Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (Küçük ve Orta Ölçekli)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli hakkında tüm bilgiler bu sayfada.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (Küçük ve Orta Ölçekli)

Bu sayfada Devlet destekli alacak sigortası nedir, genel şartları nelerdir, kredi limitleri ne kadardır, nasıl belirlenir, kimler faydalanabilir, neleri kapsar, ne işe yarar, nasıl alınır, Alacak Sigortası Quick, Ticari alacaklı Halkbank, Devlet Destekli Alacak Sigortası Vakıfbank, ve alacaklı sigorta tebliği ile ilgili konularını detaylandırdık.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

Küçük ve orta ölçekli olan işletmelere özel, herhangi bir teminata bağlanmamış olan ve yurt içerisinde vadeli satışlardan doğan alacaklarının ödenmemesi halinde bu durumu teminat altına alan sigorta türüne denir. Bu faaliyet 1 Ocak 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca yürürlüğe girmiştir. Ayrıca devlet tarafından da desteklenmektedir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Ne İşe Yarar?

Devlet destekli alacak sigortası küçük orta ve mikro büyüklükteki işletmelerin nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik kapsamına giren sadece yurt içi satışlardan meydana gelen ve herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli ticari alacaklarının ödenmeme riskini teminat altına alır.

Alacak Sigortası Nasıl İşler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alır. Bu sigorta sayesinde KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanır. İşlevleri:

 • Ticari borçların ödenmeme veya tahsili sağlanmadığı durumların ortaya çıkmasına karşı korur.
 • Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödeme yapmayan alacakların,
 • Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önlemektedir.
 • Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamalar olduğunda bu aksamaları ortadan kaldırmaya yarar.
 • Nakit akışının düzenli olması, firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesine yarar.

Alacak Sigortası Nasıl Alınır?

Alacak sigortası almak isteyen şirketler, yetkili sigorta acentelerini seçerek veya bankalardan destek alarak başvuru yapabilirler. Finansal olarak incelemeler yapıldıktan sonra talep onaylanır ve bir alacak sigorta poliçesi düzenlenir. Bu poliçe hesaplamasında ödenecek net prim tutarı, vadeli ise satışlardan elde edilen ciro esas alınır ve hesaplama yapılır.

Devlet Destekli Alacaklı Sigortası’nın Faydaları Nelerdir?

Destekli Alacaklı Sigortası’nın Faydaları şu şekildedir:

 • Finansal yapılarını güçlendirir.
 • KOBİ’ler açısından ödenmeyen faturalara karşı durumlarda kendilerini koruma altına alır.
 • KOBİ’ler yeni müşteri kitlesini arttırarak şirketlerini büyütebilirler.
 • Şirket yönetimleri alacaklarından çok asıl faaliyet alanına odaklanırlar.
 • Bilançonun aktif kalitesi artar ve KOBİ’lerin finansal kuruluşlar ile bankaların kredi limiti artar.
 • Risklerini inceleme ve ölçme konusunda uygun bir gider ile profesyonel bir destek alma şansına sahip olurlar.
 • Uygun tahsilat hizmeti alarak maliyetlerini azaltır.

Devlet Destekli Alacak Sigortasından Kimler Faydalanır?

Devlet Destekli Alacak Sigortasından aşağıdaki kişiler faydalanabilir:

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece yurt içerisinde yapabileceği, ürün ve hizmetlerinin satışından doğan ticari alacaklara yönelik bu işletme sınıfına giren 10 kişiden az, yıllık çalışan istihdam edenler ve yıllık net satış tutarları 3 milyon TL’den az olan mikro işletmeler,
 • Bununla birlikte 50 kişiden az, yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net bir satış hasılatı 25 milyon TL’den daha az olan küçük işletmeler faydalanabilirler.

Hangi Alacaklar Teminat Altındadır?

Vadeli ve faturalı satışlar,
Tüzel kişiliklere temin edilen satışlar,
Açık hesap, senet ve çek ile yapılan satışlar teminat altına alınır.
Döviz endeksli hariç olmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları, odalar ve borsalar, dernek ve vakıflar, belediyeler, kamu iktisadi kuruluşlar ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler dışında kalan alıcılara yapılan satışlar teminat altındadır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Devlet destekli alacak sigortası için belirtilen koşullara uyan küçük ve orta ölçekli şirketler için genel şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Merkez tarafından belirtilen risk değerlendirme kriterlerinin uygulanması ve sağlanması,
 • Basit usul dışında vergi mükellefi olması,
 • İşletmenin sigorta durumu başvuru tarihinden itibaren en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile ilgili Resmi Gazete ve alacak sigortası mevzuatını hemen inceleyebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Neleri Kapsar?

 • Küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin alacaklarının önemli bir kısmı devlet alacaklı sigortası kapsamında ödenir.
 • Poliçe prim tutarı, orta ve küçük ölçekli KOBİ’lerin toplam yurt içindeki tutarları ve vadelerine göre belirlenir.
 • Primler %25 peşin 3 taksit halinde ödenmektedir.
 • Peşin ödemeler de ise %10 indirim uygulanır.
 • 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat verilmektedir.

Kredi Limitleri Nasıl Belirlenir? Ne Kadardır?

Sigorta kapsamında teminat verilen alıcıların risk değerlendirmesinde, sigortalı talebinde bulunan orta ve küçük ölçekli KOBİ’lerin vadeli satışlarından elde ettiği cironun en az %50’sini oluşturmaktadır. Cironun büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcılar dikkate alınır. Risk değerlendirmesinin sonucunda ise alıcılara belirlenen skor verilir. Risk değerlendirme sonucu alıcılar 1 en düşük riskli ile 6 en yüksek riskli olarak sıralanmaktadır.

KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir?

küçük ve Orta ölçekli firmaların yapmış olduğu, bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan ortaya çıkan borcun ödenmeme durumunu teminat altına alan sigorta türüne denmektedir. Kredi limiti ödenmiş bir alıcının tasfiye, iflas gibi hukuki durumlar ile kişinin borcunu hukuki yolar ile yerine getirmemesi durumunda teminat altına alır. KOBİ’ler, Devlet destekli alacak sigortası almadan önce sorgu yaptırmak ister ise her bir verecek ve sigortalı için 10 TL olmak üzere bir ücret ödemek durumundadırlar.

Kobi Alacak Sigortası Nedir?

Kobi Alacak Sigortası: Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmayan ve vadeli satışlardan doğan burcun ödenmeme riskinde teminat altına alan sigorta türüne kobi alacak sigortası denmektedir.

Kobi Alacak Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Ticari faaliyetleri olan gerçek veya tüzel kişiler bu sigortadan yararlanabilirler. Vadeli faturaların açık çek, senet veya hesap karşılığı şeklinde olan yurtiçi satışlar sigortalanır.

Hangi Alacaklar Sigortalanmaz?

Yurtdışı satışlar, sigortalanmamaktadır.
Bireysel müşterilerden olan alacaklar sigortalanamaz.
Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı altında olan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumlarına yapılan satışlar sigortalanmamaktadır.
Bireysel müşterilerden olan alacaklarda sigortalanmaz.

Ticari Alacak Sigortasının Faydaları Nelerdir?

 • Ticari alacak sigortası Ticaretin güvenli yapılmasını sağlar.
 • Şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
 • Şirketin finansal yapısını güçlendirir.
 • Firmalar, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yöntemine katkı sağlamaktadır.
 • Firma yönetiminin alacak sorunlarının dışında asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olmaktadır.
 • Firmaları öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruma sağlar.
 • Firmaların finansal yapısını güçlendirir.
 • Devlet Destekli Alacaklı Sigortası, firmaların bilançosunun aktif kalitesini yükselterek işletmenizin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.

Kobi Alacak Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Kobi alacak sigortasından aşağıdaki kurumlar yararlanabilir:

 • En az iki yıl önce kurulmuş KOBİ işletmeleri,
 • Cirosu 25 Milyon TL’den az olan firmalar,
 • Vergi ve SSK/SGK borcu bulunmayanlar,
 • Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini taşıyan tüzel ve gerçek kişi ticari işletmeleri ”Vakıfbank Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”’na başvuru yapabilirler.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına Nasıl Başvurulur?

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasın başvurular sistem üzerinde bulunan sigorta şirketlerine sağlanır. Başvuruları Halkbank, Vakıfbank gibi bir çok şubeye başvuru yapabilirsiniz.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne nasıl başvuru yapabilirim?

Sistemde yer alan sigorta şirketlerine başvuru yapılabilmektedir. Örneğin sistemde yer alan Halk Sigorta A.Ş. acentelerinden ve Halk Bank şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.

Konut kredisine Hayat Sigortası Yaptırın!

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış ve vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, tasfiye, konkordato gibi hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi güvence altındadır.

Vakıfbank Devlet Destekli Alacak Sigortası

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan ortaya çıkan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünü olarak belirtilmektedir. Vadeli satış yapmış olan bir alıcının iflas, tasfiye, konkordato, hukuki durumlar gibi temerrüde düşmesi ile teminat altına alır.

Halkbank Ticari Alacak Sigortası

Halkbankası’nın KOBİ’lere yapmış olduğu vadeli satışlardan doğan alacaklarının, ödenmeme riskini teminat altına alan devlet destekli bir sigorta türüdür. Hemen detaylı bilgi almak ve başvurmak için size en yakın Halkbank şubelerine giderek bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Eximbank Alacak Sigortası Nedir?

Eximbank alacak sigortası üç program ile hizmet vermektedir. Eximbank Alacak Sigorta paketleri aşağıdaki gibidir:

 • Kısa Vadeli Alacak Sigortası
 • Spesifik ihracat Kredi Sigortası
 • Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası olarak ayrılmaktadır.
 • Yurt dışı satışlarından doğan tahsilatı riskli alacakları eximbank alacak sigorta kapsamına alır.

Quick Alacak Sigortası

Quick sigorta finansal sigortalar ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Devlet Destekli Alacak Sigortasına SBM üzerinden başvuru sağlayabilirsiniz.

 • Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ’lerin alacakları ve ödemelerini garanti altına alır.
 • Bu sigorta sayesinde KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri halinde, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılar ve destek verir.
 • Sistem kapsamında 120,180, 240, 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.
 • Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün olmakla beraber peşin ödenmesi durumunda %10 indirim sağlanır.
 • Bir önceki mali yılda yıllık net satış hasılatı 125 milyon Türk lirasından az olan mikro, orta ve küçük büyüklükteki KOBİ’lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda teminat sunulacaktır.
 • Operasyonel süreçler çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülecektir.
 • İşlemlerin yönetilmesi, bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacaktır.

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlu kişinin sözleşmeden doğan yükümlülüğümü yerine getirmemesi durumunda işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olur. Bu tür geleneksel sigorta uygulamalarının dışında, bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal bir işletme niteliğindedir. Bunun yanında, Borçlu kişinin bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi için sigortalılara ek bir avantaj sağlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!