Devlet Destekli

Basit Usul Esnafın Ödediği Vergiler Nelerdir? Deftere Tabi Olanlar

Basit Usul Esnafın Ödediği Vergiler Nelerdir? Deftere Tabi Olanlar

Bir hesap dönemi içerisinde elde edilen gelir ve giderlerin yanı sıra hasılat ve satılan malların alış bedelleri arasındaki gözle görülür farkın elde edildiği işlemlere basit usulde ticari kazanç denir. Basit usulde ticari kazana sahip olan esnaflarımızın belirli dönemler içerisinde vergilerini düzenli bir şekilde ödemeleri gerekmektedir.

ticari kazanç

Esnafların belirli dönemlerde vergi ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

26.07.1998 yılında resmi gazetede yayınlanan ve 4369 sayılı kanunda belirtilmiş olan gelir vergisi kanununda yer almış olan götürü usulu vergilendirme kaldırılmış yerine ise basit usulde vergilendirme getirilmiştir. Yapılan bu değişikliğin başlıca sebeplerine bakmış olduğumuzda kayıt dışı yapılan işlerin artarak ekonomiyi beslemiş olması görülmektedir. Kayıt dışı ekonominin önüne geçerek belge düzenini sağlamak ve aynı zamanda vergilendirmede gerçek kazancın tespit edilmesi ve düzenli olarak vergilerin yatırılması amaçlanmaktadır.

Tüm bu açıklamaların ardından Basit Usul Esnafın Ödediği Vergiler Nelerdir, Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti, Basit Usulde KDV İstinası gibi başlıkları değerlendirerek bilgiler vereceğiz.

Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti

Basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin satmış oldukları mallar ile elde etmiş oldukları hasılat ve giderlerin arasındaki farkın faaliyete geçirilmesi ve bu işlemlerin belgeler üzerinde yazılmış olan tutarlar ile hesaplanması gerekmektedir. Tespit edilen bu kazançların yanı sıra emtia ticareti ile uğraşan vatandaşlarımızın elde etmiş oldukları emtia değerleri aşağıdaki gibi kayıtlara alınmalıdır.

 • Bir hesap dönemi sonunda tespit edilmiş olan emtia mevcfutlarının değeri hasılata,
 • Hesap dönemi başında tespit edilmiş olan emtia mevcutlarının değerleri gidere eklenecektir.

Bunların yanı sıra kullanılan sabit giderler kıymet olarak yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman bedeli kesilmeyecektir. Basit usulde vergilendirmeye uygun olarak çalışan vatandaşlarımızın yapmış oldukları faaliyetlerine uygun mal alışlarının ve giderlerinin yanı sıra hasılatlarını da gösteren belgelerin ayrı ayrı dosyalanması gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı bulunmuş oldukları meslek odalarında tutulabilirken aynı zamanda bürolarda kayıt tutulabir ve mükellefler kayıtlarını kendileri de tutabilirler. 2020 yılında faizsiz esnaf kredisi veren bankalar aracılığı ile kredi çekerek finansman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

blank

Basit Usulde KDV İstisnası

Katma değer vergisinin 17. maddesi ve 4. fıkrasının  a bendindeki kanun hükmünün değiştirilmesi sayesinde basit usul vergi mükellefi olan vatandaşlarımızın mal ve hizmet teslimlerinde ödemiş oldukları katma değer vergileri kaldırılmış ve yapmış oldukları mal ve hizmet teslimlerinde karşılaşmış oldukları katma değer vergilerinden istisna tutulmuşlardır. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde basit usulde vergilendirmeye tabi olan mükelleflerimizin mal teslimlerinde ve hizmet alımlarında KDV hesaplanmayacaktır. Ayrıca mal satın alan ve hizmetlerden yararlanan mükellefler KDV indirimi de yapamayacaklardır. Tüm bunların yanı sıra gerçek usulde vergilendirmeye tabi olan ve mal ve hizmet satın alan basit usul mükelleflerinin ödemiş oldukları KDV giderleri veya maliyet bedeli olarak kaydedilecektir. Bu düzenlemeler sayesinde Maliye Bakanlığı küçük mükellefleri ve vergi dairelerinin omuzlarındaki yükü ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.

Basit Usulden Yararlanan Mükelleflerin Ödediği Vergiler Nelerdir?

Basit usul deftere tabi olan esnafların ödemiş oldukları vergi türlerini kapmaktadır. Deftere tabi olan esnaflar vergi oranlarına ve hesap türlerine göre beyanname düzenleme zorundadırlar. Düzenlemiş oldukları beyannameler belirlenmiş olan tarih aralıkları dahilinde vergi dairelerine teslim edilir ve esnafların ödemekle yükümlü olduğu vergiler yatırılır. Esnafların ödemesi gereken vergi türleri ise aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • Gelir vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Damga vergisi
 • Geçici vergi
 • Özel tüketim vergisi
 • Emlak vergisi
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Özel iletişim vergisi
 • Çevre temizlik vergisi

Basit usule tabi olan esnafların elde etmiş oldukları ticari kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergi beyannameleri izlenen aya ilişkin mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir ve iki eşit taksitler halinde ödenir. İlk taksit mart ayının sonuna kadar ödenirken ikinci taksit ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.Takvim yılı içerisinde bulunmuş oldukları memleketi terk etmek zorunda kalan mükelleflerin beyannameleri memleketi terk etmeden önce 15 gün içerinde bildirilirken ölüm sebebi ile meydana gelen değişiklikler ise ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde bildirilmek zorundadır. Geliri sadece basit usule tabi olan esnaflar ise beyannamelerini Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. İki eşit taksitler halinde ödenen vergilerin ilk Taksiti Şubat ayı içerisinde olurken ikinci taksiti ise Haziran ayının içerisinde ödenmelidir.

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.