Bilirkişi Ücretleri Ne Kadar? Bilirkişi Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Bilirkişi ve tanıklara ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tarifeler Resmi Gazete yayımlandı.

Bilirkişi Ücretleri Ne Kadar? Bilirkişi Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.. Bu yazımızda 2022 yılı bilirkişi ücretleri ne kadar? Bilirkişi ücretleri ne zaman ödenir hakkında bilgiler vereceğiz.

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi” ile “2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi” 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

2022 yılı Tarifeye göre verilecek Bilirkişi ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için: 290 TL
 • Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 290 TL
 • İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 290 TL
 • Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 480 TL
 • Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 385 TL
 • Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 580 TL
 • İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 480 TL
 • Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için: 290 TL
 • Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için: 290 TL
 • Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 480 TL
 • Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 580 TL
 • Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 610 TL
 • Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için: 770 TL

Bilirkişi Ücreti Ne Zaman Ödenir ?

Bilirkişi ücretinin ne zaman ödeneceğine dair kesin bir süre yoktur. Bilirkişilik raporu mahkemenin çalışma şekline göre değişmektedir. Bazı mahkemeler, raporu düzenledikten kısa bir süre sonra ödemeyi gerçekleştirirken, bazı mahkemeler ise dosyada yeterli gider avansı olmadığını belirterek ödemeleri geciktirebilir.

Bilirkişi Tarifesinde Belirtilen Ücretlerin Artırılması Hangi Şartlarda Yapılır?

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir. Bilirkişi Tarifesinde Belirtilen Ücretlerin Artırılması Şartları aşağıdaki gibidir:

• Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,
• Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
• Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,
• İnceleme için geçirilen süre,
• İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre artışın yapıldığı durumlardır.

Ek Rapor İçin Bilirkişi Ücreti Ödenir Mi?

• Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.
• Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
• Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Bilirkişi Ücretin Ödenmemesi Olabilir Mi?

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Bilirkişi Ücretinin Ödenmesi Nasıl Yapılır?

 • Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
 • Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilirkişi Tarifesinde Belirtilen Ücretlerin Azaltılması Olur Mu?

Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri Dosyalarda Bilirkişi Ücreti İndirilir mi?

Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Bilirkişi Giderleri İçin Avans Ödemesi Yapılır mı?

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Bilirkişi Ücretleri Ne Kadar?

Bilirkişi ücretleri 2022 tarifesine göre: icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 290 lira, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290 lira, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290 lira, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 385 lira, asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 290 lira, sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 290 lira, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480 lira, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 610 lira, Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 770 liradır.

Bilirkişi Ücretleri Çok Geciktirilirse Ne Yapmalıyım?

Bilirkişi olarak raporunuzu yazdınız ancak mahkeme bir türlü ödemeyi gerçekleştirmiyorsa, ilgili mahkemenin önce Yazı İşleri Müdürü ile görüşülüp ücretin ödenmesi talep edebilirsiniz. Eğer Yazı İşleri Müdürü de ödemeyi çözüme kavuşturamıyorsa, ilgili mahkemenin hakimi ile görüşebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!