Elektrik Üretimine Devlet Desteği 2023 (GES KOSGEB TKDK Projeleri)

Bilindiği gibi güneş enerjisi en yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. TKDK, GES hibe destekleri, yenilenebilir enerji hibe destekleri, güneş ve rüzgar paneli ve elektrik üretimine yönelik devlet destekleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Elektrik Üretimine Devlet Desteği 2023 (GES KOSGEB TKDK Projeleri)

Elektrik üretimine devlet desteği neden veriliyor? Ekonomik açıdan elektrik üretimi maliyetli bir süreçtir. Bu maliyetleri en aza indirmek ve çevreye verilen zararı azaltmak için devlet destekli elektrik üretimi adına kurumlara devlet desteği devam ediyor. İçeriğimizde güneş enerjisi üretimine verilen devlet destekleri; 2023 yılı yenilenebilir enerji hibe destekleri, güneş paneli devlet desteği, TKDK ve GES hibe destekleri ile ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Devlet Destekli Elektrik Üretim Hibeleri

Güneş enerjisine yatırım yaparak elektrik üretimi konusunda yardım isteyen tüm girişimciler, 2023 yılında güneş enerjisinden elektrik üretimi için devlet teşviklerinden faydalanabilecek. TKDK güneş enerjisi desteği ve yenilenebilir enerji hibe destekleri hakkında bilgi alabilir, hemen başvurarak elektrik üretiminde %50 destekten yararlanabilirsiniz.

GES Hibe Desteği

GES Hibe Desteği 2023 (Elektrik Üretimine Devlet Destekleri)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı KOSGEB, devlet destekli güneş paneli temini için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında küçük ve orta ölçekli işletmelere, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumuna destek veriyor.

Tarım Bakanlığı Güneş Enerjisi hibe desteğinden yararlanabilirsiniz.

Güneş Enerjisi Devlet Desteği 2023

Güneş enerjisine yatırım yaparak elektrik üretimi konusunda yardım arayan girişimciler için 2023 yılında güneş enerjisi üretimine yönelik devlet teşvikleri hakkında bilgilere yer verdik. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyon kapsamında enerji üretim tesisi kuracaklara devlet tarafından 750 bin TL’ye kadar güneş enerjisi hibe desteği veriliyor.

GES hibe destekleri, bu desteklerden yararlanan yatırımcıların başında gelmektedir. Güneş enerjisi hibe destek projesinin üst limiti 1.500.000 TL olarak belirlendi. Üst limiti aşan projeler için sadece 1.500.000 TL’ye kadar %50 GES hibesi sağlanmaktadır. Yatırımcıların desteklerden yararlanabilmeleri için belirtilen şartları sağlamaları halinde bu desteklerden yararlanabilmeleri mümkündür. Ayrıca elektrik üretimi için devlet desteği ile güneş panelleri ve rüzgar enerjisi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Elektrik üretimi için devlet desteği alarak ve ürettiğiniz elektriği tekrar devlete satarak para kazanabilirsiniz.

Devlete elektrik satış fiyatı yılına ait güncel fiyatları öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Güneş Paneli Devlet Desteği Nasıl Alınır?

GES projelerinde rüzgarın önemli bir üretim kaynağı olması nedeniyle hükümet tarafından yel değirmeni elektrik santrali açılarak lisanssız elektrik enerjisi üretilmesine karar verilmiştir. Rüzgar gülleri, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alması nedeniyle önemli bir yatırım alanıdır. Yatırımcıları çekmesinin en ilginç nedenlerinden biri de rüzgar türbinlerinden elde edilen fazla enerjinin şebekelere satışı için devletin özel izinler vermesi.

Lisansı olmayan ve şirket kurmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin 1 MW’a kadar elektrik üretmesine izin verilmektedir. Elektrik üretiminin yapılma sebebi ise devletimizin enerji konusunda başka ülkelere bağımlı olmaması ve devletin çıkardığı kanunların yel değirmeni enerjisi üretmek isteyenlere lisanssız yel değirmeni kurma konusunda destek sağlamasıdır.

Yel değirmeni kurarak kendi elektriğini üreten işletmelere devlet teşviki ve fazla elektriğini şebekeye satarak yatırım yapmak isteyenler için girişimci desteği sağlanmaktadır. Santral kuran yatırımcı sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir.

Güneş Paneli Devlet Desteği 2023

Güneş paneli devlet desteklerinde enerjiye verilen destekleri ve hangi alanlara verildiğini belirttik. Güneş Paneli Devlet Desteği sağlayan kurumlar aşağıdaki gibidir:

 • TURSEF destekli güneş paneli destekleri verilmektedir.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı (KOSGEB), KOBİ’lerde enerji verimliliğine destek verilmektedir.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Teşkilatı (TKDK).
 • Bölgede yenilenebilir enerjiler ve çevre teknolojileri, enerji verimliliği alanlarında Türkiye Teknoloji Geliştirme Fonu (TTGV Yeni Çevre Desteği) desteklenmektedir.
 • Tarım ve ve Orman Bakanlığıdır.

Bu kurumların yanı sıra elektrik üretimini destekleyen bankalar da bulunmaktadır.

Elektrik Üretimine Destek Veren Bankalar Hangileridir?

Güneş enerjisi tesisi kurumuna destek veren bankalar var. Güneş enerjisi ile elektrik üretmek isteyenler aşağıda belirtilen bankalardan kredi kullanarak güneş enerjisi santrali kurabilirler.

Elektrik üretimini destekleyen bankalar aşağıdaki gibidir:

 • Halkbank FKA Yenilenebilir Enerji Kredisi
 • Akbank Enerji Verimliliği Kredileri
 • Denizbank Enerji Verimliliği Kredileri
 • Garanti Bankası Kendi Elektriğini Üreten Kobi Destek Projesi
 • TEB AFD Enerji Kredisi
 • Türkiye Finans Lisanssız Yenilenebilir Enerji Paketi ile kredi kullandırmaktadır.

KOSGEB Güneş enerjisi Teşvik 2023 Destekleri

KOSGEB, geri ödemesiz enerji verimliliği hibesi sağlamaktadır. KOBİ’lere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında lisanslı firmalara verilmektedir. KOSGEB Güneş Enerjisi Teşvikleri:

KOBİ’lerin 5627 Sayılı Kanun’a göre yetkilendirilmiş şirketlerde enerji verimliliğine yönelik alacakları detaylı ve ön etüt hizmetleri, VAP proje danışmanlığı ve enerji yöneticisi eğitim hizmetleri desteklenecektir. KOSGEB güneş enerjisi hibe desteğinin üst limiti geri ödemesiz 30.000 TL’dir. KOSGEB tarafından verilen destekler 3 yıldır.

KOSGEB 1. ve 2 bölgeler için %50 3. ve 4. bölgeler için %60 oranında destek vermektedir.

 • Detaylı ve ön araştırma,
 • VAP projesi için enerji yöneticilerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlar (Verimlilik Proje Desteği).
 • Bu kapsamda yukarıdaki hizmetlerden yararlanmak isteyen ustalarımız KOSGEB tarafından üretilecek elektrik için başvuruda bulunabilirler.

Devlet Destekli Elektrik Üretim Hibesi Destek, onay aşamasından sonra devreye girecek.

KOSGEB güneş enerjisi destek üst limiti iade edilmez 30.000 Lira’dır.

Ön çalışmada belirtilen destek miktarları aşağıdaki gibidir:

 • 200-500 TEP için 1500 TL.
 • 501 ve üzeri için 2000 Türk Lirası.

Ayrıntılı çalışma için miktarları aşağıdaki gibidir:

 • 200-500 TEP için 15.000 TL.
 • 501 ve üzeri için 20.000 Türk Lirası.

Verimliliği artırmak için proje desteğinin kapsamı:

 • 200-500 TEP için 3000 TL.
 • 501 ve üzeri için 5000 Türk Lirası.

Enerji yöneticilerinin eğitiminde destek:

 • 200 ve üzeri için 3000 Türk Lirasıdır.
 • Ön etüt çalışmalarında verilen destekler: 200-500 TEP için 1.500 TL, 501 TEP için 2.000 TL destek sağlanıyor.
 • Detaylı etüt için verilen destekler: 200-500 TEP için 15.000 TL, 501 TEP için 20.000 TL destek veriliyor.
 • Verimliliği arttırıcı proje (VAP) destek miktarları: 200-500 TEP için 3.000 TL 501 TEP için 5.000 TL destek veriliyor.
 • Enerji yöneticisi eğitim desteği: 200 TEP ve üzeri için 3.000 TL verilmektedir.

Tarım Orman Bakanlığı %50 Elektrik Hibe Desteği

Tarım Orman Bakanlığı %50 Elektrik Hibe Desteği 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal alanların ekonomik, sosyal ve altyapı gelişimini sağlamak için tarımda yaptığı ekonomik yatırımlar dahilinde, tarım ve tarım dışı sektörde istihdamın artırılması ve tarım dışı sektörün artırılması ve tarımsal ürünlerin işlenmesi ile ilgili gelirin farklılaşmasını amaçlamaktadır.

Yatırımın devamlılığı halinde, lisanssız ısı veya yenilenebilir kaynaklardan elektrik tesislerinde yapılan yatırımlar için hibeye esas proje tutarlarının üst sınırının %50’sine kadar hibe desteği sağlanır. Kırsal kalkınma yatırımları için izinsiz enerji kaynakları, biyogaz, jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten sistemlere destek verilmektedir.

Kadın girişimciler başta olmak üzere, devlet destekli elektrik üretimi, ihracata yönelik yatırımlar ile üretici kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu şart ve koşullarda yenilenebilir enerji hibe desteklerinden faydalanabilirsiniz.

TTGV Güneş Enerjisi Desteği

Güneş enerjisi desteği alanında Türkiye Teknolojik Kalkınma Fonu destek almaktadır. Destek fonunun temel amacı, enerji verimliliğini artırmak için finansal yatırımın önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu nedenle TTGV, enerji verimliliğini faizsiz kredilerle desteklemektedir. TTGV, yüksek enerji üretiminde ortaya çıkan maliyetleri en aza indirmeyi ve bu alana uygun projelerin uygunluğu ile uzun vadeli projelere devam ederek destek sağlamayı taahhüt eder.

 • TTGV Fon projesi bütçesinin yarısına kadar faizsiz kredi sağlayabilir.
 • Bir milyon dolar destek sağlanırken, destek limitinin alt sınırı 100 bin dolardır.
 • TTGV yatırımlarını bir buçuk yıl desteklemektedir.

Elektrik Üretimi İçin Verilen Desteği Geri Ödemesi;

Elektrik üretimine devlet desteği için geri ödemeleri;

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) yardım tutarının %6’sını hizmet bedeli olarak almaktadır. Vakıf, projeleri için desteğe ihtiyaç duyan şirketlerde yenilikçi veya ileri teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra yerli teknoloji ve cihazların kullanımına da büyük önem veriyor. Toplam geri ödeme süresi 4 yıldır. Ancak bu 4 yılın 1 yılı geri ödemesiz bir süredir. İlk ikinci aydan sonra kredinizi ödemeye başlayacaksınız. Enerji panellerini şahıs arazilerinize kurabileceğiniz gibi devlet arazilerini de kiralayabilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Hibe Destekleri 2023

Günümüzde artan organize sanayi bölgeleri ve üretim nedeniyle elektriğe olan bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Yurdun birçok yerinde farklı tesisler kuruldu. Bunun en büyük sebebi ise üretimi teşvik eden elektrik kayıplarının devlet tarafından ortadan kaldırılmasıdır. Kendi enerjisini üretme girişimidir. Yatırımcının işi olduğu sürece devlet tüketici olarak ürettiği elektriği satın alıyor. Yenilenebilir Enerji Hibesi almak isteyen firmaların başvuru sırasında ön bağlantı izni almış olması gerekmektedir.

TKDK aracılığıyla yenilenebilir enerji hibe desteği almak istiyorsanız yatırım yapacağınız ilde öncelikli olarak enerji üretiminin desteklenip desteklenmediği önemlidir.

Güneş Enerjisi Teşvik Verilen İller 2023

Güneş enerjisi devlet hibe desteği verilen iller aşağıdaki gibidir:

 • Ankara
 • Afyonkarahisar
 • Amasya
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Ardahan
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Burdur
 • Bursa
 • Çorum
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Erzurum
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Hatay
 • Isparta
 • Kahramanmaraş
 • Kars
 • Konya
 • Malatya
 • Ordu
 • Samsun
 • Sivas
 • Şanlıurfa
 • Tokat
 • Trabzon
 • Van
 • Yozgat
 • Giresun
 • Kütahya
 • Karaman
 • Kastamonu
 • Manisa
 • Mardin
 • Mersin
 • Muş
 • Nevşehir
 • Uşak

Çoğu bölgede fabrikaların ve üniversitelerin kendi rüzgar santrallerinin olduğunu görüyoruz. Ancak güneş enerjisi en çok Ege bölgelerinde görülmektedir. İzmir ve Balıkesir, Türkiye’de en fazla rüzgar santraline sahip iller. Balıkesir ve İzmir dışında Muğla’ya kadar olan bölgelerde rüzgar santralleri görülmektedir. Ege dışında güneş enerjisi için İstanbul’da rüzgar panelleri yer alıyor ve çoğunlukla Marmara bölgesine ait. Teşvikler, güneş enerjisi teşviklerinin yoğun olduğu illere ve yatırımcı başvurularına göre uygun görülmesi halinde panel montajı için panel bulunan bölgelere devlet tarafından verilmektedir.

Rüzgar Türbini Kurmanın Avantajları Dezavantajlar Nelerdir?

Devlet destekli elektrik üretimi için Rüzgar Türbini Kurulmasının avantajlarının yanı sıra yatırımcıların ilgisini çekecek ve dikkate alınması gereken dezavantajlar da bulunmaktadır.

Rüzgar Türbinlerinin Avantajları/Dezavantajları şunlardır:


Rüzgar türbini kurulduğu zaman enerji tasarrufu yapmaktadır. Yani bedava yakıt üretip hiç bir ücret ödenmez.

Rüzgar enerjisi santrallerinin yatırım maliyetleri oldukça yüksektir.
Rüzgar türbinlerini hemen hemen her yerde kurma imkanları vardır.Rüzgar santrallerinin kurulması için çok ciddi ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Rüzgar enerjisi elektrik üretirken doğaya hiç bir zarar vermez.
Lisansız güneş santralleri kadar kolay kurulumları yoktur.Rüzgar türbinleri ile elektrik elde etmek için rüzgarın belirli bir seviyede esmesi gerekmektedir.
Temiz enerji kaynağı olarak hedeflenen rüzgar türbinleri, Temiz enerji üretimi yapmaktadır.
Rüzgar santralleri bir bölgede çok fazla seviyede ise o bölgede cep telefonları ve televizyon kanalları çekmez.
Rüzgar enerji santralleri çok fazla alan kaplamaz.Rüzgar enerji santralleri çok fazla gürültü yapmaktadır.
Rüzgar türbinleri için havanın aydınlık ve karanlık olması önemli değildir.Rüzgar gülleri göç eden kuşlara ciddi boyutta zararlar vermektedir.
Rüzgar Türbini Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları

500 KW Rüzgar Türbini Maliyeti

Maliyetleri 10 bin liradan 25 bin dolara kadar değişen 500 kw rüzgar türbinlerinin kurulumu için Kosgeb, Devlet destekleri gibi teşviklerden yararlanmak istiyorsanız devlet desteklerini nasıl alacağınızın detaylarını bu yazımızdan inceleyebilirsiniz. Rüzgar türbini fiyatlarını sahibinden.com’dan inceleyebilirsiniz.

Hangi İllerde Rüzgar Paneli Var?

Ülkemizde birçok ilde devlet destekli elektrik üretimi ve rüzgar santralleri hayata geçirilmiştir. Bu durum sayesinde elektrik üretilmekte ve doğaya hiçbir zarar verilmemektedir. Peki rüzgar gülleri hangi illerde kuruldu?

 • İzmir
 • Balıkesir
 • Tekirdağ
 • Afyonkarahisar
 • İstanbul
 • Hatay
 • Çanakkale
 • Manisa
 • Adıyaman
 • Muğla
 • Aydın
 • Kırklareli
 • Mersin
 • Eskişehir

Yukarıda saydığımız şehirlere kurulan rüzgar gülleri sayesinde o şehirlerde temiz bir şekilde, hava kirliliği yaratmadan ve doğaya zarar vermeden üretilen enerji ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır. Kim bilir belki bir sonraki tesisi siz kurarsınız.

Yorumlar

 1. Avatar of Hüseyin sanar Hüseyin sanar dedi ki:

  26 dönüm arazim var güneş enerji panalleri kurmak istiyorum yardımcı olursanız

 2. Avatar of fedayi akkoyun fedayi akkoyun dedi ki:

  soguk hava depoma 3000 m2 kapalı alan çatısı ve 13.000 m2 çevresindeki arsamıza günel paneli kurmak için bize
  ulaşabilirmisiniz

 3. Avatar of M.K M.K dedi ki:

  Genel olarak önemli konulara aciklik getirseniz örnegin formül olarak GES kaca maloluyor devlet kaca aliyor ve devlet destegi ne kadar sonra herkes hesabini yapar.

 4. Avatar of Yusuf Yusuf dedi ki:

  Merhaba kaynakçaları öğrenebilirmiyim rica etsem

 5. Avatar of senem özer senem özer dedi ki:

  Çorlu Tekirdağ 14 dönüm tarla mız var .Burada güneş enerjisi ile elektik üretmek istiyoruz Bilgi alabilirmiyim.

 6. Avatar of Uğur Uğur dedi ki:

  Kütahya merkeze 2 km bölgesinde 20.000 m² tarlam var burada güneş enerjisi ile elektirik üretmek istiyorum bunun için devlet desteği alabilirmiyim nereye başvurarak başlamalıyım Teşekkürlerime arz ederim

 7. Avatar of Uğur zerman Uğur zerman dedi ki:

  Antalya korkuteli avdan susuz bölgesinde 7150 m² tarlam var burada güneş enerjisi ile elektirik üretmek istiyorum bunun için devlet desteği alabilirmiyim nereye başvurarak başlamalıyım

 8. Avatar of bayram bey bayram bey dedi ki:

  ankarada 6196 m2 tarlam var güneş peneli kurmaya uygundur. yap işlet devret yada kar payı vererek kurmak isteyen iletişime geçebilir

 9. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

  800 dönüm tek parça tarla var kendimiz güneş paneli sistemi yapmak istiyoruz imkansız gibi görünüyor yapmak isteyen iletişime geçebilir

  1. Avatar of uğur uğur dedi ki:

   merhaba mail yoluyla ilteişime gçersenz size yardımcı olmak isteriz

  2. Avatar of Burak Burak dedi ki:

   Serhat bey bizde yabancı yatırımcı tarzında bir ortaklığımız var sizinle de görüşebiliriz konu ile alakalı belki bir ortaklık durumu olabilir anlaşılırsa mail atın lütfen

 10. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

  Destek olsa bile şuna ki şartlarda yapılabilmesi için yabancı yatırımcı ortak şart

 11. Avatar of Müzeyyen Çelik Müzeyyen Çelik dedi ki:

  Merhaba, Devlet destekli Günes enerji Paneli kurmak istiyorum, yardimci olurmusunuz?

 12. Avatar of Yeşim Yeşim dedi ki:

  Merhaba benimle iletişime gecebilirmisiniz acaba?

 13. Avatar of Ömer Ömer dedi ki:

  Merhaba iyigunler 50 dönüm arazim var güneş paneli kurmak istiyorum müsait arazi malyet olarak nekadara mal olur bide bunda hibe desteği varmı

 14. Avatar of EMRE EMRE dedi ki:

  10-15 dönüm arası ges kurmak istiyorum devlet desteği hakkında bilgi alabilirmiyim

 15. Avatar of Sultan Sultan dedi ki:

  Berkant bey size nasıl ulaşabilirim

 16. Avatar of Remzi güler Remzi güler dedi ki:

  Sivas ta 38bin metrekare tek parça halinde arazim var. Güney tarafa bakmaktadir. Güneş enerjisi panelleri kurmak için yardıma ihtiyacım var.

  1. Avatar of Alperen Alperen dedi ki:

   iletişime geçebilir miyiz mail atabilirsiniz bazı sorular sormak istiyorum.

 17. Avatar of B dogan B dogan dedi ki:

  Merhaba elektirik santrali kurmak için ne yapmak gerekir

 18. Avatar of Murat Murat dedi ki:

  Desteklenen illerde Kayseri yok 😔

  1. Avatar of Berkant Berkant dedi ki:

   Yine de amortisman süresi çok kısa olduğu için yaptırmanız çok faydalı olacaktır.

   1. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

    Van da 800 dönüm tek parça tarla var yapabileceklere satılır arsa vardır

   2. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

    Van da 800 dönüm tek parça tarla vardır güneş tarlası yapmak isteyenlere satılır

  2. Avatar of mustafa kemal mustafa kemal dedi ki:

   kayseride neye destek oldularda buna destek olsunlar

 19. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

  Elazığ’da 45 dönüm arazim var. Marjinal. GES kurmak isteyen varsa farklı alternatifler üzerinde görüşebiliriz.

  1. Avatar of Burak Burak dedi ki:

   Mehmet bey sizinle bir görüşelim konuyu mail atarsanız

  2. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

   Merhaba.Ges için iletişime geçerseniz sevinirim.

 20. Avatar of hatice hatice dedi ki:

  siteye güneş enerji paneli kurmak istiyoruz ,teşvikler konusunda bilgi almak isteriz.

 21. Avatar of Mahmut Mahmut dedi ki:

  Devlet destekli güneş enerji panelini kurmak istyrm bunun hakında bilgi alablrmym

  1. Avatar of Berkant Berkant dedi ki:

   Bizimle iletişime geçerseniz yardımcı olabilirim

   1. Avatar of B dogan B dogan dedi ki:

    Merhaba elektirik santrali kurmak için ne yapmak ger klib

   2. Avatar of batuhan batuhan dedi ki:

    Berkant Bey Merhaba, iletişim bilgilerinizi alabilir miyiz?

   3. Avatar of Halil emre haklı Halil emre haklı dedi ki:

    Berkant bey devlet destekli güneş enerjisi kurmak istiyorum tarlada sulama amaçlı pompa kullanmak için yardımcı olurmusunuz

   4. Avatar of Sultan Sultan dedi ki:

    Berkant bey size nasıl ulaşabilirim

 22. Avatar of Sefa Sefa dedi ki:

  yazın bilgi verelim

 23. Avatar of kaya kaya dedi ki:

  ben binaya kurdurcam acaba nasıl bi destek alırım koskepten

 24. Avatar of Emir Nuri Sarı Emir Nuri Sarı dedi ki:

  çifliğimin üstüne güneş paneli kurmak istiyorum bilgi alabilirmiyim