Esnaf Kefalet Kefillik İptali ve Şartları Nelerdir? Kredinin Kapatılması

Esnaf kefalet kredileri başvurusunda vatandaşlarda aranan kefil şartı ile kredi kullanabiliyorlar. Ancak, kefillerin iptali yapılıyor mu, esnaf kefalet kredisinde kefilin sorumluluğu nelerdir, Esnaf Kefalet Kefillik İptali ve Şartları Nelerdir? içeriğimizde detaylandırdık.

Esnaf Kefalet Kefillik İptali ve Şartları Nelerdir? Kredinin Kapatılması

Kefillik nasıl iptal edilir, Kefillikten nasıl çıkılır, gerekli evraklar ve belgeler nelerdir, Esnaf Kefalet Kefillik İptali ve Şartları Nelerdir? sizler için kooperatiflerle görüşerek araştırmalar yaptık.

ESKK Kredisi Almak İçin Kefil Bulmak Şart mı?

Esnaf kefalet kooperatiflerinden kredi çekebilmek için kefil göstermek şarttır. Kefalet kefil göstermeyen esnaflara kredi vermez. Kefil sayısı çekilecek kredinin miktarına ve vadesine göre değişiklik gösterebilir. Şuan TESKOMB tarafından en az 2 kefil getirmek bunların da esnaf veya memur olması şarttır.

Esnaf Kefalet Kefillik İptali Nasıl Yapılır?

Kooperatif kefaleti ile Halkbank’tan kredi çekmiş iseniz veya bu krediye kefil olduysanız kefilliğin iptalinin tek yolu vardır. Bu yol ise kredi borcunun kapatılmasıdır. Aksi taktirde kefilliğin iptali yapılamaz. İkinci bir ihtimal olarak kredi borçlusu esnaf başka bir bankadan yapılandırma veya borç kapatma kredisi çeker ve Halk Bankasından alınan kredi borcunu ödeyerek kapatır. Bu durumda da kefillik düşeceği için iptal edilmiş olur.

Bu iki yöntem haricinde kefilliğin iptali mümkün değildir. Ancak aşağıda yer alan yöntemler istisnadır.

Esnaf Kefalet Kefillik Nasıl Düşer?

Esnaf kefalet kredi kefili, borcun tamamından müteselsilen sorumludur. Kefillik sürecinin bitmesi için borcun tamamının ödenmiş olması gerekir. Ancak, kefilliğin düşmesi için diğer nedenlerde bulunmaktadır.

Kefillik aşağıda ki durumlarda düşer:

 • Borcun oluştuğu tarihten itibaren 10 sene geçmiş ise kefillik sona erer.
 • Çekilecek kredi miktarı henüz hesaba yatmamış veya para çekilmemiş ise kefillik sona erer.
 • Kefilliği oluşturan sözleşme belgesi eksik veya yanlış tanzim edilmiş ise kefillik bitebilir.
 • Borca kefil olan vatandaşın eşinin bu durumdan haberi yok ise itirazda bulunulabilir. Eşi ile kanunen ayrı yaşayan veya boşananlar hariçtir.
 • Borcun asıl sahibi kötü niyetli olarak borcu ödemiyor ise, yani parası olmasına rağmen borcunu ödememekte ısrar ediyorsa kefil tarafından borçluya dava açılabilir. 

Esnaf Kefalet Kredisinde Kefilin Sorumluluğu Nelerdir?

Türk Borçlar Kanununda Esnaf kredilerine kefil olan kişilerin sorumluluklarına yer verilmiştir. Kefiller, kefilliğini almış oldukları kredinin tamamından sorumludur ve kredinin tamamı ödenmeden kefillikleri sona ermez. Kefillerin sorumlulukları TBK’ da aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır.

Esnaf kefalet kredisinde kefilin sorumlulukları bu şekilde sıralanmaktadır.

 • Kredi sahibinin kusur yada temerrüdünün yasal sonuçları
 • Alacaklının kefile onun borcu ödeyerek yapılmalarını önleyebileceği uygun bir zaman önce bildirmesi şartı ile borçluya karşı yönetildiği takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde rehinlerin kefil tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflar.
 • Akdi faiz işlenen 1 yıl içerisinde faiz işlemekte olan yıla ait akdi faiz ile gerektiğinde tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait olan faizleri, sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa kefil borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçlarından sorumludur.
 • Kefilin asıl borç ilişkisinin hükümsüz hale gelmesinin sebep olduğu zarardan ve ceza koşulundan sorumlu olacağına ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür.

Esnaf kefalet kredilerinde ödeme kolaylığı amacı ile kredi sahiplerine sağlanan yapılandırmalardan faydalanabilmek için neler yapmanız gerektiğini Kredi borcu yapılandırma içeriğimizden öğrenerek borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Senette Kefillik İptali Yapılır mı?

Krediye kefil olan vatandaş senet imzalayarak veya borçludan senet alarak borcun sorumluluğundan çekilmek istese de senetle iptal söz konusu değildir. Çünkü borcun kaynağı bankadır ve bilindiği üzere icra davalarında 1. sıra alacaklı bankalardır. Bu kapsamda tek çareniz borcun Tamamının Kapatılmasıdır. Zira kefil tüm borçtan müteselsilen sorumludur.

Kefillik Nasıl Sona Erer?

Olay banka borçlarında olduğu gibi beyaz eşya veya diğer firmalara olunan borçlarda da aynıdır. Alacaklı taraf borçlu ödemez ise alacağın tamamını kefilden talep edebilir. Bu durum kanunen mümkündür.

 • Örneğin: 200 Bin TL borç için 2 kefil olsa da, kefillerden bir tanesi 100.000 TL’yi ödeyerek borçtan kurtulamaz.
 • Mantıken kendi payına 100.000 TL düşmüş olsa da müteselsil sorumluluk kanuni olarak önüne geçer ve tüm borçtan mükellef hale getirir.

Banka Kefilliği İptal Edilir mi?

Bankalar alınan krediler içinde yukarıda yer almakta olan esaslar geçerlidir. Kefilliğin iptali eğer kefillik tesisi usulüne uygun yapılmamış ise itirazda bulunulabilir. Eğer itirazlar olumlu olarak sonuçlanmaz ise tek çare borcun tamamının kapatılmasıdır.

Esnaf kefaleten çektiğiniz krediler aylık 0,62 oranında 1 yıldan 5 yıla kadar vadeli olarak verilir. Bu vadeler aylık ve 3’er aylık ödemeler halinde yapılabilir. 3 aylık ödemede taksit sayısı 3’er aydan 20’dir.

Bu konuda sitemizce hazırlanan ve aylık ödeme miktarlarını gösteren ve yazıcıdan çıktı alınan ödeme planını görüntülemek için esnaf kredisi hesaplama robotunu kullanabilirsiniz.

Esnaf Kefaletten Kredi Çekmek İçin Kaç Kefil Gerekir?

Normal şartlarda 2 kişinin kefil olması yeterlidir. Bu kişiler borcu ödeyebilecek durumda olduklarını ispatlamak amacıyla esnaf ise esnaflığına ilişkin belge ve evrakları tanzim eder iken, memur iseler maaş bordrosu getirirler. Bu belgeler eksikse kefalet istihbaratı olumlu sonuçlanmaz.

Kefil Oldum Borcunu Ödeyemiyor Ne Yapabilirim?

Eğer güvenerek kefil olduğunuz yakınınız borcunu ödemiyor ise, tek çareniz bir şekilde borcun ödenmesini sağlamaktır. Çünkü kefile de borçlar kanunu gereğince icra gibi yaptırımlar uygulanabilir. Şahsi kefalet iptali gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak, özel bir firmadan alışveriş yapmış iseniz firma tarafından kefilliğin iptaline onay verilir ise bu mümkün olabilir. Ayrıca kolay kolay hiç bir firma bu duruma razı gelmez.

Faydalı Bağlantılar:

 • Baro Birlik dergisinde Sayın Merve YILMAZ tarafından hazırlanan Türk Borçlar Kanununda Kefilin Sorumluluğu hakkında ki yazısını bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz.
 • Türk Borçlar Kanununun en güncel halini bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Yorumlar

 1. Avatar of RIDVAN 06 RIDVAN 06 dedi ki:

  İmza atmadım halde benden harcadıgı paraları istiyor ve zorla senet imzalattı bakmak vasiyetiyle evrakları istedi ama kefillik için imza atmadım

 2. Avatar of Burak sonmez Burak sonmez dedi ki:

  Mrb esnaf ve sanatkarlar Kredi kefalet ten çekilen 58 bin TL kredide 4 .kefilim borç ödenip 5 ay geçtikten sonra bana esas borçlu ve bana alacağın devri TEMLİK diye adlandırılan bir evrak geldi ve borclandim tabi bu arada 2.ci kefil ve 3 kefil. Malesef silinmiş borcta ödenmiş bitmiş benim arabam 6 ay bağlandı ben nasıl bir yol izleyebilirim