Buzağı Destekleme Ödeme Tarihleri 2022/1 Ne Zaman Yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak buzağı desteklemelerinin ilk kısmı olan 2022/1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Buzağı Destekleme Ödeme Tarihleri 2022/1 Ne Zaman Yatacak?

2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında, Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan buzağı desteği 500 liraya yükseltildi. Ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 lira ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde buzağı başına ilave 100 lira olan desteği ise yüzde 100 artırılarak 200 liraya yükseltildi. Böylece 22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına toplamda 900 lira ödenecek.

Ayrıca Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteği de 125 liradan 200 liraya çıkarıldı. Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteği ise yüzde 100 artırılarak işletme başına 6 bin liradan 12 bin liraya yükseltildi.

Buzağı Başvuruları Başladı

Birinci dönem için 2/1/2023 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 3/4/2023-15/6/2023 tarihleri arasında yapılmaktadır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçersizdir. Başvurular destekleme yılı için geçerlidir.

2022/1. Dönem Buzağı Desteklemeleri Ne Zaman Yatacak?

Süt hayvancılığı yapan çiftçilere 2022 yılında yapılacak olan 2021/2. Dönem Buzağı Desteği ödemeleri üreticilerin T.C numarasının son hanesine göre 20.10.2022 ila 28.10.2022 tarihlerinde yatırıldı.

Çiftçilerimiz: Destekleme ödemeleri sorgulama yaparak ödemeler hakkında son bilgilerden anında haberdar olabilirler.

Bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi destekleme ödemeleri Bakanlığın belirlediği tarihlerde Ziraat bankası aracılığıyla yapılacak.

Buzağı Destek Başvuruları e-Devlet Üzerinden Yapılacak!

“Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli” tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin, Buzağı Destekleme Başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için “edevlet.tarbil.gov.tr” adresi üzerinden “Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi” modülünü devreye alındı. Böylece 2022 yılında Buzağı Destekleme Ödemeleri başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

Bir dakika gibi kısa bir sürede Buzağı Destekleme Başvuru ödemesi yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi “Buzağı Destekleme Başvurusu” ödemesini edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerindeki ilgili modülden kredi kartı ile yaptıktan sonra, başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacak.

Üretilen bu elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişiliğin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet Buzağı Desteği başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleri ile bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan bu sistem ile Buzağı Destekleme Başvurusu yapmak isteyen kişiler, T.C. kimlik numaraları ile e-devlet üzerinden doğrulanacak.

Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

Bakanlık duyurularından anlık haberdar olmak için devletdestekli.com bizi facebook ve instagram sayfalarımızdan takip ediniz.

2022/2. Dönem Buzağı Destekleme Başvuruları

2022 buzağı destekleme ödemelerinin yapılmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği Resmi Gazete’ de yayınlandı. Tebliğe de buzağı ve malak desteklerinin başvuru tarihleri ve destekleme ödemelerinden yararlanabilmek için gerekli tüm şartlar yeniden belirlenmiştir.

2023 yılında birinci ve ikinci dönemde yapılacak olan Buzağı destekleme ödemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilmek isteyen çiftçilerin buzağılarının 2022 yılında doğmuş ve Türk vet’ e kaydının bulunması gerekiyor. Buzağıların analarında, 2022 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşı en fazla 870 gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 510 gün olmalıdır. Kaynak.

E-ıslaha kaydedilmesi gereken buzağılar için alınacak 2022 Buzağı destekleme ödemelerinde ise;

Buzağının doğduğu işletme, soy kütüğüne 1/10/2022 tarihinden önce kaydedilmiş ve 31/12/2022 tarihi itibarıyla kayıtlı olmalıdır. Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmalıdır. Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmalıdır. 2023 buzağı destekleme ödemesine 3 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekiyor.

Başvurular:

Birinci dönem içi, ikinci dönem için ise:

Başvurular, birinci dönem için 2/1/2023 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 3/4/2023-15/6/2023 tarihleri arasında yapılır.

Destekleme başvuruları, birinci dönem için 15/1/2023, ikinci dönem için ise 3/7/2023 tarihine kadar, il/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslaha kaydedilir. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz.

Başvurular destekleme yılı için geçerlidir

Ayrıca 1/8/2023 tarihinden sonra sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına alınmayacaktır.

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak:

 • Buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı,
 • 21-100 başa kadar % 75’i,
 • 101-500 başa kadar % 50’si ödenir.

Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı, en yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplanır.

İkinci dönemde, birinci dönemde destek alan buzağı sayısı da dikkate alınarak ödeme yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin hazırlanması:

Başvuruların son kayıt tarihindeki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının verilerinden,

 • Birinci dönemde destekleme yılının ilk sekiz ayında doğan buzağılar için,
 • İkinci dönemde ise destekleme yılının tümünde doğan ancak birinci dönemde destekleme almayan buzağılar için desteklemeye esas icmal-1 (askı) listesi 10 iş günü içerisinde HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır.
 • İl, ilçe müdürlükleri, icmal-1 listelerini sistemden alarak 10 iş günü süre ile askıya çıkarır.
 • Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri tutanağa bağlanır.
 • Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili olarak birinci dönem için 15/2/2023, ikinci dönem için 1/8/2023 tarihine kadar ilgili sistemlerde gerekli iş ve işlemler yapılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Askı sonrası işlemlerin tamamlandığı tarihteki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının verilerinden, ilçe bazlı icmal-2 (hak ediş) listeleri 10 iş günü içerisinde HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, yayımlanan listeleri onaylayarak il müdürlüğüne gönderir.
 • İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayımlanan icmal-3 (il özet hak ediş) listesi, il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak listenin yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

T.C İle Buzağı Desteği Sorgulama

Bu yıl buzağı desteklerinden yararlanmak isteyen besiciler ödemeler ile ilgili e-devlet üzerinden gıda tarbil buzağı icmal listesine ulaşarak sorgulama yapabilirler.

Malak Destekleri 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvancılık destekleri uygulama kanununa göre Malak desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılacaktır:

 • Malaklar, 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.
 • Malaklar küpelenerek, doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.
 • Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere, malakların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
 • Soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:
 • Malakların doğduğu işletme, 31.12.2021 tarihine kadar MIS’a kaydedilmiş olmalıdır.
 • Malakların ana ve babası MIS’ta kayıtlı olmalıdır.
 • Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.
4 ay ve üzeri buzağı 
   *1-20 Baş tamamı,  
   *21-100 Baş arası %75,  
  *101-500 Baş arası %50Yetiş. Bölge İllerine ( Bayburt + 200 )
500 TL/baş
Suni Tohumlamadan Doğan BuzağıSoy Kütüğüne Kayıtlı  (+ Bakanlıkça Belirlenir )Döl Kontrollü Boğa Yavrusu (+100 )Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı (+200 ) 700 baş
Buzağı soy kütüğü desteği ilavesi175 TL/baş
Döl kontrolünden geçmiş boğaların buzağılara ilave50 TL/baş
Bakanlıkça izinli tohumlama sonucu doğan buzağılar600 TL/baş
Anaç manda250 TL/baş
Anaç manda soy kütüğü desteği ilavesi300 TL/baş
4 ay ve üzeri malak500 TL/baş
Malak soy kütüğü  + suni tohumlama desteği ilavesi300+ 500 TL/baş
Islah amaçlı inek sütü içerik analizi desteği100 TL/baş
buzağı manda destekleme ödemeleri tutarları

Suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

 • Malaklar, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi almaya hak kazanmış olmalıdır.
 • MIS’ta suni tohumlama kaydı bulunmalıdır.

Başvurular:

Başvuru yeri, şekli ve zamanı

Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

Birinci dönem başvurular 30/12/2022 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular 1/7/2023-1/8/2023 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır.

Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde, eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliğin giderilmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi:

Destekleme başvuruları; il,ilçe müdürlükleri tarafından, malak desteği için TÜRKVET, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi için ise MIS’ta yayımlanan destek almayı hak eden malak listesi üzerinden değerlendirilir ve buna göre icmal-1 hazırlanır

Malak desteklemelerinde, soy kütüğü faaliyetlerinin, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesine ve suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesine esas kayıtların doğruluğundan Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup bu birlikler haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Malak Destekleri Başvuruları Ne Zaman Açıklanacak?

Ayrıca Malak Desteklemeleri başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre malak desteklemesi için yapılacak birinci dönem başvurular 31.12.2022 tarihine kadar yapılması gerekiyor. İkinci dönem başvuruların ise 1 08 2023 tarihlerinde olmak üzere 2 dönem halinde yapılması ve destekten yararlanabilmek için de mutlaka malakların 2022 yılı içinde doğmuş olması ve işletmenin Manda Islah Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir.

2022 YILI 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞEKLİ NASILDIR?

2022 Doğumlu Buzağısı Olan Yetiştiricilerimiz İl/İlçe Müdürlüğüne Şahsen, Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet v.s. ) ve Dilekçe ile Müracaat Ederek desteklemelerden yararlanabilirler.

BUZAĞI DESTEKLEME ÖDEMELERİNE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMANDIR?

Buzağı desteği Başvurular, birinci dönem için 2/1/2023 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 3/4/2023-15/6/2023 tarihleri arasında yapılır.
Not: Birinci Dönem Başvuru Yapanların Tekrar Başvuru Yapmalarına Gerek Yoktur.

BUZAĞI DESTEKLEMESİ E-BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

”www.etarim.gov.tr” adresinden “Buzağı Destekleme Başvuru ” butonundan E-Devlet şifresi ile Müracaat Ederler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.