Devlet Destekli

Belediye Zabıta Memuru Nasıl Olunur? 2020 Maaşları

Belediye Zabıta Memuru Nasıl Olunur? 2020 Maaşları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Belediyeler tarafından kadrolu ve sözleşmeli olarak zabıta kadrolarına memur alımları yapılmaktadır. İşsizliğin arttığı bu dönemde kariyer planlaması yapan birçok genç belediyelerin kadrolu zabıta memurluğuna nasıl geçilir sorularının yanıtlarını aramaktadır. Bilindiği üzer memur kadrolarına atanabilmek için bazı şartların sağlanması gereklidir. Belediyelere zabıta memurluğu içinde belirlenen ve istenen bazı kriterleri taşıyor olmanız gerekmektedir. Bunlardan örnek verecek olursak Boy, Kilo, Yaş ve Askerlik durumları karşımıza çıkmaktadır. Belediyeler açık kadrolara yaptıkları alımlar ile bu kriterlere uygun olan kişilere atama yaparak göreve başlatmaktadır. Peki Zabıta nedir? Görevleri nelerdir? Zabıta nasıl olunur? detaylar haberimizde..

Zabıta Nedir?

Zabıta İç işleri Bakanlığının yerel yönetime bağlı belediyelerde kurulan teşkilattır. Ülkemizde iki türlü zabıta veya kolluk vardır. Bunlar genel zabıta polis ve jandarma ve özel zabıta belediye zabıtası ‘dır. Konumuz gereği belediyelere özel zabıta nasıl olunur? Başvurular nereye yapılır bu konulara açıklık getireceğiz..

Zabıta Nasıl Olunur? Nereye Başvurulur?

Zabıta olmak isteyenler TSK’ ya bağlı bir görevde görev alıyorsa TSK’dan istifa etmelidir. Uzman çavuş astsubay yada subay yada emniyet’ten ayrılarak yazılı  sınav şartı olmadan zabıta olunabilir. Yine Kpss sınavından geçerli bir puan alarak belediyeler dışarından başvuru yaparak  tüm şartları yerine getiren kişiler zabıta memur olabilirler .

Zabıtaların Görevi Nedir?

Zabıtalar yerel yönetimlerde belediyelerin verdiği görevleri yerine getirirler.  11 Nisan 2007 tarihinde 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne göre Zabıtalar il ve ilçe belediyelerinde görev yaparlar ve sayısız yetki ve göreve sahiptirler. İl ve ilçelerdeki mahalli idari olan belediyelere bağlı olarak belediyenin yükseldiği görevleri yerine getirmekle  görevli zabıtalar köylerde görev yapmazlar. Zabıtalar belediyeler tarafından tahsis edilmiş araç ve kıyafetler ile hizmet verirler. Görevleri arasında kontrol, gözetim, takip, izin kanuni işlem ve yasaklayıcı hususları yerine getirmekle görevlidir. Örneğin okul önlerindeki toplum sağlığını tehlikeye atacak açık gıda ürünlerinin satılmasına müsaade etmezler. Sokak satıcılığında vergisi şekilde seyyar satıcılığa müsaade etmezler. Gıda ürünlerinin (şeker , çikolata, fırın vb. gibi) imalathanelerinde hijyen koşullarında üretim yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmakta görevlilerdir. Bu şekilde gıda ürünlerinin imal edildiği imalathanelerde ürünlerin hijyenik olup olmadığını, halk sağlığına uygun olup olmadığını ve izin belgesinin olup olmadığını kontrol etmekle görevlidir. Ayrıca ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yaparlar.

Zabıtanın imar kapsamında ve trafik kapsamında birçok görev ve yetkisi bulunur.  Zabıta memurlarının görev ve yetkileri kapsamında; yetkili belediyenin verdiği görevleri yerine getirebilmek için bağlı bulunan belediyenin il ve ilçe sınırları içindeki halka açık yerlere girebilir, imalathaneler ve satışlarda gerekli kontrolleri yapabilir ve gerekli görmesi halinde kontrol ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenleyebilir.

Zabıtaların sağlık, imar, beldenin düzeni ve esenliği, trafik, yardım  ile ilgili tüm yetki ve görevleri  11 Nisan 2007 tarihli   26490 sayılı yönetmelikle düzenlenmiştir. Zabıta memurlarının tam yetki ve görev listesini görmek için Tıklayınız.

Zabıta Memuru Nasıl Olunur?

Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48/ a maddesi gereğince istenen genel şartları taşıyor olmak gereklidir. Zabıtalığa dışarıdan belediyenin alım ilanlarına başvuru yaparak, başka memurluktan naklen geçiş ile ve TSK mensuplarının istifa ederek ayrıldığına dair tezkere ile başvuru yaparak birçok yöntem ile müracaat ederek gereken şartları taşımak koşulu ile olunabilir.

Dışarıdan Alımlar İle Zabıta Nasıl Olunur?

Hiç askeri kaynaklarla ilişki kurmadan zabıta nasıl olunur? Sistem şu şekilde işlemektedir. İlk ve öncelikli şart T.C vatandaşı olmak şartını sağlamak gerekldiir. İkincisi ise en az lise veya dengi okullardan mezun olmak gereklidir.  Zabıtaya lise, önlisans ve lisans mezunu kişileri almaktadırlar. Üçüncü olarak adli sicil kaydı bulunmamalıdır. Son olarak da 25 yaşını bitirmemiş olmak gereklidir. Boy alt sınırını da sağlıyor olmak gereklidir. Erkeklerde 1.75 cm. boy kadınlarda ise 1.67 boyun altında olmamak gerekiyor. Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak şartı da bulunmaktadır.  Bu şartları yerine getirdikten sonra en son KPSS sınavına girmek ve geçerli puan türünden başarılı bir puan almak gereklidir. KPSS sınavı geçerli puan ise 70′ tir. 70 puan üzerinde ve yukarıda saydığımız şartları sağlayan kişiler Belediyelere müracaat ederek başvuruda bulunmaları gereklidir. Belediyelerin açtığı zabıtalık sınavlarına girerek yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olunduğunda zabıta olmaya hak kazanılmaktadır.

Zabıta Olmak İçin Mülakatlarda Sorulan Sorular

Zabıta sınavlarında sorumlu olunan konular ise;

  • TC. Anayasası
  • Atatürk ilkeleri ve İnkılapları
  • 657 Sayılı devlet memurları kanunu
  • Mahalli idareler ile ilgili temel kavramlar ve mevzuat kanun maddeleri ile ilgili sorumlu olunan konulardır.

Bu konular ile ilgili sorular mülakatta sorulabilir.

Başka Kurumdan Naklen Geçiş ile Nasıl Zabıta Olunur? Şartları Nelerdir?

Uzman çavuşluğu, askerliği veya polisliği bırakarak zabıta olmak isteyenler tarafından yoğunlukla araştırılan konular arasında yer alan bu konuya geçecek olursak;

TSK’ dan istifa ederek zabıtalığa geçiş nasıl yapılır? Öncelikle Tsk ile ilişiği kesilen personele tezkere verilmektedir. Diğer adıyla kaç yıl hizmet yapıldığına ve görevi bırakma nedeninin ne olduğuna dair bilgilerin bulunduğu terhis belgesi istenecektir. Belediyelerin açtığı kadrolara müracaat ederek görüşme yapılması gereklidir. Belediye görevlileri ile yapılan görüşmeden sonra eğer onay verilirse zabıta olarak alındığına dair olumlu değerlendirilirlerse görevli olduğunuz kuruma giderek istifa etmeniz gereklidir. İstifa ettikten sonra alacağınız terhis belgesi ile birlikte belediyeden istenen diğer gerekli belgeleri de toplayıp evrakları belediyeye teslim edip Zabıta olarak göreve başlayabilirsiniz. Tabi bunun için gerekli bazı şartları da yerine getirmek gereklidir. Adli olarak sıkıntı yaşamamış olmak, emre itaatsizlik yüzünden ceza alınmış olmamak gibi disiplin ve sicil araştırmasında olumlu kişiler istendiğinden problem çıkarmayan uysal yapıda kişilerin başvuruları kabul edilecektir. Yaş sınırı olarak 30 belirlenmiş ancak 30 yaş üzerinde de zabıta olanlar bulunmaktadır. Belediyeler kendileri yaş sınırı konusunda kanunları ve kuralları esneyebiliyorlar. Bu geçiş te ise  KPSS şartı yazılı sınav şartı bulunmuyor. Belediyeler her mesleği bırakan kişilerin başvurularını değerlendirip almayabilirler ancak alma şansları yüksektir.

Belediyelerden İstenen Belgeler

Belediyelerin Zabıta memurluğu kadrolarına ilk kez atanacak kişilerden bazı evraklar istenmektedir.

  • Başvuru yapan kişinin T.C kimlik belgesi veya ilgili kurumca onaylı sureti,
  • Öğrenim belgesi, (mezun olunan okulun diploması ve onaylı sureti)
  • Adli sicil kaydı (sabıka kaydı olmadığına dair beyan,)
  • Terhis ve tezkere belgesi (Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan)
  • Sağlık raporu (görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan) istenir.

Belediyenin diğer kadrolarına da personel alımı yapılmaktadır. Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? isimli içerikte adaylar için önemli bilgiler yer almaktadır.

2020 Zabıta Maaşları Ne Kadar?

Belediyelerde görevli Zabıtaların maaşları devlet tarafından ödenir yani Devlet zabıtaların aylıklarını belediyelere verir belediyelerde kendi paylarından sosyal denge verir. 2020 yılında zabıta memurlarının maaşları 3500 TL’nin altında değildir. Ancak mesleğinde 25 yılını doldurmuş zabıta amirleri 1/4 kapsamındaki memurlar kapsamına girdiğinden diğer memurlara oranla daha yüksek maaş almaktadır.  Büyükşehir belediyelerinde görevli olan zabıtalar ile küçük beldeler de görev yapan zabıtanın maaşının aynı olmamaktadır. Bunun yanında zabıta maaşlarında evlilik ve çocuk olup olmaması da etki eder Agi yardımı alan bir memur ile almayan memur arasında maaş farkı bulunacaktır.

Kısaca özetlemek gerekirse bir zabıta 2020 yılında 3.500 TL ile 4.500 TL arasında maaş alabilmektedir.

] }
Abone Ol! Desteklemeleri Takip Et!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.