Elektrik Üretimine Devlet Desteği 2022 (GES KOSGEB TKDK Projeleri)

Bilindiği gibi güneş enerjisi en yenilebilir enerjileri kaynakların bir tanesidir. Tüm bunlarla ilgili merak edilen TKDK, GES hibe destekleri, yenilenebilir enerji hibe destekleri, güneş ve rüzgar paneli ile elektrik üretimine devlet desteği hakkında bilgi alabilirsiniz.

Elektrik Üretimine Devlet Desteği 2022 (GES KOSGEB TKDK Projeleri)

Elektrik üretimine devlet desteği neden verilmektedir? Ekonomik açıdan elektrik üretimi maliyetli bir işlemdir. Bu maliyetleri en aza indirmek ve çevreye olan zararı hafifletmek için Devlet destekli elektrik üretimi adına kurumlara devlet destekleri devam etmektedir. İçeriğimizde güneş elektrik üretimine verilen devlet desteklerinden; yenilenebilir enerji hibe destekleri 2022, güneş paneli devlet desteği, TKDK ve GES hibe destekleri hakkında tüm bilgileri alabilirsiniz.

Devlet Destekli Elektrik Üretim Hibeleri

Güneş enerjisine yatırım yaparak elektrik üretme konusunda yardım arayan tüm girişimciler, 2022 yılında güneş enerjisinden elektrik üretmeye yönelik devlet teşviklerinden yararlanabilirler. Güneş sübvansiyonunu desteklemek için şart ve koşullar nelerdir, hangi iller 2022’de teşvik alabilir, TKDK güneş enerjisi desteği almak ve yenilenebilir enerji hibe destekleri hakkında tüm bilgileri alabilir hemen başvuru sağlayarak elektrik üretiminde %50 desteklerden yararlanabilirsiniz.

GES Hibe Desteği 2022 (Elektrik Üretimine Devlet Destekleri)

Devlet destekli güneş paneli alabilmek için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olan kOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu ve Türkiye teknoloji geliştirme vakfı enerji verimliliği yenilebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında destekler alabilirsiniz.

Tarım Bakanlığı Güneş Enerjisi hibe desteğinden yararlanabilirsiniz.

Güneş Enerjisi Devlet Desteği 2022

Güneş enerjisine yatırım yaparak elektrik üretme konusunda yardım arayan girişimciler için 2022 yılında güneş enerjisi üretme adına yönelik devlet teşvikleri hakkında bilgilere yer verdik. Enerji üretimi santrali kurulumu yapacak olan kişilere devlet tarafından kapasite artırımı, teknoloji yenileme, modernizasyon kapsamı adı altında 750 bin TL’ye kadar solar hibe destekleri verilmektedir.

Bu desteklerden yararlanan yatırımcıları başında GES hibe destekleri gelmektedir. Solar hibe desteği projesinin en üst limiti ise 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Üst sınırı aşan projelerde ise sadece 1.500.000 TL’ye kadar %50 GES hibesi sağlanır. Desteklerden yararlanmaları için yatırımcıların belirlenen şartları sağladığı takdirde bu destekten yararlanabilirler. Elektrik üretimine devlet desteği ile güneş paneli ve rüzgar enerjisi ile ilgili bilgileri de öğrenebilirsiniz.

Elektrik üretimine devlet desteği alıp ürettiğiniz elektriği devlete geri satarak para kazanabilirsiniz. Devlete elektrik satış fiyatı 2022 yılına ait güncel fiyatları öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Güneş Paneli Devlet Desteği Nasıl Alınır?

GES projelerinde, Rüzgarın önemli bir üretim kaynağı olması sebebi ile devlet tarafından lisansız olarak elektrik enerjisi üretimlerini rüzgar gülü santrali açılarak yapılması kararı alınmıştır. Yenilebilir enerji kaynaklarından olduğu için rüzgar gülleri önemli bir yatırım alanıdır. Yatırımcıların en çok ilgilisi çekme nedenlerinden bir tanesi de rüzgar güllerinden elde edilen fazla enerjinin şebekelere satışının yapılmasına devlet tarından özel izinler verişmiştir.

Lisansı olmayan ve şirket kurmayan küçük ve ortaölçekli işletmelere 1 mW’a kadar elektrik üretimi yapmasına olanak tanınmıştır. Elektrik üretimin yapılmasındaki sebep Devletimizin diğer ülkelere enerji yönünden bağımlı olmamak ve Devlet tarafından çıkartılan kanunlar ile rüzgar gülü enerjisi üretmek isteyenlere lisanssız rüzgar gülü kurmaları için devlet destekte bulunuyor. Rüzgar gülü santrali kurulumu yaparak kendi elektriğini üreten işletmeler fazla olan elektrikleri şebekelere satış yaparak yatırım yapmak isteyenler için devlet teşvikleri ile girişimcilere destekler sağlanmakta. Elektrik santrali kuran yatırımcıların sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir.

Güneş Paneli Devlet Desteği 2022

Güneş paneli devlet desteklerinde enerjiye verilen destekler ve hangi alanlara verildiğini belirttik. Güneş Paneli Devlet Desteği veren kurumlar;

 • TURSEF destekli güneş paneli destekleri verilmektedir.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı (KOSGEB), KOBİ’lerde enerji verimliliğine destek verilmektedir.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Teşkilatı (TKDK).
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Fonu (TTGV Yeni Çevre Desteği) yenilenebilir enerjiler ve çevre teknolojileri, bölge enerji verimliliği, alanlarında desteklenmektedir.
 • Tarım ve ve Orman Bakanlığıdır.

Bu kuruluşların yanında elektrik üretimine destek veren bankalar da bulunmaktadır.

Elektrik Üretimine Destek Veren Bankalar Hangileridir?

Güneş enerjisi tesis kurumuna destekte bulunan bankalar bulunuyor. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapmak isteyen kişiler aşağıda vermiş olduğumuz bankalardan kredi kullanarak güneş enerjisi santrali kurabilirler.

Elektrik üretimine destek veren bankalar;

 • Halkbank FKA Yenilenebilir Enerji Kredisi
 • Akbank Enerji Verimliliği Kredileri
 • Denizbank Enerji Verimliliği Kredileri
 • Garanti Bankası Kendi Elektriğini Üreten Kobi Destek Projesi
 • TEB AFD Enerji Kredisi
 • Türkiye Finans Lisanssız Yenilenebilir Enerji Paketi ile kredi imkanı sağlamaktadır.

KOSGEB Güneş enerjisi Teşvik 2022 Destekleri

KOSGEB, geri ödemesiz enerji verimliliği hibesi vermektedir. KOBİ’ler 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında lisanslı şirketlere verilmektedir. KOSGEB Güneş enerjisi Teşvikleri şunlardır:

Kobilerin 5627 sayılı kanun gereğince yetkili olan şirketlerde enerji verimliliği için alacakları detaylı ve ön etüt hizmetleri, VAP projesi danışmanlık ve enerji yönetici eğitimi hizmetleri kendilerine destek sağlayacaktır. KOSGEB güneş enerjisi hibe desteğinin üst limiti 30.000 TL geri ödemesiz olarak verilmektedir. KOSGEB tarafından verilen destekler 3 yıl sürelidir. KOSGEB 1. ve 2 bölgeler için %50 3. ve 4. bölgeler için %60 oranında destek vermektedir.

 • Detaylı ve ön araştırma,
 • VAP projesi için enerji yöneticilerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlar (Verimlilik Proje Desteği).
 • Bu kapsamda yukarıdaki hizmetlerden yararlanmak isteyen ustalarımız KOSGEB tarafından üretilecek elektrik için başvuruda bulunabilirler.

Devlet Destekli Elektrik Üretimi Hibesi Destek, onay aşamasından sonra yürürlüğe girecektir.

KOSGEB güneş enerjisi destek üst limiti iade edilmez 30.000 Lira’dır.

Ön çalışmada belirtilen destek miktarları:

 • 200-500 TEP için 1500 TL.
 • 501 ve üzeri için 2000 Türk Lirası.

Ayrıntılı çalışma için miktar:

 • 200-500 TEP için 15.000 TL.
 • 501 ve üzeri için 20.000 Türk Lirası.

Verimliliği artırmak için proje desteğinin kapsamı:

 • 200-500 TEP için 3000 TL.
 • 501 ve üzeri için 5000 Türk Lirası.

Enerji yöneticilerinin eğitiminde destek:

 • 200 ve üzeri için 3000 Türk Lirasıdır.
 • Ön etüt çalışmalarında verilen destekler; 200-500 TEP için 1.500 TL, 501 TEP için 2.000 TL destek sağlanıyor.
 • Detaylı etüt için verilen destekler; 200-500 TEP için 15.000 TL, 501 TEP için 20.000 TL destek veriliyor.
 • Verimliliği arttırıcı proje (VAP) destek miktarları; 200-500 TEP için 3.000 TL 501 TEP için 5.000 TL destek veriliyor.
 • Enerji yöneticisi eğitim desteği; 200 TEP ve üzeri için 3.000 TL verilmektedir.

Tarım Orman Bakanlığı %50 Elektrik Hibe Desteği

Tarım Orman Bakanlığı %50 Elektrik Hibe Desteği 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal alanların ekonomik, sosyal ve altyapı gelişimini sağlamak için tarımda yaptığı ekonomik yatırımlar dahilinde, tarım ve tarım dışı sektörde istihdamın artırılması ve tarım dışı sektörün artırılması ve tarımsal ürünlerin işlenmesi ile ilgili gelirin farklılaşmasını amaçlamaktadır. Yatırımın devamlılığı durumunda yenilebilir kaynaklardan lisansız ısı yada elektrik tesislere yapılan yatırımlar için hibeye dayalı proje miktarlarının üst limitinin %50’sine kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Kırsal kalkınma yatırımları için enerji kaynakları, biyogaz, jeotermal ile güneş ve rüzgar enerjisinden izinsiz elektrikten elektrik üreten sistemlere destek verilmektedir.

Verilecek olan devlet destekli elektrik üretimi, ihracata yönelik yatırımlar, kadın girişimciler öncelikli olmak üzere, üretici örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine yönelik hususlar düzenlenmektedir. Bu hususlar ve şartlar altında yenilenebilir enerji hibe desteklerinden faydalanabilirsiniz.

TTGV Güneş Enerjisi Desteği

Güneş enerjisi desteği alanında Türk Teknolojik Gelişme Fonu destek almaktadır. Destek fonunun temel amacı enerji verimliliğini arttırmak için finansal yatırımın önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle TTGV faizsiz kredilerle enerji verimliliğini desteklemektedir. TTGV yüksek enerji üretiminde oluşan maliyetleri en aza indirmeye ve bu alanda uygunluğu olan projelerin uygunluğu uzun vadeler de projelere devam ederek destek sağlamayı taahhüt etmektedir.

 • TTGV Fon projesi bütçesinin yarısına kadar faizsiz kredi sağlayabilir.
 • Bir milyon dolar destek sağlanırken, destek limitinin alt sınırı 100 bin dolardır.
 • TTGV yatırımlarını bir buçuk yıl desteklemektedir.

Elektrik Üretimi İçin Verilen Desteği Geri Ödemesi;

Elektrik üretimine devlet desteği için geri ödemeleri;

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) yardım miktarının %6’sini hizmet bedeli olarak almaktadır. Vakıf projeleri için desteğe ihtiyaç duyan şirketlerde yenilikçi veya ileri teknolojilerin kullanımına olduğu kadar yerel teknoloji ve cihaz kullanımına da büyük önem vermektedir. Toplam geri ödeme süresi 4 yıldır. Ancak bu 4 yılın 1 yılı geri ödemesiz dönemdir. Kredinizi ilk ikinci aydan sonra ödemeye başlayacaksınız. Enerji panellerini kendinize özel arazilerinize kurabilir veya Devlet arazilerini kiralamak itebilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Hibe Destekleri 2022

Günümüzde organize sanayi bölgelerindeki ve üretimdeki artış sebebi ile elektriğe olan bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Ülkenin birçok yerinde farklı tesisler kuruldu. Bunun en büyük sebebi ise üretimi canlandıran elektrik kayıplarının devlet tarafınca ortadan kaldırılmasıdır. Kendi enerji üretimine girişimidir. Yatırımcıların işi olduğu sürece devlet üretilen elektriği tüketici olarak satın alır. Yenilenebilir Enerji Hibesi almak isteyen firmalar ise başvuru sırasında ön bağlantı iznini almış olması gerekir.

TKDK üzerinden yenilebilir enerji hibe desteği almak istiyorsanız eğer öncelikli olarak yatırım yapacağınız ilde enerji üretiminin destek verilip verilmediği önemlidir.

Güneş Enerjisi Teşvik Verilen İller 2022

Güneş enerjisi devlet hibe desteği verilen iller;

 • Ankara
 • Afyonkarahisar
 • Amasya
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Ardahan
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Burdur
 • Bursa
 • Çorum
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Erzurum
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Hatay
 • Isparta
 • Kahramanmaraş
 • Kars
 • Konya
 • Malatya
 • Ordu
 • Samsun
 • Sivas
 • Şanlıurfa
 • Tokat
 • Trabzon
 • Van
 • Yozgat
 • Giresun
 • Kütahya
 • Karaman
 • Kastamonu
 • Manisa
 • Mardin
 • Mersin
 • Muş
 • Nevşehir
 • Uşak

Fabrika ve üniversitelerin kendi rüzgar santrallerinin olduğunu çoğu bölgede görüyoruz. Ancak, güneş enerjileri en çok ege bölgelerinde görülmektedir. İzmir ve Balıkesir Türkiye’de en çok rüzgar santraline sahip olan illerdir. Balıkesir ve İzmir dışında Muğla’ya kadar olan bölgelerde rüzgar santralleri görülmektedir. Ege dışında en çok Marmara bölgesine ait olarak İstanbul’da rüzgar panelleri güneş enerjisi için yer almaktadır. Devlet tarafından güneş enerjisi teşvikleri panellerin yoğun olduğu illere ve panel kurulumu için müsait olan bölgelerde yatırımcı başvurularına göre uygun görülmesi durumunda teşvikler verilmektedir.

Rüzgar Türbini Kurmanın Avantajları Dezavantajlar Nelerdir?

Devlet destekli elektrik üretimi için Rüzgar Türbinlerinin Kurulmasındaki avantajlar ile birlikte yatırımcıları ilgilendirilecek ve dikkate alınması gereken dezavantajları da bulunmaktadır. Rüzgar Türbinlerinin Avantajları Dezavantajları şunlardır:


Rüzgar türbini kurulduğu zaman enerji tasarrufu yapmaktadır. Yani bedava yakıt üretip hiç bir ücret ödenmez.

Rüzgar enerjisi santrallerinin yatırım maliyetleri oldukça yüksektir.
Rüzgar türbinlerini hemen hemen her yerde kurma imkanları vardır.Rüzgar santrallerinin kurulması için çok ciddi ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Rüzgar enerjisi elektrik üretirken doğaya hiç bir zarar vermez.
Lisansız güneş santralleri kadar kolay kurulumları yoktur.Rüzgar türbinleri ile elektrik elde etmek için rüzgarın belirli bir seviyede esmesi gerekmektedir.
Temiz enerji kaynağı olarak hedeflenen rüzgar türbinleri, Temiz enerji üretimi yapmaktadır.
Rüzgar santralleri bir bölgede çok fazla seviyede ise o bölgede cep telefonları ve televizyon kanalları çekmez.
Rüzgar enerji santralleri çok fazla alan kaplamaz.Rüzgar enerji santralleri çok fazla gürültü yapmaktadır.
Rüzgar türbinleri için havanın aydınlık ve karanlık olması önemli değildir.Rüzgar gülleri göç eden kuşlara ciddi boyutta zararlar vermektedir.

500 KW Rüzgar Türbini Maliyeti

10 bin lira 25 bin dolar arasında maliyetleri değişen maliyetler ile 500 kw rüzgar türbini kurulumu için Kosgeb, Devlet destekleri gibi teşviklerden yararlanmak istiyorsanız bu yazımızdan devlet destekleri nasıl alınır ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Rüzgar türbin fiyatlarını sahibinden.com üzerinden inceleyebilirsiniz.

Hangi İllerde Rüzgar Paneli Var?

Devlet destekli elektrik üretimi, rüzgar santralleri ülkemizde bir çok şehirde hayata geçirilmiştir. Bu durum sayesinde elektrik üretimi yapılmakta ve doğaya hiç bir zarar verilmemektedir. Peki rüzgar gülleri hangi illerde kurulmuştur.

 • İzmir
 • Balıkesir
 • Tekirdağ
 • Afyonkarahisar
 • İstanbul
 • Hatay
 • Çanakkale
 • Manisa
 • Adıyaman
 • Muğla
 • Aydın
 • Kırklareli
 • Mersin
 • Eskişehir

Yukarıda saymış olduğumuz şehirlerde kurulu olan rüzgar gülleri sayesinde o şehirlerde temiz bir şekilde, hava kirliliği oluşturmadan ve doğaya zarar vermeden oluşturulan enerji ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır. Kim bilir bir sonraki tesisi belki de siz kurarsınız.

Yorumlar

 1. Avatar of Uğur zerman Uğur zerman dedi ki:

  Antalya korkuteli avdan susuz bölgesinde 7150 m² tarlam var burada güneş enerjisi ile elektirik üretmek istiyorum bunun için devlet desteği alabilirmiyim nereye başvurarak başlamalıyım

 2. Avatar of bayram bey bayram bey dedi ki:

  ankarada 6196 m2 tarlam var güneş peneli kurmaya uygundur. yap işlet devret yada kar payı vererek kurmak isteyen iletişime geçebilir

 3. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

  800 dönüm tek parça tarla var kendimiz güneş paneli sistemi yapmak istiyoruz imkansız gibi görünüyor yapmak isteyen iletişime geçebilir

  1. Avatar of uğur uğur dedi ki:

   merhaba mail yoluyla ilteişime gçersenz size yardımcı olmak isteriz

  2. Avatar of Burak Burak dedi ki:

   Serhat bey bizde yabancı yatırımcı tarzında bir ortaklığımız var sizinle de görüşebiliriz konu ile alakalı belki bir ortaklık durumu olabilir anlaşılırsa mail atın lütfen

 4. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

  Destek olsa bile şuna ki şartlarda yapılabilmesi için yabancı yatırımcı ortak şart

 5. Avatar of Müzeyyen Çelik Müzeyyen Çelik dedi ki:

  Merhaba, Devlet destekli Günes enerji Paneli kurmak istiyorum, yardimci olurmusunuz?

 6. Avatar of Yeşim Yeşim dedi ki:

  Merhaba benimle iletişime gecebilirmisiniz acaba?

 7. Avatar of Ömer Ömer dedi ki:

  Merhaba iyigunler 50 dönüm arazim var güneş paneli kurmak istiyorum müsait arazi malyet olarak nekadara mal olur bide bunda hibe desteği varmı

 8. Avatar of EMRE EMRE dedi ki:

  10-15 dönüm arası ges kurmak istiyorum devlet desteği hakkında bilgi alabilirmiyim

 9. Avatar of Sultan Sultan dedi ki:

  Berkant bey size nasıl ulaşabilirim

 10. Avatar of Remzi güler Remzi güler dedi ki:

  Sivas ta 38bin metrekare tek parça halinde arazim var. Güney tarafa bakmaktadir. Güneş enerjisi panelleri kurmak için yardıma ihtiyacım var.

  1. Avatar of Alperen Alperen dedi ki:

   iletişime geçebilir miyiz mail atabilirsiniz bazı sorular sormak istiyorum.

 11. Avatar of B dogan B dogan dedi ki:

  Merhaba elektirik santrali kurmak için ne yapmak gerekir

 12. Avatar of Murat Murat dedi ki:

  Desteklenen illerde Kayseri yok 😔

  1. Avatar of Berkant Berkant dedi ki:

   Yine de amortisman süresi çok kısa olduğu için yaptırmanız çok faydalı olacaktır.

   1. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

    Van da 800 dönüm tek parça tarla var yapabileceklere satılır arsa vardır

   2. Avatar of Serhat Serhat dedi ki:

    Van da 800 dönüm tek parça tarla vardır güneş tarlası yapmak isteyenlere satılır

  2. Avatar of mustafa kemal mustafa kemal dedi ki:

   kayseride neye destek oldularda buna destek olsunlar

 13. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

  Elazığ’da 45 dönüm arazim var. Marjinal. GES kurmak isteyen varsa farklı alternatifler üzerinde görüşebiliriz.

  1. Avatar of Burak Burak dedi ki:

   Mehmet bey sizinle bir görüşelim konuyu mail atarsanız

 14. Avatar of hatice hatice dedi ki:

  siteye güneş enerji paneli kurmak istiyoruz ,teşvikler konusunda bilgi almak isteriz.

 15. Avatar of Mahmut Mahmut dedi ki:

  Devlet destekli güneş enerji panelini kurmak istyrm bunun hakında bilgi alablrmym

  1. Avatar of Berkant Berkant dedi ki:

   Bizimle iletişime geçerseniz yardımcı olabilirim

   1. Avatar of B dogan B dogan dedi ki:

    Merhaba elektirik santrali kurmak için ne yapmak ger klib

   2. Avatar of batuhan batuhan dedi ki:

    Berkant Bey Merhaba, iletişim bilgilerinizi alabilir miyiz?

   3. Avatar of Halil emre haklı Halil emre haklı dedi ki:

    Berkant bey devlet destekli güneş enerjisi kurmak istiyorum tarlada sulama amaçlı pompa kullanmak için yardımcı olurmusunuz

   4. Avatar of Sultan Sultan dedi ki:

    Berkant bey size nasıl ulaşabilirim

 16. Avatar of kaya kaya dedi ki:

  ben binaya kurdurcam acaba nasıl bi destek alırım koskepten

 17. Avatar of Emir Nuri Sarı Emir Nuri Sarı dedi ki:

  çifliğimin üstüne güneş paneli kurmak istiyorum bilgi alabilirmiyim

 18. Avatar of Osman semiz Osman semiz dedi ki:

  Binaya güneş paneli kurmak istiyorum bilgi alabilirmiyim

 19. Avatar of Ömer berk Ömer berk dedi ki:

  Maliyetini söylermisiniz

  1. Avatar of Sefa Sefa dedi ki:

   yazın bilgi verelim