Adınızı Değiştirmek İçin e-Devlet ve Başvuru Yöntemleri 2023

İsim, soyisim nasıl değiştirilir, Nüfus Müdürlüğü isim değiştirme dilekçesi, bebeğimin ismini değiştirmek istiyorum, şartlar ve ücretler nasıldır içeriğimizde detaylıca anlattık.

Adınızı Değiştirmek İçin e-Devlet ve Başvuru Yöntemleri 2023

İsim değişikliği yaptırmak isteyenler tarafından merak edilen Mahkemesiz isim değiştirme 2023 yılında nasıl yapılır, Adımı Değiştirmek İstiyorum Kanunu ve Maliyeti ne kadar olduğunu araştırdık.

Keyfi İsim Değiştirme Olur mu?

Mahkemeye gitmeden avukatsız keyfi isim değişikliği diye bir şey yoktur. Çünkü vatandaşların ad ve soyadlarını değiştirebilmeleri için geçerli bir sebepleri olmalıdır. Bu nedenler; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 11 inci maddesi uyarınca, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı olan soyadları ile yazım ve imla hataları bulunan veya düzeltme işareti kullanılmamasından dolayı anlam değişikliği olan ad ve soyadlar, genel ahlaka uygun değildir ve toplum tarafından gülünç kabul edilir.

2023 Yılında İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

İsim değiştirme ile ilgili tüm başvurular bağlı bulunulan İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek yapılabilir. İsim değişikliği için daha önceden mahkemeye dava açılması gerekiyordu ancak yeni düzenleme ile mahkemeye Dava açmadan isim değişikliği yapılabilmektedir.

İsim değişikliği yaptırmak isteyen kişilerin Nüfus Müdürlüklerine aşağıdaki gibi isim değiştirme BAŞVURU DİLEKÇESİ doldurarak ve ardından bu dilekçeyi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göndererek başvuruda bulunmaları yeterlidir.

İsim Değişikliği Başvurusu Nereye Yapılır?

İsim değiştirme yasası olarak gündeme gelen ve Nüfus Hizmetleri Kanununa 06.12.2019 tarihinde eklenen geçici madde ile üç yıllık süre boyunca dava açılmadan bir defaya mahsus olmak üzere nüfus müdürlüğüne başvurularak isim veya soy isim değişikliği yapılabilecektir. İsim değiştirmek için başvurular bağlı bulunulan İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri’ ne yapılmalıdır.

Avukatsız İsim Değiştirme Davası

İsim değişikliği davasında avukat tutmak zorunlu mu? Kural olarak isim değişikliği davasında avukat tutulması zorunlu değildir. Ancak talep edenin tek başına açabileceği bir davadır. Ancak hukuki olarak kendinizi savunabilmeniz açısından avukat tutmanız önerilmektedir.

Nüfus Müdürlüğü İsim Değiştirme Başvuru Dilekçesi Örneği 2023

İsim değiştirmek için doldurulması gereken başvuru Dilekçe davanın seyrini etkileyen en önemli konulardan bir tanesidir. Bu sebeple aşağıdaki usullere uygun olarak yazılması ve haklı sebebin kesinlikle dilekçede açıklanması gerekmektedir.

İsim değişikliği için doldurulacak başvuru Dilekçe davanın seyrini etkileyen en önemli konulardan biridir. Bu sebeple aşağıdaki usullere uygun olarak yazılmalı ve dilekçede haklı sebep açıklanmalıdır.

İsim Değiştirme Başvuru Dilekçesi Örneği:

…………………….. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Davacı Şahıs: İsim, soy isim ve adres

Davalı: Nüfus Müdürlüğü

Dava Konusu: İsim değişikliği talebi

Detaylar

İsim değişikliğine gidilecek olan şahıstan kısaca söz edilmelidir.

Haklı gerekçe belirtilmeli ve konu ile ilgili varsa ilgili kararlar emsal olarak gösterilmelidir.

İsmin yerine kullanılması istenen isim belirtilmelidir.

Delil: Bilirkişi, tanık vb.

Hukuki Sebepler: Kanunlar, içtihat kararları ve mahkemeye sunulacak olan deliller

Mahkeme İstemi: İsmin ….. isim ile değiştirilmesi.

Bu dilekçeyi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göndererek isim değişikliği başvurusunda bulunabilirsiniz.

Dilekçe ile başvuru yapıldıktan sonra süreç aşağıdaki gibi ilerleyecektir:

 • İsim değiştirme başvurunuz ancak Asliye Hukuk Mahkemesi‘ ne yazılacak olan bir dilekçe ile kabul edilecektir.
 • Dilekçe gönderildikten sonra da gerekli ödemeler yapılmak zorundadır.
 • Bu ödemeler vezneye yatırılır.
 • Davaların sonuçlanması başvuru yapılan mahkemeye göre değişiklik gösterecektir.
 • Herhangi bir eksikliğin bulunmaması ve dava esnasında tarafların hazır olması halinde tek celsede talep kabul de edilebilir.
 • Ancak, 2 ila 4 ay arasında davanın sonuçlanması beklenmektedir.
 • Avukatsız dava açılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Ancak davanın ivedi bir şekilde sonuçlanması isteniyor ise hukuki olarak yardım alınabilir.

İsim Değiştirme Yasası 2023

İsim değiştirme konusu Türk Medeni Kanunu‘ nun 27.maddesi ile düzenlenmiştir. Şahsı HAKLI kılacak sebeplerden dolayı isim değiştirme davası açılabilmektedir.

Şahsı açtığı davada haklı çıkarabilecek sebepler aşağıda sıralanmıştır: 

 • Şahsın isminin örf, adet ve teamüllere uygun olmaması.
 • İsmin farklı şahıslar tarafından alay konusu olması.
 • Kişinin çevresinde farklı bir isim ile anılıp tanınması.
 • Şahsın dini ya da cinsiyet gibi konularda değişikliğe gitmesi.
 • İsmin karakteri ile bağdaşmadığını düşünmesi.
 • Şahsın aynı ada sahip bir kardeşinin bulunması.
 • İsmin bayan ve erkeklerde kullanılması sebebi ile cinsiyet karışıklığı meydana getirmesi.
 • Sadece kardeş değil, aynı isim ve soy isimde bir akrabaya sahip olunması sebebi ile karışıklık meydana gelmesi.
 • Resmi kurumlar tarafından aynı isme sahip olunan bir kişinin aranmasından dolayı yaşanan sıkıntılar kişiyi hakim karşısında haklı çıkarmaktadır.

Bu sebeplere dayanarak kişi adının değişmesini talep edebilmektedir. Bu anlamda açılan davaların birbirine emsal oluşturacağını söylemek mümkün değildir. Çünkü her şahsın açacağı dava ve başvuru için yazacağı dilekçe kendine özgü olmaktadır. Haklı sebep tespit edildikten sonra dava açılması gerekmektedir. Şayet dilekçede herhangi bir hata yapılırsa dava hakim tarafından reddedilebilmektedir. Bu durumda da şahıslar maddi kayıp yaşayabilirler. İsimden telefon numarası bulma yöntemi ile de aynı isme sahip olan şahıslar yerine sizin numaralarınız verilebilir.

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Daha önceki dönemlerde Nüfus Müdürlüğü yolu ile isim değiştirmek mümkün olmuyordu. Bu anlamda şahısların dava açması ve bir dilekçe yolu ile mahkemelere başvurması gerekiyordu. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Soyadı Kanunu’ nun 3. maddesine dayanılarak yanlış yazılan ve imla hataları bulunan isim ve soy isimlerin İl ve İlçe İdare Kurulları tarafından mahkeme kararı aranmaksızın değiştirileceği duyuruldu.

İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamaya göre bu anlamda 56 bin 212 soyadı otomatik olarak değiştirildi. Bu anlamda başvuru yaparak isminde ve soy isminde değişiklik yapılmasını isteyen şahıslar il veya ilçe Nüfus Müdürlükleri‘ ne giderek taleplerini iletebilirler. İdare Kurulları tarafından yapılan inceleme sonrası dava açılıp açılmadığına bakılmaksızın yine haklı sebeplere dayanan isim değişiklikleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Yurt dışında bulunan kişiler ise bu talepleri ile dış temsilciliklere başvuru yapabilir. Bu uygulamanın 2023 yılına kadar devam edeceğine henüz karar verilmemiştir. Çünkü bu talepler mahkemelerin iş yüklerini artırıyor.

3 KASIM tarihine kadar isim ve soy isminde değişiklik yapmak isteyenler kuruma başvuru yapabilir.

Yapılan talep kurum tarafından reddedilirse başvurulacak yer idare mahkemesi olacaktır. Aşağıdaki tabloda isim değiştirmenin nasıl yapılacağı ifade edilmektedir.

isim-değiştirme-nasıl-yapılır
Adımı Değiştirmek İstiyorum Kanunu ve Maliyeti

İsim değiştirme davası açmak isteyenlerin haklı sebepler ile mahkemeye başvurması gerekiyor. Ancak güncel uygulama ile birlikte duyurulan tarihe kadar Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra başvurular görevli ve yetkili mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi‘ ne yazılacak olan bir dilekçe ile kabul edilecektir. Dilekçenin havalesi yapıldıktan sonra masraf ve harçların veznelere yatırılması gerekmektedir. Kanunlarımızda yapılan değişiklik ile sadece bir defaya mahsus olarak dava açma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Şahıs haklı sebepleri göstermek kaydı ile mahkemeye birden fazla kez isim değiştirme talebi ile gidebilir.

İsim Değişikliğinde Haklı Sayılmayacak Sebepler Nelerdir?

Açılan davaların olumsuz sonuçlanabileceğini de ifade ettik. Mahkeme tarafından sunulan sebeplerin geçerli olmaması nedeni ile şahsın başvurusu için red kararı verilebilir.

İsim değişikliği başvurularının olumsuz olarak değerlendirilmesinde haklı sayılamayacak sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Kan davası gibi vakalar sebebi ile şahısların kimliklerini gizlemek istemeleri ve kendilerine ulaşılmasını engellemek istemeleri.
 • Aile içerisinde suç işlemiş ya da herhangi bir suça karışmış şahısların olması.
 • Şahsın işlediği suçlardan dolayı sabıka kaydının olması ve Emniyet tarafından kendisine ulaşılmasının engellenmesi.
 • Ülke içerisinde aynı adı taşıyan çok fazla kişinin olması.
 • Popüler ve şöhret sahibi insanlar ile aynı ismin taşınmak istenmesi.
 • Haklarında mahkumiyet kararı çıkmış kişiler ile aynı isme sahip olunması gibi durumlar haklı sebep olarak kabul edilmemektedir. Ancak bu sebepler soyadı değişikliğinde haklı olarak kabul edilebilmektedir.

İsim değiştirme davası açılmadan önce, isimlerinden memnun olmayan şahısların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi bu işlemin ücretidir. Açılan hukuk davalarında belirli tutarlarda işlem ücreti ve harç talep edilmektedir.

e-Devlet İsim Değiştirme Ücretleri Nelerdir? Ne Kadardır?

İsim değiştirme ücreti 35 TL ile 40 TL arasında olmaktadır. 2023 nispi harç tutarı henüz belirlenmemiştir. Yapılacak olan masraflar için talep edilen gider avans tutarı ise 150 TL ile 200 TL arasında olmaktadır. Tabi toplamda bu işin ne kadara mal olacağı konusunda net bir rakam söylemek mümkün olmamaktadır. Çünkü avukat gerekip gerekmeyeceği masraflar konusunda belirleyici etken olmaktadır.

İsim değiştirme ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Gider avansı
 • Harç tutarı
 • Vekalet ücreti
 • İlan ücreti
 • Avukat ücreti gibi pek çok gider kalemi olacaktır.
 • Açılacak olan her davanın bu sebeple ücretleri birbirlerine göre değişiklik gösterecektir.

Gider avansı için yapılacak hesabın belirlenmesinde esas alınan bazı kavramlar bulunmaktadır. Tarafların sayının toplamda 5 katı kadar ilan gideri, şayet tanık sayısı dilekçede açıkça ifade edilmiş ise bu sayı kadar, edilmemişse minimum 3 katı kadar ilan gideri hesaplanmaktadır. Bu tür davalarda şahıslar avukat tutmamakta ve genelde davaların kontrolünü kendileri yapmaktadır. Çünkü bu davalarda herhangi bir avukat zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak dilekçe yazılmasından davanın takip ettirilmesine kadar bir avukat tarafından davanın takibinin yaptırılması sonucun selameti açısından önemli olmaktadır. Tabi bu da ekstra masraf anlamı taşımaktadır.

Tabi avukatlara göre talep edilen tutar değişiklik göstermektedir. Fiyat almak için şayet tanıdığınız bir avukat var ise onunla iletişim kurabilirsiniz.

Kimlikte 2. İsim Sildirme Yapılabilir mi?

Kimlikten ikinci ismi sildirmek mümkündür. Sildirmek için dava açılması gerekir ve isim değiştirme davası ile isim silme dava süreçleri hemen hemen aynıdır.

Bebeğimin İsmini Değiştirmek İstiyorum!

Bebeğimin ismini değiştirmek istiyorum diyorsanız Çocuğun adında değişiklik yapma, dava açmadan mümkün değildir. Nüfus kayıtlarının değişikliğine neden olacak bu işlem için dava açılması şarttır. Yeni doğan bebeğin ismini değiştirmek veya sildirmek isteyenler açısından da bu sorunun yanıtı aynıdır.

Mahkemeye Gitmeden İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Mahkemeye gitmeden isim değişikliği e-devlet üzerinden yapılabilir. 18 yaş altı isim değişikliği ve kendi ad ve soyad değişikliğinizi E-devletten nasıl değiştirebilirim? diyorsanız işte tüm detaylar…

E-Devlet isim Değiştirme Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden adını ve soyadını değiştirme başvuruları e-devlet kapısından nvi-il-ilce-idare-kurulu-karari-ile-ad-veya-soyadi-duzeltilmesine-iliskin-basvurularin-alinmasi linkinden yapılır. E-devlet üzerinden yapılacak bu başvuru yalnızca 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 11. maddesi uyarınca, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3. maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il veya ilçe idare kurulu tarafından verilecek kararla değiştirilmesine yönelik başvuruyu kapsamaktadır.

 • Kimlik numaranı ve şifrenizle e-devlet kapısına giriş yapın.
 • Ardından bu linke tıklayarak “İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” başlığına gidin.
 • Yeni Başvuru seçeneğine tıklayın.
 • Yeni Başvuru linkine tıkladıktan sonra açılacak ekranda yer alan:
  • Kimin Adına İşlem Yapılacağı
  • Kendi adıma başvuru yapacağım.
  • 18 yaşından küçük çocuğum adına başvuru yapacağım
   • istediğiniz kutucuğu işaretleyerek diğer sayfaya geçiniz.
  • Diğer sayfada aşağıdaki görsel deki seçenekleri doldurmalısınız.
e-Devletten İsim Değiştirme
 • Görsel de görüldüğü üzere başvuru ekranın ikinci sayfasında değişiklik talebinizin nedenini ve yapmak istediğiniz değişikliğin seçimini yaparak diğer işlemlere geçebilirsiniz.
 • Yeni Ad olarak belirlenen boş alan Yeni ad seçiminizi ve yeni ad tekrarı alanına bir kez daha aynı ismi yazarak imza türünü tercih etmelisiniz.
 • Sonrasında açılan yeni ekranda istenen bilgileri yazdıktan sonra işleminizi onaylayarak isim değişikliğinizi e-devlet sayfasından kolaylıkla yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme Kaç TL? 2023

Mahkemeye giderek İsim değişikliği yaptırmak isteyenlerde belirli bir ücret ödemesi gerekiyor. İsim değiştirme ücreti ne kadar? araştırması yapan vatandaşların sorusuna yanıt olarak:

İsim değiştirme davası, konutun bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne açılır. İsim değiştirme ücreti ne kadar? İsim değiştirme ücreti dava harçları ve avukatlık ücretleri çerçevesinde şekillenmektedir.

2023 yılında toplam dava harç tutarı 750 TL civarındadır.

Bebek İsim Değişikliği Başvurusu Nereye Yapılır?

Bebek isim değişikliği için yine başvurular İl Nüfüs Müdürlüğüne yapılmalıdır.

Daha önceden İsim Değiştirmek İçin Başvuru Yapanlar İkinci Defa Nereye Başvuru Yapmalıdır?

Bir defadan fazla yapılan isim değişikliği başvuruları ise dilekçe ile ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ‘ne yapılmalıdır.

e-Devlet Üzerinden Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden de soyadı değişikliği için başvuru yapılabilir. e-Devlet Soyadı Değişikliği başvurusu hakkında içerikten daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of balıkesirli10 balıkesirli10 dedi ki:

  Yeni kimliği aldığımız için artık bundan sonra ad ekletme olmaz mı? Moralim çok bozuluyor. Lütfen bir ümit verin:((

 2. Avatar of SUAT DEMİR SUAT DEMİR dedi ki:

  EĞER , GERÇEKTEN DE SUÇLARA BULAŞMAMI İSTEMİYORSANIZ , KİMLİKTE İSİM DEĞİŞTİRMEDE BANA YARDIM EDİN.
  BU KONUDAKİ YETKİLİLERİN BENİMLE İLGİLENİLMESİNİ ARZ VE TALEP EDERİM.

 3. Avatar of SUAT DEMİR SUAT DEMİR dedi ki:

  Kimlikte isim değiştirmede kişiye göre mi muamele yapılıyor? Uydurma gerekçelerle davalar reddediliyor ve reddedilen gerekçe aslında davada istenilen şartlardan biri.

 4. Avatar of SUAT DEMİR SUAT DEMİR dedi ki:

  KİMLİKTE İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI İÇİN
  EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUM

 5. Avatar of Meltem Meltem dedi ki:

  Adliyeye gidip tarafiniza kararin tebligi icin dilekce yazicaksiniz daha sonra gazate ilani icin bir odeme olacak vezneye onu yatiriyorsunuz ben daha dun hallettim bu işleri insallah yakinda alacagim yeni kimligimi

 6. Avatar of A.kadir A.kadir dedi ki:

  Aynı sorun bendede var

 7. Avatar of gln gln dedi ki:

  edevletten mobil imza.ile bi basvuru oluyor ama tam bilgi sahibi degilim.bu sene 6 araliga kadar sanirim.