Devlet Destekli

Boşanan Kadına Devlet Destekleri ve Maddi Yardımlar 2020

Boşanan Kadına Devlet Destekleri ve Maddi Yardımlar 2020

Eşi vefat eden dul kadınlar Dul Aylığı adı altında Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının ödeneklerine belli şartların haiz olması halinde başvurabiliyor. 2 ayda bir ödenen bu ödenek 587 TL’dir. Peki eşinden boşanan kadınlara devlet tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak verilen yardımlar söz konusu mudur? Boşanan kadın yardımlardan faydalanabilmek için hangi kurumlara hangi evraklar ile başvuru yapabilecektir? Devlet, boşanan kadına boşandığı gerekçesi ile doğrudan herhangi bir maaş bağlamamaktadır. Dolaylı olarak ise Vakıflar,Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile eşinden boşanan kadınlara yapılan yardımlar söz konusu olmakta ve halen devam etmektedir.

Boşanan Kadının Kendi Ailesi Yönünden Alabileceği Maaşlar

Öncelikle boşanan kadınlar anne ya da babalarının sosyal güvenlik haklarından yararlanabilirler. Anne ya da babalarının hayatta olmaları halinde Genel Sağlık Sigortası problemi de yaşamayacak, aktivasyonları açık olmuş olacaktır. Anne ya da babaları hayatta olmayanların ise yetim aylığı almaları söz konusudur. Eş zamanlı olarak Genel Sağlık Sigortasından da faydalanabilirler. Şayet 1 ya da 2 yıl süre ile evlilik ödeneği almışlar ise, ödenek sürelerini doldurana kadar yetim aylığından faydalanamayacaklardır. Ancak evlilik ödeneği süresi dolana kadar Genel Sağlık Sigortasından faydalanmalarında hiçbir engel yoktur.

Eğer yetim aylığından faydalanan kişi anne ya da babası yönünden Emekli Sandığı’na bağlanmış ise, kendi işyeri olsa, çalışsa, SSK’lı, Bağ-Kur’lu olsa özetle sosyal güvence hakkı bulunsa maaş almaya devam etmesi söz konusu olmayacaktır.

Boşanan kadınlara herhangi bir aylık verilmesi söz konusu değildir.

Boşanan kadınlara herhangi bir aylık verilmesi söz konusu değildir.

5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerinde Yetim Aylık Yüzdeleri;

 1. Dul eş % 75,
 2. Dul eş % 50 (Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş)
 3. Bir Dul eş, bir çocuk % 60, % 30
 4. Bir Dul eş, iki çocuk % 50, % 25 er,
 5. Bir Dul eş, üç ve daha fazla çocuk Eş aylığın yarısını % 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmaktadırlar.
 6. Tek çocuk % 50,-İki çocuk % 40 ar,
 7. Üç ve daha fazla çocuk % 100 ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmaktadırlar.

1 Ekim 2008 tarihli 5510 sayılı kanuna göre, anlaşmalı boşanma sonrası ayrıldığı eşi ile aynı evi paylaşıp aylıktan faydalanmasının tespit edilmesi halinde SGK denetim memurlarınca denetlenir ve haksız kazanç elde etmiş olduğu anlaşılırsa almış olduğu aylık kesilir. Ayrıca söz konusu haksız aylığı geri ödemekle hükümlendirilir. Cumhuriyet savcılığına nitelikli dolandırıcılık yönünde bildirim yapılır. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası söz konusudur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuş olup,birçok farklı alanda yardımlarda bulunmaktadır. 3924 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında zaruret içinde olup yardıma muhtaç olan kişilere her türlü yardım yapılması söz konusu olmaktadır.

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Vakıf kadınlara çok farklı alanlarda yardımlar sunabilmektedir.

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Vakıf kadınlara çok farklı alanlarda yardımlar sunabilmektedir.

1.Nakdi Yardım

Yardım almak isteyen kişinin nüfus cüzdanı ile vakfa gelerek bildirim talebi yeterli olmaktadır. Muhtaçlığı mütevelli heyet kararı ile sabit olanlar bu yardımdan faydalanabilir. İlçe sınırları içinde bağlı bulunduğunuz Kaymakamlık binasına müracaatınız halinde nakdi yardım imkanından faydalanabileceksiniz. Muhtaçlık sınırı ülkemizde 483 TL olarak belirlenmiştir. Kaymakamlık sosyal dayanışma fonu talebinizi değerlendirerek fona uygun olmak koşulu ile size nakdi yardımda bulunabilecektir.

Müracaatta İstenecek Belgeler;

 1. T.C. kimlik fotokopisi
 2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak sorgu izninin imzalanması
 3. Destekleyici belgeler

2.Yakacak Yardımı

Kış aylarında yakacak ihtiyacının karşılanması politikası ile yapılan yardımlardır. Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanıp paketlenen kömürler talep durumunda adrese teslim sistemi ile muhtaç kişinin belirtilen ev adresine teslim edilmektedir. Yine muhtaçlığınızın Mütevelli Heyet Kararı ile sabit olması gerekmektedir.

Yardımınız adresinize teslim edilmektedir.

Yardımınız adresinize teslim edilmektedir.

Devlet tarafından verilen yakacak yardımları adı altında verilen odun ve kömür yardımları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

3.Barınma Yardımı

Eğer boşanan kadının aileden kalma eski bir evi var ve barınma sorunu yaşıyorsa daha çok tadilat ve onarım konularında Vakfın yaptığı yardımlar da söz konusu olmaktadır. Ayrıca ev eşyası, mobilya ve giyecek yardımlarının da yapılması mümkündür.

İstenen belgeler

 1. Nüfus cüzdanı
 2. Barınma ihtiyaç Raporu
 3. Tapu kaydı ile birlikte vakfa dilekçe vermek sureti ile yardımda bulunabilir.

Belediyeler

Belediyeler de boşanmış ve mağdur durumda olan kadınlara çok çeşitli alanlarda yardımda bulunabilmektedir. Mağdur olduğunuzun tespiti halinde nakdi ve ayni yardım yapılması söz konusu olacaktır. Özellikle büyükşehir belediyelerinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü adı altında kurulan birim ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetler sunmaktadır. Belediyelerde Sosyal Yardımlaşma ya da Beyaz Masa diye isimlendirilen birimler mevcuttur. Yardımların yapılması için gerekli ekipler kurulur.

belediye-sosyal-yardım

Belediyeler Sosyal Yardım birimleri ile hizmet sunmaktadır.

Kişinin muhtaç olduğunun tespit edilmesi, muhtaçlık belgesi, adres-kimlik tespiti çalışmalarını yürüten birim, STK’larla da işbirliği halindedir. Giysi, mobilya, ev eşyası yardımlarını kabul eder ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunar. İhtiyaç sahibi kadının ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra gurur ve vakarını gözeterek gizlilik ilkesi ile paralel olmak kaydı ile Sosyal Yardım Kart desteği sunar. Nakdi ve aynı yardım hizmetini ihaleler usulünce sunar. Bunun yanında danışmanlık hizmeti de sağlanır. Kadın istihdamını artırıcı, ticari faaliyetlerini güçlendirici kurslar açarak kermes vb. etkinlikler düzenlemektedir. Kadınların sosyal hayatta daha aktif olması için de kadın istihdamı yapılarak ve iş imkanı sunularak yardımlarda bulunulması mümkün olmaktadır.

Yoksulluk Nafakası

Bu talep boşanma süresince devam edeceği gibi, boşanma davasından ayrı müstakil bir dava gibi de açılıp yürütülebilmektedir. Ancak müstakil olarak öne sürülen davanın zaman aşımı kuralına uygun olması gerekmektedir. Zaman aşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Eşin talebi, ve davaya konu olan diğer eşin imkanları dahilinde ve maddi gücü oranında süresiz olarak yoksulluk nafakası verilmesi söz konusu olabilmekteydi. Nafaka talep etmenin 2 koşulu vardır;

 • Boşanan eşin boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olması
 • Eşin az kusurlu ya da kusursuz olması

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ibaresi yer alıyor. Medeni Kanunun 175/1 ‘deki süresiz ibaresine 5 yıl nafaka sınırı getirildi. Nafakanın az kusurlu ya da kusursuz eşe verilmesi söz konusu olacak. Nafakanın süresinin ne kadar olacağı aile hakimi tarafından belirlenecek.

Mor Çatı

Şişli Belediyesi, Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonu gibi kurumlardan destek alarak faaliyetini sürdüren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadınlara barınma olanağı sağlıyor. Boşanma sonrası yaşanacak şiddet ve sıkıntılara karşı Mor Çatı kadınları yaşadığı il dışında farklı bir yere yerleştirerek güvende olmalarını sağlamaktadır.

mor-çatı

Mor çatı boşanma sonrası halen şiddete maruz kalan kadınların da sığınağıdır.

Ancak buraya başvuruda aranan şart kadının şiddete maruz kalmış olmasıdır. Kadınlara sığınak imkanı sağlayan bu vakfa başvurmak için başvuru dilekçesini doldurmanız gerekmektedir. Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Kadın Haklarını Koruma Derneği

İstanbul Kadın Kuruluşları olan bu dernek, anayasal olarak kadın haklarının savunulması, kadın istihdamının artırılması amacı ile kurulmuştur. Mağdur durumdaki kadınlara hukuki destek sağlamanın yanı sıra kadınlarının el becerilerinin satılması ve teşviki ile gelir elde etmelerini sağlamaktadır. Kadın sığınma evlerinin açılmasına destek ve öncülük edilmektedir. Kadınlara Maddi Yardım Yapan Kurum ve Kuruluşlar arasında bu vakıf ve dernekler önemli bir role sahiptir.

KAHDEM

Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği adı altında kurulan bu dernek kadınlara yardım, danışma, pansiyon ve konuk evi açılması, irtibat bürolarının açılması, mağdur kadınlara sahip çıkılması ilkeleri ile kurulmuştur. Derneklerin amacı temel manada aynıdır. Boşanma sürecindeki kadına hukuki destek sunulur. Boşandıktan sonra psikolojik olarak zor duruma düşmemesi için manevi destek sağlanır. Derneklere yapılan yardımlar oranında maddi yardımlar sağlanması da söz konusu olmaktadır. Dernekler gönüllülük esasına göre faaliyet göstermektedir. Elde edilen yardımlar neticesinde kadına maddi olanak sağlanacağı gibi barınma ihtiyacı da sağlanabilmektedir.

2020 yılında bu destekler verilmeye devam edecektir. İlgili Bakanlık, kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları’ na başvurarak destek alabilirsiniz.

Yorumlar
 1. Nursena ulker dedi ki:

  Bn nursena esımden bosandım bnde zor durumdayım yardım edersenız sevınırım

 2. Fatma dedi ki:

  Devlet kimseye yardım etmiyor SSK çalışana eşinden boşanmış 2 çocuk bakmakla yükümlü bir kadının yardım bile etmiyor nerde ihtiyacı olmayan birini görsem devletten yardım alıyor adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz

 3. Aysel Bozdemir dedi ki:

  Esimden 5 yıl oldum calisiyordum bu virüsten dolayı şu an evdeyim maddi gelirim yok kiram ve bakmak zorunda olan kızım var yardımınıza ihtiyacım var

 4. Yardım dedi ki:

  3 aydır esimle ayrıyım suan bosanma asamasındayız. Ancak kalacak yerim yok 2 yasındaki kızımla arkadasımın evinde kalıyorum is bulamadım calısamıyorum suan gecim sıkıntısı yasıyorum denizli merkezde oturuyorum zor durumdayım kızımla basımı sokabilecegim bir eve cok ihtiyacım yar yardım bekliyorum

 5. Selma dedi ki:

  Esimde ayriyim 4cocuklarim var hastayim caljsamjyom yardima ihtiyacim var

 6. Çocukları için ayaklarının üstünde durmak zorunda bir anne dedi ki:

  Eşimden şiddet ve sorumsuzluğu evine bakmama kahveye gidiyordu üstüne ve yıllarca aldatilmasini çektim yıllarca ben çalıştım o şekilde geçimimi sağladım çocuklarıma baktım artık evde sürekli kavga artık çekilmez hale geldi ve eşimden ayrıldım 150 tl ye bi göz odalı bi kapıcı dairesi tuttum ana okuluna giden küçük oğlum var 4 aydır eşimden ayrı yaşıyorum ve 1 ay oldu boşanma gercekleseli ve iş arıyorum bulamıyorum baba hiç bir ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyor napalim devlet büyüklerim siz söyleyin aile desen destek olmuyor bize çözüm yolu gösterin çocuğumu da kreş desteği verseniz bi iş verseniz çalışıyım çocuklarıma bakiyim nere gitsem kapılar kapanıyor 38 yaş diyince yaş sınırı 35 diyorlar napalim ölelim mi çaresiz im bi çare söyleyin nolur şaşırdım kaldım Napacagimi evim kira evimde ne soba yeri var nede kombi elektirikli ocakla evimi istiyorum ve elektirik faturasını siz düşünün bi çare bi yol gösterin yalvaririm sizden rica ediyorum çaresiz anneyim çocuğum param yok diye gözü kalıyor ama istemiyor bir annenin yıkıldığı an o duyguyu yıkımı anlatam Allah rızası için sesimi duyun nolur kızım eve gelmiyor ben burda oturmam kapıcı dairesi diye oğlum evinimizin adını mutlu ev koydu anneciğim artık ağlamıyorsun babam sana bağırmıyor babam yok ve ben çok mutluyum diyor iş verin çalışıyım çocuklarıma bakiyim saygılarımla arz ederim

  1. İkra1 dedi ki:

   Sed yardımı yaptırın sosyal yardımlaşmadan

 7. Dilber ortaç dedi ki:

  Sayın büyüklerim bende boşandım ve maddi gelirim hiçbir şekilde yok yeni doğmuş bebeğime bakıyorum çalışamıyorum lütfen yardımcı olun

 8. Çaresiz dedi ki:

  Bende yeni boşandım 1 tane çocuğum var ama babasın da velayeti ben ailemle yaşıyorum evin durumu iyi değil babam çalışmıyor elektrik su yok bişey yok bu şartlarda çocuğumu yanıma getiremiyorum bile ne olur bana da yardım edin.

 9. Naz dedi ki:

  Devlet boşanan kadına iki ayda bir 500 TL veriyo yeterlimi çocuklu bir anneye aydan aya verilse en azından çocukların ihtiyacı karşılanır lütfen boşanan şiddet gören aldatılan kadınlarımıza yardım edin bu durumu yaşayıpta yokluktan ses çıkaramayan kadınlarımız var

  1. Melike dedi ki:

   Boşanmış kadınlara devlet para veriyor mu

 10. Gül dedi ki:

  iki kızım var 16 ay oldu boşanalı evim kira işim yok tek başına sağdan soldan verilen yarımlarla ayakta durmaya çalışıyorum devletin hani şiddet gören kadınların arkasındayız diyorlar yaa hani nerde dayak yiyioruz siddet görüyüoruz diye ayrıldık ama devletimiz arkamızda değl yokluk çekiyoruz yardım bekliyoruz

 11. Baya zordayim :( dedi ki:

  Bende bosandim 1 yasinda oglum var anneme geldik artik bizi istemiyor ne gidecek yerim hic biseyim yok paramda yok ne yapacagimi bilmiyorum

 12. yardım dedi ki:

  sayın büyüklerim ben melisa boşandım bir tanede kızım var daha 1 yaşında çalışamıyorum ailemle kalıyorum eski eşim hiç bir şekilde destek çıkmıyo ailemden sadece babam çalıstıgı için geçim zorluğu çekiyoruz sizden ricam bana yardım

 13. Elif akça dedi ki:

  Bende boşandım ne kalacak yerim nede işim var hiç bı gelirim yok iki kızım var ve yerim olmadığı için göremiyorum ben iş istiyorum sadece

 14. yardim dedi ki:

  bende bosandim bir cocum var kucuk calisma imkanim yok babasi 300 tl veriyor bense babamla yasiyoruz ama ev tadilalatsiz berbat durumda zorunlu barinma bi nevi hic bir yardim alamadimdan ilaclarimi hata hastahaneye bile gidemiyorum cogu rahatsizlimdan babamin masi cocugun nafakasindan dolayi hic bir yardim yapmiyorlar bu haya t pahalliliginda 300 tlyle cocuga bakmam mumkunmu bazen borc bularak cocugun bi cok ihtiyacini gidermeye calisiyoruz ama her hangi bi gelir olmadindan bu borclarida odeyemiyorum ve buradan yardim istiyorum cocumu birakmak istemiyorum lutfen yardimci olun

  1. Gzm dedi ki:

   Çocuk için sed yardımına başvuru yapabilirsiniz.

 15. Muhtaç'ım dedi ki:

  Sayın Büyüklerim sizden bana bir el atıp yardım da bulunmanızı istiyorm boşanmışım iki oğlum var ne bir nafaka ne bir tazminat alabiliyorum alamıyorum da ailemle yaşıyorum. Geçim sıkıntısı cekiyorum çocuklarımın küçük olduğundan dolayı çalışma imkanım da yok onları bırakabileceğim bakabilecegi kimsem de yok sizden yardımlarınızı bekliyorum teşekkür eder sayılarımı sunarım.

 16. Bosanmîş dul maaşı dedi ki:

  Ben Şenay uzun yîllardîr nafaka alamîyorum boşandîgîm eşimden Baba maaşı alîyorum 400 TL diye devlet bûtûn yardîmlarî kesti iki kîzîm var lise son ve orta sonda okuyan 400 TL ile nasıl geçinebilirim kiram 500tl lûtfen banada yardımcı olursanız sevinirim