Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Net Bilgi 2021

2021 yılında bekçilerin kimlik sorma yetkisi bulunuyor mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bekçilerin kimlik sorma yetkisi Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte belirtildi. Bekçilerin yetkileri 2021 yılında neleri kapsamaktadır araştırdık.

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Net Bilgi 2021

Bekçiler, görevlendirildikleri bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla görevli olan kişilerdir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’ nce yürütülür. Bu yıl itibariyle ülkemizde toplamda 21 bin 349 bekçi görev almaktadır. Bekçilerin kimlik sorma yetkisi Resmi Gazete’ de Çarlı ve Mahalle bekçileri Kanunu’nda bekçilerin kimlik sorma yetkisi ile ilgili olarak açıklamalar bulunuyor mu,7245 sayılı kanun, durdurma, bekçilerin yetkileri 2021 yılında nelerdir ve Bekçiler kimlik sorabilir mi içeriğimizde detaylandırdık.

7245 Sayılı Kanun!

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 7245 sayılı kanun ile kimlik sorma yetkilerinin var olup olmadı resmileşmiştir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak istihdam edecek adaylarda aranan şartlar, atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yeklileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile yeniden düzenlenmiştir.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

Bekçilerin kimlik sorma yetkisi resmi gazete 7245 Sayılı Kanun Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanununa dahil edildi. Kanunun amacı kolluk kuvveti olarak istihdam edecek olan kişilerde aranan şartlar, bekçilerin atama ve aday süreçleri, görev ver yetkileri olmak üzere çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile çarşı ve mahalle bekçi kanunu yönetmeliğe konulmuştur.

7245 sayılı kanunda yer alan diğer konula ise şu şekildedir:

 • İstihdam,
 • Adaylarda aranan şartlar,
 • Atama ve adaylık,
 • Harka yardım görevi
 • Önleyici, koruyucu görev ve yetkileri,
 • Durdurma ve kimlik sorma,
 • Adli görev ve yetkiler,
 • Zor ve silah kullanma yetkisi,
 • Genel kolluk kuvvetlerine yardım görevi,
 • Başka görevde çalışma yasağı,
 • Çalışma saatleri
 • Disiplin ödül ve performans değerlendirme yapmaktadırlar.

Bekçilerin kimlik sorma yetkisi Resmi Gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.

Bekçilerin Görev Esasları

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu bekçilerin görev yetkileri arasında kimlik sorma hüviyet araştırma yetkisinin bulunduğu açıklaması Emniyet Genel Müdürlüğünden gelmiştir. Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metninde bekçilerin görev anında kimlik sorma yetkisi kamuoyuna duyurulmuştur.

Yayınlanan Resmi Gazete ‘ye göre kolluk kuvvetlerinin görev yetkileri şunlardır;

 • Görev saatleri içerisinde görev almış oldukları bölgelerde devriye hizmeti yürütmek,
 • Görev saatleri içerisinde görmüş oldukları şüpheli durum yada kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,
 • Vatandaşların can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,
 • Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak, ile görevli ve yetkilidir.
 • Görev bölgelerinde bulunan konut, işyeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından alınan yetersiz önlemleri tamamlamak,
 • Mahalle sakinlerini etkileyen su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızaları, bağlı bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve yetkili kişiler gelene kadar önlem almak,
 • Kamu düzenini bozacak şekilde yapılan gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacı ile genel kolluk kuvveleri gelene kadar önleyici tedbirler almak,
 • Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı yada kullanıldığından, kumar gibi oyunların oynandığından veya fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek bekçilerin görevleri arasında yer almaktadır.

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Kanunu

Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı gündemde oldukça yer edinen konu olarak karşımıza çıkan kolluk kuvvetlerinin kimlik sorması bazı kişiler tarafından onaylanıyor, bazı kişiler tarafından da uygun görülmüyordu. Kimlik göstermeli mi yoksa göstermemeli mi merak konusu olmuştu. Kimlik sorma hakkı var mı, Emniyet Genel Müdürlüğü‘nce açıklanan duyuru ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun teklifinin 7. maddesinde net bir şekilde konuya açıklık getirilmiştir.

Buna Göre:

 • Bir suç ve kabahatin işlenmesini önlemek,
 • Suç işlendikten sonra kaçan kişilerin yakalanmasını sağlamak ve kişilerin kimlik tespitlerini yapmak,
 • Hakkında yakalama emri verilmiş kişileri tespit etmek,
 • Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü yada mal varlığı bakımından veya topluma yönelik mevcut yada muhtemel bir tehlikeye önlemek amacı ile durdurabilir.
 • Durdurma yetkisi kullanabilmesi için bekçilerin makul bir nedenin olması gerekir.
 • Kolluk kuvvetleri görevini yerine getirirken görev kimliğini göstererek durdurduğu kişiye durdurma sebebi ile ilgili olarak sorular sorabilir.
 • Durdurma süresi durdurma nedeni esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamaz.
 • Durdurma nedeninin ortadan kalması durumunda kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.
 • Durdurmuş oldukları kişiler ve araçlarda tehlike arz edecek bir durumdan şüphelendilerse eğer el ile dış kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilme hakkına sahiptir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.
Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Net Bilgi 2021
Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi

Bekçi Kimlik Sorabilir mi? 2021

Çarşı ve mahalle bekçileri görevlerini yerine getirirken kolluk kuvveti olduklarını ispatlayan belgeleri göstererek şüphelendikleri ve kimliklerini görmek istedikleri kişilere önce görev kimliklerini göstererek durdurmuş olduğu kişiye önce durdurma sebebini söyleyerek sonrasında kimlik sorma hakkına sahiptir. Ayrıca, durdurmuş olduğu kişinin göstermesi gereken diğer belge ve evraklar bulunuyorsa eğer onları da sorgulama ve kimlik sorma yetkisi bulunuyor.

Bekçilerin Yetkileri Nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin yerine getirmesi gereken yetki ve sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumluluklar kimlik sorma hakkı dahil olmak üzere kanun ile sabitlenmiştir. Sahada görev yapan tüm çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere yerine getirmeleri gereken yetkiler bulunmaktadır.

Bekçilerin yetkileri:

 • İnsan hakları,
 • Disiplin mevzuatı,
 • Suça el koyma yetkisi,
 • Sor kullanma yetkisi,
 • Silah kullanma yetkisi,
 • Davranış ilkeleri ve etkili iletişim,
 • Durdurma yetkisine sahiptir,
 • Kimlik sorma hakkı bulunuyor,
 • Kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma bekçilerin yetkileri 2021 yılında bulunmaktadır.

2021 yılında bekçilerin maaşlarına yapılan zamlar ile gece ve gündüz bekçi maaşı ne kadar içeriğimizden net fiyatları öğrenebilirsiniz.

2021 Yılı Bekçi Başvuruları

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre bugüne kadar 11 milyon 703 bin 894 kişi sorgulanmıştır. İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde ortalama hırsızlık olaylarında %16 oranında düşüş yaşanmıştır.

 • Bekçilerin göreve gelmesiyle park ve bahçelerde güvenlik artmıştır. Kolluk kuvvetlerinin geceleri yaya olarak gerçekleştirdiği devriyelerde suçların önlenmesinde ve şüphelilerin yakalamasında büyük etkisi vardır.
 • Geçtiğimiz yıllarda belirli illerde gerçekleştirilen bekçilik alımları, 2021 yılı ile birlikte bekçilik alımlarının da olması bekleniyor. Bekçilik başvuruları Polis Akademisi Başkanlığına yapılır. 

Bekçilerin Maaşları Ne Kadar?

Gece ve gündüz bekçilerinin kıdemlerine göre almış oldukları maaşların listesi;

 • 1.derece 1. kadem kıdeminde ki lisans mezunu bekçinin maaşı 5.357 TL
 • 8.derece 1. kademe kıdemli ön lisans mezunu mahalle bekçisinin maaşı 5.205 TL
 • 9.derece 1. kademe kıdeminde olan bekçinin maaşı 5.185 TL
 • 10.derece 1. kademe kıdeminde olan bekçinin maaşı 5.185 TL
 • 11.derece 1.kademe kıdemli lise mezunu bir mahalle bekçinin maaşı 5.053 TL
 • 11.derece 1.kademedeki ilkokul mezunu mahalle bekçisinin maaşı 5.003 TL’dir.

Bekçilerin Çalışma Saatleri

Çarşı ve mahalle kolluk kuvvetleri çalışma saatleri ise haftalık 40 saattir. Emniyet birimlerinin gerekli gördüğü durumlarda bir günlük izin verilmektedir. Günlük saat bazında akşam 19:00 ile sabah 07:00 arasındadır ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmaktadırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.