Boşanan Kadına Devlet Destekleri ve Maddi Yardımlar

Boşanan Kadına Devlet Destekleri ve Maddi Yardımlar
A+
A-

Ülkemizde her yıl boşanma oranları artarken bu süreçte mağdur ve muhtaç olmak istemeyen taraflar devlet destekleri ve haklarının neler oldukları konularında sıkı bir araştırmaya girerek devlet tarafından hangi desteklerin verildiğini merak etmektedir. Sancılı bir süreçten geçen ve mağdur olmadan bu süreci atlatmak isteyen kadınlar boşanma sonrasında; Boşanmış kadına devlet yardımı 2021 hangi kurumlar tarafından verilir, dul kadınlara devlet yardımı 2021 yılında ne kadar oldu, boşanmış aile çocuğuna devlet yardımı veren kurumlara başvuru ve şartları nelerdir, boşanan kadınlara devletten maaş bağlanır mı ve eşi ölen kadına devlet yardımı EVEK desteği ne kadar oldu vb. soruların cevaplarını merak ediyor. Boşanmış kadına devlet yardımları ve tüm merak edilenler yazımızda.

Boşanmış Kadına Devlet Yardımı 2021

Eşi vefat eden dul kadınlara; dul aylığı adı altında SYDV Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının ödeneklerine belli şartların haiz olması halinde başvurabiliyor. 2021 yılı itibariyle aylık 325 TL’ye çıkarılmış ve ödenen bu desteklemenin 2 ayda 650 TL olması bekleniyor. Peki eşinden boşanan kadınlara devlet tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak verilen yardımlar söz konusu mudur? Boşanan kadın yardımlardan faydalanabilmek için hangi kurumlara hangi evraklar ile başvuru yapabilecektir? Devlet, boşanan kadına boşandığı gerekçesi ile doğrudan herhangi bir maaş bağlamamaktadır. Dolaylı olarak ise Vakıflar, Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile eşinden boşanan kadınlara yapılan yardımlar söz konusu olmakta ve halen devam etmektedir.

Boşanmış Kadına Babadan Maaş Bağlanması

Öncelikle boşanan kadınlar anne ya da babalarının sosyal güvenlik haklarından yararlanabilirler. Anne ya da babalarının hayatta olmaları halinde Genel Sağlık Sigortası problemi de yaşamayacak, aktivasyonları açık olmuş olacaktır. Anne ya da babaları hayatta olmayanların ise yetim aylığı almaları söz konusudur. Eş zamanlı olarak Genel Sağlık Sigortasından da faydalanabilirler. Şayet 1 ya da 2 yıl süre ile evlilik ödeneği almışlar ise, ödenek sürelerini doldurana kadar yetim aylığından faydalanamayacaklardır. Ancak evlilik ödeneği süresi dolana kadar Genel Sağlık Sigortasından faydalanmalarında hiçbir engel yoktur.

Eğer yetim aylığından faydalanan kişi anne ya da babası yönünden Emekli Sandığı’na bağlanmış ise, kendi işyeri olsa, çalışsa, SSK’lı, Bağ-Kur’lu olsa özetle sosyal güvence hakkı bulunsa maaş almaya devam etmesi söz konusu olmayacaktır.

Boşanan kadınlara herhangi bir aylık verilmesi söz konusu değildir.

Boşanan kadınlara herhangi bir aylık verilmesi söz konusu değildir. Ancak eşi vefat eden kadınlar eşlerinin maaşlarını bağlatmaları için SGK’ ya başvurması halinde dul aylığı bağlanacaktır.

SGK Dul Aylığı

SGK tarafından eşi ölen kadınlara ölüm aylığı bağlanmaktadır. Ölüm aylıklarının başvuruları buradan yaparak  SGK dul aylıklarını bağlatabilirler. Bağlanan maaş aylık olarak ölen eşinin maaşının yüzde 50 oranında bağlanacaktır. Ölen kişinin dul kalan eşinin çocuğunun çalışmaması durumunda ise bu oran %75 çıkmaktadır.

Eşi Ölen Dul Kadınlara Devlet Maaş Yardımı 2021

Eşi ölen kadına devlet yardımı olarak bağlanacak olan maaşlar; 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerinde Yetim Aylık Yüzdeleri;

 • Dul eş % 75,
 • Dul eş % 50 (Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş)
 • Bir Dul eş % 60, bir çocuk , % 30
 • Bir Dul eş % 50, iki çocuk % 25 er,
 • Bir Dul eş, üç ve daha fazla çocuk Eş aylığın yarısını % 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmaktadırlar.
 • Tek çocuk % 50,
 • İki çocuk % 40 ar,
 • Üç ve daha fazla çocuk % 100 ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmaktadırlar.

Bu oranlar dul ve yetim aylıklarına yansıtılır.

1 Ekim 2008 tarihli 5510 sayılı kanuna göre, anlaşmalı boşanma sonrası ayrıldığı eşi ile aynı evi paylaşıp aylıktan faydalanmasının tespit edilmesi halinde SGK denetim memurlarınca denetlenir ve haksız kazanç elde etmiş olduğu anlaşılırsa almış olduğu aylık kesilir. Ayrıca söz konusu haksız aylığı geri ödemekle hükümlendirilir. Cumhuriyet savcılığına nitelikli dolandırıcılık yönünde bildirim yapılır. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası söz konusudur. Bu haklar eşinden boşanma halinde dul kalan değil de eşi vefat ederek dul kadın için devletin bağladığı dul ve yetim aylığı olacaktır. Yine eşi ölen kadınlara SYDV’ ler tarafından EVEK yardımı kapsamında iki ayda bir maaş bağlanmaktadır. Bunun ayrıntıları ise;

Eşi Vefat Eden Kadınlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuş olup, birçok farklı alanda yardımlarda bulunmaktadır. 3924 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında zaruret içinde olup yardıma muhtaç olan kişilere her türlü yardım yapılması söz konusu olmaktadır.

SYDV eşi vefat eden kadınlara EVEK kapsamında her ay düzenli olarak ödeme yapmaktadır. Eşi ölen kadınlara Bakanlık tarafından Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 325 TL olmak üzere iki ayda bir 650 TL tutarında yardım aktarılmaktadır. Ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Vakıf kadınlara çok farklı alanlarda yardımlar sunabilmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Vakıf kadınlara çok farklı alanlarda yardımlar sunabilmektedir.

1.Nakdi Yardım

Yardım almak isteyen kişinin nüfus cüzdanı ile vakfa gelerek bildirim talebi yeterli olmaktadır. Muhtaçlığı mütevelli heyet kararı ile sabit olanlar bu yardımdan faydalanabilir. İlçe sınırları içinde bağlı bulunduğunuz Kaymakamlık binasına müracaatınız halinde nakdi yardım imkanından yararlanabileceksiniz. Muhtaçlık sınırı ülkemizde evde bakım yardımı aylık tutarı 1460,61 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine ise aylık olarak 914,49 TL olarak destek sağlanmaya başlanmıştır. Kaymakamlık sosyal dayanışma fonu talebinizi değerlendirerek fona uygun olmak koşulu ile size nakdi yardımda bulunabilecektir.

Müracaatta İstenecek Belgeler;

 • T.C. kimlik fotokopisi
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak sorgu izninin imzalanması
 • Destekleyici belgeler ile başvurular alınacaktır.

Ayrıca Dullara 1000 TL. nakti yardım başvuruları da alınarak koronavirüs sürecinde eşi ölen ve güvencesi bulunmayan kadınlara devlet yardımları yapıldı.

2.Yakacak Yardımı

Kış aylarında yakacak ihtiyacının karşılanması politikası ile yapılan yardımlardır. Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanıp paketlenen kömürler talep durumunda adrese teslim sistemi ile muhtaç kişinin belirtilen ev adresine teslim edilmektedir. Yine muhtaçlığınızın Mütevelli Heyet Kararı ile sabit olması gerekmektedir.

Yardımınız adresinize teslim edilmektedir.
Yardımınız adresinize teslim edilmektedir.

Devlet tarafından verilen yakacak yardımları adı altında verilen odun ve kömür yardımları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

3.Barınma Yardımı

Eğer boşanan kadının aileden kalma eski bir evi var ve barınma sorunu yaşıyorsa daha çok tadilat ve onarım konularında Vakfın yaptığı yardımlar da söz konusu olmaktadır. Ayrıca ev eşyası, mobilya ve giyecek yardımlarının da yapılması mümkündür.

İstenen belgeler

 • Nüfus cüzdanı
 • Barınma ihtiyaç Raporu
 • Tapu kaydı ile birlikte vakfa dilekçe vermek sureti ile yardımda bulunabilir.

Boşanmış Dul Kadınlara Belediyelerden Maddi Yardımlar

Belediyeler de boşanmış ve mağdur durumda olan kadınlara çok çeşitli alanlarda yardımda bulunabilmektedir. Mağdur olduğunuzun tespiti halinde nakdi ve ayni yardım yapılması söz konusu olacaktır. Özellikle büyükşehir belediyelerinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü adı altında kurulan birim ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetler sunmaktadır. Belediyelerde Sosyal Yardımlaşma ya da Beyaz Masa diye isimlendirilen birimler mevcuttur. Yardımların yapılması için gerekli ekipler kurulur.

belediye-sosyal-yardım
Belediyeler Sosyal Yardım birimleri ile hizmet sunmaktadır.

Kişinin muhtaç olduğunun tespit edilmesi, muhtaçlık belgesi, adres-kimlik tespiti çalışmalarını yürüten birim, STK’larla da işbirliği halindedir. Giysi, mobilya, ev eşyası yardımlarını kabul eder ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunar. İhtiyaç sahibi kadının ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra gurur ve vakarını gözeterek gizlilik ilkesi ile paralel olmak kaydı ile Sosyal Yardım Kart desteği sunar. Nakdi ve aynı yardım hizmetini ihaleler usulünce sunar. Bunun yanında danışmanlık hizmeti de sağlanır. Kadın istihdamını artırıcı, ticari faaliyetlerini güçlendirici kurslar açarak kermes vb. etkinlikler düzenlemektedir. Kadınların sosyal hayatta daha aktif olması için de kadın istihdamı yapılarak ve iş imkanı sunularak yardımlarda bulunulması mümkün olmaktadır.

Boşanmış Kadınlar Yoksulluk Nafakası Alabilir

Bu talep boşanma süresince devam edeceği gibi, boşanma davasından ayrı müstakil bir dava gibi de açılıp yürütülebilmektedir. Ancak müstakil olarak öne sürülen davanın zaman aşımı kuralına uygun olması gerekmektedir. Zaman aşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Eşin talebi, ve davaya konu olan diğer eşin imkanları dahilinde ve maddi gücü oranında süresiz olarak yoksulluk nafakası verilmesi söz konusu olabilmekteydi. Nafaka talep etmenin 2 koşulu vardır;

 • Boşanan eşin boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olması,
 • Eşin az kusurlu ya da kusursuz olması gibi şartları sağlanması gerekiyor.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ibaresi yer alıyor. Medeni Kanunun 175/1 ‘deki süresiz ibaresine 5 yıl nafaka sınırı getirildi. Nafakanın az kusurlu ya da kusursuz eşe verilmesi söz konusu olacak. Nafakanın süresinin ne kadar olacağı aile hakimi tarafından belirlenecek.

Nafaka hesaplaması yaparak ne kadar yoksulluk nafakası alabileceğinizi görebilirsiniz.

Boşanmış Aile Çocuğuna Devlet Yardımı

Devlet tarafından boşanan ailelerin çocuklarına aylık olarak sadece mahkeme kararı ile kararlaştırılan iştirak nafaka ödemesi yapılırken, eşi ölen kadına maaş bağlanması durumunda ailenin kaç çocuğu bulunuyorsa oranlar üzerinden çocuklarına 18 yaşına kadar maddi olarak yardımlar devam eder. Öğrenim görmeyen çocuklara 18 yaşına kadar okuyan ve öğrenimine devam çocuklara ise 25 yaşına kadar verilen maaşlar okul bittikten sonra SGK’ ya başvuru yaparak annenin maaşına aktarılır. Eşi ölen sigortalının çocukları yetim aylıkları bağlanır. Dul ve yetim aylıkları 2021 yılında TÜİK verileri baz alınarak zam oranları yansıtılmaktadır. 2021 yılında dul aylığı 587 TL, Yetim aylığı ise 293 TL. arasında yatırılır.

Boşanmış Dul Kadınlara Devlet Destekleri

Boşanma sonrasında dul kalan kadınlara devlet kurumları tarafından çeşitli destekler verilmektedir. Mor çatı, Kadın hakları koruma derneği ve KAHDEM boşanma sürecinde ve sonrasında muhtaç  ve mağdur olan kadınlara yönelik yardımlarda bulunuyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Desteği

Şişli Belediyesi, Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonu gibi kurumlardan destek alarak faaliyetini sürdüren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadınlara barınma olanağı sağlıyor. Boşanma sonrası yaşanacak şiddet ve sıkıntılara karşı Mor Çatı kadınları yaşadığı il dışında farklı bir yere yerleştirerek güvende olmalarını sağlamaktadır.

mor-çatı
Mor çatı boşanma sonrası halen şiddete maruz kalan kadınların da sığınağıdır.

Ancak buraya başvuruda aranan şart kadının şiddete maruz kalmış olmasıdır. Kadınlara sığınak imkanı sağlayan bu vakfa başvurmak için başvuru dilekçesini doldurmanız gerekmektedir. Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Kadın Haklarını Koruma Derneği

İstanbul Kadın Kuruluşları olan bu dernek, anayasal olarak kadın haklarının savunulması, kadın istihdamının artırılması amacı ile kurulmuştur. Mağdur durumdaki kadınlara hukuki destek sağlamanın yanı sıra kadınlarının el becerilerinin satılması ve teşviki ile gelir elde etmelerini sağlamaktadır. Kadın sığınma evlerinin açılmasına destek ve öncülük edilmektedir. Kadınlara Maddi Yardım Yapan Kurum ve Kuruluşlar arasında bu vakıf ve dernekler önemli bir role sahiptir.

KAHDEM

Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği adı altında kurulan bu dernek kadınlara yardım, danışma, pansiyon ve konuk evi açılması, irtibat bürolarının açılması, mağdur kadınlara sahip çıkılması ilkeleri ile kurulmuştur. Derneklerin amacı temel manada aynıdır. Boşanma sürecindeki kadına hukuki destek sunulur. Boşandıktan sonra psikolojik olarak zor duruma düşmemesi için manevi destek sağlanır. Derneklere yapılan yardımlar oranında maddi yardımlar sağlanması da söz konusu olmaktadır. Dernekler gönüllülük esasına göre faaliyet göstermektedir. Elde edilen yardımlar neticesinde kadına maddi olanak sağlanacağı gibi barınma ihtiyacı da sağlanabilmektedir.

2021 yılında bu destekler verilmeye devam edecektir. İlgili Bakanlık, kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları’ na başvurarak destek alabilirsiniz.

Tıkla, Telegram'da Bize Katıl!

Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

 1. Ummehan dedi ki:

  Bende bosanali 3 ay oldu iki kizimla kiradayim is bulamiyorum nafaka alamiyorum sosyal yardima başvurdum fakat tek sefer icin 600 lira odeme aldim zor durumdayim

 2. Kevser dedi ki:

  İs bulamıyorum cok ihtiyacım var 8 ay önce bosandim

 3. Nehir dedi ki:

  Merhaba bana yardım edin lütfen

 4. Nehir dedi ki:

  Merhaba
  Ben eşimden ayriyim iki çocuğum var lütfen bana yardım edin kiradayım

 5. mert dedi ki:

  Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım.gerçekten ihtiyacı olanlara mail adresime durumunuzu anlatabilirsiniz.

 6. mert dedi ki:

  buradaki zor durumda olanlara nasıl yardım edebiliriz

 7. mert dedi ki:

  nasıl ilgilenebiliyoruz

 8. Gamze dedi ki:

  Kocam başımda yok ben hamileyken bırakıp gitti beni 7 aylık bebeğim var komşular yardım ediyor bna. bnada destek olun nolur ihtiyacım var

 9. İnci dedi ki:

  Merhaba ben Eşin den 2 yıl oldu ayrılalı 2 kcuuk oğlum war gecinemiorum devletim bna sahip cikmio nolur yardım edin başkalarının eline muhtaçlık kahretti beni

 10. Meltem dedi ki:

  Bende eşimden ayrıldım üç çocuğum var nafaka vermiyor sosyal yardımlaşmaya baş vurdum yetim dul aylıgı için sen dul değilsin çocuğunda yetim deyil deyip maaş vermediler burada olur deniyor oraya gidince olmuyor ben anlamıyorum lise mezunu ölüm var iş arıyor bulamıyor evimiz kira oluma yapabilecekti bir iş olsa yardımcı olursanız sevinirim iyi günler.

 11. Ölümdegilya dedi ki:

  Yani devlet esinden ayrilan muhtaç kadınlara iş imkani saglasa niye bu kadınları böyle muhtac birakiyoruz. Hayata el uzatan insanlara kaderin darbe vurdugu insanlara biraz destek olsaydı.

 12. Ayfer Aslanca dedi ki:

  Bende esimden ayrıldım 3 ay oldu bebeğim var 2.5 yasinda gelirim yok banada yardim edermisiniz çalışamıyorum bebek var diye

  1. Murat dedi ki:

   Ulasabilrisiniz yardimda bulunabilrim

 13. Nurgül Apaydın dedi ki:

  Ben eşimden ayrılalı 3 ay oldu eşim bana nafaka 600 TL veriyor yetim aylığına yazıldım ondanda 710 TL alıyorum onla da 3 çocuğumla gecinemiyorum aldığım para bana yetmiyor bana el uzatın

 14. Nazan elgün dedi ki:

  Merhaba ben de eşimden 6yıl önce ayrıldım iki kızım var evim kira trmbosit hastası oldugum için calısamıyorum iki kızımda okuyor 2.
  Aydır kıramı veremiyorum yardım ederseniz çok mutlu olurum

1 4 5 6