Yetiştiricilerin dikkatine! Buzağı desteğinde önemli değişiklik!

Hayvancılık desteklerinden yararlanılması için belirlenen düve ve ineklerin buzağılama yaş sınırlarında 60’ar gün artışa gidildi.

Yetiştiricilerin dikkatine! Buzağı desteğinde önemli değişiklik!

Yetiştiricilerin dikkatine! Hayvancılık desteği verilecek düvelerin yaş sınırı artırıldı

Buzağı desteğinden yararlanabilmek için önemli bir değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yetiştiricilerin buzağı desteğinden mağduriyet yaşamamaları için önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile Kararla hayvancılık destekleri kapsamında buzağı-malak ve dişi manda desteğine ilişkin hüküm değiştirildi.

Buna göre, desteklerden yararlanılması için 4 ay ve üzeri yaştaki düvelerin ilkine buzağılama yaş sınırı en fazla 810 günden 870 güne çıkartılırken ineklerde de iki buzağılama arasındaki süre en fazla 450 günden 510 güne yükseltildi.

Ayrıca yetiştiricilerin gebe hayvanlarda meydana gelen atık ve ölü doğumların en kısa sürede il/ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor.

İlk Gebe Kalma Yaş Sınırı Değişti 60 Gün Artıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile ilgili önemli açıklamanın detayları şu şekilde:

4 Aralık 2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 2020/32 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin 4. maddesinin ç bendinede yer alan;

4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “810” ibaresi “870” olarak, “450” ibaresi “510” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında:

”Buzağıların analarında, 2020 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşı en fazla 870 (29 ay) gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 510 (17 ay) gün olmalıdır.

Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. İneklerin, TÜRKVET kayıtlarında bulunan, ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen buzağıları hesaplamalarda dikkate alınmaz.” denilmektedir.

Bu süre dışında gebe kalan hayvanların ilk buzağılarına destekleme ödemesi ilgili tebliğ gereği yapılamamaktadır. Yetiştiricilerin atık ve ölü doğumları İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmesi ve ilgili personelin durumu E-Islah sistemine girmesi ile gebe kalma süresi girilen tarihten itibaren tekrar 6 aya çekilir.

Karara göre, söz konusu düve ve ineklerin buzağılarına hayvan başına 370 lira, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırakların Tarım ve Orman Bakanlığınca izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına hayvan başına 600 lira destek ödeniyor.

Karar, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

20 ayından sonra Gebe Kalan Buzağılar Destekten Yararlanılamıyor!

İneklerde ise; bir önceki buzağılaması ile tekrar gebe kalma süresi 8 ayı geçmemelidir.

Ancak bu süre düvelerde olduğu gibi yetiştiricilerin atık ve ölü doğumları İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmesi ve ilgili personelin durumu E-Islah sistemine girmesi ile gebe kalma süresi girilen tarihten itibaren tekrar 6 aya çekilir.

Bu nedenlerden dolayı yetiştiricilerimizin gebe hayvanlarında meydana gelen atık ve ölü doğumları en kısa sürede İl/İlçe Müdürlüklerimize bildirmesi ve sisteme kaydettirilmesi önem arz etmektedir.

Aksi takdirde yetiştiricilerimiz gerekli şartları sağlayamadığı için buzağı desteklemesinden yararlanamaz..

Buzağı Desteğinde Düzenleme hakkında:

 • Yapılan düzenleme ile Bakanlık yetiştiricilerin daha kısa bir süre içinde buzağı alabilmelerini amaçladığından dolayı üreticiye bir hedef koymaktadır.
 • Burada asıl amaç daha az buzağı desteği vermek değil, işletmenin başarısını değerlendirmek olarak algılanmalıdır. Çünkü işletmenin başarılı olup olmadığını öğrenebilmek için aranan kriterler içinde bir sürüde ki hayvanların 400 günde bir buzağı sahibi olunması istenmektedir.
 • Bu süre zaten 400 gün üstünde ise ekonomik olmayacaktır. Burada önemli olan bir sürüde ki hayvanlardan daha fazla sayıda buzağı almaktır.
 • Hayvanların gebe kalabilecek yaşa geldiklerinde gebe kalmaları sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde üreticite her geçen süre zarar verecektir.
 • Buradaki hata ani bir değişiklikten kaynaklanmıştır.
 • Gerekli düzenlemeler yapılmış olup artık herkes için en az 400 günde bir buzağı almanın hedefinden olmalıdır.
  14 aylık yaşa gelmiş ve minimum 380 kg ağırlığındaki düveler derhal tohumlanmalıdır
 • Bazı bölgelerde tohumlama imkanı olmadığı için gecikmeler oldu, fiziki şartlar buna engel oldu ama para kazanmak istiyorsak bir an önce 14 aylık hayvanları gebe bırakmış olmak gerekiyor.
 • 14 aylık olmasına rağmen yeterince fiziksel ve kilolu olmayan hayvanlarımız varsa, hayvan yemi veya hayvan genetiği ile ilgili bir sorunumuz var demektir.
 • Kısacası yapılan düzenleme ile devlet, üreticilerin daha fazla buzağı almamızı teşvik ediyor.
 • Bu düzenlemenin üreticileri rehavete sürüklemesine izin vermememiz gereklidir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!