Çiğ Süt Fiyatı 2022 (ULUSAL SÜT KONSEYİ KARARI)

2022 Yılı Çiğ Süt Tavsiye Satış Fiyatı Belli Oldu. “Artan girdi maliyetleri süt üreticilerini zorluyor. Bilindiği üzere, Ulusal Süt Konseyi (USK)’nin gerçekleştirdiği toplantıda 1 Ekim
2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/litre olarak belirlendi.

Çiğ Süt Fiyatı 2022 (ULUSAL SÜT KONSEYİ KARARI)

Ulusal Süt Konseyi 2022 Yılı Çiğ Süt Desteği Tavsiye Fiyatı Belirledi. Çiğ süt üretiminde kalitenin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanması amacıyla çiğ sütün tavsiye fiyatı kalite esas alınarak açıklanmıştır.

Çiğ süt destek primini Artırıldı

Süt üreticilerimize (5 Ekim) litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkarıyoruz.

2022 Yılı Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı Belli Oldu

Artan girdi maliyetleri süt üreticilerini zorluyor. Bilindiği üzere, Ulusal Süt Konseyi (USK)’nin 1 EKim Mayıs 2022 tarihinde yapılan toplantısında 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/litre olarak belirlendi.

Buna göre 2022 yılı çiğ süt tavsiye fiyatı aşağıdaki gibidir:

 • Çiğ süt referans fiyatı 7,50 kuruş
 • Destek litre başına 50 kuruş oldu.
DönemÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI ( TL/Lt)Baz Alınan Yağ Protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için uygulanacak fark
1 Ocak 2022- 31 Mart 2022 4,70 TL+- 7 Kuruş
1 Nisan 2022- 14 Mayıs 20225,70 TL +- 8 Kuruş
15 Mayıs 2022-7,50 TL+- 10 Kuruş
1 EKİM 2022-7,50 TL50 Kuruş
Çiğ Süt Fiyatı 2022

Geçerlilik süresi yok, süt yem paritesi 1.1’e düştüğünde tekrar toplanılacak.

Artan maliyetler sonrası sattığı bir litre sütle bir kilo yem alamaz hale gelen üreticiler için prim desteğinden sonra çiğ süt fiyatlarında da artışa gidildi.

1 Ekim Sonrası İçin Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 7,50 TL olarak Belirlendi

Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı

Böylece, 7,50 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 7,50 TL’ye çıktı.

Çiğ Süt Fiyatı 2022 (ULUSAL SÜT KONSEYİ KARARI)
Çiğ süt tavsiye satış fiyatı belli oldu

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.

2022 yılı Çiğ Süt Desteği Veriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak.

1 Mart tarihinden itibaren çiğ süt desteği litre başına 1 TL olarak ödenecektir.

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi Kararı Resmi Gazete’de

2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3870), 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre; geçtiğimiz yıl ve 2022 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin kriterler yeniden Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiş oldu.

2022 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin kriterler, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi

Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla çıkartılan Karar, 2021-2022 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, kayıtlı ve onaylı süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, inek, koyun ve keçi sütü, soğutulmuş inek sütü, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Desteklemeden Kimler Yararlanabilecek?

Söz konusu destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanı’na aylık olarak kaydettirenlere ödenecek.

Desteklemelerden yararlanacak olan kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu’na (ESK) satan üreticiler ile,
 • Hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura-müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla, çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Ürettiği çiğ sütü, Dijital Tarım Pazarı üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici-yetiştirici örgütü üzerinden satan üreticilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler, şartlar ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılacak.

Çiğ Süt Desteği Ödemesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çiğ Süt Desteği ödemesi sorgulama e-devlet üzerinden yapılır. Sorgula yapmak için e-devlet kapı arama bölümüne çiğ süt desteği ödemesi sorgulaması yazılarak geçerli e-devlet şifresi ve TC Kimlik numarası ile giriş yapılarak gerçekleştirebilirsiniz.

Çiğ Süt Piyasasının Düzenlenmesi

Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Merkez Birliğini kurmuş olan, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri, tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile PANKOBİRLİK ve bağlı kooperatiflerin ortaklarının hak ettikleri desteklerden, gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılarak, kalan miktar üreticilerin hesabına yatırılacak.

Birlik/ KooperatifOran %
Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılan destekler%3’ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine, bu bedelin içinden %5’i merkez birliklerine,
Kooperatif üzerinden yapılan desteklemelerde%3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i merkez birliğine,
Pancar ekicilier kooperatifleri üzerinden yapılan desteklemelerde%3’ü kooperatife, bu bedelin içinden %25’i kooperatif üst birliğine,

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecek. 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzerine yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

 • Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak.
 • Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumuna satan üreticiler desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.
 • Çiğ süt desteklemesinden yararlanacak işletme ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekecek.
 • Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri yerin Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.
 • Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.
 • Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine yapılması için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alacak.
 • Çiğ süt desteğinde, üretici veya yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine yol açan örgütler, mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacak.
 • İdari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün sınıflandırılması için belirlenen kriterler tüm illerde uygulanacak

 • Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasına ilişkin kriterlerin, 1 Mayıs itibarıyla tüm illerde geçerli olması kararlaştırıldı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Daha önce uygulamanın Çanakkale, Burdur ve Aksaray’da başladıktan sonra, 2022’den itibaren tüm illerde hayata geçirilmesi planlanmıştı.
 • Yeni tebliğle söz konusu kriterler belirlenen tarihten 8 ay önce bütün iller için geçerli hale getirilmiş oldu.
 • Düzenleme, çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasını sağlayıp, üretimde kalitenin artırılmasını, üretici gelirlerinin ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin yükseltilmesini hedefliyor.

2022 Süt Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Gıda Komitesi çiğ süt referans fiyatını 1 Ekim tarihlerinden geçerli olmak üzere litre başına 7,50 lira olarak belirledi.

Yorumlar

 1. Avatar of Mustafa karabaş Mustafa karabaş dedi ki:

  Süt fiyatı 4.70 oldu olmasınada üreticinin eline gecen fiyat 4.400 çiğ süt fiyatları üreticinin eline en az 5lira olması lazım 5 lira olmasa herkez hayvanlarını satar böyle giderse yem fiyatları uçuk 1 cuval endüşük yem 250lira

 2. Avatar of Halil İbrahim mamik Halil İbrahim mamik dedi ki:

  Buzağı desteğini nezaman vereceksiniz