7000 Kapasiteli Hindi Kümesi Projesi Hibe Destekli 2023

7000 Kapasiteli Hindi Kümesi Projesi Hibe Destekli 2023

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hindi Kümesi Projesi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi yayınlandı. Bu yazımızda hindi için kümes yatırımı yapacak olan yetiştiricilerin merak ettiği, hindi kümesi karlılığı, 7000 kapasiteli hindi kümesi projesi için toplam yatırım giderleri, yıllık gelir gider durumu, yapı ruhsatı için başvuruların nereye yapılacağı ve hindi çiftliği nasıl kurulur, maliyeti nedir hindi çiftliği projesi PDF, Hindi desteği Tarım ve hayvancılık Bakanlığı hindi yetiştiriciliği desteği gerekli evraklar yazımızda yer almaktadır. Yatırımcı rehberi için Tıklayınız.

Hindi Yetiştiriciliğine % 75 Hibe Desteği Verilecek

Resmi gazete’de yayımlanan karara göre Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat bankası hindi yetiştiriciliği için Türkiye’nin en ücra ilçesine kadar 5.000.000 TL üst limitli kredi ve 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmesi yatırımlarına %75 hibe desteği sağlamaktadır. Kredinin geri ödeme vadesi 60 ile 84 aya kadar çıkmaktadır.

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının desteklenmesi amacıyla Resmi gazete’de yayımlanan Tebliğ kapsamında arıcılık projelerine %50, kaz, ipekböcekçiliği projelerine %100 ve hindi yetiştiriciliği projelerine 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmesi yatırımlarına %75 hibe desteği verilecek.

Hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak.

Başvurular: Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda teknik kriterler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlandı. İstenecek belgeler, başvuru sürecine ilişkin detaylar Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanacak uygulama rehberinde belirtildi. Hibe desteği için Yeni uygulama rehberi yayınlandığında içeriğimizi güncellenecektir.

Ancak: geçtiğimiz günler de Bakanlık tarafından yayımlanan 7000 kapasiteli hindi projesi yatırımcı rehberi örnek olarak alınabilir.  

7000 Kapasiteli Hindi Projesi Yatırımcı Rehberi

Yönetici özeti olarak: Proje fizibilite sonuçları aşağıdaki gibidir:

 • Uygulama Yılı: 2023
 • Tesis Alanı : 2.102 m2 kapalı alan
 • Yatırım Tutarı : 2.026.000 TL
 • Yıllık Gelir : 819.000 TL
 • Yıllık Değişken Masraf : 337.500 TL
 • Yıllık Sabit Masraf : 50.000 TL
 • Yıllık Net Kazanç (Kişiler için) : 765.913 TL
 • Yıllık Net Kazanç (Şirketler için) : 701.188 TL
 • Yatırım Geri Dönme Süresi (Kişiler için) : 2,6 Yıl
 • Yatırım Geri Dönme Süresi (Şirketler için) : 2,9 Yıl olarak hesaplanmıştır.

7000 Adet Kapasiteli Hindi Kümesi Projesi İçeriği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 7000 kapasiteli hindi projesi yatırımcı rehberinde  toplam yatırım giderleri (TL), etlik hindi üretim giderleri harcama, kar ve zarar marjı (7.000 kapasiteli Dönemlik), yıllık ciro, değişken ve sabit masraf, amortisman hesabı, yıllık net kazanç, yatırımın geri dönme süresi, sözleşmeli yetiştiriciye ait dönemlik giderler ve dönemlik ortalama gelir-gider toplamı ve elde edilebilecek net kar durumları hesaplanmıştır.

Kanatlı Hayvan Kümes Projeleri için Yapı Ruhsatı Alınması

Kanatlı Hayvan Kümes Projeleri için Yapı Ruhsatı Almak isteyenler; Çiftlik için seçilen arazi, şehirden uzak olacağı için genellikle belediyenin denetim sınırları dışında olacaktır. Belediye sınırları dışında yapı ruhsatı alabilmek için büyükşehir belediyeleri dışında kalan illerde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Tevhit, ifraz, harita yapımı,
mevzi, imar onarma, ruhsat yapı izni işlerini yürütmek bahsi geçen müdürlüğünün görevidir. İşlem en az 2 ay sürmektedir. Proje hazırlayıp başvuru yapmadan önce bu süre göz önüne alınmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olan illerde ise bu işlemler için ilçe belediyelerine başvurmak gerekmektedir.

Yapı ruhsatı için başvuru aşamasında istenen belgeler ise aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Yapıya ait tapu fotokopisi
 • Aplikasyon krokisi
 • 1/5000’lik ve 1/2500’lik kroki
 • Taahhütname (Noter Tasdikli Amacı Dışında Kullanılmayacağına Dair)

Hindi Kümesi İnşaat Ruhsatının Alınması İçin Başvuru Yapılacak Kurumlar

7000 Kapasiteli Hindi Kümesi Projesi ile ilgili İnşaat ruhsatı verilmesi için görüş alınan kurumlar aşağıdaki gibidir:

 • Tarım ve Orman Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri Müdürlüğü
 • Karayolları Müdürlüğü
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 • Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
 • Orman İşletme Müdürlüğü
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • İlgili Elektrik Dağıtım Şirketi
 • Yapılacak tesis havalimanı çevresindeki köylerde ise Havalimanı Müdürlüğünden görüş alınmalıdır.

Tüm kurum olumlu görüşleri geldikten sonra yapılacak olan tesis ile ilgili projeler (mimari, statik, mekanik, elektrik) istenmektedir. Projeler hazırlanıp birime sunulduktan sonra onaylanır ve ruhsat hazırlanır.

Kırsal alanda yapılacak olan bir kanatlı hayvan barınağı için ruhsat alınırken yukarıda bahsedilenlere ilaveten bu alan için gerekli olan haritacılık işleri yanında o arazinin jeolojik raporlarının da hazırlanması gerekmektedir. Bu tür işlemler için maliyetler illere ve yapılacak işlere göre değişkenlik göstermektedir.

Hindi Kümesi İnşaat Ruhsatının Alınması İçin Başvuru Yapılacak Kurumlar

Hindi Çiftliği Maliyeti Hesaplama

Hindi çiftliği kurulumunu yapmadan önce fizibilite araştırması gelir, gider analizi, karlılık durumunun tayini ve gerekli diğer hesaplama ve incelemeler yapılarak toplam yatırım maliyetini  hesaplaması yapılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan projede 7000 kapasiteli hindi kümesinin gelir gider analizi ve karlılık hesaplaması ile toplam yatırım maliyeti hesaplanmıştır. Şimdi projede yer alan 7000 adet kapasiteli hindi için çiftlik gelir giderinizi analizini görelim.

7.000 Kapasiteli Etlik Hindi İşletmesi Yatırım Analizi

Türkiye’de etlik hindi yetiştiriciliğinde entegre firmalar sözleşmeli üretimle kendi girdilerini temin etmektedir. Ucuz girdi temini ve entegrelerin alım garantisi çiftçilerin pazarlama sorunları ortadan kaldırılmıştır. Yatırım için arazi seçimi yapılırken kesimhanelere ortalama uzaklık 90 -100 km arası olmalıdır. Artan her bir uzaklık kesimhaneye gönderilen piliçlerde canlı ağırlık azalmasını artıracak ve bu da yatırımcının kârından eksiltecektir. 7.000 kapasiteli hindi kümesi yaklaşık 2.000 m2 kapalı alanda inşa edilmektedir. Gelişen teknoloji ile otomatik sistemler, kullanım rahatlığı ve temizleme kolaylığı açısından faydalıdır. Artık yemlikler, suluklar, havalandırma, ısıtma/ soğutma tümüyle dokunmatik ekranlı pano üzerinden otomatik yönetilebilmektedir. Bu binaların genişlikleri 15.5 – 16.50 m civarında olup boyları ise yapılacak olan ek binalar ve tavuk yoğunluğuna bağlı olarak 120 – 130 metreleri bulmaktadır.

7.000 kapasiteli Kümes için toplam yatırım giderleri 2.026.000 TL

Fizibilite Hesaplamaları

7000 kapasiteli fizibilite için örnek alınan etlik hindi kümesi yapı ve tasarım özellikleri;

Üretim ŞekliEtlik Hindi
İnşaat SistemiBeşik Çatılı Tek Katlı Betonarme
Çatı ÖrtüsüÇelik Konstrüksiyon Üzerine Panel Çatı
Kümes Eni16.85 m
Kümes Uzunluğu120.00 m
Kümes Oluk Altı Yüksekliği2,80 m
Kümes Mahya yüksekliği7,15 m

Tesiste mevcut olan ünitelerin alanları;

 Ünite Adı : Alanı (m2 )

 • Kümes 2.022
 • Bakıcı Odası 50
 • Ölü Hayvan İmha Çukuru 20
 • Gübre (fosseptik) Çukuru 10
 İnşaat Maliyeti (TL)
Arsa (Arsanın üreticiye ait olduğu ve
bedel ödemediği kabul edilmiştir)
Proje Giderleri75.000 TL.
Kümes Binası2.022 m2 x 750TL/m2= 1.516.500 TL.
Bakıcı Odası50 m2 x 750TL/m2= 37.500 TL.
Gübre (fosseptik) Çukuru7.500 TL.
Ölü Hayvan İmha Çukuru15.000 TL.
Makine Ekipman
Otomatik Suluklar
Otomatik yemlikler
İklimlendirme kontrol sistemi
Havalandırma elemanları (klape, fan)
Serinletme elemanları (Fan-pedler)
Isıtma sistemi
Yem Silosu
450.000 TL.

Etlik hindilerin dönem sonunda 13 kg ’lık canlı ağırlığa ulaşacağı varsayılarak dönemlik üretilecek et miktarı %75 kesim randımanı ile 68.250 kg olarak hesaplanmıştır.

7000 Adet Kapasiteli Hindi Kümesinin Gider Analizi

Etlik Hindi Üretim Giderleri Harcama, Kar ve Zarar Marjı (7.000 kapasiteli Dönemlik);

 Hindi Eti
Verim, 7.000 kapasite (kg)68.250
Et Satış Fiyatı (TL/kg)12
Ciro (TL)819.000

Değişken Masraflar

Civciv (7.000 * 6)42.000 TL
Isıtma (kömür)20.000 TL
Elektrik – Su7.000
Dezenfeksiyon, Aşı ve İlaç4.000
Altlık6.000
Yem240.000
İş gücü14.500
Diğer4.000
Toplam Değişken Masraf (TDM) (I)337.500

Sabit Masraflar

Genel İdare Giderleri (%3)10.000
Amortisman (Dönemlik)40.000
Toplam Sabit Masraf (TSM) (II)50.000

Kar=Ciro-(I + II) 431.500 TL 2.022 m2 Kümes alanı dikkate alınmıştır. İşçilik gideri aylık Asgari Ücret 2023 yılı Brüt (Aylık): 10.000 TL olarak hesaplanma yapılmıştır.

Yıllık Ciro, Değişken ve Sabit Masraf

Yıllık Ciro 819.000 x 2,5 = 2.047.500 TL
Yıllık Değişken Masraflar337.500 x 2,5 = 843.750 TL
Yıllık Sabit Masraflar50.000 x 2,5 = 125.000 TL

Amortisman Hesabı

Harcama Türü
(Amortismana tabi)
Gider Miktarı (TL)Amortisman oranı (%)Yıllık Amortisman
Miktarı (%)
Kümes Binası, Bakıcı odası,
Gübre (fosseptik çukuru,
ölü hayvan imha çukuru,
makine-techizat
2.026.5005101.000

Yıllık Net Kazanç

Dönemsel Kazanç431.500 TL
Yıllık Üretim2,5 Dönem
Yıllık Kazanç2,5 × 431.500 = 1.078.750 TL
Yıllık Vergi (Kişiler için %29)1.078.750 x 0,29 = 312.837 TL
Yıllık Vergi (Şirketler için %35)1.078.750 x 0,35 = 377.562 TL
Yıllık Net Kazanç (Kişiler için)1.078.750 – 312.837 = 765.913 TL
Yıllık Net Kazanç (Şirketler için)1.078.750 – 377.562 TL = 701.188 TL
Yatırım İçin Harcanan Tutar2.026.000 TL

Yatırımın Geri Dönme Süresi

Yatırım Geri Dönme Süresi (Kişiler için)2,6 Yıl
Yatırım Geri Dönme Süresi (Şirketler için)2,9 Yıl

Başabaş Noktası (BBN) Hesabı

 • Birim TDM =337.500/ 68.250 = 5
 • BBN miktar= 50.000/ (12-5) = 7.142 kg
 • BBN satış hacmi= 50.000/ 1- ( 5 )/ 12= 85.714 TL

İşletme 7.142 kg etlik hindi eti ürettiğinde ya da 85.714 TL satış hacmine ulaştığında Toplam Gelir (TG) = Toplam Masraf (TM) olacaktır. Buda işletmenin başabaş noktasını (BBN) oluşturacaktır. Bu noktadan sonra üretilen her bir birim üründen kar elde edilmeye başlanacaktır.

Sözleşmeli Yetiştiricilik Fizibilitesi

7.000 kapasiteli bir kümes için sözleşmeli üretim yapılması durumunda ücretlendirme şu şekilde yapılmaktadır.

 • Ortalama canlı ağırlık (4 ayda) =13 kg
 • Toplam canlı ağırlık = 13 x 7.000 = 91.000 kg
 • Yetiştirme ücreti (2 TL/kg) = 91.000 x 2 TL = 182.000 TL
 • Bir yılda 2,5 dönem etlik piliç yetiştirilmektedir Yakıta bağlı olarak giderler yaz ve kış aylarına göre değişim gösterirler.

Sözleşmeli Yetiştiriciye Ait Dönemlik Giderler

Dönemlik GiderlerOrtalama Maliyet (TL)
Altlık giderleri6.000
Kömür20.000
Elektrik -Su7.000
İşçilik (1 işçi)14.500
Diğer4.000
TOPLAM55.500
(Bir Dönem 4 Ay)

Dönemlik Ortalama Gelir-Gider Toplamı ve Elde Edilebilecek Net Kar

Dönemlik Ortalama Gelir182.000 TL
Dönemlik Ortalama Gider55.500 TL
Dönemlik Ortalama Net Kâr131.500 TL
Yıllık Üretim2,5 Dönem
Yıllık Kazanç2,5 × 131.500 = 328.750 TL
Yatırım İçin Harcanan Tutar2.026.000 TL
Yatırım Geri Dönme Süresi6,2 Yıl
Dönemlik Ortalama Gelir-Gider Toplamı ve Elde Edilebilecek Net Kar

Bu çalışmada, hindi kümesi yatırımının ekonomik açıdan karlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde hindi kümesi yapacak yatırımcılar için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım hakkında öngörü yapılmaya çalışılmıştır. Böylece üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi, ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları hakkında bilgi edinebilmelerine imkân sağlanacaktır. Yapılacak hindi kümesinin karlı olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının sonucunda;

 • Toplam yatırım tutarının ise 2.026.000 TL,
 • Yıllık net kazancın (kişiler için) 765.913 TL,
 • Yatırımın geri dönme süresinin (kişiler için) 2,6 yıl olacağı hesaplanmıştır.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 500 adet kapasiteli Kaz Kümesi ve 150 arılı kovanlık Arıcılık yatırımcı rehberleri de yayınlandı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.