Devlet Destekli

App Plaka Yasak mı? Cezası Var mı?

App Plaka Yasak mı? Cezası Var mı?

Son günlerde haberlerde APP plaka adı verilen standart dışı plaka kullanımına ilişkin ceza yiyen sürücülerin haberlerini görmeye başladık. Yakın dönemde araçlarda ki cam filmi uygulama yasağının kalktığı bildirilmişti. Birçok sürücü tarafından mühürlü olan app plakaların serbest olduğu ancak, mührü olmayanların yasak olduğu bilinmektedir. Ceza yememeniz için, app plaka mevzuatını araştırdık.

App Plaka Nedir? Niçin Kullanılır?

App Plaka, Trafik Tescil Müdürlüklerinin hazırladığı orjinal plakaların üzerinde tahribat yapılması veya benzer şekilde başka bir plaka yapılmasıdır. Bu plakalar birçok kullanıcı tarafından görsellik için tercih edilirken, bu durumu kötü emelleri için kullanan, otomobil hırsızları, terör örgütü mensupları, kaçaklar, tanınmak istemeyenler olduğu da bilinmektedir.

araba

App plaka gerçek plakalar üzerinde tahribat yapılması demektir.

Plaka Tescil Mezvuatı Bu Konuda Ne Demektedir?

Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Nitelikleri

Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/mm, % 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/mm, uzama direnci en az % 6 (a 10) standardında dikdörtgen biçiminde alüminyumdan yapılır.

Harf ve rakamlar ile plaka kenarları preste en az 1, en çok 3 milimetre kabartılır ve köşeleri 1 santimetre yarıçapla yuvarlatılır. Plaka kenarları (bordürü) genişliği 5 milimetre olur.

Geçici plakalardan gümrük plakaları ile altı güne kadar verilen plakalar, plastik veya karton kâğıttan yapılabilir. Bunların üzerinde ayrıca sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru 2 santimetre genişlikte beyaz renkli bir bant bulunur.

 1. b) Ölçüleri

1) Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15×24 santimetre,

2) (Değişik:RG-21/3/2012-28240) Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde ön plaka 11×52, arka plaka 11×52 veya 21×32 santimetre; plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 15×30 santimetre,

en ve boyda olur.

3) (Değişik:RG-21/3/2012-28240) Harf ve rakam gruplarının plaka üzerindeki yerleri ile genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ait ölçüler; 12, 12/A, 12/A-1, 12/B, 12/B-1, 12/C, 12/C-1, 12/G, 12/G-1, 12/H, 12/H-1, 12/J, 12/J-1, 12/N, 12/N-1, 12/N-2, 12/P, 12/P-1, 12/P-2, 12/R, 12/R-1, 12/R-2, 12/S, 12/S-1, 12/S-2, 12/T, 12/U, 12/V eklerdeki şekillerde gösterilmiştir.

Bu maddeler 18 TEMMUZ 1997 tarihinde 23053 mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinden alınmıştır. Görüldüğü üzere, plakanın alt ve üst rengi, rakam grupları, çizi kalınlıkları, harflerin aralıkları, boyutları yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Devamla;

Aracın Plakası Değiştirilebilir mi?

Otomobilinizi sattığınız zaman, yeni alan vatandaş noterde plaka değişikliği yaptırabilir. Bunun dışında kullanmakta olduğunuz plakanın noter satışı dışında değişmesi aşağıda ki satırda belirtildiği şekilde yapılmaktadır.

Aracın tescil plaka numarası, can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde valiliğin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile aracın kayıtlı olduğu yer trafik tescil kuruluşunda başka bir tescil plaka numarası ile değiştirilebilir.

Plakaya Kim Mühür Basabilir?

Karayolları Yönetmeliğinde plakaların mühürlenmesi konusunda şöyle denmektedir.

h) Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunur. Tescile yetkili kuruluşlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen plaka basım talep belgesi (Ek-45) yazılı veya elektronik ortamda ibraz edilmeden plaka basımı yapılmaz. Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim plakayı basan kuruluş tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilir.  

Demek ki eline mührü alan her plakacı Süleyman olmuyor.  Tescil plakasını mühürlemekte yetkili değil. Hatta bu işin yasal olduğunu da belirtiriz. Mühür genelde Şoförler ve Otomobilciler Fedarasyonu Cemiyetlerince vurulmaktadır. Bu sebeple, plaka mühürlerine halk arasında Cemiyet Mührü adı verilir.

Yeni bir güncelleme yapılmamış ise bu mühür;

 • Otomobilciler Cemiyeti,
 • Minibüsçüler Cemiyeti
 • Kamyoncular Cemiyetlerince yapılabilmektedir.

Mührün içerisinde plakanın mühürlendiği şehrin kodu ve mührü basan kuruluşun kodları bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde  Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca açıklama yapıldı ve sahte mühürlerin önüne geçilmesi için şunlar söylendi.

Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkanı da olmayacak. Mühürleri İstanbul’da plaka basan 24 odaya vereceğiz.

Cam Filmi Kullanmak Serbest mi?

26 Ekim tarihli 29869 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda ki madde yayınlandı. Bu madde yönetmeliğin yayınlandı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girdi.

Cam filmi

MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

Peki sizin aracınız MNO BM / AEK Regülasyonu kapsamında mı?

 • 30 yaşındayım.
 • Arabam Kartal
 • Hamile de değilim.
 • O zaman serbest 😉

Ön Cama Araç Plakası Takmak Serbest mi?

Değerli okurlar; yukarıda anlattığımız Karayolları Yönetmeliği plakanın nereye, kaç cm. yukarıya veya aşağıya takılacağını da belirtmiş. Bu sebeple, yönetmelikte belirtilenler dışında aracın sağına, soluna, önüne arkasına plaka takılması yönetmeliğe aykırıdır ve bu size cezai işlem uygulanmasına sebep olabilir. Madde aynen şöyledir;

Tescil plakalarının takılma yerleri ve sayıları;

MADDE 54 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/3/2012-28240)
Tescil plakaları araçlara aşağıda gösterildiği şekilde ve sayıda takılır.
a) Motorlu bisiklet ve motosikletlere; yerden 20 ila 150 santimetre yükseklikte araç arka kısmında ve araç boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,
b) Römork ve yarı römorklara arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte römork boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet,
c) Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet,
ç) Traktörlerde; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 400 santimetre yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet,
Tescil plakaları, aracın boyuna ekseninde veya sol tarafında, alt kenarı aracın tampon alt seviyesinin üstünde kalacak, yanlarından taşmayacak, sallanmayacak, düşmeyecek ve kolayca okunabilecek şekilde takılır.

d) Takılacak yerlerin uygun olmaması halinde tescil kuruluşunun izni ile;
1) 11×52 santimetre en ve boyundaki ön plaka arkaya,
2) Araç ekseni üzerine yerleştirilecek olanlar sol tarafa,
3) Arka plakaların üst kenarı 200 santimetreye kadar,
taktırılabilir.

Ayrıca plaka için özel yeri bulunanlara küçük ölçüde plaka takılmasına izin verilebilir.

e) Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır.

Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir.

f) İş makinelerine de bu Yönetmelikte gösterilen ölçü ve esaslara uygun plaka takılır. Plaka takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde yazılarak resmedilir. Bu araçlar üzerinde ayrıca ilgili kuruluşu tanıtan tam veya kısaltılmış yazılar bulunur (Ek-13).

Kartondan yapılmış geçici plakalar, araçların ön ve arka camı üzerine ya da önden veya arkadan görülebilecek uygun yerine, görüşü engellemeyecek şekilde iliştirilir veya yapıştırılır.

Bu içeriğimiz de sizlere

 • Araç Tescil Plakalarının hangi esaslara göre hazırlanması gerektiğini,
 • Kimin tarafından mühürleneceğini,
 • Aracın hangi bölgesine takılması gerektiğini yönetmelik maddeleri ile açıkladık.

Bu içerik Karayolları Yönetmeliğinden derlenmiş olup tamamı alıntıdırResmi işlemlerde kaynak olarak gösterilemez.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.