8. Sınıfta Diploma Verilecek mi? 2023

İlk ve orta öğretimi eksik bırakanlar yaşam koşullarına göre yeniden eğitim alarak diplomalarını alırlar. İlkokul mezunları Açık Öğretim Ortaokulu ile 8. sınıfı 1,5 yılda tamamlayabilirler. Ortaokul 8. sınıfta diploma verilecek mi? Nereden ve nasıl alabileceğinizi anlattık. 8. sınıf diploma sorgulama, e-devlet mezuniyet belgesi sorgulama sayfası ve detaylar içeriğimizde..

8. Sınıfta Diploma Verilecek mi? 2023

Lise öğrenimini tamamlamayanlar için ilkokul ve ortaokul diplomasının nasıl alınacağını detaylandırdık.

8. sınıfta diploma verilecek mi?

Öğrenciler 8. Sınıf yani Ortaokul bittiğinde sistemden çıkamayacaktır çünkü kendisine ortaokul diploması verilmeyecektir. Şu anda 8. sınıfı bitirenler diplomalarını alacakları kurumlara giderek gerekli belgelerle işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Halk Eğitim Merkezlerinden alınan diplomalar ve 8. sınıf mezuniyet belgesi ile ilgili tüm bilgiler içeriğimizde yer almaktadır.

Ortaokul Mezunlarına Diploma Veriliyor mu?

Türkiye’de eğitim sisteminde lise eğitimi de zorunlu olduğu için ortaokul mezunlarına bitirme belgesi ve okullardan alınan diploma yerine bitirme belgesi verilmektedir. Eğitim ve öğretim kurumlarından biri olan Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvuranlar, eğitimlerini tamamlayarak ilk ve ortaokul 8. sınıf diploması (Mezuniyet Belgesi/Tasdik) almaya hak kazanırlar.

Ülkemizde eğitim zorunluluğu 4+4+4 olarak zorunlu kademeli eğitim şeklinde verilmektedir. İkinci kademenin sonu olan 8. sınıfı bitirenler, zorunlu kademeli lise öğrenimlerini de tamamlayarak lise diploması alırlar. Açık Öğretim Ortaokulunu bitirdiyseniz, okuldan ayrılmak isteyenlere bitirme belgeniz yani eğitim durumu belgesi verilir. Dosyanın bulunduğu kurum önemli değildir. Tüm belgeler, başvurunun yapıldığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

Ortaokul diploması almak için hak kazanan öğrenciler, derslerini başarıyla geçmiş olmalıdır.

8. Sınıfta Diploma Nasıl ve Nereden Alınır?

İlk ve orta öğretimini bitirip, bundan sonra eğitimine devam edemeyenler, orta ve ilköğretim bitirme ve mezuniyet belgelerini il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine başvurarak alabilirler. Gerekli belgeleri hazırlamış, okuma yazma bilen ve ilkokul eğitimini tamamlamış olanlar 8. sınıf diploması için başvuruda bulunabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde diploma başvurusunun nereye yapılacağı açıkça belirtilmiştir. İlgili makale:

Belgesini zamanında alamayan veya kaybedenler:

MADDE 74 – (1) (Değişik:RG-10/7/2019-30827)

Belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen başvurur. Başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğü talebi gerçekleştirmek üzere ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, onaylı Diploma Kayıt Örneği EK-14 verilir. Durum, o döneme ait diploma defterine veya öğrenci kütük defterine işlenir. Aldığı belgeyi kaybedene, aynı yöntemle yeniden belge verilir.

(2) Savaş, sel, deprem, yangın ve benzeri nedenlerle okul kayıtlarının yok olması hâlinde, belgesini kaybedene öğrenim durumunu kanıtlaması şartıyla Kayıtları Yok Olanlara Verilecek Belge Örneği EK-15 düzenlenir.

(3) e-Okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi veya diplomasını kaybedene bu madde hükümleri çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden onaylı belge verilir.

Okullarda 8. Sınıf Diploması Ne Zaman Verilecek?

Ortaokul eğitimini tamamlayanlar 8. sınıf diploması yani mezuniyet belgesi almaya hak kazanırlar. Öğrenimlerini tamamlamayanlar Açıköğretim Ortaokulu kayıtlarını yenileyerek sınavlara girerler. Diplomalar başarılı olduklarında verilir. Mezuniyet belgenize Halk Eğitim Merkezlerinden veya e-Devlet şifreniz ile ulaşabilirsiniz. e-Devlet’ten online olarak aldığınız mezuniyet belgeleri barkodlu olarak indirilebilir.

Çoğu kamu kurumu resmi işlerde veya iş başvurularında diploma isteyeceği için kurumlara giderek eksikliklerinizi giderebilir ve diplomanızı alabilirsiniz. Öğrenimini tamamlamayanların kuruma giderek Açık Öğretim kaydına başlamaları ve kurslarını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir. Başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından açık öğretim ortaokul bitirme belgesi verilecektir.

8. Sınıfta Diploma Alacak Olanlar Kimlerdir?

Aşağıdaki şartları taşıyanlar diploma yerine geçen mezuniyet belgesi (sertifika) başvurusunda bulunabilirler. Zorunlu eğitim yaşını dolduranlarda aranan şartlar:

 • İlköğretimin 5. sınıfını tamamladığını belgelendirenler,
 • Yetişkinler 2. kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,
 • Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
 • İlköğretimin ya da ortaöğretimin 5., 6., 7. ve 8. sınıflarından ayrılanlar,
 • İlkokulun 4. sınıfını bitirenler,
 • Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) maddelerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar, başvuru yapabilir.
 • Yurtdışında bir yıldan fazla kamu görevi ile görevlendirilen anne, baba veya velisi ile birlikte olduğunu belgeleyen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın başvuru yapabilirler.
 • İlkokul mezunları ortaokulu tamamlamak için başvurabilirler.

Açık Öğretim Ortaokulu’na Başlama Şartları Nelerdir?

İlköğretimi yarıda bırakan vatandaşlarımız Halk Eğitim Merkezlerine giderek eğitimlerine devam edebilirler. Sağlık, maddi durum, aile ve diğer nedenlerle okulu bırakan vatandaşların derse başlama koşulları ise şöyle:

Açık öğretim ortaokuluna hangi sınıfta başlanabilir? bakalım.

Açıköğretim Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrencilerden:

 • İlkokul mezunu olanlar 6. sınıftan,
 • İlkokul 4. Sınıfı bitirenler 5. sınıftan,
 • İkinci Kademe okur-yazar belgesi olanlar 6. sınıftan,
 • İlkokul mezunu olup ustalık, kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan (Kalfalık ve ustalık belgesini 17 Eylül 2012 Tarihinden önce alanlar için bu madde geçerlidir.),
 • Bitirme Belgesi veya dışarıdan Belgelendirme Belgesi olanlar, uygun olmaları halinde belirlenen sınıftan eğitimlerine başlarlar.

8. sınıftan itibaren okumaya devam edemeyenler, okulu yarım bırakanlar da böylelikle şartları yerine getirerek diplomasını alabilir.

Ortaokul Kayıtları için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kayıt için başvurduğunuzda aşağıdaki belgeler istenecektir:

 • Başvuru yapacak vatandaşların hangi sınıfa ulaştığını belgelemesi gerekmektedir.
 • İlkokul diploması,
 • İlkokul kayıt evrakı,
 • 2. kademe okur-yazarlık belgesi,
 • İlkokul diploması yerine geçen; yetiştirici ve tamamlayıcı temel Eğitim-B kurs belgesi,
 • Öğrenim belgesi yani tasdikname,
 • Dışarıdan bitirme ve denklik belgesinin mühürlü aslı ve fotokopisi,
 • Yeni kayıtlar için T.C. kimlik numarası ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank’a yatırılmış olan bedelin banka dekontu
 • 1 tane vesikalık fotoğraf getirmeniz ve Halk Eğitimi Merkezine teslim etmeniz gerekmektedir.

Düzey Okuryazarlık Belgenizi il/ilçe Halk Eğitim Merkezlerinden talep ederek alabilirsiniz. Belirlenen kayıt yenileme ücretlerini kimliğinizle birlikte devlet bankaları Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank hesaplarına yatırmanız zorunludur. Kayıt yenilemeden önce Halk Eğitim Kurumlarına gidiyorsunuz, bilgileriniz güncelleniyor ve bankaya 50 TL kayıt ücreti yatırılıyor.

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıtları Ne Zaman?

Herhangi bir nedenle eğitimlerini tamamlayamayanlar Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırarak mezun olup yıllar sonra diploma alabilirler. Yılda 3 defa kayıt alınmaktadır. Kayıt, iliniz veya ilçenizdeki Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Kurumlarında yapılır.

2022-2023 Dönemi Açık Öğretim Kayıt ve Sınav Tarihleri

8. Sınıf diploması alacaklar için, Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2022-2023 yılı 1. dönem için kayıt ve sınav tarihleri aşağıdaki gibidir:

Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak.

 • Ders Seçme Güncelleme İşlemleri
 • Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri
 • Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanmas
 • 1 Dönem Sonu Sınav Tarihleri: ayrıca duyurulacaktır.

Açık Ortaokul Ne Zaman Biter?

Başvurunuzu yaptıktan sonra, ortaokulun ne zaman biteceği, hangi sınıfta başladığınıza bağlıdır. Okuma yazma sertifikanız varsa, ortaokulu tamamlama süreniz:

 • 5. sınıfta başladıysanız 1,5 yılda (En erken 4 dönem sonunda),
 • 6. sınıfta başladıysanız 1 yıl yani en erken 3 dönem sonrasında,
 • 7. sınıfta başlayan öğrenciler ortalama 8 ay, en erken 2 dönemde,
 • 8. sınıfta okuyanlar ise yaklaşık 4. ayın sonunda (en erken 1 dönem sonu) mezuniyet belgesi almaya hak kazanırlar.

Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenim Belgesi Örneği

e-Okul kaydı olan öğrenciler, güncel öğrenim belgeleri, teşekkür, takdir, üstün başarı ve onur belgelerini diplomaları ile beraber e-Okul sitesine giriş yaparak Ortaokul Mezuniyet belgelerini hemen görüntüleyebilir. 2008’den önce okulu bitirenler halk eğitim merkezlerinde fiziki olarak doldurulan öğrenim belgelerini alabilirler.

Açık Öğretim 8. sınıf Mezuniyet Belgesi Örneği

e-Devlet 8. Sınıf Mezuniyet Belgesi Sorgulama

Ortaokulu başarıyla bitirdiğinizde Halk Eğitim Merkezlerinden mezuniyetinizi gösteren diplomanızı alabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet şifreniz varsa MEB Açıköğretim Ortaokulu Bitirme Belgesi Sorgulama ekranından sisteme giriş yaparak belgenizi sorgulayabilirsiniz. 8. sınıf diplomanızı e-Devlet üzerinden indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

Ortaokul Mezuniyet Belgesi Diploma Yerine Geçer mi?

Ortaokul veya ilkokulu bitirdikten sonra diplomanızı kaybettiyseniz, mezun olduğunuz okula dilekçe vererek mezuniyet belgenizi alabilirsiniz. İlk ve orta dereceli okullarda diploma verilemediğinden, aldığınız mezuniyet belgesi diploma yerine geçer. Okula dilekçe ile başvurduğunuzda olumsuz yanıt alırsanız İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak mezuniyet belgenizi alabilirsiniz.

Açık Öğretim Ortaokulu İletişim Numaraları

Kayıtlarını tamamlayan aday öğrenciler, tüm sorun, öneri ve bilgi almak için 444 0 632 numaraları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini (MEBİM) arayabilir.

Ayrıca, Açık Öğretim Ortaokulu halkla ilişkiler iletişim numaraları aşağıdaki gibidir:

 • 0 312 413 22 44-
 • 0 312 413 22 18-
 • 0 312 413 22 20 olup, bilgi almak için arayabilirsiniz.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.