Devlet Destekli

Çiftçilerimizin Borç Ertelemeleri Hakkında Genel Bilgiler

Çiftçilerimizin Borç Ertelemeleri Hakkında Genel Bilgiler

Geçtiğimiz sene Resmi Gazete yayımlanan bir haberle afetzede çiftçilerin ve tarım işletme sahiplerinin borçlarının ertelenmesi kararı alınmıştı. Alınan Bakanlar kurulu kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların ertelenmesi söz konusu olacak.

Karara göre; çiftçilere ait borçlarda ertelemeye gidilecek. 1 yıl erteleme yapılacak. Borç ertelemeleri için hasar tespit komisyonunun kararı dikkate alınacak. Komisyonda oy çokluğu neticesinde karar almak mümkün olacak. Detaylı bilgi için Resmi Gazetede yer alan hükümleri inceleyiniz.

Resmi Gazete Hükümleri

24 Haziran 2018 tarihli ve 11983 karar sayılı hükümlere göre herhangi afetlerden zarara uğramak kaydı ile gerçek şahısların ve tarım işletmeleri olan tüzel kişilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin karar yürürlüğe konulmuştur.

Borçların Ertelenmesine Mahal Veren Sebepler

1 yıl olan borç ertelemesinin sizleri de kapsayıp kapsamadığını merak ediyorsanız aşağıdaki sebeplerden ötürü Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde zarar görmüş olmanız gerekmektedir.

 • Deprem
 • Şiddetli esen rüzgar
 • Aşırı yağmur yağışı
 • Aşırı kar
 • Dolu
 • Kırağı
 • Yıldırım
 • Çığ
 • Güneşin sebep olduğu yanıklar
 • Hortum
 • Don gibi doğal afetlere maruz kalmış olmanız gerekmektedir. Bu doğal afetler neticesi ile ektikleri ürünleri, hayvanları, hayvancılık faaliyeti gösterdikleri alanlar ve mevcut seraları zarar görenlerin Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın kendi bünyesindeki sistemlere kayıtlı olmak koşulu ile üretim ve hayvan yetiştiriciliği yapanların anlaşmalı banka ve kooperatiften aldıkları düşük faizli kredilerinin ertelenmesi söz konusu olacaktır.

Hasar Tespit Komisyonu

Bu zararlara uğramış olsanız dahi erteleme kararını vermek için hasar tespit komisyonları kurulmuştur. Hasar tespit komisyonu;

İllerde: Valilerin ya da valilerin tayin edecekleri yardımcılarının nezdinde toplanmak şartı ile Tarım ve Orman İl Müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon ve tarımsal veriler alanından görevli Şube Müdürü, Deftarlık tarafından görevlendirilecek kişi ve Ziraat Odası başkanından oluşur. Bunların dışında konu ilgili bilgi birikimine sahip herhangi bir yetkili de görevlendirilebilir.

İlçelerde: İlçelerde kaymakam ya da kendisinin görev alamayacağı durumunda kendisine vekalet edebilecek bir kişi başkanlığında toplanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürü, yine söz konusu bakanlık tarafından görevlendirilecek konu ile ilgili bilgi donanımına sahip personel, Mal Müdürü ve Tarım Kredi Kooperatiflerini temsilen bir kişi, Ziraat Odası Başkanı ve muhtarlar olmak üzere bir heyetten oluşur. Çiftçinin kooperatif kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin haberimize ulaşmak için tıklayınız.

Hasar Tespit Komisyonunun İşleyiş Mekanizması

İl ve ilçelerde oluşturulan bu komisyonlarda kararlar aynı usuller ile alınmaktadır. Oylama  oy çokluğu esasına dayanır. Şayet oylar eşitse eşitlik durumunu ortadan kaldıracak kişi komisyon başkanıdır. Bu kararın Resmi Gazete ‘ de yayımlanmasından itibaren oluşacak afetleri de kapsaması için söz konusu komisyonun vereceği kararların 3 aylık süre zarfında uygulanmak üzere düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hasarların belirlenmesi için oluşturulan komisyon gerekli gördüğü durumlarda konu bağlamında bilgi almak için farklı kurum temsilcilerini de toplantıya dahil edebilir. Fakat bu kişiler misafir hükmündedir. Oy hakları bulunmamaktadır.

Alınan kararın kapsama alanına girebilmeniz için bu doğal afetler neticesinde ektiğiniz ürünler, yetiştirdiğiniz hayvanlar, üretim yaptığınız tarım ve hayvancılık işletmeleriniz ile sahip olduğunuz seraların yüzde 30 ‘ unda hasar görmesi gerekmektedir. Bu hasar oranına sahip kişiler hasar tespit komisyonlarınca tespit edildiklerinde verilecek karar sonucunda Bankaya ve kooperatife olan kredi borçları vade günü, taksit günü gelmemiş olmak koşulu ile 12 aylık süre zarfında dolacak olanlar ya da vadesi itibari ile 3 aylık süre içinde kredi kullanma imkanından faydalanmış olmak koşulu ile vade tarihlerinden, taksit tarihlerinden itibaren 1 yıl süre ile erteleme durumu geçerli olacaktır.

Bu alacaklar Banka ve Tarım Kooperatiflerinin Tasfiye Olunacak Alacaklar kalemine aktarılmaktadır. işte bu hesaba aktarılan alacaklar yayın tarihinden itibaren süregelen ayın 1. gününden itibaren ertelenir.

Kredi Borçlarınızı Erteletmek İçin Başvuru Süreci

Afetzede olan çiftçilerin bankaya ve TKK’ ne olan düşük faizli kredi borcunun ertelenmesi için başvuruda bulunmak gereklidir. Vade tarihinden itibaren 3 aylık sürede var olan kredi borçlarınız ya da Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına gönderilmiş borçlarınız için, hasar tespit komisyonun kararından sonra en geç 1 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ya da Tarım Kredi Kooperatiflerine (Yazılı olmak şartı ile ) başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Erteleme İle İlgili Kararda Geçen Diğer Hükümler

 • Bankanıza ya da Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarınızı erteletmek için başvuruda bulunduğunuzda erteleme sürecinde borcunuzun vade tarihinden,taksitlerinizin vade tarihlerinden itibaren % 3 oranında faiz uygulanacaktır.
 • Borçlarını ertelemek istediklerinde uygulanacak olan faiz oranı yüzde 3 olacaktır.
 • Ayrıca komisyon kararının verildiği tarihten itibaren, bu karar tarihini izleyen ayın ilk iş gününden geçerli olmak üzere erteleyeceğiniz kredi borcunuza % 3 faiz eklenecektir.
 • Bu süreçte hesaplanacak olan gelir kayıplarında dikkate alınacak husus yürürlükte olan krediye uygulanan faiz oranı ile borcunuza erteleme yaptığınızda yansıyacak (%3) faiz oranı farkı olacaktır.
 • İlk yıl belirtilen faiz oranı olan %3 ile işlem yapılmasına karşın banka ya da kooperatif size kendi belirleyeceği taksitleri de sunabilir. Bu düzenlemeler Hazine Müsteşarlığına aylık olarak iletilecektir. Bu gelir kaybı tutarını banka ya da kooperatifin Müsteşarlığa bildirmesi ile, ödeme Hazine Müsteşarlığı tarafından ödeme yapılması için aktarılan ödenekten karşılarlar.

İl ve ilçe hasar komisyonlarının kararları neticesinde Çiftçi Kayıt Sisteminde ya da bakanlığın varsa kayıt sistemleri vasıtası ile oluşturulacak belgeler Ziraat Bankasına ya da TKIC, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği ‘ ne gönderilir. Müracaat ya da erteleme süreci başlayana kadar bu borçlardan ötürü şahıs ya da tüzel kişi hakkında takip işlemi başlatılması söz konusu olmaz. Karar hükümlerini bakanlığın bağlı bulunduğu müsteşarlık yürütecektir.

Eğer doğal afetler sebebi ile tarım ve hayvancılık konularında bir mağduriyetiniz varsa sizde illerinizde ya da ilçelerinizde bulunan hasar tespit komisyonları ile görüşerek durumunuzu bildiriniz ve borçlarınızı 1 yıl süre ile erteleyiniz (!)

Korona virüs salgınına karşı Mart ayından bu yana birçok destek paketler halinde açıklandı. Her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde düzenlenen destek programlarında çiftçilerde destek destek ve düzenleme bekliyorlardı. Korona virüs sürecinde çiftçileri de ilgilendirecek düzenleme gündeme geldi. Çiftçileri ilgilendirecek olan düzenleme Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı. Çiftçilere bu müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çalışmaları sonucunda gündeme getirildi. İki Bakanlığın ortak çalışması borç erteleme düzenlemesi edinilen bilgilere göre Ziraat Bankasına borcu olan çiftçilerin borçlanın erteleneceği yönünde. Çiftçilerin tarım kredi borçlarının ertelenmesi için çalışmalar başlatılıyor. Çiftçiler tarafından merakla beklenen korona virüs tedbirleri kapsamında borç erteleme ve yapılandırma ile ilgili son gelişmeler yazımızın devamında..

Koronavirüs Sürecinde Çiftçi Borçlarının Ertelenmesi

Korona virüs sürecinde çiftçileri ilgilendiren müjde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geldi. Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart tarihinde açıkladığı Ekonomi İstikrar Kalkan paketinin açıklamasının ardından başta kamu bankaları olmak üzere toplam 14 banka, kendi bünyesinde borcu olan vatandaşların kredi borçlarında ertelemeye gitti. 3 ay süreliğine olan erteleme ile kredi borcu olan kişiler kredi erteleme talebinde bulunduktan sonra erteleme işlemleri gerçekleştirmiş olacaklar. Bankaların borç erteleme kararlarından sonra çiftçilerde merakla çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesini bekliyordu. Beklenen borç erteleme müjdesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından geldi.

blank

Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ortaklaşa geliştirilen bu çalışmanın ilk adımları çok kısa bir süre içerisinde atılacak ve çiftçi vatandaşlara duyurulacaktır. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde yer alan çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi ve diğer desteklemeler kapsam olarak genişletilme çalışmaları devam ediyor. Sunan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul görürse ilerleyen tarihlerde çiftçiler korona virüs nedeniyle aksayan ödemelerinde kolaylık yaşayacaktır. Teklifin kabul edilmesinin ardından çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ile ilgili gelişmeleri tüm detayları ile devletdestekli.com olarak sizlerle paylaşacağız.

Koronavirüs Desteği ile Çiftçiye Yüzde 75 Hibeli Tohum

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den çiftçiye hibe desteği müjdesi de gelmişti. Bakanlık tarafından çiftçilere ekim zamanına yetişecek bir şekilde yüzde 75 tohum hibesi sağlanacak. Yüzde 75’i hibe olacak şekilde yapılacak olan tohum desteğinden 21 ile yararlanacaktır. Sn. Bekir Pakdemirli’den gelen açıklamaya göre korona virüs salgın sürecinin tarım sektörünün zarar görmemesi adına Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı başlatılmıştır.

blank

Korona virüs nedeniyle üretimin devamlılığı ve gıda güvenilirliğinin önemli olduğu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu hakkında;

 “Bakanlığın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle tedbirler almaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 75 hibe tohum desteği verilecek olan 21 il ise;

 1. Adıyaman,
 2. Afyonkarahisar,
 3. Ağrı,
 4. Aksaray,
 5. Bingöl,
 6. Çanakkale,
 7. Erzincan,
 8. Erzurum,
 9. Kars,
 10. Kayseri,
 11. Kırıkkale,
 12. Kırşehir,
 13. Konya,
 14. Muş,
 15. Nevşehir,
 16. Niğde,
 17. Samsun,
 18. Sivas,
 19. Tokat,
 20. Uşak,
 21. Yozgat.

Yukarıda sıralanmış 21 ildeki üreticilere korona virüs sürecinde üretimin devamlılığı için yüzde 75 sertifikalı tohum desteği sağlanacaktır. 21 ilde uygulanacak olan bu destek programı ile tohum bedelinin yüzde 75’i hibe, yüzde 25′ ise çiftçi katkısı olacak şekilde karşılanacaktır. Bu destek programı ile 21 ilde ekimi gerçekleştirilecek olan tohum ürünleri ise;

 • Arpa,
 • Ayçiçeği,
 • Buğday,
 • Çeltik,
 • Kuru fasulye,
 • Mercimek
 • Mısır olacaktır.

Yüzde 75’i hibe olacak tohumlar sertifikalı olacak şekilde toplam miktarı 6.700 ton olacaktır. 364.000 dekarlık alanda ekimi yapılacak ve hasat edilecek olan ürünlerin toplamı 80 bin ton olacağını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, hibeli tohum desteği program sonunda elde edilen bitkisel üretimin değerinin 220 milyon TL, programın bütçesinin ise ortalama 20 milyon TL olacağını da belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifleri 2 Ay Erteleme Açıklaması

Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçilere yönelik bir açıklama geldi. Açıklamaya göre tarımsal kredi kullananların borçları 2 ay süre ile ertelenecektir. Tarım Kredi Kooperatifleri sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal kredilerin erteleneceğini kamuoyuna duyurdu. Açıklama ise;

1- 30.04.2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek.
2- Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.
3- Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezindeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak.
4- Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

Açıklamaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri vatandaşın kredi borçları sebebiyle başlatılmış olan tüm takip işlemlerini durdurulacaktır. Korona virüs sürecinde hiçbir şekilde icra Tarım Kredi Kooperatiflerince hiçbir şekilde icra takibi devletdestekli.com yapılmayacaktır. Kredilerini ödemeye devam eden vatandaşların takip işlemleri başlamayacaktır. 3 aylık sürede ödemesi gerçekleşmeyen krediler için takip işlemleri başlatılmaktaydı. Yeni alınan karar göre bu süre 6 aya çıkarılmıştır. Çiftçilerin Nisan ve Mayıs ayı itibariyle vadesi dolmuş olan kredilerin anapara ve faizleri 2 ay süreliğine sıfır faizli olarak ertelenecektir.

] }Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.