Devlet Destekli

Çocuk Parası Hesaplaması Hakkında Genel Bilgiler

Çocuk Parası Hesaplaması Hakkında Genel Bilgiler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan çocuk parası, her doğum başına bir kez ödenmektedir. Her ay maaş şeklinde ödenmez. Doğum parası yapan anne ve babanın başvuru dilekçesi ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapmayanlara kendiliğinden ödenmez.

2020 Yılında Kaç Para Oldu?

2020 yılında başvuru yapmak isteyenler için kaçıncı çocuk olduğu esas alınarak ödemeler yapılır. Hesaplama işlemi şöyledir.

 • Birinci doğumunu yapan anneye 300 lira,
 • İkinci çocuğunu doğuran anneye 400 lira,
 • Üçüncü, dördüncü veya daha fazla sayıda doğum yapan anneye çocuk başına 600 lira çocuk parası ödenir.

2020 yılında para miktarı 300 lira ile 600 lira arasındadır.

çalışan-anneye-çocuk-parası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen çocuk parası her çocuk başına bir kez ödenmektedir.

Başvuru Dilekçesi

Dilekçe içeriğinde aşağıda ki bilgiler yer almaktadır.

 • Başvuru yapan kişinin adı ve soyadı (Genelde anne veya babanın, parayı alacak kişinin bilgileri girilir)
 • Anne sağ ise para anneye, anne vefat etmiş veya yabancı uyruklu ise babanın bilgileri girilir.
 • Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numarası,
 • Doğumu yapan annenin adı ve soyadı,
  Doğum yapan annenin Tc. nosu,
  Yeni doğmuş olan çocukların Kimlik numaraları (Eğer ikiz anne ikiz doğum yapmış ise, her iki çocuğun Tc. si yazılır)
 • Babaya ait T.c. numarası,
 • Kişinin kaçıncı çocuğu olduğunun tespiti için, daha önce den doğan çocukların Tc. numaraları,
 • Doğum yapan annenin ve babanın kamu işçisi olup olmadığı (EVET veya HAYIR) Eğer kişi kamu işçisi ise kararnamenin aşağıda belirtilen maddesi uygulanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.

 • Başvuru sahibinin adı, adresi, telefon numarası, tarih ve imza haneleri doldurulur.

Yardım alabilmek için başvuru dilekçesini bu adresten indirebilirsiniz. Çocuk Parası Başvuru Dilekçesi Örneği

Hangi Tarihten Sonra Doğan Çocuklar İçin Verilir?

Bahse konu doğum yardımı uygulaması 2015 yılının Mayıs Ayını 15. günü (Cuma) uygulanmaya başlanmıştır. Bu sebeple, doğum yardımı bu tarihten önce doğan çocuklar için ödenmez. Eğer yeni doğan çocuk 15/05/2015 tarihinde veya daha sonrasında doğmuş ise, doğum yardımı alınabilir.

Hesaplama nasıl yapılır?

Kişinin daha önceden doğan 2 çocuğu olduğunu varsayar ise, ilk çocuk için 300 lira yardım alınacak iken ikinci çocuk için ödenen para 400 lira olacaktır. Eğer kişi üçüncü veya dördüncü çocuğunu doğurmuş ise 300+400+600+600 şeklinde Devletten yardım alacaktır.

ÖNEMLİ: 2015 MAYIS ayından önce doğan çocuklar doğum yardımı hesaplamasına dahil edilir.

Örneğin kişinin 2015 yılında önce 1 veya 2 çocuğu dünyaya gelmiş ise, 2015 yılında sonraki çocukları ikinci çocuk veya üçüncü çocuk yerine sayılır. Ancak eski tarihte doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ailenin başvuru yapabilmesi için gerekli belgeler şunlardır;

 1. Hastaneden alınan doğum raporu,
 2. Yardım alınacak olan çocuğun kimlik fotokopisi,
 3. Annenin ve babanın kimlik fotokopileri

Devlet Memurlarına Nasıl Ödenir?

Herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapmakta olan personel içinde çocuk parası ödenmektedir. Örneğin babanın 657 Sk.’na tabi memur olduğu göz önününe alınırsa, eşinin doğum yapması durumunda kurumuna başvuru yaparak doğum yardımı ödeneğinden yararlanabilir. Bu kişilerin, kamu kurumunda bulunan saymanlık/mutemetlik/ muhasebe gibi birimlere dilekçe ile başvurmaları ve doğum raporlarını ekine eklemeleri yeterlidir. Devlet memurlarına yapılacak çocuk paraları ilk maaşları ile birlikte maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılmaktadır. Devlet memurları bu ödeme sonrasında başka herhangi bir kurum veya kuruluştan çocuk parası alamazlar. Ayrıca devlet tarafından ailelere yapılan yardımlardan bir tanesi de Mama ve bez yardımıdır. Aileler 2 yaşlarına kadar çocukları için bu yardımları alabilirler.

çocuk parası 2017

Başvurular Nereye Yapılır;

 1. Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine,
 2. Devlet memurları çalıştıkları kurumlara,
 3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ na Bağlı İl Müdürlüklerine başvuru yaparlar.

Başvuru tarihi ve zamanı için Kanun Hükmünde Kararname de herhangi bir tarih belirtilmemiş iken, doğum sonrasında gecikmeksizin en kısa zamanda başvuru yapılması esas alınır. Devlet memurları kullandıkları doğum izni sonrasında da, başvuru yapabilirler. Geçen yıl torunlarına bakmakta olan büyük annelere toruna bakma maaşı verilmekteydi. Bu maaşın 2020 yılında verilip verilmeyeceği ile ilgili net bir açıklama gelmemiştir. İlgili bakanlık tarafından konu aydınlatıldığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Aile, ÇalışmaBakanlığınca İl Müdürlüklerine Gönderilen Yazı Şöyledir;

Bilindiği üzere, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda uygulanmaya başlanan “Doğum Yardım” kapsamında başvurular 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla alınmaya başlamıştır. Doğum yardımı başvuruları, İl Müdürlüklerimiz ve sosyal hizmet merkezleri tarafından alınmaktadır. Bununla birlikte, hizmetin hızlı ve etkin olarak sürdürülebilmesi için tüm kuruluşların gerekli desteği sağlaması gerekmektedir.

Bu amaçla vatandaşlarımızın başvuru dilekçeleri İl Müdürlüklerine gönderilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca da alınabilecektir. Bu doğrultuda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, doğum yardımı için başvuruda bulunan vatandaşların ekte yer alan “Başvuru Dilekçesi”ni eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğunu kontrol ederek, dilekçelerle birlikte “yeni doğan çocuğa ait nüfus cüzdanı” örneğini bulundukları yerdeki il Müdürlüğüne aynı gün içerisinde ivedilikle göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca başvuru dilekçelerinin alınması sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılmaktadır. Ancak başvurular anne adına baba ya da kanuni temsilci tarafından da yapılabilmektedir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan ayni şartlarla faydalandırılmaktadır.

Buna göre, doğum yardımına ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

KAYNAK: http://www.aile.gov.tr/data/555dcf6b369dc57e3cd5b163/dogumyardimiyazi.pdf

2020 yılında çocuk parası kaç para, nasıl alınır, nereye başvurulur diye soranlar için, kimlerin doğum yardımı alabileceğini anlattık. Konu hakkında ki sorularınızı “YORUM” bölümüne yazabilir veya Facebook Sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Devletin verdiği doğum yardımı, süt parası, yeni doğan yardımları ve diğer destekler hakkında bilgi almak için, aşağıda bulunan BEĞEN butonuna tıklayarak sayfamızı takip ediniz.

2020 yılında yine ilgili bakanlık tarafından verilen Mama ve Bez Yardımlarına başvurabilirsiniz.

Etiketler:

Yorumlar
 1. İLKNUR dedi ki:

  3 çocuğum var maddi ve desteğe ihtiyaç var