Esnaf Kefalet 2019 Kredi Hesaplaması

Esnaf Kefalet 2019 Kredi Hesaplaması

Esnaf Kefalet 2019 Kredi Hesaplaması
12 Ocak 2019 tarihinde eklendi.

TESKOMB adı verilen kooperatiflerin bağlı olduğu merkez birliği tarafından esnaf kefaleti sunulmakta olup kredi verilmektedir. Esnaf kefalet kredilerinin üst limitleri kredi verilecek olan alana göre değişiklik gösterecektir. Esnaf kefalet kredileri ne zaman açılacak diye merak edenler 2019 yılı kredileri için başvuruların başladığını ilan edelim. Esnaf kefalet kredi hesaplama tabloları ile geri ödeme tutarlarını vb. hazırlayabilirsiniz. Bankalar tarafından verilen esnaf kredilerini de inceleyerek hesaplamalar yapabilirsiniz. Kooperatif kefalet ile krediler Halkbank tarafından verilmektedir. Kefil şartlarını, örnek kredi hesaplamalarını ve kredi üst limitlerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredileri 2019

Kendilerine bir işletme kuranlar esnaf kefalet kooperatiflerine üye olurlar. Üye olurken gereken evraklar ile birlikte üyelik aidatları vs. de yatırılır. Esnaf gereksinim duyacağı finansmana bu kooperatifler sayesinde ulaşabilir. Krediler esnaflara Halkbank tarafından sağlanır. Kredi kullanmak için gerekli şartları taşımanız ve evraklar ile başvurmanız durumunda kooperatif tarafından yapılacak olan inceleme sonrası kredilendirilirsiniz. Bankaların esnaf kredilerine göre bu krediler oldukça düşük faizli olmaktadır. İçeriğimizin ilerleyen bölümlerinde yapacağımız örnek kredi hesaplamaları ile durumu daha net ifade etmeye çalışacağız.

Esnaf Kefalet Kredileri 2019

Esnaf Kefalet Kredileri 2019

Esnaf kefalet kredisi çeşitleri aşağıdaki gibidir;

 • Servis aracı kamyonet yenileme kredileri
 • İşletme kredileri
 • Aylık taksitli işletme kredileri
 • Şoför taşıt edindirme kredisi
 • Şoför esnafına taşıt onarım kredisi
 • İskonto kredisi

Bu kredilerin üst limitleri, kefil vb. şartları birbirinden farklıdır. Bu kredilerden yararlanmak için esnafın aralıksız olarak son 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Faizsiz Esnaf Kredisi Veren 5 Banka Şubesi içeriğimizden bilgi alarak bu ba

Esnaf Kefalet Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf ve sanatkarların ekonomik anlamda desteklenmesi için kendilerine verilen hibelerin yanı sıra düşük faizli olarak da kredi kullandırılmaktadır. Bu anlamda görevlendirilen banka Halkbank olacaktır. Esnafa kooperatif bu anlamda kefil olacaktır. Ancak bu kefalet işlemi yalnızca bankaya karşı olacaktır. Bu kredilerin faizlerinin düşük olduğundan söz ettik. Aradaki faiz farkının karşılanması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Kredi başvuruları yazılı olarak Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifleleri’ ne yapılmaktadır. Yönetim kurulu yapılan kredi başvurularını inceleyerek 15 gün içinde karara bağlamaktadır.

Ortağın mali durumunda yapılacak olan inceleme sonrası kendisine kredi verilip verilmeyeceği yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Şayet kooperatif tarafından ortak kredi kullanmaya uygun bulunursa kullandırılacak olan kredi limiti ve diğer kredi detayları belirlenerek Halkbank’ a iletilir. Halkbank kendisine gelen bu talebi inceler. Sicil ile ilgili incelemelerde bulunur. Banka tarafından kredi talebi olumlu bulunursa ortak kredilendirilir. Verilecek olan kredi limitleri kooperatif tarafından belirlenecek olup düşük faizli kredi kullandırılacaktır.

Esnaf Kefalet Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf Kefalet Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf kefalet kredisi kullanmanız durumunda ödeyeceğiniz masrafları da belirtmekte yarar var;

 • %1 Kredi risk fonundan yapılacak olan kesinti
 • %1,5 masraflar için yapılacak olan kesinti
 • %1,5 bloke sermayesi için yapılacak olan kesinti
 • %0,05 üst kuruluş payı için yapılacak olan kesinti

Esnaf Kefalet Ortaklık Şartları

Esnaf kefalet kooperatiflerin esnaf ve sanatkarlara kefil olabilmesi için ortaklık şartlarının taşınması gerekir. 

 • Esnaf ve sanatkar olarak faaliyet gösteriyor olmak
 • Farklı bir kooperatife üye olmamak
 • Sicil kaydı olması
 • Kooperatifin bulunduğu bölgede ikamet etmek ya da faaliyet göstermek
 • Son 1 yıldır aralıksız olarak esnaf ve sanatkarlık faaliyeti gösteriyor olmak

Bu şartları taşıyanlar ortak olabilir ve kendilerine verilecek olan kredilerden yararlanabilir.

Esnafa İşletme Kredisi

Esnaf kefalet kooperatifleri tarafından verilen kredilerden bir tanesi işletme kredisidir. Bu krediden ancak kooperatife üye olan ortaklar yararlanabilir. Esnaf ve sanatkarların döner sermaye, hammadde alımı gibi konularda mevcut ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kredi verilmektedir. Teminat olarak kooperatif kefaletinin yanı sıra ticari işletmelerin rehnedilmesi, ipotek ve şahıs kefaleti de gerekmektedir. Kredi üst limiti 200 bin TL olup 1 yıl ve 5 yıl arasında olan vadelerden yararlanabilirsiniz. 

Kredi Halkbank tarafından verilecek olup aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemlerle kredinizi geri ödeyebilirsiniz. Kooperatif kefaleti ile verilecek olan kredilerin üst limitinin 200 bin TL olduğunu söyledik. Ancak ortağın risk durumuna göre verilecek olan kredi üst limitleri değişiklik gösterebilir.

esnaf kefalet işletme kredisi

Esnaf kefalet faiz oranları

Esnaf kefalet kredilerinin faiz oranları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Faiz oranları vadelere göre değişiklik göstermektedir. 1 yıl vadeli olarak kullandırılacak olan kredilerin faiz oranları %4 olurken, 1 yılı aşkın ve 5 yıla kadar vadelerin seçilmesi durumunda ise faiz oranı %5 olacaktır.

Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru Evrakları

Halkbank tarafından verilecek olan esnaf kefalet kooperatifleri kredisi için kredi başvurusu banka şubelerine yapılmamaktadır. 1163 sayılı kanun gereği bu kredilerden yararlanmak için faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre herhangi bir kooperatife üye olmalısınız. Kooperatif tarafından verilen kefalet banka tarafından kabul edilirse banka da yapacağı inceleme sonrası şahsı kredi vermeye uygun görürse kredi alabilecektir.

Başvuru için aşağıdaki evraklar ile bağlı olduğunuz esnaf kefalet kooperatiflerine kredi başvurusu yapabilirsiniz. • T.C. kimlik belgesinin fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Oda kayıt belgesi
 • Esnafın sicil tasdiki

Esnaf Yatırım Kredisi

İşletme kredilerinin yanı sıra esnafımıza yatırım amaçlı işyeri edindirme ve taşıt edindirme kredileri de verilmektedir. Kredi üst limiti 500 bin TL olup, banka kredi vermek için kooperatif kefalet şartı aramıyor. Ancak kooperatif ortağı olanlar, bağlı oldukları kooperatiflere giderek başvurularını yapabilirler.

Esnaf Yatırım Kredisi

Esnaf Yatırım Kredisi

İşyeri Edindirme Kredisi

İşyeri alımları için kullandırılan kredidir. Kredi talebinde bulunmanız durumunda eksper bu işyerinde inceleme yapacaktır. Eksper tarafından belirlenen değerin tamamı kadar kredi verilebilir. Kredi üst limiti 500 bin TL olup vadeler 120 ay (10 yıl) olmaktadır. Esnafımıza bu anlamda rahat ödeme koşulları sağlanmakta olup aylık ve 3 aylık ödeme dönemleri ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Taşıt Edindirme Kredisi

Esnafa yaptığı ticari faaliyetlerinde kullandırılmak üzere taşıt alımları konusunda kredi verilecektir. Bu kredi 0 araç alımlarında kullandırılacak olup otobüs, minibüs, kamyon, otomobil vb. alımlarında kullanabilirsiniz. Kredi limiti aracı aldığınız anahtar teslim fiyatı kadar olup 500 bin TL’ ye kadar verilmektedir. Aylık ve 3 aylık dönemlerle kredinizi geri ödeyebileceğiniz gibi 60 ay (5 yıl) vadeli olarak kredinizi kullanabilirsiniz.
KOBİ Değer Kredisi 2019 Projesi ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 2019 yılında kobilerimiz de desteklenmeye devam edecek.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama

Örnek 1

Esnafımız 4 yıl vadeli olarak 100 bin TL işletme kredisi almak istiyor. Bu durumda hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır. 4 yıl vadede (48 ay) uygulanacak faiz oranı yıllık %5 olacağı için aylık olarak 0,416 olacaktır.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama

 • Aylık ödeme tutarı : 2.348,06 TL olurken
 • Vade sonunda toplam ödenen tutar : 112.707,04 TL olacaktır.

Ancak herhangi bir bankadan en az %2,35 faiz oranı ile kredi kullandığınızı farz edersek;

 • Aylık ödeme tutarı : 3.827,33 TL olurken
 • Vade sonunda toplam ödenen tutar : 183.711,84 TL olacaktır.

Bu aradaki faiz farkları kooperatif kefaleti ile kredi alınması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Örnek 2

Esnafımız 5 yıl (60 ay) vadeli olarak olarak kredi almış olsun. Değişen kredi tutarları ile aylık taksit hesaplaması yapalım.

Kredi TutarıAylık Taksit
10 bin TL193,28 TL
20 bin TL386,57 TL
50 bin TL966,42 TL
75 bin TL1.449,63 TL
100 bin TL1.932,83 TL
125 bin TL2.416,04 TL
150 bin TL2.899,25 TL
175 bin TL3.382,46 TL
200 bin TL3.865,67 TL

Esnafa 30 Bin TL Faizsiz Kredi

602 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Resmi Gazete’ de yayınlanan düzenlemeye göre esnaf ve sanatkarlarımızın döner sermaye, hammadde alımlrı, makine ve teçhizat alımları gibi konularda gerek duydukları finansmanın sağlanması amacı ile kendilerine 2019 yılında 30 bin TL faizsiz kredi kullandırılacağı açıklanmıştır. 

2019 30 bin TL esnaf kredisi

2019 30 bin TL esnaf kredisi

Esnafımız 36 ay vadeli ile bu krediyi kullandığında geri ödeyeceği aylık taksit tutarı 833,33 TL olacaktır. Krediden yararlanmak için bağlı bulunduğunuz esnaf ve kefalet kooperatiflerine gidebilirsiniz. Bu noktada akıllara 2019 yılında esnaf kefalet kooperatifleri tarafından 30 bin TL faizsiz kredi dışında kredi verilip verilmediği gelebilir. 350 bin esnafımız Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılında 22 milyar TL bütçe ile desteklenecektir.

2019 Esnafa Faizsiz Kredi

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılında esnafımıza faizsiz kredi kullandırılmasına karar verilmiştir. OCAK, ŞUBAT VE MART aylarında esnaf ve sanatkarlar 10 milyar TL faizsiz kredi ile desteklenecektir. Halkbank Faizsiz Esnaf Kredisi 2019 Ne Zaman Verilecek? isimli içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Resmi Gazete’ de yayınlanan karar aşağıdaki gibidir;

halkbank faizsiz kredi

Halkbank faizsiz kredi

 • 2. madde yer alan ifade ile unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarına verilecek olan 0 faizli kredilerden söz edilmektedir.
 • 3.maddede 1 yıldır ustalık belgesi ile aralıksız olarak faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kredi verileceğine ilişkindir.
 • 4. madde ise genç girişimcilere verilecek olan faizsiz krediden söz edilmektedir.

Bu krediler elbette ki kooperatif kefaleti ile de verilmektedir. Ancak banka tarafından kooperatif ortağı olmayanlar da şahsen başvurmaları durumunda kredilendirilecektir.

2019 yılında esnaf kefalet kooperatifi tarafından verilen düşük faizli kredilerden yararlanmak için gerekli evraklar ile bağlı bulunduğunuz kooperatiflere başvuru yapınız.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git