 161,500 TL 500 adet kaz alımı için 75 bin lira, yem gideri 13.500 TL elektrik, aşı ilaç gideri, damızlık ve besilik yem giderinin toplam gider tablosunu aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

500 Kapasiteli Kaz Kümesi Gider Analizi

500 Adet Kapasiteli Kaz Kümesi Yıllık Kar Durumu

Birinci yıl için yıllık gelir 81.300 TL yıllık gider 45.000 TL, yıllık brüt kar 36.300 TL, Vergiler % 8 üzerinden olduğunda yıllık net kar 33.396 TL olacaktır.

Yıllık gelir gider kar durumu

500 Kaz için kümes yatırımı yapacak olan yatırımcılar:

Sermayenin karlılığıYıllık net kar / genel yatırım tutarı x 100 33.396 / 161.500 x 100= %21
Projenin geri ödeme süresiToplam yatırım / (net kar + amortismanlar) 161.500 / (33.396 + 8.075)= 3.89 dönem
Projenin ekonomik ömrüToplam yatırım / amortismanlar 161.500 /8.075= 20 yıl
Yatırımın katma değeriBrüt katma değer Personel gideri + amortismanlar + brüt kar 0 + 8.075 + 36.300 =44.375 TL
4.2. Net katma değer Brüt katma değer – amortismanlar 44.375 – 8.075 = 36.300 TL
Sermaye hasıla oranı5.1. Brüt sermaye hasıla oranı Brüt katma değer / toplam yatırım 44.375 / 161.500 = 0,27
5.2. Net sermaye hasıla oranı Net katma değer / toplam yatırım 36.300 / 161.500 = 0,22
Devletin kazancıVergiler (%8), (bir dönemde sadece KDV’li satıştan) 2.094 TL

Bu fizibilite raporunda 500 adet kapasiteli Kaz kümesi yatırımının ekonomik açıdan karlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde kaz kümesi yapacak yatırımcılar için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım hakkında öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi, ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları hakkında bilgi edinebilmelerine imkan sağlanacaktır.

500 Kaz Çiftliğinin Yatırım Maliyeti

Yapılacak hindi kümesinin karlı olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının sonucunda:

 • Toplam sabit yatırım tutarının 161.500 TL,
 • Yatırımın geri dönme süresinin (kişiler için) 3,8 yıl olacağı hesaplanmıştır.

Yaşlarına göre m2 ye düşen kaz sayısı:

 • 1-2 haftalık 10.0
 • 3-4 haftalık 5.0
 • 5-6 haftalık 2.5
 • Yetişkin 1.0

Kazlarda yaşa göre beklenen canlı ağırlıklar:

Yaş (hafta)12345678910111213141516
Canlı ağ. kg)0.30.70.91.61.92.63.23.74.14.54.75.25.45.85.96.3

Raporda belirtilen bu rakamlar baz alınarak hesaplama yapabilirsiniz.

Sizde kaz yetiştiriciliği yapmak için kaz kümesi açacaksanız 500 adet kapasitesi kaz kümesi fizibilite raporu ve yatırım rehberinden ne kadar kapasitede kaz için kümes yapacaksanız ortalama net kazanç, karlılık durumunu ve gelir gider analizi örnek üzerinden yaparak kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.