Devlet Destekli

Bekçi Nasıl Olunur? Maaş ve Şartları 2020 (672 Yeni Alım)

Bekçi Nasıl Olunur? Maaş ve Şartları 2020 (672 Yeni Alım)

Mahalle gece bekçisi Türkiye’de yeniden uygulanmaya başladığından bu yana en popüler mesleklerden biri haline geldi. Peki Jandarma bekçi olmak için nereye başvurulur? Şartları nelerdir? 2020 yılında EGM bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor mu? Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Kayseri illerimizde 2020 yılında ne zaman alım yapılacak? Kaç Saat Çalışıyorlar? Kaç para maaş alırlar? Bayan bekçi alımı yapılıyor mu? Sınav Soruları neler? Sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanıyor?

Mahalle bekçisi olmak istiyorum diyen gençlerimiz için kapsamlı bir araştırma yaptık.

Bekçi Alım Şartları Nelerdir?

7245 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 18 Haziran 2020 Resmi Gazete‘ de yayınlanarak Yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde bekçilerin, görev ve yetkileri, bekçilerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenmiştir.

Bekçi alımları için yapılacak olan sınava başvurmak için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

 1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 2. Türk vatandaşı olmak,
 3. Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak,
 4. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
 5. Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak,
 6. Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak,
 7. Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak, (Sağlık sebebi dışında)
 8. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak,
 9. Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması,
 10. Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak,
 11. Silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması,
 12. Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak,
 13. Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması,
 14. Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması,
 15. En az 1,67 boy oranına sahip olmak,
 16. Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı,
 17. Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak,
 18. Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
 19. Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Bu şartları taşımadığının tespiti halinde sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.

bekçi nasıl olunur

Mahalle bekçisi olmanın şartları ve diğer bilgiler

Başvuru Evrakları Nelerdir?

 1. Sınav başvuru talebinizi içeren dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport
 3. Diplomanın aslı ve fotokopisi
 4. Sınav başvurusunda bulunduğunuz il sınırları içerisinde 1 senedir ikamet ettiğinizi kanıtlar belge
 5. Son 1 yıla ait 4 tane biyometrik fotoğraf
 6. Yukarıda saydığımız şartlardan eşinin ya da kendisinin bekçilik için engel teşkil edecek durumlarının olmaması
 7. Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont
 8. Sağlık bilgilendirme formu
 9. Yaş düzeltmesi yaptıranların yaş düzeltme evrakları
 10. Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.

BORDO BERELİ OLMAK İSTER MİYDİNİZ? BORDO BERELİ OLMA ŞARTLARI

Üç Aşamalı Sınav Nasıl Yapılıyor?

Bekçi alımları için yapılacak olan sınav 3 aşamadan oluşuyor. Bu sınav kategorileri yazılı, sözlü ve fiziki yeterliliktir.

Adaylar öncelikle yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sorulacak sorular Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanlarında olacaktır. Sınava giren ve soruları cevaplayanlar, cevapları optik form üzerine işaretlemek sureti ile sınavı tamamlayacaklardır. Bu sınavdan başarı ile geçmenin koşulu 100 puanlık olan sınavdan en az 50 puan almaktır. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu puan hakkında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İkinci aşama fiziki yeterlilik aşamasıdır. Bu sınavda adayların kabiliyetleri ve fiziki durumları incelenerek eleme yapılacaktır. Sınav komisyonu tarafından yapılacak olan inceleme neticesinde 60 puan alanlar bu aşamadan da geçmiş sayılacaktır. Başarısız olanlar ise elenmiş olacaktır.

Üçüncü aşama ise sözlüdür. Bu aşamada kendini ifade edilme yeteneği, adayın özgüven derecesi incelenecektir. Aday bu süreçte genel kültür konularını içerek kartlar arasından seçim yaparak o konudaki fikirlerini açıklayacak ve verilen süre zarfında kısa bir sunum yapılması istenecektir. Komisyon tarafından adayın sunumuna müdahale edilebilecek ve kendisine sorular yöneltilebilecektir. Sözlü sınavda 5 kategori vardır. Bu kategoriler bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, özgüven, ifade yeteneği ve vücut dilidir. Her bir kategori 20 puandır. Bu kategoriler dikkate alınarak adayın 70 puan alması gerekecektir.

Aday bu üç sınava girdikten sonra aldığı puanlar üzerinden hesap yapılacaktır. Yazılı ve fiziki puanın yüzde 25’i, sözlü sınavın ise yüzde 50′ sinin ortalaması alınacaktır. Bu esas puan hesaplandıktan sonra sınavı kazananların isimlerini içeren bir liste asılacaktır. Listede yer alan isimler üzerinden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu son aşamayı da başarı ile geçen bekçi adayından sağlık kurulu raporu istenecektir.

Üç Aşamalı Bekçilik Sınavı Şartları

Bekçilik sınavı nasıl yapılır?

Sınav Ücreti Ne Kadar?

Genel olarak başvurularını internet üzerinden yapacak olanlar için belirtilen tarihlerde Halkbank şubesine yatırılacaktır. Ücretler yalnızca Halkbank aracılığı ile alınmaktadır. İnternet bankacılığı, ATM ya da şubeler aracılığı ile sınav ücretleri yatırılabilecektir. Fakat internet üzerinden ödeme yapanlar dekontun çıktısını almalıdır. Çünkü istenen belgelerde yukarıda görüldüğü üzere dekont da bulunmaktadır. Şehit ve vazife malulü yakınları sınava ücretsiz olarak başvuru yapabilecektir. Ancak başvuru esnasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Yoksa ücreti yatırmadıkları için sınav başvurusu yapmamış sayılacaklardır. Sınav ücretini ödeyerek ön kayıt yaptırmayan ya da aynı başvuru için birden fazla defa ücret yatıranları ücretleri geri verilmeyecektir.

Bekçilerin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Kimlik Sorma Yetkisi Hakkında Basın Açıklaması 21.11.2019 tarihinde yapılmıştı.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin halka yardım, şüpheli vatandaşlardan kimlik sorma ve araştırma görev ve yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini genişletecek olan düzenleme içeren kanun teklifini 22 Ocak 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Hakkında Basın Açıklaması

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Görev ve yetkileri ile ilgili olarak  yayınlanan yönetmeliğin 16. maddesindeki Mahalle ve Çarşı bekçileri bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar hükmüne göre  Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bekçilerin kimlik sorma yetkisi isimli içeriğimizi okuyabilirsiniz. Buna göre görev esnasında şüpheli şahısların kimlik ve hüviyet araştırma yetkisi verilen çarşı ve mahalle bekçilerinin görev sırasında kimlik araştırması yapmasına itiraz edilmesi suçtur. Kimlik sorma yetkilerini kullanmak isteyen bekçileri zor kullanmak zorunda bırakılmamalıdır. 18 Haziran 2020 tarihinde Çarşı ve Mahalle bekçilerin atama, görev ve yetkilerini içeren 18 maddelik kanun metninine göre Çarşı ve Mahalle bekçilerin görev ve yetkileri şunlardır;

 • Halka yardım görevi
 • Devriye hizmet görevi
 • Durdurma ve Kimlik sorma görevi
 • Adli görev ve yetkileri çerçevesinde şüphelileri yakalamak, gerekli tüm tedbirleri almak,
 • Zor ve Silah kullanma yetkisi
 • Genel Kolluk kuvvetlerine yardım görevi vardır.

blank

Mahalle bekçisi olma yasası

Bekçilerin güncel mevzuatı

Bekçi Olmak İçin Nereye Başvurulur?

Yöntem 1 İnternet Üzerinden Başvuru

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular açıklandığında İnternet üzerinden başvuru yapmak için tıklayınız.  Görev yapılmak istene il başvuru esnasında seçilecektir. e-devlet üzerinden başvuru yapmak da mümkün olmaktadır. Başvuruda bulunmak için internet sayfasını ziyaret ederek başvuru süresini geçirmemenizi tavsiye ederiz.

Yöntem 2 Bireysel Başvuru Yapılabiliyor

Bireysel başvuru için tarihler Polis Akademisinin resmi internet sitesinde duyuruluyor. Ön başvuru yapanlar ön sağlık kontrolleri için başvuru merkezlerine mesai saatleri arasında başvuruda bulunuyorlar. Müracaat Kabul Komisyonuna başvurmak sureti ile başvurular kabul edilecek olup belirtilen tarihler dışındaki kişisel başvurular reddedilecektir. Şahsen başvuru esnasında merkezlere hiçbir elektronik eşya sokulmadığı belirtiliyor.

Atama İşlemleri

Yapılacak olan 3 aşamalı sınavı geçtiğinizde atama işlemleri belirli usuller dahilinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak tek başına yetmemektedir. Bu süreçte arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının da olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Bu araştırmalarında herhangi bir problem çıkmayanlar Sağlık Raporu almak üzere devlet hastanelerine sevk edilecektir. Sağlık durumunda çarşı ve mahalle bekçisi olmalarına herhangi bir engel olamayanların memur olarak atanması mümkün olacaktır. Ataması yapılanların 15 iş günü içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Herhangi bir gerekçe sunmadan hizmetlerinin başında olmayanlar hakkında yapılan atamalar iptal edilecektir. Bu süreçte boş kalan illere yedek listelerdeki kişiler dikkate alınarak liste sıralamasına göre atama yapılacaktır.

bekçi atamaları ve tayinler

Mahalle bekçilerinin tayin ve atamaları

Atama ve adaylık süreci
MADDE 4-
e göre;

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş bulunanlar emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday memur olarak atanırlar.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan fazla olamaz. Adaylık süresi içerisinde en az üç ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilir.

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayı ile kesilir.

10 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANMIŞTI

Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10.000 bekçi kadrosu verildi. 3-10 derecede Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında 10 bin bekçi kadrosu verildiği tebliğname de belirtildi.  Cumhurbaşkanlığı 22 sayılı kararnamesini bu sayfadan inceleyebilirsiniz. 2020 yılında bekçi alımları ile ilgili henüz net ve resmi bir açıklama bulunmuyor Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yapılan duyurularını sitemiz takip edebilirsiniz. Bayan bekçi alımı yapılıyor mu? konusunu da okumayı unutmayınız.

blank

Daha önce yapılan 10 bin bekçi alımı Resmi Gazete Görseli

22 sayılı Tebliğnameye ait görsel yukarıda mevcuttur. Alımların 2020 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacağı değerlendiriliyor.

Bekçiler Kaç Para Maaş Alıyor?

 • Lise Mezunu bir mahalle bekçisinin 4.250 TL.
 • Ön lisans mezunu bekçiler 4.400 TL.
 • Lisans mezunu bekçiler  4.657 TL. civarında maaş aldığı belirtiliyor.

Detaylı bilgi için Bekçi Maaşları isimli yazıyı okumalısınız.

Bekçiler Kaç Saat Çalışıyor? Mesai Çizelgesi Nasıldır?

Genel itibariyle akşam 19:00 – sabah 07:00 arasında çalışan bekçiler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapıyorlar. Haftalık 40 saat olan çalışma saatleri bekçilerin günlük çalışma saatleri güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan saatler arasını kapsayacak şekilde düzenleniyor. Bu kapsamda bekçilerin çalışma saatleri Emniyet tarafından belirlendiği biliniyor.

Haftalık 40 saat üzerinden bekçi mesai saatlerini şöyledir.

 • Pazartesi: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Salı: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Çarşamba: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Perşembe: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Cuma: 21:00 – 05:00 8 saat
 • Cumartesi: TATİL (Diğer vardiya)
 • Pazar: TATİL (Diğer vardiya)
 • Bu çizelge tahminidir, Resmi bilgi değildir!

 

mahalle bekçisi mesai saatleri

Bekçilerin çalışma saatleri kanunu

Bu herkes tarafından bilinen bekçilerin mesai ve çalışma saatleridir. Bu saatlere göre bekçiler günde 12, haftada 84 saat çalışırlar. Ancak bu çizelge ve bekçilerin çalışma saatleri Emniyet Müdürlüklerinin takdirindedir.

Bekçi olmanın yaş sınırı kaç? Yaş Şartı Değişecek mi?

EGM tarafında yayınlanan yaş sınırlamasında 18 ile 31 yaş arasından bahsedilmektedir. Bu kapsamda 31 yaşından 1 gün dahi alan bekçi olamaz. Bekçilik yaş esnetilmesi sosyal medyada ve kamu oyunda 2020 yılında gündem haline geldi ve şartın esnetilerek 35 olması talep edildi. Ancak bu yönde henüz yasal bir düzenleme bulunmuyor.

] }Yorumlar
 1. blank ismail dedi ki:

  ben basvuru yaptim askerden yeni geldim okul okumuyorum lise mezunuyum tekrar okula giris yapmam lazimmmi

 2. blank Emine özçelik dedi ki:

  Bu kadar üniversite mezunu dururken ,bu bekçilik ne yaa saçmalık.

 3. blank Doğan dedi ki:

  Akşam 7 sabah 7 arasında 8 saatlik bir dilim ayarlanır örn 23.00 dan 7.00 arası çalışırsın gibi.

 4. blank Bekci adayı dedi ki:

  19.00 ile 07.00 arasi ve haftalık 40 saat yazıyor o nasıl oluyor tam anlamadim açıklayacak biri var mı?

 5. blank ibrahim dedi ki:

  bu devlet memurlugunda neden her yerde boy istiyorlar benim gibi boyu kısa olan insanlar devletini vatanını koruyamaz mı ( o zman askere alımlardada 1.67 nin altında olan erkekleri askerden muaf etsinler bu konuda devletimizden adadet bekliyoruzz kendimi bildim bileli polis olamak istiyorduma ancak 3 santimle kacırıyorum boyle bir adalet olamz 🙁

 6. blank Emre dedi ki:

  Merhaba şuan bildiğim üzere askerlik yapma zorunluluğunu kaldırmışlar bir bilgisi olan varmı ?

  1. blank Nuri dedi ki:

   Kalkmışmı askerlik zorunluluğu öğrendinmi

   1. blank Erdem dedi ki:

    İnşallah askerlik şartı kaldırılır. Üniversiteden mezun oldum zaten iş yok hiçbir yere giremiyorum. Bari bu bölümde askerlik şartı olmasın belki ekmeğimizi burdan kazanırız.

   2. blank Yusuf dedi ki:

    Askerlik şartı kalmış

 7. blank Ümüt dedi ki:

  Bekçi başvuru tarihi ne zaman

 8. blank Toraman dedi ki:

  Lise terk bekci olabilirmi bana birşey soylermisiniz ?

  1. blank cihan dedi ki:

   Olamaz lise ve dengi mezunu şarti var . Mezun olman gerekiyor

 9. blank Halit dedi ki:

  slm arkaslar bu başvurular ne zaman başlayacak

 10. blank İç işleri Bakanlığı dedi ki:

  Sayın Bakanım neden biz ortaokul mezunları bekçi polis jandarma olamıyoruz bizim gibi genç delikanlı insanlar yüksek lisan yada lise mahzunu olan kişilerin yaptığını bizler yapamazmıyız en kıralını yaparız sizden isteğim bizede yol açın bizlerde vatanımız için çalışalım

  1. blank Herkes bekçi dedi ki:

   “Lisan, mahzunu, yapamazmıyız, kıralını, bizede, bizlerde” bu kelimelerin hepsinde yazım hatası yapmış, arkadaşın işi zor.

  2. blank avukat dedi ki:

   Mahallede bekçilik yaparken insanlara Türkçe yazım kurallarını öğretmeni istemeyecekler yani bu bir kriter olamaz. Diploma size kibirden başka bir şey katmamış anlaşılan.

   1. blank Yekta dedi ki:

    Mahallede bekçilik yaparken tabikide kimseye türkçe yazım kurallarını öğretmeyeceksin. Fakat türkçeyi düzgün yazamayan birisi nasıl düzgün bir şekilde konuşacak ? Hadi bunu geçtim. Diploma kibirden başka birşey katmamış diyorsun. Biz okuyalım diplomayı alalım. Sen okuma haytalık yap ya da okulu bırak. Lisans diploması alanla liseyi bile bitirmemiş kişi eşit olsun. Yok ya biz enayiyiz o zaman. Hadi mecburiyetten dolayı bıraktın okulu çalışman gerekti. Açıktan oku. Bir yandan çalış bir yandan açıktan oku. Yok öyle bedavadan iş.

 11. blank Askerlik şartı dedi ki:

  Askerlik şartı gerektiriyorsa neden 18 yaş sınırı koymuşlar.
  Nerde görülmüş 18 yaşındaki adam askerlik yapmış.

 12. blank Selim dedi ki:

  Bu bekçilik hangi firmalarda yapılıyor? tüm hepsinde geçerli mi

  1. blank Vazgeç dedi ki:

   Sen hiç başvuru yapma..Daha bekçiliğin memuriyet olduğundan habersizsin..

   1. blank Vazgeçme dedi ki:

    Hayatımda ilk defa bu tarz bir yerde yorum yapıyorum. Neden adamı vazgeçirmeye çalışıyorsun anlayamadım. Başvuru yapmaması gereken birisi varsa inan o sensin. İnsanlarla nasıl konuşman gerektiğini öğren bilmiyor olması öğrenemeyecek olması anlamına gelmez.

   2. blank Cansel dedi ki:

    Helal olsun

   3. blank Bekci dedi ki:

    dediiiiiii

  2. blank Erdem dedi ki:

   Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, İç İşleri Bakanlığı’nın emrinde görev yapılır.