Devlet Destekli

Boşanan Kadına Devlet Destekleri ve Maddi Yardımlar 2020

Boşanan Kadına Devlet Destekleri ve Maddi Yardımlar 2020

Eşi vefat eden dul kadınlar Dul Aylığı adı altında Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının ödeneklerine belli şartların haiz olması halinde başvurabiliyor. 2020 yılı itibariyle aylık 325 TL’ye çıkarılmış ve ödenen bu desteklemenin 2 ayda 650 TL olması bekleniyor. Peki eşinden boşanan kadınlara devlet tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak verilen yardımlar söz konusu mudur? Boşanan kadın yardımlardan faydalanabilmek için hangi kurumlara hangi evraklar ile başvuru yapabilecektir? Devlet, boşanan kadına boşandığı gerekçesi ile doğrudan herhangi bir maaş bağlamamaktadır. Dolaylı olarak ise Vakıflar,Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile eşinden boşanan kadınlara yapılan yardımlar söz konusu olmakta ve halen devam etmektedir.

Boşanan Kadının Kendi Ailesi Yönünden Alabileceği Maaşlar

Öncelikle boşanan kadınlar anne ya da babalarının sosyal güvenlik haklarından yararlanabilirler. Anne ya da babalarının hayatta olmaları halinde Genel Sağlık Sigortası problemi de yaşamayacak, aktivasyonları açık olmuş olacaktır. Anne ya da babaları hayatta olmayanların ise yetim aylığı almaları söz konusudur. Eş zamanlı olarak Genel Sağlık Sigortasından da faydalanabilirler. Şayet 1 ya da 2 yıl süre ile evlilik ödeneği almışlar ise, ödenek sürelerini doldurana kadar yetim aylığından faydalanamayacaklardır. Ancak evlilik ödeneği süresi dolana kadar Genel Sağlık Sigortasından faydalanmalarında hiçbir engel yoktur.

Eğer yetim aylığından faydalanan kişi anne ya da babası yönünden Emekli Sandığı’na bağlanmış ise, kendi işyeri olsa, çalışsa, SSK’lı, Bağ-Kur’lu olsa özetle sosyal güvence hakkı bulunsa maaş almaya devam etmesi söz konusu olmayacaktır.

Boşanan kadınlara herhangi bir aylık verilmesi söz konusu değildir.

Boşanan kadınlara herhangi bir aylık verilmesi söz konusu değildir.

5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerinde Yetim Aylık Yüzdeleri;

 1. Dul eş % 75,
 2. Dul eş % 50 (Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş)
 3. Bir Dul eş % 60, bir çocuk , % 30
 4. Bir Dul eş % 50, iki çocuk % 25 er,
 5. Bir Dul eş, üç ve daha fazla çocuk Eş aylığın yarısını % 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmaktadırlar.
 6. Tek çocuk % 50,
 7. İki çocuk % 40 ar,
 8. Üç ve daha fazla çocuk % 100 ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmaktadırlar.

1 Ekim 2008 tarihli 5510 sayılı kanuna göre, anlaşmalı boşanma sonrası ayrıldığı eşi ile aynı evi paylaşıp aylıktan faydalanmasının tespit edilmesi halinde SGK denetim memurlarınca denetlenir ve haksız kazanç elde etmiş olduğu anlaşılırsa almış olduğu aylık kesilir. Ayrıca söz konusu haksız aylığı geri ödemekle hükümlendirilir. Cumhuriyet savcılığına nitelikli dolandırıcılık yönünde bildirim yapılır. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası söz konusudur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuş olup,birçok farklı alanda yardımlarda bulunmaktadır. 3924 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında zaruret içinde olup yardıma muhtaç olan kişilere her türlü yardım yapılması söz konusu olmaktadır. SYDV eşi vefat eden kadınlara EVEK kapsamında her ay düzenli olarak ödeme yapmaktadır.

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Vakıf kadınlara çok farklı alanlarda yardımlar sunabilmektedir.

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Vakıf kadınlara çok farklı alanlarda yardımlar sunabilmektedir.

1.Nakdi Yardım

Yardım almak isteyen kişinin nüfus cüzdanı ile vakfa gelerek bildirim talebi yeterli olmaktadır. Muhtaçlığı mütevelli heyet kararı ile sabit olanlar bu yardımdan faydalanabilir. İlçe sınırları içinde bağlı bulunduğunuz Kaymakamlık binasına müracaatınız halinde nakdi yardım imkanından yararlanabileceksiniz. Muhtaçlık sınırı ülkemizde evde bakım yardımı aylık tutarı 1460,61 TL olarak belirlenmiştir. 2020 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine ise aylık olarak 914,49 TL olarak destek sağlanmaya başlanmıştır. Kaymakamlık sosyal dayanışma fonu talebinizi değerlendirerek fona uygun olmak koşulu ile size nakdi yardımda bulunabilecektir.

Müracaatta İstenecek Belgeler;

 1. T.C. kimlik fotokopisi
 2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak sorgu izninin imzalanması
 3. Destekleyici belgeler

2.Yakacak Yardımı

Kış aylarında yakacak ihtiyacının karşılanması politikası ile yapılan yardımlardır. Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanıp paketlenen kömürler talep durumunda adrese teslim sistemi ile muhtaç kişinin belirtilen ev adresine teslim edilmektedir. Yine muhtaçlığınızın Mütevelli Heyet Kararı ile sabit olması gerekmektedir.

Yardımınız adresinize teslim edilmektedir.

Yardımınız adresinize teslim edilmektedir.

Devlet tarafından verilen yakacak yardımları adı altında verilen odun ve kömür yardımları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

3.Barınma Yardımı

Eğer boşanan kadının aileden kalma eski bir evi var ve barınma sorunu yaşıyorsa daha çok tadilat ve onarım konularında Vakfın yaptığı yardımlar da söz konusu olmaktadır. Ayrıca ev eşyası, mobilya ve giyecek yardımlarının da yapılması mümkündür.

İstenen belgeler

 1. Nüfus cüzdanı
 2. Barınma ihtiyaç Raporu
 3. Tapu kaydı ile birlikte vakfa dilekçe vermek sureti ile yardımda bulunabilir.

Belediyeler

Belediyeler de boşanmış ve mağdur durumda olan kadınlara çok çeşitli alanlarda yardımda bulunabilmektedir. Mağdur olduğunuzun tespiti halinde nakdi ve ayni yardım yapılması söz konusu olacaktır. Özellikle büyükşehir belediyelerinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü adı altında kurulan birim ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetler sunmaktadır. Belediyelerde Sosyal Yardımlaşma ya da Beyaz Masa diye isimlendirilen birimler mevcuttur. Yardımların yapılması için gerekli ekipler kurulur.

belediye-sosyal-yardım

Belediyeler Sosyal Yardım birimleri ile hizmet sunmaktadır.

Kişinin muhtaç olduğunun tespit edilmesi, muhtaçlık belgesi, adres-kimlik tespiti çalışmalarını yürüten birim, STK’larla da işbirliği halindedir. Giysi, mobilya, ev eşyası yardımlarını kabul eder ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunar. İhtiyaç sahibi kadının ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra gurur ve vakarını gözeterek gizlilik ilkesi ile paralel olmak kaydı ile Sosyal Yardım Kart desteği sunar. Nakdi ve aynı yardım hizmetini ihaleler usulünce sunar. Bunun yanında danışmanlık hizmeti de sağlanır. Kadın istihdamını artırıcı, ticari faaliyetlerini güçlendirici kurslar açarak kermes vb. etkinlikler düzenlemektedir. Kadınların sosyal hayatta daha aktif olması için de kadın istihdamı yapılarak ve iş imkanı sunularak yardımlarda bulunulması mümkün olmaktadır.

Yoksulluk Nafakası

Bu talep boşanma süresince devam edeceği gibi, boşanma davasından ayrı müstakil bir dava gibi de açılıp yürütülebilmektedir. Ancak müstakil olarak öne sürülen davanın zaman aşımı kuralına uygun olması gerekmektedir. Zaman aşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Eşin talebi, ve davaya konu olan diğer eşin imkanları dahilinde ve maddi gücü oranında süresiz olarak yoksulluk nafakası verilmesi söz konusu olabilmekteydi. Nafaka talep etmenin 2 koşulu vardır;

 • Boşanan eşin boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olması
 • Eşin az kusurlu ya da kusursuz olması

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ibaresi yer alıyor. Medeni Kanunun 175/1 ‘deki süresiz ibaresine 5 yıl nafaka sınırı getirildi. Nafakanın az kusurlu ya da kusursuz eşe verilmesi söz konusu olacak. Nafakanın süresinin ne kadar olacağı aile hakimi tarafından belirlenecek.

Mor Çatı

Şişli Belediyesi, Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonu gibi kurumlardan destek alarak faaliyetini sürdüren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadınlara barınma olanağı sağlıyor. Boşanma sonrası yaşanacak şiddet ve sıkıntılara karşı Mor Çatı kadınları yaşadığı il dışında farklı bir yere yerleştirerek güvende olmalarını sağlamaktadır.

mor-çatı

Mor çatı boşanma sonrası halen şiddete maruz kalan kadınların da sığınağıdır.

Ancak buraya başvuruda aranan şart kadının şiddete maruz kalmış olmasıdır. Kadınlara sığınak imkanı sağlayan bu vakfa başvurmak için başvuru dilekçesini doldurmanız gerekmektedir. Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Kadın Haklarını Koruma Derneği

İstanbul Kadın Kuruluşları olan bu dernek, anayasal olarak kadın haklarının savunulması, kadın istihdamının artırılması amacı ile kurulmuştur. Mağdur durumdaki kadınlara hukuki destek sağlamanın yanı sıra kadınlarının el becerilerinin satılması ve teşviki ile gelir elde etmelerini sağlamaktadır. Kadın sığınma evlerinin açılmasına destek ve öncülük edilmektedir. Kadınlara Maddi Yardım Yapan Kurum ve Kuruluşlar arasında bu vakıf ve dernekler önemli bir role sahiptir.

KAHDEM

Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği adı altında kurulan bu dernek kadınlara yardım, danışma, pansiyon ve konuk evi açılması, irtibat bürolarının açılması, mağdur kadınlara sahip çıkılması ilkeleri ile kurulmuştur. Derneklerin amacı temel manada aynıdır. Boşanma sürecindeki kadına hukuki destek sunulur. Boşandıktan sonra psikolojik olarak zor duruma düşmemesi için manevi destek sağlanır. Derneklere yapılan yardımlar oranında maddi yardımlar sağlanması da söz konusu olmaktadır. Dernekler gönüllülük esasına göre faaliyet göstermektedir. Elde edilen yardımlar neticesinde kadına maddi olanak sağlanacağı gibi barınma ihtiyacı da sağlanabilmektedir.

2020 yılında bu destekler verilmeye devam edecektir. İlgili Bakanlık, kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları’ na başvurarak destek alabilirsiniz.

] }Yorumlar
 1. Gül dedi ki:

  3tane çocugum var eşimden ayrıyım şuan işsizim kira ve faturalarımı karşılıyamıyorum yardımcı olmanızı istiyorum

 2. Ayşe kacır dedi ki:

  Eşimden ayrıldım yaklaşık 5sene oldu ailemi de kaybettim kimsem yok akrabalarım sahip çıkmadı tek başıma mücadele ediyorum lütfen sesimi duyun çalışarak geçimimi sagliyodum suan işim yok başvuru yaptım dönüş yapmadılar ve şuan sokakta kalicam hayatmda ilk defa böyle bir şey istiyorum kiramı ödeyemedim diye ev sahibim çıkarıyor çok bişey istemiyorum kiramı ödeyebileyim bana yeter Allah aşkına biri sesimi duysun

 3. sevda dedi ki:

  evim Kira cok zor durumdayim 1 kizim var yardiminizi bekliyorum

 4. Meral Aydın dedi ki:

  Ben kanser hastasıyım bir oğlum var eşimden ayrılalı 11 yıl oldu ne olur Allah rızası için yardım edin çok zor durumdayım evsahibim evden çıkarıyor tedavilerim yarım kaldı yardım edin bizide görün

 5. Leyla dedi ki:

  Eşimle ayrıldık resmi daha bitmedi korona virusten dolayi bayramdan sonraya kaldi resmi bosanma ben turk vatandas deilm çalişmiyorum 3 yasında bir kızım var 800 TL sadece kıram daha bunun yemesi içmesi faturası giymesi var lutfen yalvariyorum bana yardım edin gercektn sıkıntım var gelp evime bakabilirsinz