Define Bulana Devlet Yüzde Kaç Veriyor? 2021 İzinli Arama Kanunu

Define Bulana Devlet Yüzde Kaç Veriyor? 2021 İzinli Arama Kanunu

Define Bulana Devlet Yüzde Kaç Veriyor: Çok eski çağlardan kalma tarihi kalıntılar eserler ve defineler, özellikle eski medeniyetlerin olduğu bölgelerde görülmektedir. Define avcıları ise bu bölgelerde ki tarihi eserlerin ve definelerin peşine düşerken, devlet ise vatandaşlara kendi sadece kendi arazisinde define aramaya müsaade etmektedir. Define arayan vatandaş kendi arazisinde bir define bulursa devletten para alma hakkına sahiptir. Yine tesadüfen define bulan kişi, defineyi hemen bağlı olduğu yerdeki müzeye götürerek teslim etmeli ve emanet fişi almalıdır.

Definenin teslim edilmemesi halinde kaçakçı durumuna düşülür ve cezai işlemler uygulanır. Tüm bunlara maruz kalmamak için resmi işlemlerin neler olduğunu, define bulunca devlet ne kadar pay veriyor, kendi arazimde define arayabilir miyim vb. konu ile alakalı tüm merak edilenleri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Define Buldum Ne Yapmalıyım?

Define arayan ve kendi arazisinde define bulursa devletten para alma hakkına sahiptir. Araştırma yapmayan ancak tesadüfen define bulan kişi ve kişiler ise defineyi bağlı oldukları yerdeki müzeye götürerek teslim etmeli ve emanet fişi almalıdır. Definenin teslim edilmemesi durumunda kaçakçı durumuna düşülür ve hapis cezası uygulanmaktadır.

Define Bulana Devlet Yüzde Kaçını Veriyor?

Defineyi bulan kişi kendine özel arazisinde define bulduysa definenin belirlenen değer üzerinden tutarına göre % 50 ‘si hazineye, % 50 ‘si de define arayıcısına ve bulana verilmektedir. Bulunan definenin arazisi özel veya tüzel kişiye aitse değerin üzerinden % 40′ define arayıcısına % 10′ u arazi sahibine verilir.

Define Arama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 21 Temmuz 2020  salı tarihinde Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre define bulana devlet yüzde kaçını veriyor maddesi güncellendi. Yönetmelik için Resmi Gazete‘de.

Buna göre; Kişinin kendi mülk ve arazisinde veya farklı bir arazide yaptığı aramalar neticesinde bulduğu define ve kültür varlığı bulması halinde kişiye devlet belirli bir miktar ödeme yapmaktadır.

Define aranacak yer kendinize ait değilse ve yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısının alınması gerekmektedir. Define araması için Kültür ve Turizm Bakanlığı maddi destek ve ekipman sağlamamaktadır. Masraflar tamamen arayıcıya aittir. Kendine ait özel arazisinde ya da hazineye ait arazilerde bu kadar masraf yapıp arama yapacak olan define arayıcılarının merak ettiği en çok araştırdığı konuda define arama kazısı sonucunda bulduğum defineden ne kadar pay alırım? sorusudur. Bu sorunun cevabı da Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Devletten ruhsatlı olarak kazı  çalışması yaparak kültür tabiatı değeri bulunan eserler bulunduğunda kazı sahibine, devlete olacak şekilde pay veriliyor.

Yönetmelikte yer alan Madde 18′ e göre Devlet tarafından define bulan kişilere ödenen tutarlar;

 • Bulunan definenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.
 • Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde ellisi define arayıcısına veriliyor.
 • Kazı sahibine % 50 pay verilirken kalan pay her zaman devlete kalmaktadır.
 • İlk % 50 bu şekilde paylaştırıldıktan sonra kalan yüzde 50 ise hazineye devredilir.
 • Özel veya tüzel kişilerin arazisinde bulunmuş ise, %40 arayıcıya %10 ise arsa sahibine verilir.

Define, tarihi eser gibi değerli kültür varlıkları bulunduğundan hemen en yakın Müze Müdürlüğüne teslim edilerek teslim fişi alınmalı, Müze Müdürlüğünde görevli arkeologlar tarafından eserin değeri biçildiğinde hakkınızı almak için başvuru yaparak payınıza düşen paranızı alabilirsiniz. Kaçak olarak yanında tarihi eser, hazine varlığı bulunduğunda cezai işlemlere maruz kalmamak için devlete teslim edilmelidir, böylece kaçakçılık suçlaması ile karşı karşıya kalmazsınız.

Kendi mülkünde tesadüfen bir arama izni olmadan ve ruhsatsız olarak ve tesadüfen define bulduysa arama izini olmadan define bulunduğu gerekçesiyle bu yukarıdaki kurallar definenin dağıtımda uygulanmaz. Bu durumda komisyon kurularak definenin akçe değeri hesaplanarak değerleme yapılır. Yapılan değerleme sonrasında bakanlıktan ödenek talep edilmektedir. Bakanlık tarafından ödenek çıkmasına bağlı olarak hazine ve define bulana kendi ödülünü verir.

define
Define ve Kültür Varlığı Bulunduğunda Devlete Bildirim Yapılması Zorunludur.

Define Bulunca Yapılması Gerekenler

Burada kafaları karıştıran ve halk arasında yanlış bilinen devletin tamamına el koyması söylentisidir. Tamamen tesadüf eseri define bulan kişilerin durumlarını aydınlatmak gerekirse; Defineyi tesadüf eseri bulan kişilerin buldukları eserleri kaçak olarak taşımalarından dolayı cezai işlem uygulanacağından define bulanlar ilk olarak eseri bağlı bulundukları müzeye teslim ederek emanet fişi almaları gereklidir.

 • Bulunan tarihi eser, kültür ve tabiat varlığı veya define için ”Komisyon” oluşturulacaktır.
 • ”Değer Takdir Komisyonu” bulunan define için toplanarak değerini tespit etmekte ve aynı şekilde bakanlıktan ödenek talep etmektedir.
 • Ödenek talep edilerek define bulanan ödeme yapılmaktadır.
 • Definenin değerini tespit etmek için Takdir komisyonunda arkeologlar definenin değerini tespit etmek için çalışmaktadır.
 • Bulunan definenin değerinin ve verilecek ödülün ne kadar olacağı konusunda ise herhangi bir ölçü bulunmamaktadır.

Tarihi değeri bulunan eserlerin değer takdirini en az 3 kişiden oluşan komisyondaki yetkililer yapmaktadır. Burada değer takdir komisyonun tarafından en az 3 yetkili kişinin yaptığı tespitler sonucunda definenin, tarihi eserin, kültür ve tabiat varlığının değeri takdir edilerek verilecek ödül belirlenmektedir.

Define Araması İçin Ruhsat Alınmalıdır?

Türkiye’ de define işlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ve buna bağlı olarak Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ilgilenmektedir. Eğer define aramak istiyorsanız aşağıda ki adımları teker teker yerine getirmek zorundasınız.

 • Define araması için mutlaka ruhsat alınması lazımdır.
 • 1 yıl boyunca geçerli olan arama ruhsatınız ile define arayacağınız arazinin yerini tespit ettikten sonra ilgili bakanlığa müracaat ederek aramaların başlanması için talepte bulunabilirsiniz.
 • Define bulan kişiler kanunlarda yer alan maddelere göre, 3 gün içinde en yakın müzeye veya resmi kuruluşlara definenin bildirimini yapmak zorundadırlar.
 • Define bulan kişiye verilecek ödül hazine arazisi ve özel tüzel kişilerin arazilerinde bulunmasına göre değişkenlik göstermektedir.

Kişinin nerede nasıl ne şekilde bulduğuna ve hangi arazide define bulduğuna göre değişen ödül değerleri her zaman yetkili kişiler tarafından yapıldığından en ufak bir şüpheye kapılmamalı ve aç gözlülük yapmadan derhal bulunan defineleri alan müzelere teslimatının yapılması avantajlı ve en doğru olandır.

Eğer define olduğunu düşündüğünüz bir yer var ise, burayı Devlet ile birlikte aramak zorundasınız. Ayrıca, Devlet izinli hazine arama nasıl yapılır buradan öğrenebilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığının kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili faaliyetler hakkında daha detaylı bilgi almak için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nü ziyaret edebilirsiniz.

Define bulana Devlet yüzde kaç veriyor?
Define bulana Devlet yüzde kaç veriyor?

Define Arama İzni Maliyeti Ne Kadar?

Define arayan kişilerin arama izni ve ruhsatname masrafları tamamen kendileri tarafından ödenmektedir. Su altında define araması düzenlenen yeni yönetmeliğe göre yasaktır. Kültür Bakanlığı tarafından 10 metre derinliği geçmeyecek şekilde yapılacak olan aramalar ruhsat sahiplerine herhangi bir maddi destek ve ekipman desteği sağlanmamaktadır. Arama bölgesinde yaşanacak ve meydana gelecek olan zarar ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmemesi durumunda meydana gelecek olan tüm masraflar kazı yapan ve define arayan kişilere aittir. Oluşacak olan bu masrafların maliyeti ise müze müdürlükleri tarafından tespit edilmektedir. Aramalar, define aranacak yere yakın müzede görevlendirilecek iki görevli memur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İçişleri Bakanlığının kolluk hizmeti yürütmekle görevli jandarma mahalli birer temsilcisi gözetimi altında yapılmaktadır. Define araması esnasında görevlendirilen bu görevli memurların devlet memuru ücretleri üzerinden yevmiyeleri arama sahibi tarafından karşılanmaktadır. Define arayan kişiler tarafından ödenecek olan bu ücretler görevlilerin günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamadığı takdirde aradaki fark görevli kişilerin almış odlukları ücretin %50’sini geçmeyecek şekilde arama yapan kişiler tarafından ayrıca tekrardan ödenmesi gerekmektedir.

Resmi Kurumlara Başvuru Yapın

Aşağıda bulunan belgeler ile mülki amirliğe başvuru yapılır. Başvuru yapanın bağlı bulunduğu yer değil, definenin bulunduğu köy ilçe il genelinde bulunan Mülki Amirliğe dilekçe ile başvurulur. Aşağıda ki belgeler de, dilekçenin ekinde bulunmalıdır.

 • Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,
 • Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,
 • Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
 • Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı eklenir.

Define aranacak yer 50 metrekareyi ve 10 metre derinliği geçemez.

Üzerinde İz Bulunmayan Altın Definenin Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Üzerinde hiç bir iz bulunmayan altınların tarihi değerleri tespit edilemeyeceğinden bu kanun kapsamında değildir. Tesadüfen bulunan altınların müzelere teslim edilerek değerinin anlaşılmasından sonraki ödülü alabilmeniz için en iyi alıcı olan müzelere teslim etmeniz kaçakçılıkla suçlanmaktan daha iyidir. İhbar edenlere de ödül verildiğinden ihbar edilme riski yerine müzelerden çıkacak değere göre ödülünüzü alabilirsiniz. Devlet her türlü definenin yarısına ortak olmaktadır.

Define İhbar Ödülü Ne Kadar Veriliyor?

Kaçakçılık olayları ihbar edildiğinde ikramiye olarak ödül verilmektedir. Define bulanları ihbar eden muhbire ise devlet ödül mahiyetinde pay vermektedir.

Kanuna göre;

 • Hazine’ye mal edilen taşınır ve taşınmaz malların değerleri veya 2 yıllık intifa hakkı bedelleri üzerinden % 7,5 oranında,
 • İhbar sonucunda tahakkuk eden vergi ve ceza toplamının ise % 10’u oranında ikramiye verilir.

Devlet ayrıca define arayıcılarını ihbar edenlere de pay vermektedir. Bu yüzden ihbar sayıları da oldukça fazladır. Üzerinize düşen görevinizi yerine getirerek devletten ödeneğinizi alabilirsiniz.

Eğer elinizde dededen kalma ata yadigârı silah, halı, kilim, madalyon, kap-kacak vs. var. Ne Yapmalıyım? diyorsanız bu durumda kaçakçı durumuna düşmemeniz için size en yakın Müze Müdürlüğüne gidilerek ata yadigârı objenin korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olup olmadığı yönünde bir incelemenin yaptırmalısınız.

Define Arama Cezası 2021

Define bulan kişilerin bulundukları il ve ilçeye ait olan müzeye götürerek emanet fişi alması gerektiğinden bahsetmiştik. Anca, izinsiz define arayan kişiler ve tarihi eser bulmak amacı ile izinsiz kazı yada sondaj yapan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İzinsiz olarak define araştıranlar ise 3 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yorumlar

 1. Avatar of blackwhite blackwhite dedi ki:

  kendi arazimizde hazine var bunu devlet ile cıkarmayı düşünüyorum bu konu hakkında detaylı ve dürüst bilgi verecek kisiler yorum yapsın gereksiz bilgiler ve kisiler yazmasın lütfen.

 2. Avatar of Yönetim Yönetim dedi ki:

  İzinli define araması hakkında bilgiler içerir.

 3. Avatar of Ümit Ümit dedi ki:

  Devlet bulan kişiye %40 veriyormuş inanmayın bunlara devlet vermez. Daha bunu nerde buldun diye soruşturma açar sende cezayı yersin.

  1. Avatar of Admin Admin dedi ki:

   Hayırlısı olsun Ümit bey.

  2. Avatar of Murat Murat dedi ki:

   2018 yilindan beri odeme bekliyoruz.
   Muze sallayip sallayip duruyor.
   Devlete mal vermek zulumdur.
   Odenek gelecek vs en az 3,4 yil sallar sizi.
   Ondan sonra tabi yurt disina kacirirlar eserleri.
   Trink para asla vermiyor devlet,yalan

  3. Avatar of Burak Burak dedi ki:

   Devlet altını alır bi kısmını verir hiç de sorgulama yapmıyor definecilik yapan adamlar söylüyor bunu ben uydurmadım

 4. Avatar of HUSEYIN HUSEYIN dedi ki:

  Ben kendi arazim de bulursam devlete %10 veririm.. Dedem kurtuluş savası gazisi.. 2.silahli suvari komutanıydı.. Devlete %10 da vergi diye veriyorum hepsi benim olmalı..

 5. Avatar of Polat Polat dedi ki:

  Bana da ulaşırmısınız benim kendi bahçemde devletten yardım istiyorum lütfen bana ulaşın

 6. Avatar of Ciham Ciham dedi ki:

  Merhabalar ben devlet destekli kazı çalışması yapmak istiyorum peki ya devlet izin vermez ise ne olacak? Ormanlık içinde hem bildiğim yerdebde olmazmiyim?

 7. Avatar of Destansi Defineci Destansi Defineci dedi ki:

  oha piyango gibi 🙂 oldu tüm sülaleye dağıtın

 8. Avatar of Batuhan Batuhan dedi ki:

  Çok ciddi bir define yeri biliyorum ve kesinlikle tüm analizleri yaptım bulgulara ulaştım ve bu yeri devlete bildirmek istiyorum yardimci olurmusunuz

  1. Avatar of Özlem Özlem dedi ki:

   Batuhan bey, bizide görün

   1. Avatar of Hamdo Hamdo dedi ki:

    Bizide unutmayın üstad

 9. Avatar of Serkan Serkan dedi ki:

  Bende bi yerde gördüm ama bi türlü gidemiyorum .ama tam olarak emin de degilim .sadece üzerinde yabancı yazılar vardı 25 yıl geçti halen gidemedim çünkü imkanlar yetmiyor. Yanlız 100/90 eski mezar dir diye düşünüyorum .ama bu sene nasip olursa devlete başvuru yapacağım. Artık bize ne düşerse

  1. Avatar of Eski Asker Eski Asker dedi ki:

   Desene en ulaşılmaz araziyi ben buldum.
   Üzerinde (Askeri arazi komando bölüğü) olan ulaşılması neredeyse imkansız bir yer böyle bir yere izin bile vermezler