Devlet Destekli

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? 10 Yıllık Katibin Tavsiyeleri

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? 10 Yıllık Katibin Tavsiyeleri

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne (CTE) bağlı açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında katip olmak ister misiniz? Bazıları adliye, denetimli serbestlik Müdürlüklerini tercih ederken cezaevlerinde katip olmak kişisel bir tercihtir. Adliyelerde görev yapan katiplere Zabıt katibi adı verilirken, cezaevlerinde bu unvan değişmiş ve bilgisayar işletmeni adını almıştır. Zabıt katibi olabilmek için çeşitli şartlar olduğu gibi, cezaevi katipliğinde de bir çok kriter mevcuttur.

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur?

Süreç Adalet Bakanlığı Basın ve Yayın Birimince ilanın yayınlanması ile başlar. İlanı gören adaylar sınav ilanında belirtilen illere gerekli evraklar ile başvuru yaparlar. Cezaevi katibi olabilmek için ilk şart Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak ve sınav neticesinde en az 70 puan almaktır. Zaman zaman çevremizden 70 puandan az alanların ve hatta lise mezunu olmayanların dahi cezaevi ve zabıt katibi olabildikleri söylense de, bu kesinlikle doğru değildir. Eğer sizin katıldığınız bir sınavda, 70 puandan daha az KPSS puanı olmasına rağmen katip olduğunu bildiğiniz bir kişi varsa, bu hususta vakit geçirmeden kanun yoluna başvurabilirsiniz. Aynı şekilde sizin önünüze geçerek elenmenize neden olan adayların kriterleri taşımadığını iddia ediyorsanız hemen başvuru yaptığınız Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurabilirsiniz.

Yazımızda yer alan KOMİSYON kelimesi : Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığını ifade eder. Bu komisyon Adliye bünyesinde kurulur ve başkanı Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi olmak üzere Başsavcı, diğer hakim ve savcılar ile yazı işleri müdüründen oluşmaktadır.

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur?

Bilgisayar işletmenleri, infaz koruma memurları, müdürler, idare memurları, psikolog, öğretmen, yardımcı hizmetli, teknisyen gibi cezaevinde çalışan tüm personel Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği içeriğine göre mesleğe alınırlar. Bununla birlikte Adliyelerde görevli olan Zabıt katipleri de bu yönetmelik içeriğine göre alınırlar.

Her alım öncesinde bir ilan yayınlanır. Sınavla yapılan tüm memur alımı sistemi hemen hemen aynıdır.

Cezaevi Katibi Şartları Nelerdir?

 1. En az lise mezunu olmak,
 2. 35 yaşını tamamlamamış olmak,
 3. 657 Sayılı Kanununda belirtilen Devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,
 4. Belirtilen döneme ait KPSS’dan en az 70 puan almış olmak,
 5. Yapılacak klavye sınavında 3 dakika da en az 90 kelime yazıyor olmak,
 6. Kamu hakları kullanmaktan mahrum olmamak,
 7. Askerliği ile ilişkili olmamak,
 8. Güvenlik soruşturmasından geçmek,
 9. Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

Özel şartlar olarak büro personeli olan zabıt katiplerinden şu şartlar talep edilir.

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Eğer bu maddede yer alan okullardan birinden mezun olmamış iseniz, sizden bilgisayar sertifikası istenecektir. Özel şartlarda ki 3 husus kısaca şöyledir.

 1. Bilgisayar bölümü, Adalet Bölümü, Adalet Meslek Lisesi, Ticaret veya Bilgisayar liselerinden mezun olacaksın.
 2. Maddede yazılı yerlerden mezun değil isen Halk Eğitimden bilgisayar sertifikası alacaksın,
 3. Klavye sınavında en az 90 kelime yazacaksın. Bu kelimeler de noksan veya yanlış olmayacak. Yanlış yazılanlar, tekrar eden kelimeler, anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı kontrol edilecek ve %40 oranından daha fazla yanlış varsa elenirsiniz.

Cezaevi Katipleri Ne İş Yapar?

Genel itibariyle katipler açık ve kapalı cezaevlerinde bürolarda görev yaparlar. En çok görev yaptıkları birimler aşağıdadır.

Cezaevi Katibi Aşağıda Yazılı İşleri Yapar!

 1. İnfaz Kalemi: Hükümlü ve tutukluların infaz dosyalarının tutulduğu birimdir. Bu birimde çalışan katiplere infaz katibi de denir. İşleri oldukça yoğun ve UYAP sistemi üzerinden çalışan bir birimdir. Tahliyeler, denetimli serbestlik sevkleri, disiplin, ödüllendirme bu birim tarafından tutulur. Cezaevi katipleri en çok bu birimde çalışırlar.
 2. Emanet Para Birimi : Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların cebinde nakit para yoktur. Şahıs cezaevine geldiğinde tüm parası alınır ve emanet para hesabına yatırılır. Birim hükümlü/tutukluya gelen paraların kaydını ve takibini yapar.
 3. Saymanlık: Muhasebe birimidir. İş yurtlarında çalışan atölye ve tesislerin işlemlerini yapar. Bu birimlerde en az 2-3 cezaevi bilgisayar işletmeni çalışır.
 4. Mektup okuma: Az da olsa, kapalı cezaevlerinde bu birimde üniversite mezunu katipler çalışabilir.
 5. Eğitim birimi: Cezaevi öğretmeni ile birlikte yoğun olan kurumlarda katipler de görev yapabilir.
 6. Ambar: Genel iaşe hizmetlerinin sağlandığı birimdir.
 7. Personel/mutemet: Ceza infaz kurumu personellerinin özlük dosyalarının tutulduğu, maaşlarının ödendiği birimdir. Katipler görev yaparlar.
 8. İş yurtları: Genel itibariyle saymanlık, satın alma ve diğer kalemlerde katipler mevcuttur. Ancak bilgisayar ve yazışma hizmetlerinin yoğun olduğu işyurtları ve atölyelerde katiplerde görev yapabilir.

Kurumların asıl işleyişleri ve hizmetleri İnfaz ve Koruma Memurlarınca sağlanır. İnfaz ve Koruma Memurları hem bürolarda hemde hükümlülerin barındırıldığı bölümlerde çalışabilirler. Katip ne kadar az ise, o sayıda infaz koruma memuru bürolara alınır.

Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Kalemi Çalışma Ortamı

Cezaevi Katipleri Döner Sermayeden Faydalanır mı?

İşyurdu olan cezaevlerinde döner sermaye adı altında yılda bir kez döner sermaye dağıtımı yapılır. Cezaevi katibinin döner sermayeden faydalanabilmesi için iş yurtlarına bağlı bir birimde çalışması gerekir. Eğer katip infazda, mektup okumada çalışıyorsa döner sermayeden yararlanamaz. Ancak saymanlıkta görevli ise yıl sonunda belirli miktarlarda döner sermaye alır. Yıllık 8.000 TL. döner sermaye dağıtılan cezaevleri olduğu gibi çalışma süresine göre senelik 1.000 TL. alanlarda mevcuttur. Adalet Bakanlığı bu paranın personele eşit olarak dağıtılması yerine işyurtlarına verilmesini uygun görmüştür.

Cezaevi Katipleri Ne Kadar Maaş Alırlar?

Alımlar sözleşmeli ve kadrolu olarak yapılır. Kadro maaşları sözleşmelilerden 300 TL. civarında fazladır. Kadrolu olan katipler derece ve kademelerine göre, mezun oldukları okula göre, aile yardımı alıp almadıklarına göre maaş alırlar. Cezaevi katiplerinin maaşları en düşük memur maaşına yakındır.

Cezaevi Katibi Maaşları

Katipler ortalama 3.000 – 3.500 TL. civarında maaş alırlar. Döner sermaye bu hesaplamanın dışındadır. Bunun haricinde görev parası, dış görev harcı vs. yoktur. Kadrolu olanlar 4’ün 1’ine düştüklerinde maaşları da artış gösterir.

Katipler Mahkumlarla Görüşür mü?

Hükümlü ve tutukluların bulundukları bölümlerde İnfaz ve Koruma Memurları ile Başmemurlar bulunmaktadır. Birebir işleri olmasa da, katipler ifade alımı, tebliğ tebellüğ ve benzeri işlemler için mahkumlarla görüşebilir. Ancak bu esnada mutlaka yanlarında infaz ve koruma memurları bulunur.

3 Dakika’da 90 Kelime Nasıl Yazılır?

Başlangıçta zor gibi görülse de, aşılabilecek bir durumdur. Sınavdan geçebilmek için her geçen gün kota yükselmektedir. Rakipleriniz 3 dakika da 140 kelime yazdığında sizin 90 kelime ile tercih edilmeniz için sebepleriniz olması gerekir. Normal şartlarda bir katip zorlanmadan 3 dakikada 100 civarında yazabilmektedir. Göreve alındıktan sonra sizi hiç kimse test etmez ancak giriş için bu şart mevcuttur. Eğer klavyeniz yavaş ise size internet ortamından bulabileceğiniz 10 parmak klavye programlarını tavsiye ederim.

Ceza İnfaz Kurumlarında Yıllarca Görev Yapanların Katip Olmak İsteyenlere Tavsiyeleri

 1. Cezaevleri filmlerde ve dizilerde gördüğünüz gibi değildir. Çekinmeyin.
 2. İnfaz ve Koruma Memurluğuna kriterleriniz uyuyorsa bu işi de tercih edebilirsiniz.
 3. 3 dk’da 90 kelime yazdığınız zaman kimse sizi alnınızdan öpmez. Sizin gibi yüzlerce aday var. Daha fazla çalışmalısınız.
 4. Zabıt katipleri ve cezaevi katipleri aynı maaşı alırlar.
 5. Komisyona bağlı olduğunuzdan eğer komisyon isterse sizi bağlı olduğu tüm mülakat kurumlarda değerlendirebilir. Ancak siz talep etmezseniz tayininiz çıkmaz. İstediğiniz şehirde emekli olana kadar çalışabilirsiniz. Rotasyon olmaması büyük avantajdır.
 6. Cezaevleri yoğun olsa da, iş yükü zabıt katipleri (adliyeler) kadar yoğun değildir. Duruşmaya çıkmazsınız ve anlık olarak hızlı yazı yazmanız gerekmez. Bu sebeple tercih edilebilir.
 7. Ceza infaz kurumlarında cep telefonu kullanmak yasaktır. Eksi olarak algılanabilir.
 8. Eğer isterlerse 2 yıl hizmet süresi sonunda istedikleri illere tayin olabilirler. Sözleşmeliler hariçtir.
 9. Şuan ceza infaz kurumlarında sözleşmeli olarak başlayıp kadro almayan hiçbir memur yoktur. İlerleyen süreçte kadro verilir.
 10. Örneğin Ankara’lısınız ancak Ankara iline 3 memur alınıyor. Ancak tercih etmediğiniz Edirne iline 50 memur alındığını varsayalım. Başvuranların içinde ilk 3’e girmek, ilk 50’ye girmekten daha zordur. Bu kapsamda Edirne’ye başvurup Edirne’de göreve başlarsanız ve yıllar sonra Ankara’ya tayin isteyebilirsiniz. Ancak sözleşmeden kadroya geçmeniz ve orada ki hizmet süresini beklemeniz gerekir.
 11. Görevde yükselme sınavlarına katılarak Sosyal çalışmacı, psikolog, idare memuru olabilirsiniz. Katip olmak için doğmadınız.

O zaman hemen başvurun!

 1. Cezaevi katibi olmak için başvuru formu
 2. Alım yapılan komisyonlar
 3. Başvuru ilanı
 4. Ekstradan bu haberi hazırladığımız yönetmelik,
 5. Klavye sınavından yazmanız gereken 30 farklı metini buradan indirebilirsiniz. Hangi metni yazacağınıza kura sonucunda komisyon karar verir.

Yeni işinizin hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle.

Etiketler:

Yorumlar
 1. Cte katibi bilgisayar işletmeni mi dedi ki:

  Ceza infaz kurumu katiplerinin ünvanı bilgisayar işletmeni olarak değiştiyse, bilgi işlemde de görev alabilir miyiz. Ben bilgisayar programcılığı mezunuyum ama cte katibi olarak yerleştim.

  1. Suat dedi ki:

   Bilgisayar işletmeni ile teknisyeni arasında fark var mı sence? her taraf bilgisayar işletmeni hepsi bilgi işlemde mi çalışmalı?

 2. Mehmet Sevgi dedi ki:

  Bende cezaevi katibi olmak istiyorum ne yapmalıyım? ve bu kolay mı?