Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? (Yeni Kadro Bilgisayar İşletmeni 2023 Alımı)

Adalet Bakanlığı Cezaevi Katibi Personel Alımı ile ilgili tüm bilgileri detaylandırdık.

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? (Yeni Kadro Bilgisayar İşletmeni 2023 Alımı)

2023 yılında Adalet Bakanlığı CTE’lerine kadrolu ve sözleşmeli olarak alınacak cezaevi katiplerinin özlük hakları, işleri ve maaş durumları ile ilgili tüm detayları içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Cezaevi Katibi Kimdir?

Cezaevi Katibi kadrosu, Bilgisayar işletmeni olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda ceza infaz kurumu katipleri artık bilgisayar işletmeni olarak görev alırlar. Cezaevi katipleri yeni ismiyle bilgisayar işletmenleri, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan ve ceza infaz kurumlarında görevinden başka başka bir kurumda çalıştırılamayan memurlardır.

Cezaevi Katibi Ne İş Yapar?

Cezaevi katibi: Adli ve infaz kurumlarında hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan memurlardır. Kurum içinde kurumsal yazışmaların yapılması vb. görev ve işlemleri yerine getiren ceza katibi için gerekli şartları aşağıdaki şekilde belirttik.

Ceza İnfaz Kurumu Katibi Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Cezaevi katibi olmak için aranan 9 genel şart aşağıdaki gibidir:

 • T.C vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek
 • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak (sınav yayınlandığında KPSS sınavına atıfta bulunularak doğum tarihi ayrıca belirtilir)
 • Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Cezaevi katibi olmak için gerekli 3 özel şart aşağıdaki gibidir:

 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak. 

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur?

Ceza İnfaz Kurumu Katibi olma süreci, Adalet Bakanlığı Basın Yayın Duyuru Birimi’nin infaz kurumu memur alım ilanını yayınlamasıyla başlar. Katip olabilmek için KPSS sınavına girmek ve en az 70 puan almak gerekmektedir. 70 ve üzeri puan alan adaylar cezaevi memuru olmak için başvurabilirler. Cezaevi memuru olmak için başvuruda bulunanlar, Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliğine göre işe alınırlar.

2023 Yılında Cezaevi Katipliği Başvuru Nasıl Yapılır?

Adalet Bakanlığı Basın Yayın Birimi’nin ilanın yayımlanmasıyla birlikte cezaevi katibi başvuru süreci başlar. Ardından gerekli belgeler hazırlanır ve şartları sağlayanlar başvuru yapabilir. Adayların girmiş oldukları KPSS’den en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Her cezaevi memuru alımından önce bir ilan yayınlanmaktadır. Alım İlanları Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinin İlanlar bölümünde yer almaktadır. Cezaevinde görev yapan bilgisayar operatörleri, gardiyanlar, müdürler, idari görevliler, psikologlar, öğretmenler, asistanlar, teknisyenler gibi tüm personel Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği içeriğine göre işe alınır. Ceza infaz memuru olmak isteyen adayların başvuruları Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Girdiğiniz bir sınavda KPSS puanı 70’in altında olmasına rağmen katip olduğunu bildiğiniz bir kişi varsa bu konuda vakit kaybetmeden yasal yollara başvurabilirsiniz. İlgili şikayetleriniz için Adliye Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Adalet Komisyonuna başvurabilirsiniz.

Adliyelerde görevli katip olmak istiyorsanız “Zabıt Katibi” adlı içeriğimizden satın alma koşulları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Cezaevi Katipliği Sınavında İstenen Eğitim Şartı Nelerdir?

Katiplik sınavında istenilen eğitim şartı aşağıdaki gibidir:

 • Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak Üniversitelerin 4 yıllık lisans bilgisayar bölümü mezunu olmak.
 • 2 yıllık ön lisans bilgisayar bölümünden mezun olmak.
 • Meslek Yüksekokullarında ki ön lisans adalet bölümünden mezun olmak.
 • Adalet meslek lisesinden mezun olmak.
 • Lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylardan ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış ya da kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile düzenlenmiş olan kurslardan daktilo ya da bilgisayar sertifikası almış olması istenmektedir.
 • Yapılacak klavye sınavında 3 dakikada en az 90 kelime yazabilmek ve yazılan kelimelerde noksan ya da yanlış bulunmaması.
 • Yüzde 40 oranından fazla yanlışı bulunan cezaevi katibi adayları elenmektedir. Cezaevi katiplik eğitim şartları bu şekildedir.

Cezaevi Katibi Sınav Şekli Nasıldır?

Adalet Bakanlığı kadrolu memur alım ilanlarında yer alan sınavlarla ilgili bilgilere göre adaylar sözlü ve uygulamalı olmak üzere 2 farklı sınava tabi tutulacak.

Cezaevi Katibi Sözlü Sınav Konuları Nelerdir?

Cezaevi katipliği sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir:

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan)
 • Genel kültür (20 puan)
 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan)
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir

Cezaevi Katipliği Uygulamalı Sınav Süresi ve Soruları

Cezaevi katipleri uygulamalı sınavda kendilerine verilen metinden en az 90 kelimeyi 3 dakikada yazmaları gerekmektedir. Verilen metinde 3 dakika içinde 90 kelimeden az yazan adaylar sözlü sınavı geçseler dahi kabul edilmemektedir. Diğer adaylar 3 dakikada 140 kelime yazdığında 90 kelime ile tercih edilmek için sebepleriniz olmalı. Normal şartlarda bir katip 3 dakikada 100 kadar zorlanmadan yazabilir. İşe alındıktan sonra kimse sizi test etmeyecek, ancak bu koşul giriş için mevcuttur.

Cezaevi Katibi Maaşları 2023 Yılı Maaşları

Cezaevi katipliğine yeni başlayan bekar, lisans, ön lisans ve yüksekokul mezunu katipler ortalama olarak 12,442.28 TL- 14,575.10 TL civarında maaş alırlar. Döner sermaye bu hesaplamanın dışındadır. Bu durular haricinde görev parası, dış görev harcı ve ben zeri durumlarda maaşlardan kesilme yapılmamaktadır. Kadrolu olanlar 4’ün 1’ine düştüklerinde maaşları da artış gösterir.

Cezaevi Katibi Maaşları 2023 yılında yapılan zamlar ile değişkenlik göstermiş olsa da yeni göreve başlayan kadrolu cezaevi katibi ortalama olarak 12,442.28 TL maaş almaktadır.

Ceza infaz kurumu katibi maaşı 2023 kadro derecesi hizmet süresi maaşı (Gelir Vergisi %15)’ine göre şu şekildedir:

Cezaevi Katibi Derecesi Cezaevi Katibi Görev Yılı Cezaevi Katibi Maaşı
1/425 yıl üzeri14,575.10 TL
1/121 Yıl14.499 TL
2/118 Yıl14.316 TL
3/112 Yıl13.814 TL
4/112 Yıl13,737 TL
5/19 Yıl12,807.76 TL
6/16 Yıl12,756.86 TL
7/35 Yıl12,734.35 TL
8/13 Yıl 12,487.31 TL
9/1Yeni Başlayan 12,442.28 TL
Cezaevi Katibi Maaşları Ortalamadır!

Bu maaş hesaplamaları yıllık döner sermaye hariç tutularak yapılmıştır. Maaşlarına ek olarak görev ödemesi veya izin ücreti gibi bir maaş almazlar. Sürekli olarak çalışan cezaevi katiplerinin sayısı 4/1 oranında azalırsa, maaşları aynı oranda artabilir.

Cezaevi Katipleri Ne İş Yapar?

Katipler genel olarak açık ve kapalı cezaevlerinde bürolarda çalışmaktadır. En çok çalıştıkları birimler icra, nezaret, depo ve eğitim gibi birimlerdir. Ana görevleri ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

 • İnfaz Kalemi (Hükümlü kayıt ve diğer işler)
 • Saymanlık birimi bilgisayar işleri
 • Emanet Para Birimi
 • Eğitim Birimi Eğitim İşleri
 • Mektup Okuma Birimi
 • Personel kalemi ve mutemetlik birimi
 • Genel bütçe ambarı
 • İş yurdu atölyelerinde yapılan katiplik işleri
 • Ziyaret kabul birimi (ziyaretçi kayıt işleri)

Cezaevi Katiplerinin Görev Birimlerinde Yaptıkları İşler Nelerdir?

Cezaevi katiplerinin görev birimlerinde yaptıkları işler şu şekildedir:

 • İnfaz Kalemi: Hükümlü ve tutukluların infaz dosyalarının tutulduğu birimdir. Bu birimde çalışan katiplere infaz katibi de denir. İşleri oldukça yoğun ve UYAP sistemi üzerinden çalışan bir birimdir. Tahliyeler, denetimli serbestlik sevkleri, disiplin, ödüllendirme bu birim tarafından tutulur. Cezaevi katipleri en çok bu birimde çalışırlar.
 • Emanet Para Birimi : Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların cebinde nakit para yoktur. Şahıs cezaevine geldiğinde tüm parası alınır ve emanet para hesabına yatırılır. Birim hükümlü/tutukluya gelen paraların kaydını ve takibini yapar.
 • Saymanlık: Muhasebe birimidir. İş yurtlarında çalışan atölye ve tesislerin işlemlerini yapar. Bu birimlerde en az 2-3 cezaevi bilgisayar işletmeni çalışır.
 • Mektup okuma: Az da olsa, kapalı cezaevlerinde bu birimde üniversite mezunu katipler çalışabilir.
 • Eğitim birimi: Cezaevi öğretmeni ile birlikte yoğun olan kurumlarda katipler de görev yapabilir.
 • Ambar: Genel iaşe hizmetlerinin sağlandığı birimdir.
 • Personel/mutemet: Ceza infaz kurumu personellerinin özlük dosyalarının tutulduğu, maaşlarının ödendiği birimdir. Katipler görev yaparlar.
 • İşyurtları: Genel itibariyle saymanlık, satın alma ve diğer kalemlerde katipler mevcuttur. Ancak bilgisayar ve yazışma hizmetlerinin yoğun olduğu işyurtları ve atölyelerde katiplerde görev yapabilir.

Kurumların asıl işleyişleri ve hizmetleri İnfaz ve Koruma Memurları ile sağlanır. İnfaz ve Koruma Memurları hem bürolarda hem de hükümlülerin bulunduğu bölümlerde çalışabilirler. Katip ne kadar az ise, o sayıda infaz koruma memuru bürolara alınır.

Ceza İnfaz Kurumlarında Yıllarca Görev Yapanların Katip Olmak İsteyenlere Tavsiyeleri

Ceza İnfaz Kurumlarında yıllarca görev yapanların katip olmak isteyenlere tavsiyeleri şu şekildedir:

 • Cezaevleri filmlerde ve dizilerde gördüğünüz gibi değildir. Çekinmeyin.
 • İnfaz ve Koruma Memurluğuna kriterleriniz uyuyorsa bu işi de tercih edebilirsiniz.
 • 3 dakika da 90 kelime yazdığınız zaman kimse sizi alnınızdan öpmez. Sizin gibi yüzlerce aday var. Daha fazla çalışmalısınız.
 • Zabıt katipleri ve cezaevi katipleri aynı maaşı alırlar.
 • Komisyona bağlı olduğunuzdan eğer komisyon isterse sizi bağlı olduğu tüm mülakat kurumlarda değerlendirebilir. Ancak siz talep etmezseniz tayininiz çıkmaz. İstediğiniz şehirde emekli olana kadar çalışabilirsiniz. Rotasyon olmaması büyük avantajdır.
 • Cezaevleri yoğun olsa da, iş yükü zabıt katipleri (adliyeler) kadar yoğun değildir. Duruşmaya çıkmazsınız ve anlık olarak hızlı yazı yazmanız gerekmez. Bu sebeple tercih edilebilir.
 • Ceza infaz kurumlarında cep telefonu kullanmak yasaktır. Eksi olarak algılanabilir.
 • Eğer isterlerse 2 yıl hizmet süresi sonunda istedikleri illere tayin olabilirler. Sözleşmeliler hariçtir.
 • Şuan ceza infaz kurumlarında sözleşmeli olarak başlayıp kadro almayan hiçbir memur yoktur. İlerleyen süreçte kadro verilir.
 • Örneğin Konya’lısınız ancak Konya iline 3 cezaevi katibi alınıyor. Ancak tercih etmediğiniz Edirne iline 50 memur alındığını varsayalım. Başvuranların içinde ilk 3’e girmek, ilk 50’ye girmekten daha zordur. Bu kapsamda Edirne’ye başvurup Edirne’de göreve başlarsanız ve yıllar sonra Ankara’ya tayin isteyebilirsiniz. Ancak sözleşmeden kadroya geçmeniz ve orada ki hizmet süresini beklemeniz gerekir.
 • Görevde yükselme sınavlarına katılarak Sosyal çalışmacı, psikolog, idare memuru olabilirsiniz. Katip olmak için doğmadınız.

Cezaevi Katibi Alımları Nereden Yapılır?

Adliye yazı işleri müdürlüğü tarafından yapılır. Başvurula alımı yapan adliyelerde bulunan komisyonlara yapılır.

Katiplik sertifikası Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay verilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikası almak gerekmektedir. MEB onaylı belge veren kurum ve kuruluşlardan alınabilir.

2023 Yılında Cezaevi Katibi Çalışma Saatleri Nasıldır?

Eğer kurum tarafından başka bir görev verilmemiş ise cezaevi katipleri Hafta için sabah işe giriş 08:30 işten çıkış 17:30 Hafta sonu cumartesi pazar tatil kullanarak çalışmaktadır. Ayrıca cezaevi katibi kurumun gerekliliğine göre nöbete kalabilir. Bu nöbet karşılığında ayrıca ücret almaz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.