Devlet İmplantı Karşılıyor mu? SGK İmplant Fiyatları 2023

Sigortalı vatandaşa implantı devlet ödüyor mu, Emekli, çalışanın diş tedavilerinde hangi tedaviler SGK tarafından karşılanıyor, Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerine başvurmak isteyen hastaların yapması gerekenler, Mevcut implant hakkında bilgilendirme üniversiteler ve devlet hastaneleri ve implant fiyatları içeriğimizde yer almaktadır.

Devlet İmplantı Karşılıyor mu? SGK İmplant Fiyatları 2023

Dişlerini kaybetmiş bireylere ikinci bir şans sunan implantlar, son yılların en iyi diş tedavi tekniklerinden biri olup, eksik dişlerin yerine kullanılmakta ve binlerce hasta bu tedavi için sıra beklemektedir. SGK’nın implant tedavilerini karşılayıp karşılamadığını, SGK’nın implant haklarını, implant yapan devlet ve üniversite hastanelerinin tedaviyi karşılayıp karşılamadığını içeriğimizde detaylandırdık.

Devlet Diş İmplantını Karşılıyor mu?

İmplant diş tedavilerini devlet karşılıyor. Alt ve üst çenede tek taraflı dişsizlik varsa implant tedavisi SGK tarafından karşılanacaktır. Doğuştan diş eksikliği olan hastaların implant ücretleri de karşılanacak. Ancak estetik amaçlı yapılan diş implantları devlet tarafından karşılanmaz.

Diş implantının ücretsiz yapılabilmesi için SGK kapsamında olması gerekmektedir. SGK kapsamında sigortalı ya da emekli olan kişiler, kamu ya da özel hastanelerde implant tedavisinden faydalanabilmektedir. Devlet hastanesinden ücretsiz olarak implant tedavisinden yararlanabilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

SGK Ücretsiz Diş İmplant Tedavisinin Şartları Nelerdir?

SGK kapsamında ücretsiz diş implant tedavisinden yararlanmanın şartları aşağıdaki gibidir:

 • Kemik içi implantların bedelleri, maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, konjenital diş eksikliği SUT’ta belirtilen bedeller üzerinden ödeniyor.
 • Ancak Emekli veya sigortalı olarak çalışan vatandaşlarımız için, implant yapan devlet ve üniversite hastanelerinin ücretleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Fakat bu ücretlerin karşılanması için bazı şartlar bulunmaktadır.
 • İmplant uygulamasının zorunlu olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 olmak üzere toplam 8 implantı karşılıyor.

Sgk’nın implant tedavisini ödemesi için de, 2010 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan yukarıdaki hususların karşılanması gerekmektedir.

İmplant tedavisinin ücretsiz olması için, sosyal güvenlik kurumu tarafından belirlenen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • SGK tarafından kabul edilen sigorta koşullarının yerine getirilmesi.
 • SGK tarafından kabul edilen diş hekimliği tedavi planına uygun olarak tedavi edilmesi.
 • Hastanın diş hekimliği tedavisinin, SGK tarafından kabul edilen süre içerisinde tamamlanması.
 • SGK tarafından kabul edilen ücretler ve koşullar çerçevesinde ödenmesi.
 • SGK tarafından belirlenen hastane veya diş hekimliği kliniğinde tedavi edilmesi.
 • SGK tarafından kabul edilen diş hekimliği tedavi protokolüne uygun olarak tedavi edilmesi.
 • Hastanın, SGK tarafından kabul edilen tüm gerekli testler ve muayenelerin yapılması.
 • Diş hekimliği tedavisinin SGK tarafından kabul edilen süre içerisinde tamamlanması.
 • Hastanın, SGK tarafından kabul edilen diş hekimliği tedavisinin tedavinin yapılması için gerekli görülen diş prothetiklerinin kullanılması.

SGK tarafından kişilerin sağlığı açısından gerekli olan ve lüks olmayan tedavi giderleri ödenmektedir. Ücretsiz implant tedavisi koşulları dışında kalan hallerde SGK, kemik için implantların bedellerini ödemez. Normal şartlarda 4 yılda bir yenilenmesi gereken hareketli ve sabit protezlerin hasta kaynaklı sebepler nedeniyle bu süreden önce yenilenmeye ihtiyaç duyulması halinde gerçekleştirilecek implant tedavisi SGK tarafından karşılanmaz.

SGK kapsamında 4A – 4B – 4C sigortası olanlar ve emekliler ücretsiz implant haklarını kullanabilirler. Bu kişilerin ücretsiz SGK implant tedavisinden yararlanabilmeleri için travma, tümör, kist veya anlık bir durum sonrası diş eksikliğinin ortaya çıkması gerekmektedir. Zorunlu ve mücbir sebep hallerinde ortaya çıkan diş implantları SGK tarafından karşılanır ve hastalar ücretsiz haklardan yararlanır.

SGK İmplant Tedavisini Hangi Durumlarda Karşılar?

İmplant tedavisi, dişlerin kaybından kaynaklanan gülüş ve konuşma bozukluklarını gidermek amacıyla kullanılan diş protezi tedavisidir. SGK implant tedavisi, diş kaybının neden olduğu ağız içi bozuklukları önlemek için ve diş kaybının neden olduğu diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının giderilmesinde de SGK implant tedavisi kullanılır. Ayrıca, kök kanal tedavileri ve diş rekonstrüksiyonu gibi diş hekimliği ile ilgili diğer tedaviler için de SGK implant tedavisi kullanılır.

İmplant tedavisinin SGK tarafından karşılanabilmesi için hastaların bazı sağlık sorunlarının bulunması gerekmektedir. Kişilerin SGK İmplant tedavisi ile tanışabilmesi için sahip olması gereken sağlık sorunları şu şekildedir:

 • Diş eksikliği olması durumunda implant tedavisi SGK tarafından karşılanır.
 • Üst ve alt çenelerde tek taraflı dişsizlik olması durumunda implant tedavisi karşılanır.
 • Üst ve alt çenelerde tek taraflı dişsizlik olması durumunda implant tedavisi karşılanır.
 • Dudak ve damak yarığı olan hastaların her damak için 4 tane olmak üzere toplamda 8 diş ücretsiz implant yapılmaktadır.
 • Damakta ve dişte oluşan kist ve tümörlerden kaynaklı doku kayıplarında diş tedavisi SGK tarafından karşılanmaktadır.

İmplant tedavisi yukarıdaki durumlarda SGK tarafından karşılanır.

SGK Diş İmplant Desteği Nasıl Alınır?

Devlet hastanesinde diş implantlarının tedavisi SGK tarafından karşılanmakta ve ücretsizdir. Bu uygulamanın velisi sayılan kişiler, emekliler ve SGK çalışanları SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olarak implanttan yararlanabilirler. Sadece devlet hastaneleri ile devletle anlaşmalı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde geçerli olan ücretsiz implant tedavisi zorunlu hallerde tedaviye dahil edilecek.

18 yaşını dolduran bireylerin implant tedavileri yukarıda belirtilen şartların tamamını taşımaları halinde SGK tarafından karşılanacak olup, belirtilen şartları taşımayanların implant tedavi masrafları SGK tarafından karşılanmayacaktır. SGK implant tedavisinde sadece 4 implanta kadar ödeme yapmaktadır.

İmplant SGK Desteği Miktarları 2023 Güncel

Kemik içi implantların maliyeti SGK tarafından karşılanmaz. Ancak 2023 SGK Desteği alabilmek için aşağıdaki durumlarda ve bildirilmesi halinde kemik içi implantların ücreti Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen fiyatlar üzerinden SGK tarafından karşılanır:

 • Alt ve üst çenede tek taraflı serbest uçlu dişsizlik durumlarında hastaların tedavi masrafları devlet tarafından karşılanır.
 • Konjenital (ön kesici) diş eksikliği vakalarında Konjenital diş eksikliği olan hastaların tedavi masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda hastaların tedavi masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların tedavi masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Sağlık kurulu raporu ile her bir çene için en fazla 4 adet kemik içi implant uygulaması işlem bedeli ile her implant için 90 TL,
 • 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile,
 • 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en fazla 700 TL üzerinden faturalandırılabilir.
 • En az %40 üzeri engele sahip olması şartını sağlayan ve engelli raporu bulunan kişilerin, SGK implant tedavisini ücretsiz gerçekleştir.

Bu kişilerin implant tedavi masrafları her çeneye maksimum 4 implant olmak üzere toplam 8 implant olmak üzere SGK tarafından karşılanmaktadır.

Emekli Sandığı Devlet İmplant Karşılıyor mu?

SGK tarafından implant tedavisi için gerekli şartları taşımayan 4/C emeklileri devlet hastanelerinde ücretsiz implant tedavisi alamazlar. Ancak total protez (protez) tedavisi gördükten sonra ağzında hiç dişi olmayan veya dişleri tamamen çekildikten sonra protez yapılması uygun olan hastalar total protez hizmetinden yararlanabilirler.

SGK 18 yaş Altı Ortodontik Tedavileri Karşılar mı?

Evet, SGK 18 yaşından altı çocuklara ortodontik tedaviyi karşılar. 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanmaktadır. Genelde çocuklara uygulanan diş teli tedavisi SGK’nın karşıladığı bir tedavidir. 

Devlet hastanesi diş teli tedavisi isimli içeriğimiz de nasıl bir tedavi olduğu, çocuklar için yapılacak başvuru da izlenecek yöntemler, üniversite veya devlet hastanelerinden hangisinin seçilmesi gerektiği ayrıntıları ile birlikte anlatılmaktadır.

Devlet ve Üniversite Hastaneleri İmplant Yapma Şartları Nelerdir?

Yeni bir uygulamaya başlanmamış ise implant diş uygulamaları genellikle üniversite hastanelerinde yapılmaktadır. SGK desteğiyle ve yukarıda belirtilen kanun maddelerine tabi olarak implant uygulanan üniversite hastanelerinde yüzlerce hasta sırada bekliyor. Bu nedenle üniversite hastanelerinde diş implantları için genel olarak aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır.

 • Hasta üniversite hastanesinden randevu alır. Genelde bu süre 1 ay civarındadır.
 • Randevu alan hasta diş hekimliği fakültesine başvurur.
 • Başvuru muayenesini olur ve tedavinin yapılacağı bölüme sevk edilir.
 • Bu bölümde kontrolü yapılır ve tedaviye karar verilir.
 • Hasta üniversite hastanesinde implant tedavisi yaptırmak istiyorsa kendisine bir gün verilir ve bu günde tedavisine başlanır.
 • Diş Hekimliği Fakültelerindeki yoğunluktan dolayı randevu tarihi aylar sonraya verilebilmektedir. Bu nedenle hastaneler yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine göre tedavinin gerekli olduğuna dair rapor düzenler.
 • Eğer hasta ister ise, bu rapor ile birlikte özel implant yapan hastanelere başvuru yapabilir.
 • Başvuru yapılan özel hastane raporu teslim alır ve tedavi programını hastaya açıklar.
 • Programda ne kadar ücret alınacağı, Devletin ne kadarını karşıladığı hastaya açıklanır.
 • Hasta zaman zaman özel hastanenin belirttiği şekilde SGK’ya başvuru yaparak devlet desteğini alır.

Devlet Hastanelerinde İmplant Ne Kadar?

Devlet hastanelerinde implant fiyatları hastanenin yerine, hastanenin özelliklerine, implant türüne ve implantın gerekli olan kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, implantlar ortalama olarak 1.000 ile 3.000 TL arasında değişmektedir. Ancak hastanenin kullandığı implant türü ve kalitesine göre bu fiyatlar değişebilir.

Sgk’da implant fiyatları aşağıdaki gibidir:

 • Kemik içi implant tedavisinde, tek ünite işlem için 120 TL ödeme yapılacaktır.
 • Uygulanan her implant için SGK tarafından 90 TL ödeme yapılmaktadır.
 • 313 sayılı kanun kapsamında malulen emeklilik hakkı bulunan kişiler, herhangi bir ödeme yapmadan tamamen ücretsiz şekilde tedavi olacaktır.
 • %40 üzeri güncel engelli raporu bulunan kişiler, herhangi bir ödeme yapmadan implant tedavisi haklarından faydalanabilirler.
 • SGK implant tedavisinde yalnızca 4 implant dişe kadar ödeme yapmaktadır.
 • Savaş mağdurları, harp gazileri ve şehit yakınları için SGK implant destekleme tutarı belirlenmiştir.

İmplant Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak?

2023 yılında doların sürekli yükselmesi ile yurt dışından dolar üzerinden getirilen tedavi ürünlerine de bir zam olarak yansıdı. Bu kapsamda şuan itibariyle diş implant fiyatları 5.500 TL ile 20.000 TL arasında değişmektedir. Bu implantın devlet tarafından karşılanan miktarı hastanın durumuna ve tedavi gerekliliğine göre değişiklik göstermektedir. Özel hastanelerin fiyatları birbirine yakındır. 2023 yılında da dolar kuruna göre implant fiyatları belli olacak.

2023 Yılı Güncel İmplant Fiyatları

İmplant fiyatları, hastaların hastalık ve durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. İmplant fiyatları, implant uzmanı tarafından yapılan ölçümlerden, implant tipine, implant kalitesine ve uygulanacak teknolojiye göre değişmektedir. Uzman tarafından ölçümlerin yapılmasının ardından, implant fiyatlarının belirlenmesi için diş hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca implant fiyatları, hastanın cinsiyet ve yaşına göre de farklılık göstermektedir.

İmplant yaptırmak isteyen vatandaşlarımız için yaptığımız fiyat araştırmasında implant fiyatlarını aşağıda listeledik.

2023 yılı Güncel İmplant Fiyatları listesi aşağıdaki gibidir:

İMPLANT TEDAVİSİ FİYATLARI 2023 KDV HARİÇ KDV DAHİL %8
İmplant Çıkartılması ücreti 2.486 TL2.685 TL
Diş Çekim ücreti606 TL655 TL
Overdenture Hassas Tutucu ücreti8.842 TL9.550 TL
Veneer Kron ( Akrilik) ücreti2.388 TL2.580 TL
Veneer Kron (Zirkonyum) İmplant Üstü ücreti3.245 TL 3.505 TL
Tek Diş Sert Doku Greftleme ücreti3.347 TL 3.615 TL
Gömülü Diş Çekim ücreti2.111 TL 2.280 TL
İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment hariç) 3.245 TL 3.505 TL
İmplant Rehberi (Yarım Çene) ücreti2.351 TL2.540 TL
İmplant Rehberi (Tam Çene) ücreti2.013,89 TL3.680 TL
Kapişon İzalesi – İmplant Üstü Açılması ücreti1.037 TL 1.120 TL
Reimplantasyon ücreti2.708 TL 2.925 TL
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) ücreti6.597 TL7.125 TL
Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) ücreti9.893 TL10.685 TL
Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) 1.703 TL1.840 TL
Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) ücreti 703 TL 760 TL
Sinüs Lifting ücreti3.106 TL3.355 TL
İmplant tedavisi fiyatları

Emeklinin Diş Yaptırması Konusunda Bilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Emekli vatandaşlarımız dişlerini yaptırmak istiyorlarsa en yakın Devlet hastanelerinin diş polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir.
 • Başvuru sonrasında program belirlenir ve emeklinin tüm diş giderleri SGK tarafından karşılanır.
 • Ancak implant gerekli ise yukarıda anlatılan esaslar emekliler içinde geçerlidir. 

Devlet Hastanesinde İmplant Fiyatları Ne Kadardır?

SGK’nın devlet hastanelerinde implant tedavileri için ödediği miktarlar; Kemik içi implant uygulaması için işlem bedeli olarak tek ünite için 120 TL ödeme, Her implant uygulaması için 90 TL ödeme yapılmaktadır.

1 Tane İmplant Ücreti Ne Kadardır?

1 Adet diş implant fiyatı estetiğin ön planda olmadığı arka bölgede ise implant tedavisi fiyatı 5.500 TL ile 18.000 TL arasında, estetiğin önemli olduğu üst çenede yapılacak ise tek diş implantı fiyatı 7.000 TL ile 20.000 TL arasında olacaktır.

İmplant Diş Ömrü Kaç Yıldır?

Diş implantlarına yeterli özen gösterildiği sürece diş implantının ömrü ortalama 25 ile 30 yıl arasındadır. Diş implantlarının çok iyi tedavi edilmediği ve doktor tavsiyelerinin ihlal edildiği durumlarda implantın ömrü kısalacaktır.
İmplant diş ömrü, diş implant yöntemleri ve ürünlerinin kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Genellikle, implant dişlerinin 25-30 yıl arasında ömürleri olduğu belirtilmektedir. Ancak, bunun daha uzun veya daha kısa bir süre ile sınırlı kalabileceği de unutulmamalıdır. Diş hekiminizin uyguladığı implant yöntemleri ve ürünlerinin kalitesine bağlı olarak, implant dişlerinizin ömrünün daha uzun veya daha kısa olacağını da unutmayın. Ayrıca, implant dişlerinizi düzenli olarak kontrol etmek ve diş hekiminizin önerilerini takip etmek, implant dişlerinizin ömürlerini uzatmak için önemlidir.

Tam Dişsizlikte Kaç İmplant Takılır?

Tam dişsiz ağızlarda protez yapmak için üst çenede 7-10 adet implant şarttır. Dişsizlikte takılacak implant sayısı her hastaya göre değişmektedir. Genel olarak, dişsizlik durumuna göre 4-8 arası implant takılabilir. Özellikle çok büyük ve yaygın dişsizliklerde, 10 veya daha fazla implant takılabilir.

İmplantın Zararı ve Yan Etkisi Var mıdır?

İmplantın hiçbir zararı ve yan etkisi yoktur. İmplant insan vücuduna herhangi bir zararı ve yan etkisi olmayan titanyumdan yapılan bir uygulamadır.
İmplantların yan etkileri, herhangi bir cerrahi işlem gibi bazı ortak riskleri olabilir. Örneğin, aşırı kanama, enfeksiyon veya kanamalar olabilir. Bunların yanı sıra, implantların kendi özellikleriyle ilgili bazı yan etkileri de olabilir. Örneğin, implantın kötü yerleştirilmesi, implantın kayması veya implantın nakli sonrası karın içi boşluklarının tıkanması gibi. Ayrıca, implantların kullanımı ile bazı sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Bu sorunlar arasında; ciltte kızarıklık, şişkinlik, kaşıntı veya döküntü, alerjik reaksiyonlar, ağrı, yara izi oluşumu veya yara izi enfeksiyonu gibi durumlar yer alır.

SGK Diş Teli Tedavisini Karşılıyor mu?

SGK’nın belirlediği şartların sağlanmış olması durumunda devlet hastanesinde yaptırılan diş tedavisinin bir bölümünü SGK karşılar. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarından diş tel tedavisi alındığında, tel ücretleri SGK tarafından karşılanmaktadır.

Devlet kaç yılda bir diş protezi takıyor? merak eden emekliler için kaç yılda bir tedavinin yenilebileceği, diş protezinin değiştirilme süresi bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of Ayşe Ayşe dedi ki:

  İzmir Katip Çelebi üniversitesi diş hekimliğine başka devlet hastanesinde çektirmiş olduğum dişim için gittim dikiş atmadığı için sinüs açılmış hemen ameliyata edeceklerdi tam gireceğim sırada 4 bin ücret istediler yaptıramadim insan hayatı bu kadar basit mi doktorun hatasını yine ben mi ödeyeceğim sonuçta keyfî bir durum değil kendi ülkemizde rezil hâle geldik

 2. Avatar of Aras Aras dedi ki:

  Merhaba benim alt ve üst çenede arka dişlerim tamamen çekildi on dişlerim kaldı onlarda adam olmaz acaba implant yapiliyor mu İstanbul da ikamet ediyorum ve hangi devlet Hastanesi’ne gideceğimi bilmiyorum ayrıca engelliyim bu konuda yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 3. Avatar of Murat Murat dedi ki:

  Güzel yazdın kardeşim,her avanta memurlara,o zaman işçiler ölsün.

 4. Avatar of genc genc dedi ki:

  neden sadece devlet memurlari onu anlamadım garibanın ödediği vergilerle maaş almasını bilip sonra yanıniza gelen insanlara tepeden bakmasını biliyorsanız.bi zahmet de implant ücretini ödeyin. devletin yerinde olsam memurlardan 3 katı para alırım.

 5. Avatar of Hacı Hüseyin Özbek Hacı Hüseyin Özbek dedi ki:

  Devletin sigortalı bir kişiye diş yapmaması heleki implant saçmalık insan yaşlandıkça dişin ne kadar önemli olduğunu anlıyor hiç değilse yarı parasını devlet vermesi lazım diş çok önemli insan emekli olunca oturup bir şeyler yiyecek onunda yemiyorsa yaşamanın ne anlamı var