%40 Hibeli Damızlık Düve Alım Desteği Müracaatları Başlamıştır

% 40 Hibeli Damızlık Düve Alım Desteği Müracaatları Başlamıştır.

%40 Hibeli Damızlık Düve Alım Desteği Müracaatları Başlamıştır

Damızlık düve çiftlikleri olanlara müjde! Tarım ve Orman Bakanı tarafından damızlık düve alımı için %40 hibe desteği verilmektedir. Düve sayılarının ve alınan verimin arttırılması, tesislerin iyileştirmesi, ahır ve ağıl tadilatı maliyetinin azaltılması, ekipman, alet ve makine alımının kolaylaşması amacıyla verilen damızlık düve hibesi hakkında çiftlikleri olan üreticiler ve bu destekten yararlanmak isteyen girişimciler için 2022 damızlık düve desteği hibesi hakkında bilinmesi gereken tüm detayları araştırdık

Peki damızlık düve hibe şartları nelerdir, başvuruları nasıl yapılır, kimlere verilecek, başvuruları ve ödemeleri ne zaman başlayacak? Hemen inceleyebilirsiniz.

Damızlık Düve Hibe Destekleri ve Başvurusu Son Başvuru 28 Ocak 2022

Tarım ve Orman Bakanı tarafından Tarım Kredi Kooperatifine bağlı olarak faaliyet gösteren çiftçiler ve işletmesi için kapasitesini en fazla 50 başa çıkaracaklar için %40 hibeli ve 150 başa çıkaracaklar için %50 oranında damızlık manda düvesi hibe desteği verilecektir.

%40 Hibeli Damızlık Düve Alım Desteği Müracaatları Başlamıştır

Öncelikle %40 hibeli damızlık düve alım desteği ile ilgili başvurular açıldığı için Devlet desteği % 40 oranında sağlanan Düve alım desteğinin ayrıntılarını, başvuru şartları ve merak edilenleri açıklayalım.

Düve alım bedelinin yüzde 40’ı hibe olarak verilecek

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2021/43) 07.12.2021 tarih ve 31682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Tarım İl Müdürlükleri tarafından düve/manda alım bedelinin %40’ı kadar hibe verilmektedir.

Damızlık Düve Alım Desteği olarak Bakanlık tarafından TÜRKVET’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler; bir işletme, kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin yüzde 40’ı hibe olarak desteklenecektir ve düve desteği başvuru formu üzerinden destek talepleri alınacaktır.

Damızlık Düve Hibe Desteği Nedir?

Damızlık manda yetiştiriciliği yapan ve modern büyükbaş hayvancılık işletmesi olan ve ülkemize hayvancılık konusunda destek veren yatırımcılara sağlanan bir hayvancılık hibe türüdür.
Damızlık düve hibesi ile manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik alınması, kaliteli üretimin sağlanması, kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi amaç edinilmiştir.

Damızlık Düve Hibe oranları Nedir?

Şuan yürürlükte 2 Tebliğ ile:
1)DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN %50 HİBE
2)DAMIZLIK DÜVE ALIM DESTEĞİ OLARAK DÜVE ALIM BEDELİNİN %40 HİBE DESTEĞİ VERİLİYOR.

Düve Nedir?

Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen gebe veya gebe olmayan boş dişi sığırıdır. (manda dahil)

%40 Hibeli Damızlık Düve Alım Desteği Müracaatları Başlamıştır.

Tarımsal Desteklemelere İlişkin 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin Karar’a dayanılarak hazırlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin (Tebliğ No:2021/43) (17). maddesi gereğince Şartları uygun olan yetiştiriciler 09 Aralık 2021-28 Ocak 2022 tarihleri arasında işletmelerinin kayıtlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.

​İşletmenin hayvan varlığı Karar yayım tarihi olan 11.11.2021 itibari ile 8 aydan büyük dişi sığır kapasitesini 50 başa kadar tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacaktır.

Başvuru Şartları şu şekildedir:

 • Yetiştiricinin işletmesinin, Kararın yayımı tarihi itibarıyla Hayvanlar, 1/7/2022 tarihinden önce TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalı ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.
 • İşletme kapasitesinin (ahır büyüklüğünün talep edilen hayvan miktarını karşılayacak düzeyde olması gerekir) destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bir işletme; kapasitesini 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.
 • Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40′ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %40’ından fazla olamaz.
 • Düveler Düve Yetiştirici Merkezlerinden, Hastalıktan Ari İşletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir.
 • Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu ilçe müdürlüklerine yapılır.

Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.

Damızlık Düve Hibesi Başvurusunda Gerekli Olan Evraklar

Damızlık düve çiftlikleri için hayvancılık hibe desteği başvurusu yapacak üreticilere, hibe başvurusu esnasında gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Kimlik Belgesi
 • Varsa, hayvancılık/ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma / belge / sertifika fotokopisi,
 • Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
 • Varsa, işletmenin ari / organik niteliğine dair belge istenir.
 • Satın alınacak hayvanların karneleri
 • Gelir beyan eden belge
 • Vergi levhası
 • İşletmeye ait izin belgeleri

Damızlık düve hibesi başvuru tarihleri arasında, gerekli olan evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

Büyükbaş hayvan almadan ve bankaların sunmuş olduğu kredilere başvurmadan önce Büyükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri içeriğimize göz atarak, büyükbaş hayvancılık hibe şartlarını, başvuru tarihlerin, gerekli olan evrakları öğrenerek hayvancılık teşviklerini değerlendirebilirsiniz.

Damızlık Düve Hibesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2021/43) yayımlanmış olup, ilgili tebliğin (17). maddesinde belirtilen Düve Alım Desteği Uygulama Esaslarına Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, damızlık düve yetiştiriciliği alanında belirli kriterlerle desteklenen işletmelerden, salgın nedeniyle hayvan temininde yaşanan güçlükler sonucu 50 baş kapasitenin altına düşenlerin, kapasitelerine ulaşmalarına ve eksiklerini gidermelerine imkan sağlamak üzere düzenlemeye gidildi.

Bakanlık sistemlerine kayıtlı olmak üzere damızlık düve hibesi başvuru şartları:

 • Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması,
 • İşletmelerinin en az 2 yıl hizmet vermesi,
 • TKDK ve KOSGEB kapsamında herhangi bir işletme desteği almaması,
 • Yetiştirici işletmesinin yayımlanan kararın tarihi (07-07-2021) itibariyle TÜRKVET’e kayıt olması,
 • İşletme kapasitesinin desteklemede yer alan hayvan sayısı ile uyuşuyor olması,
 • Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile alet, makine ve tüm ekipmanların alımı olarak belirlenen alanda projelerin üçü ile birlikte başvuru yapan yatırımcılar,
 • Bu kapsamda bir işletme 50 başa tamamlanacak şekilde desteklemeden faydalanabilmektedir.
 • Satın alınacak damızlık gebe düveler; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi) 13-25 aylık (390-750 gün) yaş aralığında tohumlanmış ve en az 3 aylık (90 gün) gebe olacaktır. 3 aylık gebe düvenin asgari canlı ağırlığı 450 kg (Jersey ırkında 360 kg) olacaktır. Satın alınacak düvelerin tesliminde gebelik süresini belirten suni tohumlama belgesi/veteriner hekim raporu ibraz edilecektir.
 • Satın alınacak damızlık gebe mandalar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi) 20-40 aylık (600- 1200 gün) yaş aralığında tohumlanmış ve en az 3 aylık (90 gün) gebe olacaktır. 3 aylık gebe mandanın asgari canlı ağırlığı 450 kg, satın alınacak mandaların tesliminde gebelik süresini belirten suni tohumlama belgesi/veteriner hekim raporu ibraz edilecektir.
 • Satın alınacak damızlık boş dişi sığırlar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi) en az 8-15 aylık (240-450 gün) yaşta olacaktır. 8 aylık dişi sığırın asgari canlı ağırlığı 230 kg ( Jersey ırkında 200 kg) olacaktır.
 • Satın alınacak damızlık boş dişi mandalar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi) en az 12-24 aylık (365-730 gün) yaşta olacaktır. 12 aylık dişi mandanın asgari canlı ağırlığı 230 kg olacaktır.

Destek kapsamında alınan hayvanlar, mücbir nedenler dışında 2 yıl içerisinde satılamaz. Ölüm ve zorunlu kesim durumlarında maksimum 90 gün içerisinde, kayıp hayvan sayısı yeni hayvan gönderimi ile tamamlanmaktadır. İl ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere de olsa düvelerin kontrolü yapılmaktadır.

Hibeli Düve Alım Desteği Tutarları Ne Kadardır?

Hibeli düve alım desteği tutarları kapsamında Tebliğ’de yer alan bilgilere göre damızlık düve fiyatlarının %40’ı kadar olup düve başına destekleme yapılmaktadır.

Desteklemeye esas 2022 yılı damızlık gebe düve fiyatı 20.000 TL/baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 12.000 TL/baş damızlık gebe manda fiyatı 16.000 TL/baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatı 10.000 TL/baş olarak belirlenmiştir..

Hibeli Düve Alım Desteği Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %40 nakdi tutarıdır.
Hibeli düve alım desteği tutarları sürekli güncellenmektedir. Buna göre kombine, sütçü ve etçi ırklar ile mandalarda belirlenen ırklar için %40 oranında destek verilir.

Gebe düve desteği 2022 yılında da devam etmektedir. Bu yıl için başvuru tarihleri geçmiş olsa da gelecek sene için damızlık düve hibesinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru tarihlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir.

%40 Hibeli Damızlık Düve Alım Desteği Müracaatları Başlamıştır
Son başvuru tarihi 28.01.2022’dir.

Destek Kapsamına Girecek Olan Düveler;

Satın Alınacak damızlık hayvanlar yukarıda belirtilen aynı ırktan sadece boş dişi veya gebe olmalıdır.

Destek kapsamına girecek olan düveler;

 • Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium
 • Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard
 • Sütçü ırklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein
 • Manda olarak belirlenmiştir

Damızlık Düve Alım Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Damızlık düve hibesi başvurularının tamamlanmasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi kullanarak sorgulama işlemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler menüsünde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasına tıklayarak Damızlık Düve Alım Desteği Başvuru sorgulama ekranına basarak başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

Başvuru Dönemi: https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM web sitesinde başvuru dönemi duyuruldu.

Düve alım desteği başvuruları yetiştiricilerden 09 Aralık 2021 – 28 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Damızlık Düve Nereden Alınır?

Damızlık düve satın almak isteyen vatandaşlar öncelikle düvelerin nereden satın alınabileceğini merak etmektedir. Damızlık düve çiftlikleri için damızlık düve satın alabileceğiniz,

Düveler/Mandaların Temin Edilebileceği Yerler aşağıdaki gibidir:

 • Düve yetiştirici merkezlerinden
 • Hastalıktan ari işletmelerinden
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden
 • Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinden
 • Damızlık Manda Yetiştirici Birliklerinden
 • Tarım Kredi Kooperatifleri Ve İştirakleri İle Yetiştirici/Üretici Örgütlerinden temin edilmelidir.

Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilmelidir.

Yetiştirici ve üretici şirketlerden ve iştiraklerinden damızlık düve satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra mavi sertifikalı düve nedir? araştırması da yapmaktadır.

Mavi sertifikalı düve nedir?

Düveler için mavi sertifikanın alınabilmesi için damızlık düvenin 2 göbek ana ve baba kayıtlarının olması şartı bulunmaktadır. Bu kayıtlar için de suni tohumlama kaydı ve ananın süt verim kaydının bulunması gerekmektedir.

Var olan küçükbaş ya da büyükbaş hayvancılık işletmenizi daha büyütmek ister misiniz? Alt yapınızı geliştirmek, hayvansal üretimde verimliliği artırmak, modern hayvancılık işletmelerine dönüşmek için yatırım desteklerinden faydalanabilirsiniz. Hayvancılığa Geri Ödemesiz Hibe Desteği içeriğimizi inceleyerek siz de %50 hayvan hibesi ile hayalinizdeki işletmeye kavuşabilirsiniz!

Bu desteğin yanında Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor.

Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği Veriliyor

Bakanlık tarafından hazırlanan “Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği“, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan tebliğ kapsamında, 150 baş kapasiteye sahip damızlık düve üretimi satışı için yeni işletmelerin kurulması ve var olan işletmelerin kapasiteleri ise bu düve hibesi ile 150 baş olacak şekilde artırılmaktadır. Bunun yanı sıra devlet destekleri işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını da kapsamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile makine alımlarına, hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50’si oranında destek verecek.

İŞLETME KAPASİTELERİ 150 BAŞA ÇIKARILACAK:

Tebliğe göre, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsayacak.

Damızlık Manda Düvesi Yatırım Konuları ve Hibe Oranları

Damızlık manda düve desteği içerisinde yatırım alanları olarak çeşitli kullanımlara ayrı ayrı destek sağlanmaktadır. Tebliğ’de yer alan oranlara göre işletmelere sağlanacak olan proje alanları ve hibe oranları şu şekildedir:

 • Yeni inşaat yapımına ya da kapasite artırımı, rehabilitasyon konusu dahil inşaat yatırımına %50 hibe
 • Ahır, Ağıl tadilatına %50 hibe
 • Dişi manda ile damızlık manda boğası alımına %50 hibe,
 • Yem karma ve dağıtma makinesi, gübre sıyırıcı, ekipman, alet ve makine alımına %50 hibe verilecektir.

Ayrıca hibe tutarları bütçe imkanları doğrultusunda merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmekte olup il müdürlüklerine bildirilmektedir.

Damızlık Düve Hibesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Damızlık düve hibe başvurusu yapmak için, Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde damızlık düve destekleri ödeme tarihleri içerisinde yaşadığınız ile ya da ilçede bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’na müracaat etmeniz gerekmektedir.

Düve Desteği Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

2020-2022 yılları arasında yapılacak olan damızlık düve destek ödemeleri için başvuru tarihleri her yıl için 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yapılacaktır. Her sene için damızlık düve hibesi yapılacak başvuru tarihleri;

 • 01 Ocak – 31 Mart 2021
 • 01 Ocak – 31 Mart 2022

bu yıl için hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihleri içerisinde Tarım ve Ormanlık Bakanlığı’na müracaat ederek hem başvurularını yapabilir hem de proje hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirler.

Başvurular yapılan yıl içerisinde geçerli olacak olup, başvuru esnasında talep edilecek olan belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde bildirilecektir. Başvuru sahipleri ilgili kurumlara gittiklerinde görevliler tarafından verilen düve desteği başvuru formu ve diğer işlem adımlarını eksiksiz şekilde yerine getirerek başvurularını tamamlayabilirler.

Desteklerden Kimler Yararlanacak?

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan;

 • Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,
 • Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar, yararlanacak.

2020-2022 YILLARI İÇİN UYGULANACAK

Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesi Bakanlıkça belirlenecek olan illerde, 2020-2022 yılları için uygulanacak.

Birliğe Üyelik Şartı Aranmayacak

Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında birliğe üyelik şartı aranmayacak.

Hibe Desteğinden Bir Kez Yararlanılacak

 • Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak.
 • Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir ve il müdürlüklerine bildirilir.
 • Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.
 • Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.
 • Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
 • Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.
Yorumlar

 1. Avatar of Mehmet Şerif alkan Mehmet Şerif alkan dedi ki:

  Mardinden ulaşıyorum bende yararlanmak istiyorum yardımcı olabilirmisiniz

 2. Avatar of Şükrullah Aslantosun Şükrullah Aslantosun dedi ki:

  Dap ta Ahır yaptım fakat hayvan sayım az nasıl baş vurabilirim buzağı veya düge sığır dana da olur büyütmek istiyorum işletmemi van dan bilgi sahibi değilim pek yardımcı olursanız sevinirim şimdi de Teşekkürler

 3. Avatar of Dap ta Ahır yaptım fakat hayvan sayım az nasıl baş vurabilirim buzağı veya düge sığır dana da olur 50 büyük baş kapasitem var hazır büyütmek istiyorum Dap ta Ahır yaptım fakat hayvan sayım az nasıl baş vurabilirim buzağı veya düge sığır dana da olur 50 büyük baş kapasitem var hazır büyütmek istiyorum dedi ki:

  Dap ta Ahır yaptım fakat hayvan sayım az nasıl baş vurabilirim buzağı veya düge sığır dana da olur büyütmek istiyorum işletmemi van dan

 4. Avatar of Ali Ali dedi ki:

  2021 güncel

 5. Avatar of gönül aygün gönül aygün dedi ki:

  ben kars sın bir köyünde yaşıyorum hibe düve istiyorum yardıma edermisiniz nere ye baş vurayım

 6. Avatar of Şiyar korkmaz Şiyar korkmaz dedi ki:

  Ben büyük bas hayvan alicam

  1. Avatar of Özgür ataş Özgür ataş dedi ki:

   Ben Gaziantep İslahiye bir köyünde oturuyorum bande hibeli düve istiyorum nere başvur yapma lazım yardımcı olursan sevinirim

 7. Avatar of Kazım Kazım dedi ki:

  Nasıl baş vurabiliriz

 8. Avatar of Gülten Gülten dedi ki:

  Yardimci olurmusunuz nasil bas vuracagiz

 9. Avatar of Ali Ali dedi ki:

  Nasıl basvurabilirim

 10. Avatar of Ömer Ömer dedi ki:

  Bende yararlanmak istiyorum

error: Content is protected !!