Buzağı Destekleme Ödeme Tarihleri 2022/2 Ne Zaman Yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak buzağı desteklemelerinin ilk kısmı olan 2021/2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Buzağı Destekleme Ödeme Tarihleri 2022/2 Ne Zaman Yatacak?

Süt hayvancılığı yapan çiftçilere 2022 yılında yapılacak olan 2021/1. Dönem Buzağı Desteği ödemeleri üreticilerin T.C numarasının son hanesine göre:

 • 0-2-4 olanlara 22 Nisan saat 18:00’dan sonra,
 • 6-8 olanlara 29 Nisan saat 18:00’dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmak suretiyle ödenmişti.

Şimdi de çiftçiler 2021/2. Dönem buzağı destekleme ödemelerinin ne zaman yatırılacağı konusunda araştırma yapıyor.

2021/2. Dönem Buzağı Desteklemeleri Ne Zaman Yatacak?

2022 yılında Bakanlık tarafından destekleme ödemeleri için ayrılan 29 Milyar liralık kaynaktan büyük bir bölümünü oluşturan buzağı destekleme ödemeleri en son 29 Nisan’da hesaplara aktarılmak suretiyle ödenmişti.

2021/ 2. Dönem buzağı destekleme ödemeleri hakkında Tarım ve Orman Bakanlığının duyurusundan sonra devletdestekli.com anında bildirim ile çiftçilerimize haberdar edilecektir..

Çiftçilerimiz: Destekleme ödemeleri sorgulama yaparak ödemeler hakkında son bilgilerden anında haberdar olabilirler.

Bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi destekleme ödemeleri Bakanlığın belirlediği tarihlerde Ziraat bankası aracılığıyla yapılacak.

Buzağı Destek Başvuruları e-Devlet Üzerinden Yapılacak!

“Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli” tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin, Buzağı Destekleme Başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için “edevlet.tarbil.gov.tr” adresi üzerinden “Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi” modülünü devreye alındı. Böylece; 2022 yılında Buzağı Destekleme Ödemeleri başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

Bir dakika gibi kısa bir sürede Buzağı Destekleme Başvuru ödemesi yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi “Buzağı Destekleme Başvurusu” ödemesini edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerindeki ilgili modülden kredi kartı ile yaptıktan sonra, başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacak.

Üretilen bu elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişiliğin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Buzağı Destekleme Ödeme Tarihleri 2022/2 Ne Zaman Yatacak?
e-Devlet Buzağı Desteği başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleri ile bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan bu sistem ile Buzağı Destekleme Başvurusu yapmak isteyen kişiler, T.C. kimlik numaraları ile e-devlet üzerinden doğrulanacak.

Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

Bakanlık duyurularından anlık haberdar olmak için devletdestekli.com bizi facebook ve instagram sayfalarımızdan takip ediniz.

2022 2. Dönem Buzağı Destekleme Başvuruları 15 hazirana kadar!

2022 buzağı destekleme ödemelerinin yapılmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği Resmi Gazete’ de yayınlandı. Tebliğe de buzağı ve malak desteklerinin başvuru tarihleri ve destekleme ödemelerinden yararlanabilmek için gerekli tüm şartlar yeniden belirlenmiştir.

2022 yılında 2021/ birinci ve ikinci dönemde yapılacak olan Buzağı destekleme ödemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilmek isteyen çiftçilerin buzağılarının 2021 yılında doğmuş ve Türk vet’ e kaydının bulunması gerekiyor. Buzağıların analarında, 2021 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşı en fazla 870 gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 510 gün olmalıdır. KAYNAK:

E-ıslaha kaydedilmesi gereken buzağılar için alınacak 2022 Buzağı destekleme ödemelerinde ise;

Buzağının doğduğu işletme, soy kütüğüne 1/10/2021 tarihinden önce kaydedilmiş ve 31/12/2021 tarihi itibarıyla kayıtlı olmalıdır. Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmalıdır. 2022 buzağı destekleme ödemesine 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekiyor.

Buzağı Destekleme Ödeme Tarihleri 2022/2 Ne Zaman Yatacak?

Birinci dönem içi, ikinci dönem için ise:

 • Birinci dönem için  15/1/2021‘a kadar,
 • İkinci dönem için ise 15/06/2022 tarihine kadar il/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslaha kaydının yapılması gerekiyor.
 • Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz.
 • Başvurular destekleme yılı için geçerlidir

Ayrıca 2/8/2021 tarihinden sonra sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına alınmayacaktır.

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak:

 • Buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı,
 • 21-100 başa kadar % 75’i,
 • 101-500 başa kadar % 50’si ödenir.

Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı, en yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplanır.

İkinci dönemde, birinci dönemde destek alan buzağı sayısı da dikkate alınarak ödeme yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin hazırlanması:

Başvuruların son kayıt tarihindeki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının verilerinden,

 • Birinci dönemde destekleme yılının ilk sekiz ayında doğan buzağılar için,
 • İkinci dönemde ise destekleme yılının tümünde doğan ancak birinci dönemde destekleme almayan buzağılar için desteklemeye esas icmal-1 (askı) listesi 10 iş günü içerisinde HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır.
 • İl, ilçe müdürlükleri, icmal-1 listelerini sistemden alarak 10 iş günü süre ile askıya çıkarır.
 • Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri tutanağa bağlanır.
 • Yapılan itirazlar il,ilçe müdürlüklerince değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili olarak birinci dönem için 15/2/2021, ikinci dönem için 2/8/2021 tarihine kadar ilgili sistemlerde gerekli iş ve işlemler yapılır.
 • Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Askı sonrası işlemlerin tamamlandığı tarihteki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının verilerinden, ilçe bazlı icmal-2 (hak ediş) listeleri 10 iş günü içerisinde HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, yayımlanan listeleri onaylayarak il müdürlüğüne gönderir.
 • İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayımlanan icmal-3 (il özet hak ediş) listesi, il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak listenin yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

T.C İle Buzağı Desteği Sorgulama

Bu yıl buzağı desteklerinden yararlanmak isteyen besiciler ödemeler ile ilgili e-devlet üzerinden gıda tarbil buzağı icmal listesine ulaşarak sorgulama yapabilirler.

Büyükbaş Hayvancılık Buzağı/Malak/Dişi Manda Desteği Miktarları 2022

11 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 2022 tarımsal destekleme ödemeleri belli oldu. Bu tebliğe göre büyükbaş hayvancılık buzağı manda malak desteklerinin ödemeleri aşağıdaki gibi belirlendi.

Buzağı Destekleme Ödeme Tarihleri 2022/2 Ne Zaman Yatacak?
 • Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL/baş,
 • Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenir.
 • Yetiştirici iller; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş +50 TL ilave ödeme yapılacak.
 • Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenir.
 • Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1-20 başa kadar tamamı, 21- 100 başa kadar %75’i, 101- 500 baş için % 50’si ödenir.

Manda ve malak destekleri ödeme tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı aşılan tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 TL/baş destek ödenir.
 • Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen kriterleri sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TL/baş’a kadar destek ödenir.

Malak Destekleri 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvancılık destekleri uygulama kanununa göre Malak desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılacaktır:

 • Malaklar, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.
 • Malaklar küpelenerek, doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.
 • Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere, malakların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
 • Soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:
 • Malakların doğduğu işletme, 31.12. 2021 tarihine kadar MIS’a kaydedilmiş olmalıdır.
 • Malakların ana ve babası MIS’ta kayıtlı olmalıdır.
 • Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.
4 ay ve üzeri buzağı370 TL/baş
Buzağı soy kütüğü desteği ilavesi175 TL/baş
Döl kontrolünden geçmiş boğaların buzağılara ilave50 TL/baş
Bakanlıkça izinli tohumlama sonucu doğan buzağılar600 TL/baş
Anaç manda250 TL/baş
Anaç manda soy kütüğü desteği ilavesi200 TL/baş
4 ay ve üzeri malak250 TL/baş
Malak soy kütüğü  + suni tohumlama desteği ilavesi250 + 200 TL/baş
Islah amaçlı inek sütü içerik analizi desteği100 TL/baş
buzağı manda destekleme ödemeleri tutarları

Suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

 • Malaklar, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi almaya hak kazanmış olmalıdır.
 • MIS’ta suni tohumlama kaydı bulunmalıdır.

Başvuru yeri, şekli ve zamanı

Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

 • Birinci dönem başvurular 31.12.2021 tarihine kadar,
 • İkinci dönem başvurular 01.07. 2022-01.08.2022 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır.

Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde, eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliğin giderilmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi:

Başvurular:

Destekleme başvuruları; il,ilçe müdürlükleri tarafından, malak desteği için TÜRKVET, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi için ise MIS’ta yayımlanan destek almayı hak eden malak listesi üzerinden değerlendirilir ve buna göre icmal-1 hazırlanır

Malak desteklemelerinde, soy kütüğü faaliyetlerinin, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesine ve suni tohumlamadan doğan malak ilave desteklemesine esas kayıtların doğruluğundan Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup bu birlikler haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Malak Destekleri Başvuruları Ne Zaman Açıklanacak?

Ayrıca Malak Desteklemeleri başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre malak desteklemesi için yapılacak birinci dönem başvurular 31.12.2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. İkinci dönem başvuruların ise 1 15 haziran 2022 tarihlerinde olmak üzere 2 dönem halinde yapılması ve destekten yararlanabilmek için de mutlaka malakların 2021 yılı içinde doğmuş olması ve işletmenin Manda Islah Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir.

2021 YILI 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞEKLİ NASILDIR?

2021 Doğumlu Buzağısı Olan Yetiştiricilerimiz İl/İlçe Müdürlüğüne Şahsen, Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet v.s. ) ve Dilekçe ile Müracaat Ederek desteklemelerden yararlanabilirler.

İKİNCİ DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMANDIR?

Birinci dönemde destekleme ödemelerine başvuruda bulunamayan çiftçilerin hak kaybına uğramamaları için başlatılan İkinci dönem başvuruları 15 haziran 2022 tarihlerine kadar kabul edilecektir.
Not: Birinci Dönem Başvuru Yapanların Tekrar Başvuru Yapmalarına Gerek Yoktur.

BUZAĞI DESTEKLEMESİ E-BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

www.etarim.gov.tr” adresinden “Buzağı Destekleme Başvuru ” butonundan E-Devlet şifresi ile Müracaat Ederler.

Yorumlar

 1. Avatar of Süreyha Süreyha dedi ki:

  2021 yılı için doğru tarihler verdiniz. teşekkür ederim