fbpx

Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar

Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ceviz bahçesi tesisi yatırımı yapacak olan kişiler Ceviz Bahçe Tesisi Yatırımcı Projesi 2022 yayınlandı. 2022 yılı yatırımcı rehberinde ceviz bahçesi yatırımı projesi ve tüm detaylar yer almaktadır. ​İşlemeli tarıma uygun olmayan eğimli ve marjinal özellikteki arazilerin, uygun ekolojilerde ceviz, badem ve zeytin bahçe tesisi ile tarımsal üretime kazandırılması ve ekonomik gelir elde edilmesi amacıyla, Bakanlık tarafından hazırlanan örnek yatırımcı rehberleri ve fizibilite raporları yayınlanmıştır.

Ceviz yatırımcı rehberi için tıklayınız.

Ceviz Bahçe Tesisi Yatırımcı Projesi İçeriği

Ceviz Bahçe tesisi projesi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi içeriğinde özel ağaçlandırma kapsamında ceviz bahçe tesisine verilen destekler, bitkisel üretime destekleme yapılmasına dair Tebliğ kapsamında verilen destekler, Bakanlık tarafından ceviz bahçe tesisine verilen destekler projenin mali analizi ve fizibilitesi, projenin ilk yatırım giderleri yıllara göre gübre ve ilaç giderleri işçilik ve diğer giderler dağılımı, proje gelirleri,  projenin net nakit akışları, projenin fayda masraf Analizi, projenin net bugünkü değeri, projenin iç kârlılık Oranı, projenin mali rantabilitesi bulunmaktadır.

Ceviz Bahçesi Projesi Fizibilite Sonuçları

 • Uygulama Yılı : 2021
 • Tesis Alanı : 1000 Dekar
 • Yatırım Tutarı : 2.447.500 TL
 • Yıllık İşletme Giderleri : 1.736.873 TL
 • Yıllık İşletme Gelirleri : 7.550.000 TL
 • Net Nakit Akışları : 171.946.325 TL
 • Fayda Masraf Oranı : 3,83
 • Mali Rantabilitesi : %182
 • İç Kârlılık Oranı : %27,3
 • Yatırım Geri Ödeme Süresi : 8 Yıl
 • Net Bugünkü Değer- Gelir : 116.025.761 TL

Bakanlığımız Tarafından Ceviz Bahçe Tesisine Verilen Destekler

Bakanlığımızca çeşitli türlerde meyve bahçesi tesis eden yatırımcılara farklı başlıklar altında teşvik edici ve yatırımları özendirici desteklemeler yapılmaktadır

Ceviz Yetiştiriciliği Devlet Desteği

Ceviz Bahçesi Projesinde Ceviz Yetiştiriciliği Devlet Desteği aşağıdaki gibidir;

Desteğin AdıBirim Destek Fiyatı (TL/da)
Mazot ve Gübre Desteği19 TL
Organik Tarım Desteği20-40 TL
İyi Tarım Desteği15-30 TL
Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım Desteği100-280 TL
Ceviz Yetiştiriciliği Devlet Desteği

Tarım ve orman Bakanlığının, sertifikalı ceviz bahçeleri için dönüm başı 100-280 TL’ ye kadar destek vermektedir. Devlet desteği ise iş planınızın Tarım İl Müdürlükleri tarafından onaylanmasından sonra, proje için yaptığınız harcamaların faturaları karşılığında verilir.

Özel Ağaçlandırma Kapsamında Ceviz Bahçe Tesisine Verilen Destekler

Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamında desteklemeler yapılmaktadır. Özel ağaçlandırma çalışmaları desteğinde proje yatırım bedelinin %25’i Bakanlığımızca proje sahibine hibe olarak verilmektedir. Söz konusu destekleme, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden kişiler için proje yatırım bedelinin %65’i hibe olarak verilmektedir.

Ceviz yetiştiriciliğine devlet desteği incelemek için tıklayınız.

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçları nın uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sertifikalı fidan kullanarak ceviz bahçesi tesis eden gerçek ve tüzel kişi üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri kullandırılmaktadır. Bu kapsamda, kullandırılan kredinin faiz indirim oranı meyve yetiştiriciliği için
%75 olup Bakanlığımız tarafından sertifikalandırılmış fidan kullanılması halinde ise ilave olarak %20 faiz indirimi daha yapılmakta ve toplam faiz indirim oranı %95 ‘e ulaşmaktadır.

Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

Üretim Konularıİndirim Oranları (%)

İndirim Oranları (%

Meyve Yetiştiriciliği7575Kredi Üst Limiti
(TL)
Sertifikalı Fidan Kullanımı202010.000.000 TL

Projenin Mali Analizi ve Fizibilitesi

Meyve yetiştiriciliği uzun yıllar uğraşı gerektiren bir faaliyet alanıdır. Bundan dolayı herhangi bir sebeple üretimden vazgeçme esnekliği oldukça düşüktür. Bu itibarla çok yıllık bitkilerde maliyet ve kârlılık analizinin büyük öneme sahip olduğu ifade edilir (Akçay ve Uzunöz, 1999). Projede ceviz bahçesi için tesis dönemi 4 yıl, proje ömrü ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Dekara 25 adet fidan gelecek şekilde dikim planlanmıştır. Yatırımın 5. yılından itibaren artı gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul edilen ilk yılında fidan çukurlarının açılması ve dikim
işleri gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, gübreleme, sulama, budama vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak artan miktarda planlanmıştır. Sulama, damla sulama yatırımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Projenin İlk Yatırım Giderleri

Projenin giderleri yatırım yılında yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim amacıyla her yıl yapılacak işletme masraflarından oluşmaktadır. Projenin ekonomik ömrü boyunca artan her yıl için ayrı ayrı olacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri Çizelge 15’de görülmektedir. Proje kapsamında sulama damla sulama yöntemi kullanılarak yapılacak, ilk yıl ve ilerleyen yıllarda belli periyotlarda çiftlik gübresi uygulaması yapılacak, bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, ilaçlama vb. işlemlerinde traktör ile diğer yardımcı alet ve ekipmanlar kullanılacaktır.

Projenin Tesis Giderleri

GİDERLERBirimiMiktarıBirim Fiyatı Toplam Tutarı
1- Sabit Giderler   2.447.500
Derin SürümTL/da1.0006060.000
Toprak İşleme (İkileme-üçleme)TL/da1.0003535.000
Dikim Yeri İşaretlemeTL/da1.0003030.000
Çukur AçımıTL/da1.0006060.000
Damla Sulama SistemiTL/da1.00013501.350.000
Fidan BedeliTL/adet25.00015375.000
Fidan DikimiTL/da1.0005050.000
Herek BedeliTL/adet25.0001,537.500
Proje Bedeliadet150.0050.000
Kullanılan Fidan Sayısıadet/da25  
Mekanizasyon-Alet Ekipman
(Traktör, pülverizatör, diskharrow,
diğer)
TL  400.000
Projenin Tesis Giderleri

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri

Bu öneriler sadece bazı yaygın olarak uygulanan gübreleme programlarıdır. Gübreleme öncesi toprağın besin değerlerinin kontrol Edilmesi gerekir. Bu nedenle yaprak ve toprak analizlerinin yapılarak bir program uygulanması en doğru yöntemdir. Hastalık ve zararlılarla mücadele maliyeti, meyve bahçesinde görülen hastalık/zararlı etmeni ve yoğunluğuna göre değişkenlik
gösterir. Bu hastalık ve zararlılarla mücadele maliyetinde yaygın olarak ceviz bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılara göre bir maliyet oluşturulmuştur.

Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar
İşletme Giderleri

İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Bahçede yatırım ve işletme dönemindeki boğaz çapası, kış budaması, hasat, gübreleme, zirai mücadele, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı erkek iş gücü olarak (EİG) yıllara göre artan oranlarda planlanmış ve gider kalemlerine eklenmiştir. Ayrıca ortalama işletme gideri üzerinden %3 yönetim gideri hesaplanmıştır.

Yıllara Göre İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı tablosu

YıllarYevmiye/da
(EİB)
Yevmiye
(TL/EİG)
Toplam
Tutar (TL
1-5 YIL4100400.000
6-15 YIL6100600.000
16-20 YIL7100700.000
21-25 YIL8100800.000
İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Diğer Kalem Giderleri

Giderler    
Arazi Kirasıda1.000300300.000
Elektrik- Akaryakıt Giderida1.000200200.000
Yönetim Gideriadet10,0351.000
Beklenmeyen Giderleradet10,05122.375
Amortismanlaradet1 10.000
Diğer Giderler Toplamı   683.375
Diğer Kalem Giderleri

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirleri ve son yıl olarak kabul edilen 30. yılda ki odun bedeli gelirlerinden oluşmaktadır. Ürün bedeli olarak ürünün güncel toptan satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yıllara Göre İşletme Gelirleri tablosu

YıllarFiyatı
(TL/kg)
Verim
(kg/ ağaç)
Toplam
Ürün (kg/da)
Toplam Yıllık
Gelir (TL)
1-4   
5203751.500.000
6-1020102505.000.000
11-1520153757.500.000
16-2020184509.000.000
21-25202255011.000.000
26-30202460012.000.000
30.yıl + Odun bedeli202562514.500.000
İŞLETME GELİRLERİ

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 30 yıllık ömrü boyunca toplamda 52.106.175 TL yatırım tutarına karşılık 226.500.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 171.946.325 TL Brüt kâr elde edilmiş olacaktır.

Projenin Net Nakit Akışları

Yıllar/TLSabit Giderlerİşletme Giderleriİşletme GelirleriBrüt Kâr
12.447.5001.231.250-3.678.750
21.322.725-1.322.725
31.230.575-1.230.575
41.270.625-1.270.625
51.412.8751.500.00087.125
6-107.706.87525.000.00017.293.125
11-158.173.12537.500.00029.326.875
16-209.006.87545.000.00035.993.125
21-259.984.37555.000.00045.015.625
26-3010.766.87562.500.00051.733.125
Toplam2.447.50052.106.175226.500.000 171.946.325
Projenin Net Nakit Akışları

Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile yıllara göre brüt kâr hesaplanmış olup ilk 4 yıl oluşan negatif değerler projenin yatırım yıllarını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman içerisindeki değer kaybının hesaplanması yatırımın kârlılığının belirlenmesi açısından önemli bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerinin bugünkü değerler ile
hesaplanması, yapılan yatırımın kârlılığı hakkında yatırımcıya daha net bilgiler verebilecektir.,

Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar
Ceviz Bahçesi Projesi

Projenin Fayda/Masraf Analizi

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje süresince sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşılaştırılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirlerin belirlenen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanır. Faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüklüğü yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı şeklinde değerlendirilir.

Yıllar/TLGiderlerGelirler İndirgeme
Oranı
İndirgenmiş
Gider
İndirgenmiş
Gelir
13.678.75001,0003.678.7500
21.322.72500,9801.296.7890
31.230.57500,9611.182.7900
41.270.62500,9421.197.3380
51.412.8751.500.0000,9241.305.2781.385.768
6-107.706.87525.000.0000,8716.711.93021.772.540
11-158.173.12537.500.0000,7896.446.98129.580.090
16-209.006.87545.000.0000,7146.434.89632.149.919
21-259.984.37555.000.0000,6476.460.81635.590.100
26-3010.766.87562.500.0000,5866.310.37736.573.289
TOPLAM54.553.675226.500.000 41.025.946157.051.707
Projenin Fayda/Masraf Analizi

Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde %2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranının 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir elde edildiği, 1’den küçük olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde yorumlanır. Fayda/masraf oranının 1’e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin ancak karşılandığı şeklinde yorumlanmaktadır. Yapılan hesaplamalarda projenin fayda/masraf oranı 3,83>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların
3 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir.

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her yıl sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle gelecekteki net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler açısından elde edilen değerlerin karşılaştırılması yapılabilir.

Yıllar/TLNet Nakit Akışlarİndirgeme Oranıİndirgenmiş Değer
1-3.678.7501,000-3.678.750
2-1.322.7250,980-1.296.789
3-1.230.5750,961-1.182.790
4-1.270.6250,942-1.197.338
587.1250,92480.490
6-1017.293.1250,87115.060.610
11-1529.326.8750,78923.133.110
16-2035.993.1250,71425.715.024
21-2545.015.6250,64729.129.283
26-3051.733.1250,58630.262.912
Toplam171.946.325 116.025.761
Projenin Net Bugünkü Değeri

Projenin karlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için %2’ lik faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 30 yıllık nakit akışları Çizelge 19’da verilmiş ve bu süre sonunda projeden elde edilecek karın bugünkü değerle 116.025.761 TL olacağı hesaplanmıştır.

Projenin İç Kârlılık Oranı

Yapılan hesaplamalarda projenin iç kârlılık oranı %27,3 olarak hesaplanmıştır.

Projenin Mali Rantabilitesi

Genel olarak mali rantabilite, ortalama verim yıllarında, bir yıl içerisinde oluşan net kârın ilk yatırım yılındaki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite %182 oranında hesaplanmış olup yatırımın kârlı bir yatırım olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, ceviz bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan kârlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde ceviz bahçesi tesis edecek üreticiler için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım hakkında öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar hakkında bilgi edinebilmelerine imkân sağlanacaktır. Tesis edilecek ceviz bahçesinin ekonomik ömrü boyunca kârlı olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının sonucunda,

Ortalama işletme sermayesi ihtiyacının 30 yıllık dönem boyunca yıllık 1.736.873 TL ve toplam yatırım tutarının ise 52.106.175 TL olacağı hesaplanmıştır.

 • Projenin masraflarını karşılayıp başabaş noktasına geldiği ve kâr’a geçtiği dönem 8. yıldır.
 • Projenin iç karlılık oranı %27,3 olarak,
 • Mali rantabilitesi %182 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer yapılan yatırım bedelinin işletmenin ortalama verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin yaklaşık iki katı olarak gerçeklemesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır. Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi sonucunda net bugünkü gelir toplamının 116.025.761 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

İç kârlılık oranının, kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme süresinin proje ömrünün yaklaşık olarak 1/4’ü gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında ceviz bahçesi için yapılacak bu yatırım kârlıdır denilebilir.

Ceviz bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları projenin başarısını yakından etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı yatırımcı rehberlerinden bazıları şu şekildedir;

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!