Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Resmi Gazete 2023 Kanunu

Bekçilere kimlik sorma yetkisi ve üst arama yetkisi verildi. İşte tüm detaylar..

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Resmi Gazete 2023 Kanunu

Bekçilerin kimlik sorma yetkisi Resmi Gazete’ de Çarşı ve Mahalle bekçileri Kanunu ile netleşti. Bu kanuna göre bekçilerin kimlik sorma yetkisi bulunuyor mu, 7245 sayılı kanun ne diyor, bekçilerin şüpheli şahısları durdurma, yapılan düzenlemeler sonrasında bekçilerin yetkileri nelerdir ve bekçiler sokakta vatandaşlara kimlik sorabilir mi vb. türden merak edilen tüm konuları içeriğimizde detaylandırdık.

Kimin durdurup kimlik sorma yetkisi var?

Durdurma ve kimlik sorma yetkileri, idari ya da adli kolluk niteliği taşıyabilir ve zaman ve yer yönünden sınırlanmıştır. Adli görev ve yetkiler, bekçilerin adli kolluk faaliyeti niteliğindedir ve bu faaliyet ayrıca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na uygun yürütülmek zorundadır.

Bekçi Kimlik Sorabilir mi? 2023 Güncel Yönetmelik

Evet, Bekçiler kimlik sorabilir ve vatandaşların kimlik göstermelerini isteyebilir. Kimlik sorma yetkisi; kanunen bekçilere 7245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nda bekçilere kimlik sorma yetkisine yer verildi. Çarşı ve mahalle bekçiliği kanunu, kolluk görevlisi olarak çalıştırılacaklarda aranan şartlar, bekçi atama ve atama işlemleri ile bekçilerin yetkileri de dahil olmak üzere işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere yönetmelikle düzenlenmiştir.

Çarşı ve mahalle bekçileri görevlerini ifa ederken, kolluk görevlisi olduğunu kanıtlayan belgeleri göstererek şüphelenenler ile kimliğini görmek isteyenler, önce kimliğini göstererek kişinin kimliğini sorma hakkına sahiptir. Askıya alınma nedenini belirttikten sonra kimlik isteme hakkına sahiptir.

Ayrıca durdurulan kişinin göstermesi gereken başka belge ve belgeler varsa bunları sorgulama ve kimlik sorma yetkisine sahiptir.

Bekçilerin kimlik sorma yetkisine dair bilgi Resmi Gazeteden alınmıştır.

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Kanunu

Bekçilere kimlik sorma yetkisi kanunla verilmiştir. Kanunen: Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini ifa ederken çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu gösteren belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durma nedenini bildirir ve durdurma nedeni hakkında soru sorabilir, kimliğinin veya saklanması zorunlu diğer belgelerin ibrazını talep edebilir.

Kolluk görevlilerinin kimlik sorgulaması, kimileri tarafından onaylanırken kimileri tarafından uygun görülmedi. Kimlik gösterip göstermemesi merak konusuydu. Kimlik isteme hakkı var mı? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanun Teklifi’nin 7. maddesinde konuya net bir şekilde açıklık getirildi.

Bekçilerin kimlik sorma yetkisi kanununa göre:

 • Suç işlendikten sonra kaçan kişilerin yakalanmasını sağlamak ve kişilerin kimlik tespitlerini yapmak,
 • Bir suç ve kabahatin işlenmesini önlemek.
 • Hakkında yakalama emri verilmiş kişileri tespit etmek.
 • Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü yada mal varlığı bakımından veya topluma yönelik mevcut yada muhtemel bir tehlikeye önlemek amacı ile durdurabilir.
 • Durdurma yetkisi kullanabilmesi için bekçilerin makul bir nedenin olması gerekir.
 • Kolluk kuvvetleri görevini yerine getirirken görev kimliğini göstererek durdurduğu kişiye durdurma sebebi ile ilgili olarak sorular sorabilir.
 • Durdurma süresi durdurma nedeni esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamaz.
 • Durdurma nedeninin ortadan kalması durumunda kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.
 • Durdurmuş oldukları kişiler ve araçlarda tehlike arz edecek bir durumdan şüphelendilerse eğer el ile dış kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilme hakkına sahiptir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.
Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Hakkında Açıklama

7245 sayılı Kanun‘ da yer alan diğer hususlar şu şekildedir::

 • İstihdam.
 • Atama ve adaylık.
 • Çalışma saatleri.
 • Harka yardım görevi.
 • Adli görev ve yetkiler.
 • Adaylarda aranan şartlar.
 • Durdurma ve kimlik sorma.
 • Zor ve silah kullanma yetkisi.
 • Başka görevde çalışma yasağı.
 • Önleyici, koruyucu görev ve yetkileri.
 • Genel kolluk kuvvetlerine yardım görevi.
 • Disiplin ödül ve performans değerlendirme yapmaktadırlar.

Bekçilerin Yetkileri Nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin yerine getirmeleri gereken yetki ve sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar, kimlik sorma hakkı da dahil olmak üzere kanunla belirlenir. Sahada görev yapan tüm çarşı ve mahalle bekçilerinin yerine getirme yetkisi vardır.

Bekçilerin yetkileri aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik sorma hakkı bulunuyor.
 • İnsan hakları.
 • Disiplin mevzuatı.
 • Suça el koyma yetkisi.
 • Zor kullanma yetkisi.
 • Silah kullanma yetkisi.
 • Davranış ilkeleri ve etkili iletişim
 • Durdurma yetkisine sahiptir.
 • Kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma bekçilerin yetkileri 2023 yılında bulunmaktadır.

EGM’nin yayınladığı genelgeye göre bekçiler gündüz çalışamayacak. Acil durumlar, terör, sosyal olaylar, doğal afetler, salgın hastalıklar ve mevsimsel durumlar dışında bekçiler görevde olmayacak.

Bekçilerin Görev Esasları

Korucularla ilgili 18 maddelik yasa tasarısının tam metninde, bekçi görev yaptıkları sırada kimlik isteme yetkisi kamuoyuna açıklandı.

Çarşı ve Mahalle Korucuları Kanunu Emniyet Genel Müdürlüğü’nden geldi ve bekçilerin görevleri arasında kimlik sorma ve kimlik arama yetkisinin de yer aldığı açıklandı.

Yayınlanan Resmi Gazete ‘ye göre kolluk kuvvetlerinin görev yetkileri aşağıdaki gibidir:

 • Görev saatleri içerisinde görev almış oldukları bölgelerde devriye hizmeti yürütmek.
 • Görev saatleri içerisinde görmüş oldukları şüpheli durum yada kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek.
 • Vatandaşların can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
 • Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak, ile görevli ve yetkilidir.
 • Görev bölgelerinde bulunan konut, işyeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından alınan yetersiz önlemleri tamamlamak.
 • Mahalle sakinlerini etkileyen su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızaları, bağlı bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve yetkili kişiler gelene kadar önlem almak.
 • Kamu düzenini bozacak şekilde yapılan gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacı ile genel kolluk kuvveleri gelene kadar önleyici tedbirler almak.
 • Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı yada kullanıldığından, kumar gibi oyunların oynandığından veya fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek bekçilerin görevleri arasında yer almaktadır.

Bekçilere Verilen Haklar Nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçilerine feshedilen haklar, şiddet mağduru veya tacize uğrama riski taşıyanları kolluk kuvvetlerine teslim edebilecek. Ayrıca araç ve kimlik gibi kontrolleri görev yerlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapabilecek.

Bekçilere Kimlik Sorma Yetkisi Verildi mi?

Evet. Bekçilere kimlik sorma yetkisi verildi.

Bekçi Üst Arayabilir mi?

Evet. Bekçilere üst arama yetkisi verilmiştir.

7245 Sayılı Kanununa Bekçilere Kimlik Sorma Yetkisi Verildi mi?

7245 sayılı Kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kimlik isteme yetkisinin olup olmadığı resmiyet kazandı. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak istihdam edilecek adaylarda aranan şartlar, atama ve adaylık süreçleri ile bunların görev ve görevlileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere yeniden düzenlendi.

Bekçilerin Maaşları Ne Kadardır?

Bekçi maaşları 1.derece ve 11. derece kıdeme ve bekçilerin eğitim düzeylerine göre 10.740 TL ile 13.430 TL arasındadır.

Bekçiye Kimlik Göstermek Zorunlu mu?

Güvenlik görevlilerine şüpheli vatandaşlardan kimlik isteme yetkisi verilmiş, güvenlik görevlilerinin kimlik istemesi durumunda kimlik gösterme zorunluluğu getirilmiştir.

Bekçi Ceza Yazabilir mi?

Bekçiler para cezası yazamaz. Ceza gerektiren durumlarda ise görev bölgelerine en yakın kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.