Ceviz Yetiştiriciliğine Devlet Desteği Hibeleri 2023

Ceviz Yetiştiriciliği Devlet Desteği ile ilgili merak edilen tüm detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Ceviz Yetiştiriciliğine Devlet Desteği Hibeleri 2023

Ceviz yetiştiriciliği konusunda çiftçilere devlet tarafından verilen pek çok destek bulunmaktadır. Gerekli destekleme şartları sağlayanların destekleme ödemesi almalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ceviz desteği veren kurumlara bir proje örneği hazırlayarak başvurmak gerekmektedir. Ceviz bahçesi kurulumu maliyetli bir iştir. Bu desteklerle maliyetlerin bir kısmını karşılayabilirsiniz. Hibelerin yanı sıra bankalardan alacağınız kredilerle de ceviz bahçenizin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen destekler de bulunmaktadır.

Devletten Ceviz Yetiştirenlere Tam Destek

Devlet tarafından yerli üretimi desteklemek amacıyla, çiftçilere destekleme verildiği gibi ceviz yetiştiriciliğine devlet desteği de sağlanmaktadır. Tüm üreticiler Devlet destekleri ile tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri gibi, ceviz yetiştiriciliği içinde destekleme başvurusu yapabilirler. Ceviz yetiştiriciliğine devlet desteği olarak:

 • Sertifikalı ceviz fidanı kullanan üreticilerimize dekarda 100 ile 280 TL
 • IPARD kapsamında İse % 65’e varan oranda hibe desteği sağlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ceviz üreticilerine, sertifikalı fidan desteği kapsamında sertifikalı, standart aşılı fidan kullanmak şartı ile bahçe tesislerine, dekarda 100 ile 280 TL. arasında ödeme yapılıyor.

Ayrıca dekarda 19 lira mazot gübre desteği verilmekte, Tarsim poliçelerinin %50’sini karşılanmaktadır.

 • Organik Tarımda kategorilere göre dekarda 20 ila 40 TL. arasında
 • İyi Tarım Uygulamalarında ise 15 ila 30 TL. arasında ödeme yapıyoruz.

Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri (KKYDP) kapsamında; ambalaj-paketleme, depolama gibi yatırımlarda proje tutarının % 50’sini hibe desteği sağlanırken;

 • Modern basınçlı sulama sistemleri, iyi tarım/organik tarım uygulamaları
 • Yurt içi sertifikalı fidan üretimi ve kullanımı ile tarımsal mekanizasyon alanlarında Ceviz Üreticilerimize Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi kullandırılıyor. Ceviz bahçesi yatırım projesi 2023 yatırımcı rehberinde devletin sağladığı faiz desteği oranını görebilirsiniz.

Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında ceviz üreticisi olan, ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan işletmelerimize dekara 100  TL. ödeme yapılıyor.

Ipard Kapsamında %65 Hibe Desteği

Yine Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında IPARD programı çerçevesinde ceviz kırma, depolama, işleme ve paketleme tesisleri ile cevizden elde edilen katma değerli ürünlerin üretildiği tesisler ve fidan üretimine yönelik yatırımlara hibe desteği  sağlanıyor.

Bakanlık tarafından “Hem mevcut hem de yeni yatırımlara %55 ile %65 arasında destek sağlanıyor. Bugüne kadar ceviz mamullerinin üretilmesi ve işlenmesiyle ilgili 7 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandı. Bu projelerin toplam hibe tutarı 6 milyon lira, toplam yatırım tutarı ise 16 milyon lira olup, 2 yatırımcıya 667 bin lira ödendi.. Kalan projeler için yatırım ve ödeme süreci devam ediyor.

Ceviz İşleme Tesisine 2,3 Miyon Lira Hibe Verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa’da, Concept Investment Tarım İşletmesine ait ceviz işleme tesisi ve GES projesinin açılışında yaptığı konuşmasında ceviz işleme tesislerine 2.3 Milyon TL. hibe desteği verileceğinin müjdesi verdir.

Tarım ve Orman Bakanı:

Tarım İşletmesi Manisa bölgesinde 7 bin 500 dönüm dikili ceviz alanı ile Türkiye’nin en büyük ceviz yetiştiricilerinden biri durumunda olduğunu ve AB standartlarında ceviz işleme tesisi kurmak için 2019 yılında, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulunulduğunu “Concept Tarım Ceviz İşleme ve GES Projesi“, TKDK tarafından incelenerek kabul edilmiş ve sözleşme imzalamaya hak kazandığını, Toplam yatırım tutarı 6.226.630 Lira olan Ceviz İşleme Tesisine, 2.371.825 Lira hibe desteği verileceğini açıkladı.

Ceviz işleme tesisinin, 13 dönüm arazi üzerine kurulduğunu ve 2.550 m2 inşaat alanı bulunduğunu saatte 1 ton ceviz soyma, kurutma ve kırma kapasitesine sahip tesisimiz, yenilenebilir enerjiye de yatırım yapıldığını ve 242 kilowattpeak gücünde çatı üstü fotovoltaik güneş enerjisi santrali kurarak, kendi tükettiği enerjiyi üreterek, hem çevreye duyarlı, hem de günümüz rekabet şartlarına uygun, verimli bir tesise hibe desteği verilmiştir.

Ceviz işleme tesisinin de yaklaşık 20 kişinin istihdam edileceğini ve bölgede üretilen cevizin katma değerinin artacağını ve LEADER yaklaşımıyla ise 12 ilde hibe desteği ile vereceklerini, Manisa’dan Gördes ve Selendi ilçelerinin de hibe programından faydalanacağını, bu kapsamda sözleşme imzalanan Gördes Yerel Eylem Grubuna %100 hibe olmak üzere,1,9 milyon lira kaynak ayrıldığını dile getirdi.

1 Dekar Ceviz ağaçlandırması(makineli) için verilebilecek hibe veya kredi: 300 ile 420 TL, 1 Dekar Ceviz ağaçlandırması(işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 220 ile 300 TL arasında ceviz fidanı hibesi veya kredi verilebilmektedir. 5 Dönüm üzeri arazi için 150 TL destekleme vardır.

Başvuru Nereye Yapılır?

Ceviz yetiştiriciliğine devlet desteği başvurusu Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır. Tarım İl Müdürlüklerine yapacağınız başvurunuz projelendirilmelidir. Projelendirme sonrasında, ceviz ekeceğiniz bölgede toprak analizi yaptırılacaktır. Daha sonra ekim yapacağınız tarlanın büyüklüğü, dikim sıklığı, cinsi, elektrik & su durumu gibi çeşitli durumlara göre tarafınıza kredi verilmektedir.

ceviz yetiştiriliği devlet desteği
Ceviz yetiştiriciliği devlet desteği

Ceviz Bahçesi için Dönüm Başına Ne Kadar Kredi Veriliyor?

Dönüm başına ortalama 1.000 TL civarında Devlet Destekli kredi verilmektedir. Geri ödeme 15 yıl sonra yapılmaktadır. Devlet ceviz destekleme ödemeleri, proje dahilinde yapacağınız harcamalar karşılığında verilmektedir. Tabi öncelikle iş planınızın Tarım İl Müdürlükleri tarafından onaylanması ve kabul edilmesi gerekmektedir. Ödemeler yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak fatura karşılığında yapılmaktadır.

Cevize Neden Destekleme Sağlanıyor?

Ceviz ithalatı yapan Türkiye’nin ceviz üretim miktarını artırmak, ağaçlandırma çalışmalarında katma değeri yüksek meyveli çeşitlere yönelmek, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine imkan sağlamak, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini yükseltmek, geniş sahalarda ağaçlandırma çalışmaları yaparak kırsalda yeni iş istihdam imkanları ve fırsatları oluşturmak, düzenli ve dengeli beslenme için ceviz tüketimini artırmak ve benzeri gayelerle Tarım ve Orman Bakanlığı son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarında cevize ayrı bir önem vermiştir. Özel ağaçlandırma çalışmalarında cevizin diğer türlere göre ağaçlandırma oranı %13’tür.

Ceviz, antepfıstığı, okaliptüs,  kavak, kestane, badem, harnup, mahlep, gibi hızlı gelişen ve daha ziyade meyvesinden faydalanılan türlerle yapılan özel ağaçlandırma çalışmaları için verilen kredilerden yıllık Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranında faiz alınır. Bu faiz oranı genel olarak % 1,5–2,0 arasındadır. Verilen krediler 15 yılın ekim ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınır. İptal edilen hibe veya krediler ise ‘yasal faizi‘ ile birlikte tahsil edilir.

Tarım Bakanlığı, büyüklüğü en az 10 dekar olan tarlasına sertifikalı fidan diken herkese başvuru halinde dekar başına 100 TL. hibe destek veriyor. Bunun için Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmanız ve her yıl (tarih değişebilir) 31 Temmuz tarihine kadar Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine, fidanları aldığınız yerden size verilecek olan belgeler ve sertifikalar ile birlikte başvurmanız gereklidir. İlgililer sizin kapama bahçenize gelip, dikilen fidanları yerinde görüyorlar. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile bir sonraki yıl, Haziran ayına kadar yapılıyor.

Fidan Yetiştiriciliği Hakkında Notlar

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kredi olarak ödenen bu para özel ağaçlandırma kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kredilerden yararlanabilmeniz için bir orman mühendisine Özel Ağaçlandırma Projesi yaptırmanız gerekmektedir. Sadece şahsi arazileriniz üzerinde değil orman arazileri ve hazine arazileri de müracat sahipleri kura ile belirlenerek tahsis yöntemi ile de özel ağaçlandırma yapabiliyorsunuz. Proje yatırım giderleri içerisinde belirtilen proje bedeli, fidan bedeli, arazi hazırlığı, fidan dikimi, ihata ve 3 yıllık bakım gideri altındaki kalemlerden kredi alabiliyorsunuz (15 yıl geri ödemesiz ve ziraat bankası çiftçi kredilerinin 1/7 faiz oranı ile).

Orman Genel Müdürlüğü projelere 100.000 TL’ ye kadar destek vermektedir. İster Orman vasıflı araziler üzerinde, ister hazine arazilerini kiralayarak, isterse şahsi arazileriniz üzerinde proje yaptırmak kaydı ile bu kredilerden faydalanabilirsiniz. Bu kredinin haricinde Tarımın da hibe ve kredileri mevcuttur. Sertifikalı fidanlarda dekara 200 -300 TL arasında bir fidan desteği verilmektedir.

Hali hazırda kurulmuş ve tesisi tamamlanmış bahçeler için kredi alamazsınız. Kredi kullanabilmeniz için tesise başlanmadan önce proje yaptırmanız ve yapılan projenin onaylanması gerekiyor. Fakat Tarım Müdürlüklerinden arazinin büyüklüğüne göre mazot, alet vb. ekipman desteği alabilirsiniz. Bunun için bağlı bulunduğunuz il/İlçe Tarım Müdürlükleri ile görüşebilirsiniz.

Ceviz iklime dayanıklıdır. Soğuk havalara dayanıklı olduğundan ürün vermemesi gibi durumlar söz konusu olmaz. Ceviz bahçesi kurulum tutarı dönüm başına 2 bin TL civarındadır. Meyve alana kadar ise yine daha pek çok masrafınız olacaktır. Ancak meyve almaya başladıktan sonra ciddi manada para kazanacaksınız. Aradan 18 yıl geçtikten sonra ceviz ağaçları 100 kilograma yakın ceviz vermektedir.

Devlet tarafından dönüm başına 300 TL’ ye yakın hibeler verilmektedir. Fidan konusunda ise yine bakanlık daha uygun fiyatlar sunacaktır. Ceviz bahçesi kurulumunu tek tek anlatmayacağız. Çünkü her ilde, ilçede, bulunulan bölgede şartlar değişiklik arz edecektir. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devlet tarafından meyve bahçesi yetiştiriciliği ile ilgili bilgi alabilir ve bu desteklerden yararlanabilirsiniz.

Sizde Devlet destekli olarak verilen tarımsal kredilerden ve Ceviz dikimi için destekleme kredilerinden yararlanabilirsiniz. Devlet destekli hibe ve teşvik kredilerine hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

Devlet tarafından konu ile ilgili desteklerin 2023 yılında da verilmesi planlanıyor. 500 dekara kadar araziye sahip olanlar bu destekleme ödemelerinden yararlanabilir.

Yorumlar

 1. Avatar of Musa Musa dedi ki:

  Hali hazırda 3 yaşında ceviz bahçem var 16000 metre bu arazi etrafı tel çekimi ve sondaj desteği varmıdır ve varsa oran kaçtır

 2. Avatar of Fethi Fethi dedi ki:

  Merhaba, bahsedilen yardım değerleri sadece bir defaya mahsus mudur? Bir defaya mahsus şekilde anlaşılıyor eğer öyleyse biraz komik rakamlar değil mi?

  1. Avatar of mehmet dağlı mehmet dağlı dedi ki:

   1defa veriliyor