Devlet Destekli Çiftçilik Teşvikleri Nelerdir? 2022

Devlet Destekli Çiftçilik Teşvikleri Nelerdir? 2022 yılı tüm destek ödemelerin tutarlarını ve hangi kalemlerde destek verildiğine dair ayrıntılı bilgiler..

Devlet Destekli Çiftçilik Teşvikleri Nelerdir? 2022

Devlet Destekli Çiftçilik Teşvikleri: Devlet tarafından tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan üretici ve çiftçilere tarım ve hayvancılık sektöründe çeşitli kalemlerde destekleme ödemeleri yapılmaktadır. 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sadece çiftçilere ödenmek üzere ayrılan 29 milyar liralık kaynak ve ödenekten yapılan destekleme ödemelerinin tutarları ve Devletin Çiftçilere Verdiği Destekler 2022 yıl için geçerli tarımsal desteklemeler güncel tutarların neler olduğunu yazımızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Devlet Destekli Çiftçilik Teşvikleri 2022

Devletin çiftçiye vereceği desteklerin tutarları 2021 yılına göre yüzde 12,5 artış ve 2 milyar 868 milyon lira artışla 29 milyar olarak belirlendi. 2022 yılında çiftçilere tarım ve hayvancılık destekleme ödemeleri yapılmaya deva edecektir.

Çiftçilere yapılacak tarımsal destek miktarları ve tutarları ise Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında belirlenir. Devletin çiftçilere verdiği destekler İki ana başlık altında toplanabilir. Devletin Çiftçilere Verdiği Destekler 2022 yılında aşağıdaki gibi olacaktır:

Hayvancılık Destekleri

Devletin Çiftçilere Verdiği Hayvancılık Destekleri aşağıdaki gibidir:

 • Küçükbaş Hayvan Desteği
 • Büyükbaş Hayvan Destekleri
 • Çiğ Süt Desteği
 • Fark Ödemesi Destekleri
 • Hayvansal Üretim Destekleme
 • Hastalıktan Ari İşletme Desteği
 • Arıcılık Desteği (kovan başına 10 lira destek)
 • Atık Desteği Aşı ve Küpe Uygulamaları
 • Su Ürünleri Destekleri
 • Yem Bitkileri Destekleri
 • Hayvan Gen Kaynakları Desteği olmak üzere çeşitli kalemlerde hayvancılık sektöründe destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

Bitkisel Üretim Destekleri

2022 yılında çiftçilere sağlanacak olan Bitkisel üretim destekleri aşağıdaki gibidir:

 • Dönüm Başına Gübre Desteği/
 • Dekar Başına Mazot Destek Ödemeleri
 • Biyolojik Biyoteknik Mücadele Desteği
 • Nadas Desteği
 • Hububat Desteği
 • Yonca Desteklemesi
 • Sılajlık Mısır Desteği
 • Yem Bitkileri Desteği
 • Buğday Desteklemesi
 • Bombus arısı kullanım desteği,
 • Hububat Desteği
 • Tarla parası
 • Yem bitkileri desteği
 • Küçük aile işletmesi desteği,(dekara 100 lira)
 • Mazot ve gübre desteği,
 • Fındık alan bazlı gelir desteği, (dekara 170 lira olarak)
 • Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, (dekara 100 lira destek),
 • İyi tarım uygulamaları desteği,(dekar başına 10 ile 150 lira arasında)
 • Katı organik – organomineral gübre desteği, (dekara 10 lira)
 • Organik tarım desteği, (dekar başına 5 ila 100 lira destek ödemesi)
 • Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği,
 • Sertifikalı fidan üretim desteği,
 • Sertifikalı tohum kullanım desteği,
 • Toprak analizi desteği, (Toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek)
 • Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği (Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek. Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeğine 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.)
 • Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere bitkisel üretim için destekleme ödemeleri yapılır.

Devletin Çiftçilere Tarım ve Hayvancılık Destekleri 2022 Ne Kadar?

Her yıl Resmi Gazete‘de yayımlanan tebliğ kapsamında belirlenen destekleme ödemelerinin güncel tutarların ne kadar olduğunu ve neler olduğunu tablodan görebilirsiniz.

Devlet Destekli Çiftçilik Teşviklerinin 2022 Tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir:

Devlerin Çiftçilere Verdiği Destek Çeşitleri Destek Tutarları (TL)
Besi erkek sığırların kesimhanelerde kesimi (200 başa kadar) desteği250 TL/baş
Çoban istihdamı desteği( 100 anaç küçükbaş üzerine)desteği6.000 TL/işletme
4 ay ve üzeri buzağı desteği370 TL/baş
Buzağı soy kütüğü desteği ilavesi desteği185 TL/baş
Döl kontrolünden geçmiş boğaların buzağılara ilave desteği50 TL/baş
Bakanlıkça izinli tohumlama sonucu doğan buzağılar desteği600 TL/baş
Anaç manda desteği250 TL/baş
Anaç manda soy kütüğü desteği ilavesi desteği200 TL/baş
Malak desteği250 TL/baş
Malak soy kütüğü desteği ilavesi desteği250 TL/baş
Islah amaçlı inek sütü içerik analizi desteği150 TL/baş
Hastalıklardan ari işletmelerde sığır desteği (500 başa kadar)450 TL/baş
Hastalıklardan ari işletmelerde sığır desteği (501 baş ve üzeri) ilave100 TL/baş
Onaylı süt çiftliği sertifikalı hastalıklardan ari ilave sığır desteği100 TL/baş
Damızlık koyun-keçi desteği30 TL/baş
Damızlık koyun-keçi sürü büyütme desteği ilavesi100 TL/baş
Damızlık koyun-keçi soy kütüğü desteği100 TL/baş
Soy kütüklü koç-teke alım desteği500 TL/baş
Tiftik (tiftiğin kalitesine göre)20-30 TL/kg
Tohum(İpek böceği yetiştiriciliği için)desteği80 TL/kutu
Yaş koza desteği80 TL/kg
Arılı kovan desteği20 TL/kovan
Damızlık ana arı desteği80 TL/adet
Seralarda Bombus arısı kullanımı desteği60 TL/koloni
Alabalık (350 tona kadar)desteği0,75 TL/kg
Kilogram üstü alabalık (350 tona kadar)desteği1,5 TL/kg
Yeni su ürünleri türleri (350 tona kadar)desteği1,5 TL/kg
Midye (350 tona kadar)desteği0,10 TL/kg
Sazan (350 ton kadar)desteği1,50 TL/kg
Kapalı sistem su ürünleri üretimi (350 tona kadar)desteği1,5 TL/kg
Toprak havuz balık üretimi (30 tona kadar)desteği1 TL/kg
Korunga (sulu/kuru)desteği90 TL/dekar/yıl
Tek yıllık yem bitkileri desteği60 TL/dekar/yıl
Silajlık ekilişler (sulu)desteği100 TL/dekar/yıl
Yapay çayır mera desteği150 TL/dekar/yıl
Diğer çok yıllık yem bitkileri (sulu)desteği90 TL/ dekar/yıl
Kuru ekilişler desteği40 TL/dekar/yıl
Büyükbaş hayvan atıkları(aşılama sonrası)desteği1.000 TL/baş
Küçükbaş hayvan atıkları(aşılama sonrası)desteği150 TL/baş
Programlı aşılamalar ve küpe uygulaması desteği (büyükbaş)1,5 TL/baş
Programlı aşılamalar ve küpe uygulaması desteği (küçükbaş)1 TL/baş
Gemi boyu 0-4,99 metre arası deniz balıkçı gemilerine750 TL/adet
Gemi boyu 5-7,99 metre arası deniz balıkçı gemilerine1.000 TL/adet
Gemi boyu 8-9,99 metre deniz ve tüm içsu balık gemilerine1.250 TL/adet
Büyükbaş Koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi)600 TL/baş
Küçükbaş Koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi)90 TL/baş
Sığır pedigrili koruma desteği800 TL/baş
Arı koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi)45 TL/kovan
Halk elinde anaç manda ıslahı desteği960 TL/ baş
Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı elit sürü yavru için70 TL/baş
Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı taban sürü yavru için40 TL/baş
Damızlık erkek materyal(koç ve teke) ıslahı desteği225 TL/baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu ıslahı desteği200 TL/baş
Anaç Koyun Desteği30 TL/baş
Anaç Keçi Desteği35 TL/baş
Anaç Tiftik Keçisi Desteği20 TL/baş
Balon Balığı Avcılığı Desteği12,50 TL/adet
Devletin Çiftçilere Verdiği Destekler 2022

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde buzağı ve malaklara 100 TL ilave destek ödenir.

Küçükbaş Hayvancılık Destekleri

2022 yılında küçükbaş hayvancılık destekleri ve tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Anaç Keçi: 35 TL
 • Anaç Koyun: 30 TL
 • Anaç Tiftik Keçi: 55 + ilave 20 TL
 • Çoban İstihdam Desteği: 6.000 TL
 • Tiftik (oğlak, Tali, Anamal): 35+30+22 TL tiftiğe ilave 20 TL
 • Göçer Hayvancılık: 2 TL
 • Soy Kütüğü (Damızlık koç ve teke): 500 TL
 • Soy Kütüğü (Anaç Koyun ve Keçi): 100 TL

Büyükbaş Hayvan Destekleri

2022 yılında devletin çiftçilere verdiği büyükbaş hayvancılık destekleri ve tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Malak: 250 TL
 • Anaç Manda: 960 TL
 • Soy kütüğü (Buzağı): 370 TL
 • Besilik Sığır: 450 TL
 • Döl Kontrollü: 50 TL
 • Islah Amaçlı Süt Analiz Desteği: 100 TL
 • Etçi Irk Buzağı: 600 TL 
 • Düve Alım Desteği: 1-20 Baş Alınacak Düve Bedelinin %40′ ı desteklenecek.

Ayrıca hayvancılık destekleri aşağıdaki gibidir:

 • Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi’ne Kayıtlı Çiftçilere 600 lira destekleme yapılacaktır.
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.
 • Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde anaç tiftik keçilerine 20 TL ilave destek ödenir.
 • 20 başa kadar düve (manda dahil) alımında, düve bedelinin %40’ı kadar destek ödenir
 • Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde Bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başı 60 TL ödenir.
 • Yeraltı sularının yetersiz olduğu alanlarda ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük yem bitkileri desteğine %50 ilave edilir.
 • Hayvansal ürünlerini DİTAP (Dijital Tarım Pazarı Platformu) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere Bakanlıkça belirlenen dönem ve tutarlarda destek ödemesi yapılır.
 • İl ve ilçelerde oluşturulan yerel takdir komisyonu tarafından belirlenen hayvan hastalıkları tazminatı, 2019-2022 yılları içinde hayvan sahiplerine ödenir.

Çiftçilere Dönüm Başına 100 TL Kuraklık Desteği Verilecek

Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, nohut, çavdar, mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekar başına 100 TL’ye kadar kuraklık desteği olarak doğrudan ödeme yapılacaktır. Yine kuraklıktan etkilenen çiftçilere 151 liraya kdar mazot gübre desteği verilecektir.

Devletin Çiftçiye Verdiği Mazot Desteği

ÇKS’ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına olmak üzere, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için çeltik, kütlü pamuk için a, nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Patates, ​Yağlık Ayçiçeği, Soya, ​Dane Mısır, ​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri, ​Zeytin, ​Diğer Ürünler, ​Nadas Mazot Gübre destekleri sağlanıyor.

Desteklenen Tarımsal Ürünler Mazot (da/ TL)Gübre (da/ TL)Toplam Destek (da/TL)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale22 TL20 TL42 TL
​Çeltik, Kütlü Pamuk68 TL8 TL76 TL
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek24 TL​8 TL32 TL
​Patates, soya30 TL​8 TL38 TL
​Yağlık Ayçiçeği29 TL​8 TL37 TL
​Dane Mısır​27 TL8 TL35 TL
​Kuru Soğan, Yem Bitkileri 19 TL8 TL27 TL
​Zeytin17 TL8 TL25 TL
Kanola, Aspir20 TL8 TL28 TL
​Diğer Ürünler17 TL​8 TL25 TL
​Nadas8 TL​—8 TL
Tarımsal Üretim Destekleri ve tutarları

Devletin Çiftçilere Sağladığı Desteklerden Kimler Yararlanabilir?

Devlet destekleme ödemelerinden Çiftçi kayıt sistemine dâhil olan tüm çiftçiler yararlanabilir. Destekleme ödemelerinden yararlanmak için çiftçilerin mutlaka yeni tarihli ÇKS belgesi ne ihtiyaçları vardır. Bu destekler için başvuruları e-devlet üzerinden ve Tarım il Müdürlüklerine başvuru yaparak alabilirler. Başvurular 202 senesi içinde yapılmış olması gerekmektedir.

 • DESTEK BAŞVURU: Tarım ve Orman Bakanlığıdır.
 • Destek Başvuru Tarihi: 2021 yılı içerisinde yapılır.

Destek alamıyorum diyen çiftçilerin ÇKS kayıtlarını e-devlet üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir. ÇKS kaydı olanlar ise eni tarihli ÇKS güncelleme işlemlerini yapmaları ve ÇKS belgesinin çıktısını alması gerekmektedir. Devletten destek ödemesi alabilmenin tek şartı ÇKS’ye kayıtlı olmaktan geçtiğinden dolayı ÇKS kayıt işleminin mutlaka son başvuru tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

Çiftçi Destek Ödemeleri 2022 Sorgulama e-devlet

ÇKS’ye kayıtlı olan çiftçiler e-Devlet üzerinden T.C Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Çiftçi destek ödemesi sorgulaması yapmak için e-devlet sayfası üzerinden ÇKS ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

Devlet Destekli Çiftçilik Teşvikleri Nelerdir? 2022
Çiftçi Destek Ödemeleri 2022 Sorgulama e-devlet

Devlet çiftçi destekleme ödemelerinin 2022 yılında ödeme tarihleri, Tarım ve Orman Bakanlığı takvimine göre yapılmakta olup, 2022 çiftçi destek ödemesi sorgulama yapmak ve ödemelerin yatıp yatmadığını Tarım Bakanlığı Son Dakika DESTEKLEME ödemeleri sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.