Devlet Destekli

PTT’den Devlet Elektrik Parası Yardımı Nasıl Alınır? Başvuru Şartları

PTT’den Devlet Elektrik Parası Yardımı Nasıl Alınır? Başvuru Şartları

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, ihtiyaç sahipleri Devletten elektrik desteği alabilecek. Sosyal Yardımlaşma Vakfından yardım alan vatandaşlarımız Nüfus cüzdanları ve elektrik faturaları ile birlikte PTT şubelerine başvuru yaparak, kendilerine Devlet elektrik faturası yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi alabilirler. Başvuru için gerekli evraklar;

 1. Kimlik belgeniz,
 2. Elektrik faturanız yeterlidir.

Düzenli yardım alan ihtiyaç sahiplerine aylık 150 kilowatt saat elektriğe kadar ortalama aylık 80 TL. elektrik parasını devlet ödeyecek. Ayrıntılar aşağıda..

Elektrik Parasını Devlet Ödeyecek

Projenin adı Elektrik Tüketim Desteği olarak adlandırılıyor. Proje Başkanı Sayın ERDOĞAN’ın yüz günlük icra programında belirtilmişti. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın ağır kronik bir rahatsızlığı bulunması ve bu rahatsızlık nedeniyle cihaza bağlı olarak hayatını sürdürmesi gerekiyor. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın Zehra Zümrüt SELÇUK‘ ta bir açıklamada bulundu ve cihazların kullandığı elektrik düzeylerine göre 200 TL. yardımda bulunulacağını açıkladı.

Hastalar İçin Özel Elektrik Parası Alma Şartları Nelerdir?

 1. Hastanın ağır ve kronik bir rahatsızlık nedeniyle makineye ihtiyaç duyması
 2. Hastanın 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğu tespit edilmesi
 3. Hastanın Devletten 2828 sayılı kanun kapsamında evde bakım yardımı almaması,
 4. Gerekli evraklar ve raporlarla birlikte Başvuru yapılması

gerekmektedir. Devlet elektrik parası desteğini 3 farklı kategoride yapacağından söz ediliyor. Bunlar;

elektrik-parası-alma-şartları

Elektrik parası alma şartları

 1. Elektrik tüketim desteği (200 TL.’ye kadar fatura ödeme yardımı)
 2. Kesintisiz güç kaynağı desteği (elektrik kesintisine karşı cihaz desteği)
 3. Birikmiş elektrik faturaları için destek (borcu olan vatandaşın, borçlarının silinmesi)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın SELÇUK ödemelerle ilgili de hanelerde cihaza bağlanma tarihinden sonra ki birikmiş olan elektrik borçlarının  ödeneceğini açıkladı.

Maddi desteğe ihtiyacı olan, elektrik, su, doğalgaz gibi borçları biriken vatandaşlarımızın borç ödemeleri bu kalemden yapılmayacak. Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından maddi destek sağlanıyor ve bu yardımlar devam ediyor. Vakıflardan yardım almak isteyen vatandaşlarımızın şahsen en yakın Vakıf Şube Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Konumuzda bahsedilen 200 TL. Devlet Elektrik Parası desteği ağır ve kronik hastalar için olduğundan vakfın diğer destekleri ile karıştırılmaması gerekiyor.

Kronik ve ağır bir rahatsızlığı olmasına rağmen haneye yeni elektrikli cihaz alan vatandaşlarımızın ise, cihazın alım tarihinden önce ki borçları veya birikmiş faturaları bu destek kapsamına alınmıyor.

Ağır ve Kronik Hastalara Elektrik Parası Desteği

Devlet veya Üniversite hastaneleri tarafından solunum cihazı gibi cihazların desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın, bu cihazlardan alabilmek için Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurmaları gerekiyor. Eğer bu cihaz SGK’da mevcut ise, hastaya zimmetlenerek teslim ediliyor. Hasta tedavi süresince bu cihazı kullanıyor. Hastanın iyi olması veya vefat etmesi durumunda cihaz SGK’na geri teslim ediliyor. Sgk tarafından hazırlanan excel dosyasında cihaz alma şartları ve ayrıntıları bulunmaktadır.

Eğer hasta için gerekli olan cihaz Sosyal Güvenlik Kurumunda mevcut değil ise, bu cihazın alınması için SGK tarafından belirli bir ödeme yapılıyor. Tabi cihaz satın alınmadan önce SGK’da cihaz olmadığına dair onay almak gerekiyor. Onay alınmadan yapılan satın almalara SGK ödeme yapmıyor. Örneğin solunum cihazı için geçtiğimiz dönemde 900 TL. civarında bir ödeme yapılmakta idi. Piyasada 900 TL. ye solunum cihazı bulunamasa da, hasta bu cihazı alabilmek için Devlet desteğinden faydalanmış oluyor. Devletten destek alarak solunum cihazı alan hastanın vefat etmesi durumunda Devlet hastaya ödediği cihaz parası ile satın alınan cihazı geri istiyor.

 • Kurum tarafından iade alınan cihazların, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların, sağlık kurulu raporu ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 • Sağlık kurulu raporlarında, “iade cihazın temini için Kuruma müracaat edilmesi gerektiği”  belirtilecektir.

 • Müracaatı takiben, söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedelleri SUT’un 7.2.2 maddesi doğrultusunda Kurumca ödenir. Onay alınmadan hasta tarafından temin edilen cihazların bedelleri ödenmeyecektir.İade kapsamındaki cihazlara ait reçete ve sağlık raporu ile ilgili işlemlerin 15 (on beş) iş günü içinde Kurumumuz taşra teşkilatlarına başvurularak başlatılması zorunludur.

Solunum cihazı için SGK’da cihaz bulamayan ve evine cihaz almak isteyen hastaların şu evrakları hazırlaması gerekiyor.

 • Reçeteye veya rapora SGK’nın KURUMDA YOKTUR onayı vermiş olması,
 • Solunum cihazını aldığınız firmanın yetki belgesi olması,
 • Firmanın Ulusal Bilgi Bankası kaydı evrakı
 • Cihazın UBB kayıtlı olması,
 • Tedavi bittiğinde cihazı geri vereceğinize dair taahhütname,
 • Cihazın Garanti Belgesinin mevcut olması,

Yukarıda sayılan evraklar ve belgeler genelde Medikal ürünler satan işyerleri tarafından ücretsiz olarak hazırlanmaktadır. Belgeler SGK’ya teslim edildikten sonra ödeme Ziraat Bankasına hastanın Tc. Kimlik numarasına 20 ile 45 gün arasında yatırılmaktadır. Nüfus cüzdanı ibraz edilerek para çekilebilmektedir. Sgk’nın yaptığı ödeme tutarları aşağıda ki çizelgede mevcuttur.

SGK Cihaz Parası Tutarları

İşte bu cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren hastalarımızın elektrik ücretleri 200 TL.’ye kadar Devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca bu hastaların cihaza bağlandıktan sonra oluşan elektrik borçları da ödenecek. 2020 yılında bu desteğin verilmeye devam edeceği söyleniyor.

Devlet Elektrik Parası Desteği

Maddi Yardıma İhtiyacı Olanlara 80 TL. Fatura Ödeme Yardımı

Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yapmış olduğu açıklamasında dar gelirli vatandaşımıza elektrik yardımı yapacak.

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız aylık 150. kw saate kadar elektrik tüketimlerini Devlet olarak biz üstleniyoruz dedi. Bu kapsamda yaklaşık 2 buçuk milyonun üzerinde ki hanede ortalama olarak 80 TL. tutarında ki elektrik faturasını devlet ödeyecek.

2019 elektrik birim fiyatları

2020 elektrik birim fiyatları

Bu hesaplamaya göre tek zamanlı mesken fatura hesaplaması yaptığımıza; 0,5972 * 150 = 89,58 TL. ‘ tekabül etmektedir. Hanede yaşayan kişi sayısı dikkate alınarak elektrik fatura desteği sağlanacaktır.

Ekli “İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkındaki Karar

MADDE 1- (1) Bu Karar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Elektrik tüketim desteği

MADDE 3- (1) Sosyal Yardımlaşına ve Dayanışma Vakıflarınca, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği verilir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilir.

(3) Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınır.

Elektrik tüketim desteğinin finansmanı

MADDE 4- (1) Elektrik tüketim desteği öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılır.

(2) Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanır.

MADDE 5- (1) Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki kişi sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, diğer sosyal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

PTT’den 80 TL. Elektrik Parası Yardımı Ödeniyor!

Makineye bağımlı hastaların elektrik faturası masraflarının karşılanması ile ilgili karara ek olarak yardıma muhtaç ailelere yardım verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda sosyal yardım almak kaydı ile ailelere 150 kw’a kadar elektrik faturası desteği verilecektir. Verilen bu destek ile 80 TL.‘ ye kadar elektrik faturaları devlet tarafından ödenecektir.

PTT Elektrik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uygulama yürürlüğe girdi ve yardımlar başladı. Sosyal Yardımlaşmadan yardım alan ve kaydı bulunan kişiler elektrik faturaları ile PTT şubelerine başvuru yapabildikleri, eğer kişinin kaydı varsa PTT’den yardım desteği çıktığı yönünde bilgiler ulaşmaktadır. Bu kapsamda sizde kimlik belgeniz ve elektrik faturanız ile PTT şubelerine başvuru yapabilir ve SYDV’dan yardım alıyorsanız ve kaydınız varsa, aylık seksen Türk Lirası elektrik desteğinden faydalanabilirsiniz.

Elektrik faturanız ve kimlik belgeniz ile birlikte PTT şubelerinden adınıza yardım yapılıp yapılmadığını sorgulayabilirsiniz.

] }
Abone Ol! Desteklemeleri Takip Et!

Yorumlar
 1. Songul dedi ki:

  Kiraciyim maddi durumum hiç yok elektirik ve su borcumu ödeyemez oldum gelirimiz yok olanda ev ihtiyaçlarına gidiyor sizlerden her tür lü yardım desteğine ihtiyaç ım var

 2. Dilek tuzel dedi ki:

  Ben 5cocuk annesiyim bana yardim edin nolur elektirigim suyum kiram duruyor veremedim nolur yardim edin allah rizazi icin

 3. Yağmur dedi ki:

  3 tane doğalgaz faturam birikmiş işe gidemiyorum lütfen destekçi olunn bana

 4. Gönül dedi ki:

  Benim uc cocugum var esimden ayriliyorum evim.kira calisamiyorum en ufak oglum 1 yasinda yardim istiyorum

 5. Ilknur dedi ki:

  Bir 8 yaşında torunum var bir kızım oda ayından dolayı fazla ayada duramıyor sigortalı çalışanın yok kiramı ve faturaları ödeyemiyorum lütfen yardım edin

  1. Ilknur dedi ki:

   Lütfen yardım edin