Devlet Destekli

Devlet Ağaçlandırma Teşvik ve Hibe Destekleri

Devlet Ağaçlandırma Teşvik ve Hibe Destekleri

Devlet ağaçlandırma için finansal destek sağlamaya devam etmektedir. Ancak bunun için bir proje sunulması gerekiyor. Badem yetiştiriciliği ve özel ağaçlandırma projeleri için devlet hibe sunuyor. Ayırca Orman Genel Müdürlüğü tarafından ceviz fidanı ekerek ceviz yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerimize de destek sağlanıyor.

Ağaçlandırma İçin Devlet Desteği Nasıl Alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma için teşvik kredileri vermektedir. Devlet desteği ile ağaçlandırma nasıl yapılır kısaca ağaç dikmek girişimciden, arazi de ücretsiz olarak devletten tahsis edilince tüm verilen teşvikler için birçok girişimci başvuru yapmaktadır. Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü tarafından özel ağaçlandırma çalışmaları için verilen teşvikler ile boş orman ve bozuk orman arazileri Hazineye bağlı uygun alanlar ağaçlandırılarak yeniden ıslah edilecektir. Bu amaçla yeniden kazandırılacak alan projesi ile özel ağaçlandırma çalışmaları ile bozuk ve boş orman alanları canlandırma faaliyetleri meyvelerini vermeye başladı. Bu zamana kadar yapılan özel ağaçlandırma çalışmaları ile 80 bin hektar yeniden ıslah edilerek ormanlara kazandırıldı.

Orman Su İşleri Bakanlığı Ağaçlandırma Yönetmeliği Değişikliğine Gitti

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan özel ağaçlandırmayla alakalı yönetmelik değişikliği ile yeni bir yol haritası belirlendi. Bu çerçevede Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik geçtiğimiz yıl 11 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre özel ağaçlandırmalarda bugüne kadar uygulanan, gerçek ve tüzel kişilere kredi, köy tüzel kişiliklerine hibe desteği uygulaması kaldırıldı. Bunun yerine, orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin ceviz ve badem gibi gelir getirici türlerle, en fazla 30 dekara kadar alanda yapacağı özel ağaçlandırmalarda yüzde 65 hibe; diğer gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı özel ağaçlandırmalarda ise yüzde 25 hibe uygulaması getirildi.

Ceviz Badem Antepfıstığı Ağaçlandırma Devlet Destekleri

Devlet desteği ile ağaçlandırma nasıl yapılır

Devlet desteği ile ağaçlandırma nasıl yapılır

Özel ağaçlandırma projesi ile dikilecek olan ağaçlardan en çok badem ağaçları tercih ediliyor. Bunun yanında ceviz, defne, kestane, harnup, fıstıkçamı, zeytin ve antepfıstığı tercih edilen gelir getirici meyve türleri de en çok tercih edilen ağaç türleridir.

Devlet özel ağaçlandırma projesi ile destek verdiği özel ağaçlandırılan ormanların yarısı da gelir getiren meyve ormanlarından oluşuyor. Gelir getirici meyve ormanlarından elde edilen ürünler de orman sahibine kalmaktadır. Bu şekilde yatırım maliyeti olmaksızın farklı alanlardan ek gelir sağlama imkanı şirketlere sunulmuş oluyor.

Özel Ağaçlandırma Kredi Miktarı

Çok özel bir projeye imza atan Orman Bakanlığı devlet tarafından verilen kredi imkanlarıyla da adından söz ettiriyor.  Devletin hiçbir bedel almadan tahsis ettiği bu projede fidan, arazi hazırlıkları çalışmaları, dikim, ekim bedeli ve üç yıllık bakım giderleri 30 yıl vadeli ve sonradan ödemeli krediler ile karşılanıyor.

ağaçlandırma-devlet-desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı ağaçlandırma teşvik ve kredileri vermektedir.

Ağaçlandırma Devlet Desteği

Türkiye’ de gerçek ve tüzel kişi ormanlarının yeniden canlandırılması ve orman sahibi olabilmenin yolunu ve ıslah edilmesi çalışmaları 1986 yılında çıkarılan yönetmelikle açtı.  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan proje ile 81 bin hektar alanda özel ağaçlandırma çalışmaları bu teşvikler ve destekler ile yapılmaktadır. Özel ağaçlandırma projesi ile meyve ürünlerinin yetiştirilmesi ve asli orman ağaçlarının dikimi gerçekleştirilerek bu zamana kadar binlerce hektar arazi ağaçlandırılarak ormanlarımız ülkemize kazandırıldı. Bu zamana kadar dikimi yapılan milyonlarca ağaç dikimi sayesinde  tüzel ve gerçek orman sahiplerininde gelir getirecek ek bir maliyetsiz yatırım araçları ülkemize kazandırılmakta ve kazandırılmaya devam edilmektedir.

Özel Ağaçlandırma Süreci Nasıl İşler?

Özel ağaçlandırma projesi başvurusunda bulunan tüzel kişi şirketleri ağaçlandırma yapacakları alanlar için bağlı bulundukları Ticaret veya Sanayi odalarından faaliyet belgesi almaları gerekli. Bunun yanında tüzel kişiliğe sahip şirketlerin sahip veya ortaklarının imza sirküleri ve ana sözleşmelerini de başvuru dilekçeleriyle birlikte Orman Genel müdürlüklerine ibraz etmeleri gereklidir. Orman Müdürlükleri ağaçlandırma yapılacak olan saha tahsislerini sonuçlandırmakta ve yapılacak olan saha ve arazilerin 1/250000 ölçekli harita durum planları ve koordinat özet çizelgelerini ve özel ağaçlandırma izin raporunu bağlı bulundukları Orman İl müdürlüklerine göndermektedir. Tüm bu süreçlerde saha tahsisi yapılan kişi veya kurumlara, ağaçlandırma yapacakları projelerini doksan gün içinde ormancılık bürolarına onaylatmaları konusunda tebligat göndermekte ve kişi veya kurumların bu projelerini il müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiğinin yazılı olduğu tebligatı orman müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekiyor. Teslim edilen projeler Orman Müdürlükleri tarafından 15 gün içinde arazide ve büroda incelemelerinin yapılmasının ardından onaylanan projeler Orman Bölge Müdürlüklerine ve Genel Müdürlüklere gönderilmektedir. Özel ağaçlandırma sahaları  yapılacak olan orman ve sahanın teslimi ise projenin Bölge müdürlüğü veya Genel müdürlüğe ulaşmasının ardından 15 gün içinde yapılması gerekiyor. Özel ağaçlandırma ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Orman Müdürlükleri tarafından proje ile ağaçlandırma yapacak kurum ve kişilere araziler ücretsiz olarak verilmektedir. Proje süresinin sonuna kadar ücretsiz verilen saha, alan ve arazilerin tahsislerinin yanında hazine arazileri de 49 yıllığına ağaçlandırma yapılması için de verilmektedir.

özel-ağaçlandırma

Devlet Desteği İle Ağaçlandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arazi sahiplerinin arazilerinde yapılan ağaçlandırma işlemleri için arazi vergisinde de indirim kolaylığı sağlanmaktadır. Orman Bakanlığı tarafından proje sonuna kadar ücretsiz olarak verilen arazilerin yine proje süresinin sonuna kadar da teknik yardım imkanı da sağlanmaktadır. Ön etüt raporu ve projelendirme ücretsiz olarak yapılmakta, uygulama projesindeki arazi hazırlıkları, arazinin tel ile çevrilmesi, fidan dikimi, fidan bedelleri, üç yıllık bakım giderleri için düşük faizli krediler verilirken, köy de yapılan ağaçlandırma faaliyetlerinde projelerde belirtilen tutarın tamamı kadar hibe edilmektedir.

Devlet destekleri ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarını yapmak isteyen özel ve tüzel kişiliğe sahip işletmeler başvurularını ağaçlandırma yapacakları sahanın yerini gösteren haritası, krokisi ile beraber işletme şefliğine yapmalar gerekiyor.Başvurular sahanın bulunduğu tüm ORMAN işletme şefliği, işletme müdürlüklerine veya bölge müdürlüklerine yapılmaktadır.

Yorumlar
  1. Fikret İşçioğlu dedi ki:

    Denizli merkeze yakın Orman vasfını kaybetmiş hazine arazisi varsa; endemik bitki (özellikle kuzu göbeği) ,ceviz,badem ve defne dikmek istiyorum.
    Nereye nasıl bir başvuru yapmam lazım?
    Yardımcı olur musunuz