e-Devlet Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022 Yöntemi

Gelir testi genel sağlık sigortası olmayanların imkanlardan yararlanması için yapılması gereken test olan Gelir testi başvurusu hakkında tüm bilgiler bu sayfada.

e-Devlet Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022 Yöntemi

GSS imkanlardan yararlanabilmek için yapılması gereken bir test olan Gelir testi başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir, e-devletten gelir testi yapılabilir mi, Gelir testi nasıl yapılır, yaptırırken nelere bakılır, yaptırdıktan sonra ne yapılacak, online gelir testi başvurusu tüm merak edilenleri detaylandırdık.

Gelir Testi Başvurusu 2022 Yılında Nereye Yapılır?

Gelir testi başvurusu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)’lere yapılmaktadır. SYDV’ler kaymakamlıklarda bulunduğu için gelir testi yaptırmak için Kaymakamlıklara bağlı SYDV’lere gidilmelidir. Yine müracaatlar ilçe SGK merkezlerine yapılsa da başvurular buradan alınmaz. Gelir tespiti başvurusu kişilerin ikametgahının bulunduğu il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma gerekli evraklar ile birlikte bizzat gidilerek gerçekleştirilmelidir.

gelir testi başvuru sürecinde yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • İlk olarak kişi bağlı bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) gelir testi başvurusunda bulunur.
 • SGK kişiye gelir testi yaptırabileceğine dair tebligat gönderir.
 • SYDV kişinin Gelir- Gider Durumunu İnceler.
 • Yaşadığı hanede aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin 1/3’ün altında 1.833 TL ise,
  • Sonuç SGK’ya iletilir, GSS’liye tebligat ile bildirilir.
  • Gss’liye tebligat ile bildirilir.
  • SGK ile anlaşmalı hastanelerinden sağlığa erişimi sağlanır.
 • GSS’li Gelir testi sonucuna itiraz için 15 gün içinde SYDV’ye başvurabilir.
 • Yaşadığı hanede aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin 1/3’ünün üstünde 1.833 TL ise:
  • Sonuç SGK’ya iletilir.
  • Gss’liye tebligat ile bildirilir.
  • Kişi aylık 258,84 TL ödeme yapması halinde Kendinin ve bakmakla yükümlülerin SGK ile anlaşmalı hastanelerinden sağlığa erişimi sağlanır.
e-Devlet Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022 Yöntemi
Gelir Testi Başvuru Süreci

Kaymakamlık Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır?

GSS imkanlarından yararlanabilmek için zorunlu olan gelir testi için kişinin bulunduğu il/ilçedeki kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan SYDV’lere başvurulur. SYDV Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterir. Bu sebeple bulunduğunuz bölgedeki bakanlık il müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgede iş müdürlüğü yok ise bu durumda kaymakamlığa başvuruda bulunabilirsiniz.

Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar T.C kimlik ve fotokopisi ile 2 adet vesikalık fotoğraflar ile birlikte verilen başvuru formlarını eksiksiz doldurmalıdır.

Gelir Testi Başvurusu e-Devlet Yapılır mı?

GSS’den yararlanabilmek için gerekli olan gelir testi başvurusu e-Devlet üzerinden yapılamaz. Başvurular Kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma SYDV’lere yapılır.

Gelir testi başvuru süreci aşağıdaki gibi işler:

 • Gelir testi başvuruları SYDV’lere yapılır.
 • SGK kurumu tarafından yapılsa da başvurular SGK tarafından alınmaz.
 • İlçe kaymakamlıklarına giderek gelir testi başvurusu yapanlar verilen formu doldurup, altına doğru olduğu ile ilgili beyan ve taahhütte bulunup imzalayarak görevliye teslim ederler.
 • Gelir testi kişi için o yıl için geçerli olan muhtaçlık sınırı belirlenir.
 • Başvuru yapan kişinin gelir durumlarına göre bu formlar değerlendirilir ve SGK tarafından tescil işlemi yapılarak ödenecek olan prim tutarı belirlenir.
 • Genel Sağlık sigortası primleri hesaplanan ve prim mükellefi bu kişiler primlerini kaymakamlıklara değil Sosyal Güvenlik Kurum’larına öderler.

Gelir Testi Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

2022 yılında Gelir Testi için istenen gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru yapacak kişinin kimlik belgesi
 • Başvuru sahibinin güncel (son altı ay) 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • İkamet ettiği yerde bulunduğuna dair ikametgah belgesi ile başvuru yapılır.

Gelir testi başvurusu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılır. Gelir testi başvurusunda bulunmak isteyen ve testi yaptırmak isteyenler bu belgeleri hazırlamak zorundadır. Eksik belge beyanında başvurular geçersiz sayılır.

GSS Gelir Testi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Gelir testi kişinin yaşadığı hanedeki kişi sayısının toplam gelirinin kişi başına düşen gelirine göre asgari ücret baz alınarak hesaplanır. Yani, kişinin gelir testi yapılırken hanedeki kişi sayısı ve gelir toplamına bakılır. Gelir tespiti aşağıdaki durumlar göz önüne alınarak hane gelir sınırı belirlenir:

 • Ailenin aylık geliri
 • Aile kendi evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240’ta biri
 • Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240’ta biri
 • Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli
 • Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120’de biri
 • Dükkanlar için rayiç bedelin 240’ta biri
 • Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240’ta biri
 • Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir
 • Bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin 2 katı tutar
 • Varsa Burs, yardım vb. türden alınan ödemelerin aylık ortalaması
 • Diğer tüm gelirlerin ve giderlerin ( Ayrıca, giyim, gıda, yiyecek, kira, eğitim, sağlık, ulaşım, sigara) vb. harcamalar da hesaplanır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranlarına göre kategoriler nasıldır?

Gelir testi sonucu tespit edilen aylık gelir tutarı SGK’nın sistemine düşer ve buna göre kişiler G0, G1, G2 veya G3 olarak sınıflandırılır.

Asgari ücretin 3′ te birinden az ve yüksek olan vatandaşlarımız için GSS prim hesaplamaları: G0, G1, G2 veya G3 yapılarak bulunur.

Bu terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir:

 • G0: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (primlerini devlet öder/yeşil kart kapsamında).
 • G1: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olanlar.
 • G2: Geliri aylık brüt asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanlar.
 • G3: Geliri aylık brüt asgari ücretin iki katından fazla olanlar.

G0 kapsamına giren kişi herhangi bir prim ödemeden sağlık yardımlarından yararlanır.

G1, G2 ve G3 kapsamına girenlerin ödeyeceği aylık GSS prim tutarları ise aşağıdaki gibidir:

2022 yılı için aynı evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (5.500/3=1.833 TL) Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabiliyor.

Gelir testi yaptırmayanların ödeyecekleri aylık GSS prim tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yıllara görePrim Tutarı
01.07.2022-31/12/2022 tarihleri arası için258,84 TL
01/01/2022-01/07/2022 tarihleri arası için150,12 TL
01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arası için107,33 TL
01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arası için88,29 TL
01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arası için76,75 TL
01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arası için60,89 TL
01/04/2017 – 31/12/2017 tarihleri arası için53,33 TL
Yıllara Göre GSS Prim Tutarları 2022

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren aylık GSS primi herkes için aylık brüt asgari ücretin yüzde 3’ü (1.833 TL) olarak sabitlendiğinden, artık kişinin ödeyeceği aylık GSS prim tutarını tespit etmek için gelir testi yaptırma gereği ortadan kalkmıştır.

Sadece hiçbir sosyal güvencesi olmayıp GSS kapsamına alınan, ancak aylık prim ödeme imkanı olmayan veya olmadığını düşünen kişilerin gelir testi yaptırması gerekmektedir.

Bundan dolayı yukarıda belirtilen G0 dışındaki sınıflandırmaların bir anlamı kalmamıştır. Çünkü gelir testi sonucunda G0 çıkanlar dışındaki kişiler aynı primi ödemekte, G0 çıkanlar ise prim ödemeden GSS’den yararlanmakta, hatta bazı durumlarda G0 çıkanların geriye dönük GSS prim borçları kısmen veya tamamen silinmektedir.

e-Devlet üzerinden ayrıca gelir testi sonuçları sorgulanabilir.

Gelir Testi Sorgulaması Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

e-Devlet gelir testi sonucu öğrenmek için gerekli olanlar şunlardır:

 • Gelir testi yaptırmak için kişinin bizzat başvuru yapması gerekmektedir.
 • Gelir testi yaptırmak istiyorsanız siz de Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına SYDV’lere giderek başvuru sağlayabilirsiniz.
 • e-Devlet üzerinden gelir testi başvurusu yapılamaz.
 • Fakat, e-Devlet üzerinden gelir testinizin sonucunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
 • Test sonucunuz için SYDV ve e-Devlet sistemini kullanarak gelir testi sonuç sorgulama ekranından sonuçlarınızı alabilirsiniz.
 • Gelir testi yaptıran kişilerin testleri 15 gün içinde sonuçlanmaktadır. Bu süreç başvuru yapılan kurumun yoğunluğuna göre değişmektedir.

Gelir testi yaptıran kişilerin sorgulamalar ise e-devlet üzerinden gelir testi başvurusu sonucu sorgulama sayfasından yapılır. Bu sayfadan SYDV’lerde yapılan gelir testi başvurusu sonucu sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet Sisteminden Gelir Testi Sonucu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SYDV’ler giderek gelir belgesi testi dolduracaklar sonrasında www.turkiye.gov.tr üzerinden E-devlet sistemine erişip “Gelir Testi” yazdıktan sonra karşılarına ilk çıkacak olan seçenek aracılığı ile gelir testi sistemine ulaşabilir ve buradan gerekli bilgileri doldurup sonucu beklemeye başlayabilir.

E-devlet üzerinden gelir testi sonucu sorgulaması yapmak isteyenler aşağıdaki adımları takip ederek sorgulamalarını yapabilirler.

e-Devlet üzerinden gelir testi sorgulaması yapmak için takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • https://www.turkiye.gov.tr web sitesine giriş yapın.
 • Ana sayfada bulunan ”e-Hizmetler” butonu aracılığı ile işlem yapılacak sayfasına girin.
 • Bu kurumlar içerisinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına tıklayın.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yapılabilecek olan işlemler içerisinden Gelir Testi Sonucu Sorgulama Sonucunu seçebilirsiniz.
 • Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayarak kimlik doğrulama yapın.
 • Açılan sayfa üzerinden gelir testi sonucu ile ilgili bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
e-Devlet Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022 Yöntemi
Gelir Testi Sonucu Sorgulama E-devlet

Gelir testinde asgari ücret baz alınarak prim hesaplaması yapılmaktadır. GSS primlerini kimin ne kadar ödeyeceği tespit edilen gelire göre belirlenmektedir.

Gelir Testi Yaptırdıktan Sonra Ne Yapılacak?

Gelir testinin amacı aylık gelir tutarına bakılarak gelir durumu düşük olan ve muhtaç kategorisine dahil edilen vatandaşların tespit edilerek bir iş yerine sahip olmayan, çalışmayan, 65 yaş aylığı ve işsizlik ödeneği gibi herhangi bir gelire sahip olmayan vatandaşların çeşitli sosyal haklardan ücretsiz şekilde yararlanmasını sağlamaktadır. Böylelikle ücretsiz olarak GSS’den yararlanabilirsiniz.

GSS Primi 2022 Yılında Ne Kadardır?

2022 yılında GSS primi 258,84 TL’dir. Kişinin geliri asgari ücretin 3’te birinden az yani 1.833 TL’ den az çıkması durumunda bu vatandaşlarımızın primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Aylık gelirleri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arası olan vatandaşlarımız 258,84 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Gelir Testi Nedir?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelirlerinin tespit edilmesi sonucunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak sağlayan bir testtir. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödemeyeceklerini ve öderler ise ne kadar prim ödemeleri gerektiğini belirleyen işleme gelir testi adı verilir.

Gelir Testi İnternetten Yapılıyor mu?

Gelir testi başvurusu internet ortamında e-Devlet üzerinden yapılmaz. Sadece sorgulama sayfası aktiftir.

Gelir Testi Yaptırmak Şart mıdır?

Sağlık sigortası olmayanların bu imkanlardan yararlanabilmesi için gelir testi yaptırması şartı bulunmaktadır. Çalışmayan ve sigortası olmayan her vatandaş bu testi yaptırmak zorundadır. Sigortalı olarak bir işte çalışmayan ve dolayısıyla sigortası ödenmeyen Türk vatandaşlarının mutlaka Genel Sağlık Sigortası sistemine tabi olması gereklidir. Bunun için mutlaka sigortası olmayan ve herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan, geliri bulunmayan her vatandaş genel sağlık sigortası sistemine dahil olabilmesi için gelir testi yaptırma zorunluluğu vardır.

Herhangi Bir Sosyal Güvencesi Olmayanlar Genel Sağlık Sigortası Nasıl Dahil Ediliyor?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve bu durumdaki vatandaşların durumları SGK’ ya online olarak düştüğü için online olarak durumu düşen vatandaşların durumları tescil ediliyor ve tescil ettikten sonra vatandaşlara Genel Sağlık Sigortalısı oldunuz diye bilgilendirme mektubu gönderilerek kişilerin durumları bu şekilde belirlenmektedir.

Gelir Testi Yapılırken Nelere Bakılır?

Gelir tespiti yapılırken, Gelir testinde bu teste giren kişinin yaşadığı hanedeki eş, çocuk, anne ve baba var ise gelirlerinin toplamı dikkate alınmaktadır. Gelir testine girecek kişinin sadece kendi geliri değil hanedeki bu kişilerin gelirlerinin toplamı da dikkate alınarak gelir belirlenecektir.

Gelir Testi Yaptırılırken Hangi Durumlar Göz önüne alınır?

Gelir testi yaptırırken kişinin gelirinin olup olmadığı, geliri var ise ne kadar olduğu, hanede kaç aile olduğu gibi durumlar göz önünde bulunduruluyor.

Gelir Testi İçin Bir Süre Var mı?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle GSS kapsamında resen tescil edilen kişilere durumlarını belirten bir tebligat gönderilmektedir. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu SYDV’ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

GSS Prim Borcu Yapılandırma İmkanı Var mı?

GSS prim borcu yapılandırma imkanı bulunuyor. GSS Yapılandırma Borç Sorgulama ve Döküm Alma ekranından yapılandırma sonrası borç dökümü görüntülenebiliyor.

Primini kendi cebinden ödeyenler ile primleri devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortalıları için sağlıktan yararlanma şartları aynı mıdır?

İki grup arasından bu farklılık göstermektedir.
60/c-1 (eski yeşilkartlılar) sigortalılarının sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.
60/g kapsamındaki primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Gelir Durumu Değişenler Tekrar Gelir Testine Gidebilir mi?

Gelir durumu değişen kişiler ve sigortalılar, durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirler.

Yorumlar

 1. Avatar of Selda Selda dedi ki:

  Bende eşimden ayriyim 6 çocuğum var çalışmıyorum kiraciyim devletinin verdiği yardımlarla geçiniyoruz

 2. Avatar of Banay Banay dedi ki:

  Ben yeni emekli oldum 5 gün oldu bana ssk dan 2017 ye ait gss borcumun olduğu yazılı bir kağıt geldi ilçe sgk ya gittim borç gözükmüyor e devletten de baktım borç yok şimdi ben ne yapmalıyım .sgk dan gelen kağıtta en kısa sürede ödemem gerektiği son sene içersinde 30 gün çalışmışlığım varsa 10 gün 90 gün çalışmışlığım varsa ilave bir 10 gün daha sağlıktan yaralanabileceğimi aksi halde sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağım yazılı .ve 2017 gss borcum kağıttada yazılı 0 tl gözüküyor.