e-Devlet Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır? 2023 Yöntemi

Genel sağlık sigortası olmayanların fırsatlardan yararlanabilmesi için yapılması gereken test olan gelir testi uygulaması ile ilgili tüm bilgiler bu sayfada.

e-Devlet Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır? 2023 Yöntemi

GSS imkanlarından faydalanmak için mutlaka girilmesi gereken bir test olan Gelir testine nasıl başvurulur, gerekli belgeler nelerdir, e-Devlet’ten gelir testi yapılabilir mi, gelir testi nasıl yapılır, neler yapılır? Online gelir testi başvurusu sonrasında nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı gibi tüm soruları sizler için detaylandırdık.

Gelir Testi Nasıl Yapılır? 2023 Güncel

Gelir testi, kişilerin gelir seviyesini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Gelir testi, kişilerin aylık gelirlerini belirlemek için bir dizi bilgi toplamak için kullanılan bir yöntemdir. Test, kişilerin aylık gelirleri, ücretleri ve diğer gelir kaynaklarını değerlendirerek kişinin veya kurumun net gelir seviyesini hesaplamaya yardımcı olur. Gelir testi, kişilerin finansal durumunu değerlendirmek, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin kapsamını belirlemek ve vergi mükellefleri hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Gelir testi yaptırmak için gerekli kurumlara bizzat başvurarak gelir testi yaptırabilirsiniz. Başvuru sırasında kişilerin nüfus cüzdanları ile gelir testi formunu doldurup ibraz edebilirsiniz.

Gelir Testi Başvurusu 2023 Yılında Nereye Yapılır?

Gelir testi başvuruları genellikle belirli sağlık sigortası veya sosyal yardım programlarına başvurmak için kullanılan bir araçtır. Gelir testi başvuruları Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılmaktadır. SYDV’ler kaymakamlıklarda yer aldığından, gelir testi için Kaymakamlıklara bağlı SYDV’ler ziyaret edilmelidir. Yine ilçe SGK merkezlerine başvuru yapılmasına rağmen buradan başvuru kabul edilmemektedir.

Bazı durumlarda, başvurular internet üzerinden de yapılabilir.

Gelir tespiti başvurusu, gerekli belgelerle birlikte kişinin ikamet ettiği il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne şahsen gidilerek yapılmalıdır.

Gelir testi başvuru sürecinde yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Kişi öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) gelir testi için başvurur.
 • SGK kişiye gelir testi yaptırabileceğine dair tebligat gönderir.
 • SYDV kişinin Gelir- Gider durumunu inceler.
 • Yaşadığı hanede aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin 1/3’ün altında 2.835,33 TL ise,
  • Sonuç SGK’ya iletilir, GSS’liye tebligat ile bildirilir. Gss’liye tebligat ile bildirilir.
  • SGK ile anlaşmalı hastanelerinden sağlığa erişimi sağlanır.
 • GSS’li Gelir testi sonucuna itiraz için 15 gün içinde SYDV’ye başvurabilir.
 • Yaşadığı hanede aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin 1/3’ünün üstünde 2.835,33 TL ise:
  • Sonuç SGK’ya iletilir.
  • Gss’liye tebligat ile bildirilir.
  • Kişi aylık 400,32 TL ödeme yapması halinde Kendinin ve bakmakla yükümlülerin SGK ile anlaşmalı hastanelerinden sağlığa erişimi sağlanır.

Kaymakamlık Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır?

GSS imkanlarından faydalanmak için zorunlu olan gelir testi için kişinin ikamet ettiği il/ilçenin ilçe ve valiliklerindeki SYDV’lere başvurulur. SYDV, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu nedenle bölgenizdeki bakanlığın il müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgede işletme müdürlüğü yoksa kaymakamlığa başvurabilirsiniz.

Kaymakamlık Gelir Testi başvurusu, resmi kaynaklardan edinilen belgelere dayanarak yapılır. Başvuru için gerekli belgeler arasında; nüfus cüzdanı, gelir göstergesi, vatandaşlık belgesi ve güncel maaş bordrosudur. Başvurunun değerlendirilmesi için başvuru sahibinin, özel veya kamu kurumlarından alınan güncel bir gelir belgesi sunması gerekmektedir. Kaymakamlığa gönderilen belgelerin doğrulanması için ek olarak, başvuru sahibinin son iki ay içinde aldığı tüm gelirleri gösteren bir belge sunması gerekebilir. Ayrıca, başvuru sahibinin en az bir ay süresince geçerli bir sigorta poliçesi olması, başvurunun kabul edilmesi için gerekli olabilir.

Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşların T.C kimlik fotokopileri ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte verilen başvuru formlarını doldurmaları gerekmektedir.

Gelir Testi Başvurusu e-Devlet Yapılır mı?

Hayır, e-Devlet üzerinden Gelir Testi başvurusu yapılamaz. Gelir Testi başvurusu için yerel belediyeler veya mahalli idareler tarafından hazırlanmış özel formların doldurulması ve hizmet merkezlerine teslim edilmesi gerekir. Başvurular, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma SYDV’lerine yapılır.

Gelir testi başvuru süreci, bir kişinin gelirini doğrulamak için kullanılan bir yöntemdir. Süreç, kişinin mevcut durumunu, geçmiş durumunu ve gelecekteki durumunu değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış bir formu doldurmasını gerektirir. Formda, kişinin gelirine ilişkin bilgiler istenir. Bu bilgiler, ekonomik durumu, çalışma durumu, aile durumu ve diğer özel durumları içerebilir. Doldurulan form, kişinin nihai gelirini belirlemek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Gelir testi başvurusu, genellikle mülk edinme veya kredi alma amacıyla yapılmaktadır.

Gelir testi başvuru süreci şu şekildedir:

 • Gelir testi başvuruları SYDV’lere yapılır.
 • SGK kurumu tarafından yapılsa da başvurular SGK tarafından alınmaz.
 • Gelir testi kişi için o yıl için geçerli olan muhtaçlık sınırı belirlenir.
 • Kaymakamlıklara giderek gelir testi için başvuranlar, verilen formu doldurur, doğruluğuna dair beyan ve taahhütte bulunur ve imzalayarak görevliye teslim eder.
 • Genel sağlık sigortası primi hesaplanan ve prim ödeyen bu kişiler, primlerini kaymakamlıklara değil Sosyal Güvenlik Kurumlarına öderler.
 • Bu formlar başvuru sahibinin gelir durumuna göre değerlendirilmekte ve ödenecek prim tutarı SGK tarafından tescil edilerek belirlenmektedir.

Gelir Testi Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

2023 yılında Gelir Testi için istenen gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru yapacak kişinin kimlik belgesi
 • Başvuru sahibinin güncel (son altı ay) 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • İkamet ettiği yerde bulunduğuna dair ikametgah belgesi ile başvuru yapılır.

Gelir testi başvurusu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılır. Gelir testine başvurmak isteyenler ve test yaptırmak isteyenlerin bu belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Eksik evrak bildiriminde başvurular geçersiz sayılır.

GSS Gelir Testi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Gelir Testi hesaplaması, gelirinizin belirli bir noktaya kadar ne kadar güvende olduğunu göstermek için kullanılan bir standarttır. Hesaplamaların yapılması, sigorta primlerinin, vergilerin ve diğer tüm sabit giderlerin hesaba katılarak hesaplanmasıdır.

Genel olarak, gelir testi hesaplaması şu adımlardan oluşmaktadır:

 1. Gelir düzeyini belirlemek: Aylık gelirinizi belirlemek için öncelikle gerçekteki ve borçlu olarak sahip olduğunuz her türlü geliri toplayın.
 2. Giderlerin hesaba katılması: Sigorta primlerinizden, vergilerinize, kira ve diğer tüm giderlerinize kadar her şeyi hesaba katın.
 3. Sonuçların Değerlendirilmesi: Gelir testi elde edilen sonuçları değerlendirerek, gelirinizin belirli bir noktaya kadar ne kadar güvenli olduğunu öğrenin.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Oranlarına Göre Kategoriler Nasıldır?

Gelir testi sonucunda belirlenen aylık gelir miktarı SGK’nın talebine göre azalmakta ve buna göre bireyler G0, G1, G2 veya G3 olarak sınıflandırılmaktadır. Asgari ücretin üçte birinden az veya daha fazla kazanan vatandaşlarımız için G0, G1, G2 veya G3 yapılarak GSS prim hesaplaması yapılır.

Bu terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir:

 • G0: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (primlerini devlet öder/yeşil kart kapsamında).
 • G1: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olanlar.
 • G2: Geliri aylık brüt asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanlar.
 • G3: Geliri aylık brüt asgari ücretin iki katından fazla olanlar.

G0 kapsamına giren kişi herhangi bir prim ödemeden sağlık yardımlarından yararlanır.

G1, G2 ve G3 kapsamına girenlerin ödeyeceği aylık GSS prim tutarları ise aşağıdaki gibidir:

2023 yılı için aynı evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (8.506/3=2.835,33 TL) Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabiliyor.

Gelir testi yaptırmayanların ödeyecekleri aylık GSS prim tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yıllara görePrim Tutarı
01/01/2023 – 31/12/2023 tarihleri arası için400,32 TL
01.07.2022-31/12/2022 tarihleri arası için258,84 TL
01/01/2022-01/07/2022 tarihleri arası için150,12 TL
01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arası için107,33 TL
01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arası için88,29 TL
01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arası için76,75 TL
01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arası için60,89 TL
01/04/2017 – 31/12/2017 tarihleri arası için53,33 TL
Yıllara Göre GSS Prim Tutarları

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren aylık GSS primi herkes için aylık brüt asgari ücretin yüzde 3’ü (2.835,33 TL) olarak sabitlendiğinden, artık kişinin ödeyeceği aylık GSS prim tutarını tespit etmek için gelir testi yaptırma gereği ortadan kalkmıştır.

Sadece herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve GSS kapsamında olan ancak aylık prim ödeme imkanı olmayan veya ödeyemeyeceğini düşünenler gelir testi yaptırmalıdır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen G0 dışındaki sınıflandırmalar anlamsızdır. Gelir testi sonucunda G0 alanlar dışındaki kişiler de aynı primi ödediği için G0 alanlar GSS prim ödemelerinden faydalanmakta ve bazı durumlarda G0 alanların geçmişe dönük GSS prim borçları kısmen veya tamamen silinmektedir.

Gelir testi sonuçları e-Devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir.

Gelir Testi Sorgulaması Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Gelir Testi sorgulamaları, kullanıcıların herhangi bir vergi döneminin gelir testi sonuçlarının alınması için talep ettikleri zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, gelir testi sorgulamaları birkaç saat içinde tamamlanmaktadır. Ancak, bazı durumlarda, sorgulama süresi 48 saate kadar uzayabilir.

e-Devlet gelir testi sonucunu öğrenmek için şunlar gereklidir:

 • Gelir testi yaptırabilmek için kişinin şahsen başvurması gerekmektedir.
 • Gelir testi yaptırmak istiyorsanız SYDV’lere giderek Kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirsiniz.
 • e-Devlet üzerinden gelir testi başvurusu yapılamaz.
 • Fakat, e-Devlet üzerinden gelir testinizin sonucunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
 • Test sonucunuz için SYDV ve e-Devlet sistemini kullanarak gelir testi sonuç sorgulama ekranından sonuçlarınızı alabilirsiniz.
 • Gelir testi yaptıran kişilerin testleri 15 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Bu süreç başvurulan kurumun yoğunluğuna göre değişmektedir.

Gelir testi yaptıran kişilerin sorgulamaları, e-Devlet üzerinden yapılan gelir testi uygulaması sonucunda sorgulama sayfasından yapılmaktadır. SYDV’lerde yapılan gelir testi başvurusu sonucunda sorgulama işleminizi e-devlet sayfasından yapabilirsiniz.

e-Devlet Sisteminden Gelir Testi Sonucu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Gelir testi yapan vatandaşlar sonuçları e-devlet sisteminden öğrenilebilir. e-Devlet’e şifrenizle beraber giriş yaptığınızda arama bölümüne ‘gelir testi’ yazmanız ve karşınıza gelecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/Gelir Testi Sonucu Sorgulama sekmesine tıklamanız yeterlidir.

e-Devlet üzerinden gelir testi sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • e-Devlet sistemine giriş yapın.
 • Ana sayfada bulunan ”e-Hizmetler” butonu aracılığı ile işlem yapılacak sayfasına girin.
 • Bu kurumlar içerisinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına tıklayın.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yapılabilecek olan işlemler içerisinden Gelir Testi Sonucu Sorgulama Sonucunu seçebilirsiniz.
 • Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayarak kimlik doğrulama yapın.
 • Gelir testi sonucu ile ilgili bilgilerinizi açılan sayfada görüntüleyebilirsiniz.
Gelir Testi Sonucu Sorgulama e-Devlet

Gelir testinde prim asgari ücret üzerinden hesaplanır. Belirlenen gelire göre GSS primlerini kimlerin ne kadar ödeyeceği belirlenir.

Gelir Testi Yaptırdıktan Sonra Ne Yapılacak?

Gelir testinin amacı, aylık gelirlerine bakılarak dar gelirli ve muhtaç kategorisine giren vatandaşları tespit etmek, işyeri olmayan, çalışmayan vb. vatandaşları tespit etmektir. 65 yaş emeklilik ve işsizlik ödeneği gibi çeşitli sosyal haklardan ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Böylelikle ücretsiz olarak GSS’den yararlanabilirsiniz.

 • Gelir testi sonuçlarının değerlendirilmesi: Gelir testi sonuçlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, özellikle de gelir testi sonuçlarıyla ilgili olarak alınacak kararların doğruluğunun sağlanması için çok önemlidir.
 • Gelir testi sonuçlarına göre uygun stratejiler belirlenmesi: Gelir testi sonuçlarına göre, müşterilere uygun stratejiler belirlenmeli ve bu stratejilerin uygulanması için gerekli adımlar atılmalıdır.
 • Gelir testi sonuçları ile ilgili raporlar hazırlanması: Gelir testi sonuçları ile ilgili raporlar, mevcut durumu, gelecekteki beklentileri ve yapılacak değişiklikleri içeren detaylı bir şekilde ortaya koymak için hazırlanmalıdır.
 • Gelir testi sonuçlarının sürekli izlenmesi: Gelir testi sonuçlarının sürekli izlenmesi, değişimleri hızlı bir şekilde tespit etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için çok önemlidir.

GSS Primi 2023 Yılında Ne Kadardır?

2023 yılı GSS primi 400,32 TL’dir. Kişinin geliri asgari ücretin üçte birinden, yani 2.835,33 TL’den az ise, bu vatandaşların tüm primleri devlet tarafından karşılanır ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Aylık geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olan vatandaşlarımız 400,32 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Gelir Durumunu Gösteren Belge e-Devlet Üzerinden Nasıl Alınır?

Gelir belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Kurumlar bölümünden “Hazine ve Maliye Bakanlığı” seçeneğini seçiniz. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti seçilir. Ekrandan yıl ve ay seçimi yapılarak bordroya ulaşılabilir.

Gelir Testi Yaptırmak Şart mıdır?

Sağlık sigortası olmayanların bu imkanlardan yararlanabilmeleri için gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Çalışmayan ve sigortası olmayan her vatandaş bu teste girmek zorundadır. Sigortalı olarak çalışmayan ve dolayısıyla sigortası ödenmeyen Türk vatandaşları Genel Sağlık Sigortası sistemine tabi olmalıdır. Bunun için mutlaka sigortası olmayan ve herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan, geliri bulunmayan her vatandaş genel sağlık sigortası sistemine dahil olabilmesi için gelir testi yaptırma zorunluluğu vardır.

Herhangi Bir Sosyal Güvencesi Olmayanlar Genel Sağlık Sigortası Nasıl Dahil Ediliyor?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve online statüsü SGK’ya düştüğü için bu durumda olan vatandaşların durumları bu şekilde vatandaşlara bilgilendirme yazısı gönderilerek kayıt altına alınmakta ve vatandaşın durumu bu şekilde tespit edilmektedir.

Gelir Testi Yaptırılırken Hangi Durumlar Göz Önüne Alınır?

Gelir testi yapılırken kişinin gelirinin olup olmadığı, gelirinin ne kadar olduğu ve hanede kaç aile olduğu gibi durumlar dikkate alınır.

Gelir Testi İçin Bir Süre Var mı?

GSS kapsamında resen kayıt yaptıran kişilere herhangi bir sosyal güvencesi bulunmadığından tebligat yapılmaktadır.
Aynı hanede yaşayan ailenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden az olduğunu düşünenlerin bu tebliğden itibaren 1 ay içinde ikamet ettikleri yerdeki SYDV’ye başvurmaları gerekmektedir.

GSS Prim Borcu Yapılandırma İmkanı Var mı?

GSS prim borcu yapılandırma imkanı bulunuyor. GSS Yapılandırma Borç Sorgulama ve Döküm Alma ekranından yapılandırma sonrası borç dökümü görüntülenebiliyor.

Primini kendi cebinden ödeyenler ile primleri devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortalıları için sağlıktan yararlanma şartları aynı mıdır?

İki grup arasından bu farklılık göstermektedir.
60/c-1 (eski yeşilkartlılar) sigortalılarının sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.
60/g kapsamındaki primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Gelir Durumu Değişenler Tekrar Gelir Testine Gidebilir mi?

Gelir durumu değişen kişi ve sigortalılar, durumlarının değiştiği tarihten itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi için başvurabilirler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.