Devlet Destekli

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Net Bilgi (GÜNCEL 2020)

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Net Bilgi (GÜNCEL 2020)

Bekçiler, görevlendirildikleri bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla görevli olan kişilerdir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’ nce yürütülür. 2020 yılı itibariyle ülkemizde toplamda 21 bin 349 bekçi görev almaktadır. 2020 yılı ile bu sayının 30 bin’e kadar çıkarılacağı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre bugüne kadar 11 milyon 703 bin 894 kişi sorgulanmıştır. İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde ortalama hırsızlık olaylarında %16 oranında düşüş yaşanmıştır. Bekçilerin göreve gelmesiyle park ve bahçelerde güvenlik artmıştır. Bekçilerin geceleri yaya olarak gerçekleştirdiği devriyelerde suçların önlenmesinde ve şüphelilerin yakalamasında büyük etkisi vardır. Geçtiğimiz yıllarda belirli illerde gerçekleştirilen bekçilik alımları, 2020 yılı ile birlikte bekçilik alımları ülke genelinde gerçekleşiyor. Bekçilik başvuruları Polis Akademisi Başkanlığına yapılır. 

Bekçilerin Görev Esasları 2020 Yılı

Bekçilerin görev yetkileri arasında kimlik sorma hüviyet araştırma yetkisinin bulunduğu açıklaması Emniyet Genel Müdürlüğünden gelmiştir. Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metninde bekçilerin görev anında kimlik sorma yetkisi kamuoyuna duyurulmuştur.

Bekçilerin 18 maddelik kanun teklifinde açıklanan görev yetkileri şunlardır;

Önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler;
MADDE 6- (1) Çarşı ve mahalle bekçileri;
a) Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek,
b) Görev bölgeleri içinde bulunan konut, işyeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
c) Görev saatleri içerisinde vakıf oldukları şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,
ç) Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
d) Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,
e) Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,
f) Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızalan, bağlı bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,
g) Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek,
ğ) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldınlmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu genel kolluk birimlerine bildirmek,
h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,
ile görevli ve yetkilidir.

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Var mı?

Gündemde oldukça yer edinen konu olarak karşımıza çıkan bekçilerin kimlik sorması bazı kişiler tarafından onaylanıyor, bazı kişiler tarafından da uygun görülmüyordu. Kimlik göstermeli mi yoksa göstermemeli mi merak konusu olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü‘nce açıklanan duyuru ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun teklifinin 7. maddesinde net bir şekilde konuya açıklık getirilmiştir. Buna göre;

Durdurma ve kimlik sorma;
MADDE 7- (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları;;
a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,
b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,
c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme karan verilmiş olan kişileri tespit etmek,
ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek,
amacıyla durdurabilir.
(2) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.
(3) Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Bu kişilere kimliğini ispatlama hususunda gerekli kolaylık gösterilir. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilir.
(4) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamaz.
(5) Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.
(6) Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.

Bekçilerin Çalışma Saatleri ve Maaşları 2020 Yılı Son Durum

Memurların enflasyon oranına göre aldıkları ücretlerde artış yaşanmıştır. Lise mezunu olan bekçiler 4.527 TL maaş almaktadır. Lisans mezunu olan bekçiler ise 4.534 TL maaş almaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 03.02.2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasına göre bekçilerin maaşları aşağıda görselde gibidir;

Bekçi Maaşı

Çarşı ve mahalle bekçilerin çalışma saatleri ise haftalık kırk (40) saattir. Emniyet birimlerinin gerekli gördüğü durumlarda bir günlük izin verilmektedir. Günlük saat bazında akşam 19:00 ile sabah 07:00 arasındadır ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmaktadırlar.

Eğer bekçi olmak istiyor iseniz, Bekçi Nasıl Olunur isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.