Evde Bakım Engelli Maaşı İçin Muhtaçlık Sınırı 2023 Yılı NET HESAPLAMA

2023 muhtaçlık sınırı nedir, engelli ve yaşlılık aylığı, fakirlik maaşı ne kadardır, nasıl başvurulur? engelli maaşı muhtaçlık sınırı ve muhtaçlık aylığı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar!

Evde Bakım Engelli Maaşı İçin Muhtaçlık Sınırı 2023 Yılı NET HESAPLAMA

İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçları arasında yer alan gıda, kömür, barınma gibi yardımların yanı sıra nakdi devlet desteği de veriliyor. Ayni ve nakdi olmasının yanı sıra en önemli koşul muhtaçlık sınırı olarak belirlenmiştir. Yoksulluk sınırının gelir düzeyi belirlenirse kişi yardım almaya hak kazanır.

Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yapılan bu nakdi yardım toplum arasında “yoksulluk maaşı” olarak nitelendirilmektedir. Yoksulluk aylığı almaya hak kazanabilmek için 2023 yılı yoksulluk sınırının ne kadar olduğu, maluliyet aylığı gereksinim sınırı gibi yoksulluk aylığı başvuru prosedürleri hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri detaylandırdık.

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır?

2023 yılı muhtaçlık sınır rakamı asgari ücretin 3/1 olarak hesaplanır. Engelli aylığı için yoksulluk sınırı, insanların aylık geçim masraflarını malları veya paralarıyla karşılayabilmelerini sağlamayı amaçlayan ulusal bir standart olarak belirlenmiştir. Engelli aylığı tutarı, bu durumda kişilerin tüm aylık giderleri ve toplam maaşı, sağlanması gereken asgari standartlar içinde olmalıdır. Bu standartlar her yıl hükümet tarafından gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (01.01.2023’den sonrası için 8506 TL’nin 3’te biri olan 2835 TL’den) az olması gerekmektedir.

Engelli Maaşı Muhtaçlık Sınırı 2023 Yılında Ne Kadar?

2023 yılında 1’inci altı ay için muhtaç engellilere maaş bağlanabilmesi için gerekli olan engelli gelir kriteri 2.835 TL‘dir. (8.506 TL olan net asgari ücretin 3’e bölünmesiyle elde edilen rakam 2.835 TL muhtaçlık sınırıdır.)

Engelli aylığı ihtiyacı, kişinin geliri ile ailesinin tüm gelirlerinin toplamından az olmalıdır. Ayrıca maluliyet aylığı alabilmek için kişinin yaşının 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir.

Fakirlik Maaşı Nedir? Kimlere Verilir?

Yoksulluk aylığı, insanların yoksulluğunun bir ölçüsü veya oranı karşılığında verilen para miktarıdır. Yoksulluk aylığı her ülkede değişebilir ve farklı seviyelerde verilir. Yoksulluk aylığı, kişiyi ve ailesini geçim düzeyine getirmek için verilir.

Genellikle çalışma yeteneği az olan veya hiç olmayan bireylere, yaşlılara veya engellilere verilir. Devlet tarafından belirli kriterleri yerine getirirlerse her ay belli bir miktar para alıyorlar.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla “fakir (muhtaç) aylığı” adı altında nakit olarak verilmektedir. Yoksulluk aylığından yararlanmak isteyenler, herhangi bir değişiklik olmadığı sürece düzenli olarak almaya devam ederler. Engelli ve yetim olarak aileden bir kişiye VGM tarafından hane başına verilen maaş türüdür.

2023 Yılında Muhtaçlık Sınırı Nasıl Hesaplanır?

2023 yılı muhtaçlık sınırının hesaplanması, ülkenin ekonomik durumu ve bütçe politikaları ile ilgilidir. Öncelikle ülke bütçesinden elde edilen gelir ve giderlerin kayıt altına alınması gerekir. Gelir ve gider arasındaki farkın ölçülmesi, ülkenin bütçe açığının ne kadar olduğunu belirlemek için kullanılır. Bütçe açığı, ülkenin yoksulluk sınırını belirlemede önemli bir göstergedir.

Ancak ülkenin mevcut ekonomik durumu da yoksulluk sınırının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ekonomik durumu belirlemek için ülkenin istihdam oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, faiz oranları gibi faktörler incelenir. Tüm bu veriler 2023 yılı yoksulluk sınırının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Her yıl belirlenen net asgari ücret üzerinden muhtaçlık sınırı hesaplanmaktadır.

Net asgari ücretin üçte bire bölünmesiyle elde edilen rakam muhtaçlık sınırını verir. Yani 8506 TL’nin 3/1’ine bölünerek bulunan 2.835,33 TL muhtaçlık sınırıdır.

2023 yılında gelir düzeyi 2.835,33 TL’nin altında olan kişiler yoksulluk sınırının altındadır. Bu kişiler yoksulluk aylığı alma hakkına sahiptir.

2023 Yeni Muhtaçlık Sınırı Hesaplaması

2023 yılı net asgari ücret tutarı 8.506 TL‘dir. Daha önceki yıllarda bu rakamdan asgari geçim indirimi düşülerek hesaplama yapılıyordu. Ancak AGİ kaldırıldığı için geriye kalan 8.506/3=2835,33 TL yani asgari ücretin üçte biri yoksulluk sınırını oluşturmaktadır. Yani özellikle devlet tarafından yapılacak yardımlar için hesaplanacak tutar 2.835,33 TL olmaktadır.

2023 yılı muhtaçlık maaş sınırı hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Asgari ücret 2023 yılında net 8.506 TL olduğundan 8.506 TL’nin 1/3’ü bize muhtaçlık sınırını verecektir. 8.506 TL’nin 3’te 1’i ise 2.835,33 TL olarak bulunur.
 • 2023 yılı gelir düzeyi 2.835,33 TL altında kalan kişiler muhtaçlık sınırı altında kalmaktadır.
 • Bu sınırın altında kalanlar yetim ve engelli aylığı alabilirler.

Muhtaçlık Sınırı Neye Göre Belirlenir?

Muhtaçlık sınırı, ülkelerin yıllık toplam gelirleri ile kişi başına gelirleri arasındaki ilişkiye göre belirlenir. Yine muhtaçlık eşiğini, her bireyin ailesinin gelir düzeyi ve harcama alışkanlıkları belirlemektedir. Her bireye gelir düzeyi, yaşı, sağlık durumu, çalışma durumu, evli olup olmaması, çocuk sayısı ve diğer özel durumlar dikkate alınarak belirli bir miktar para verilmesi gerekmektedir.

Muhtaçlık sınırının hesaplanmasında uygulanacak yılın asgari ücreti esas alınır. Muhtaçlık sınırı asgari ücretin 1/3’ü olarak hesaplanır. Asgari ücretin üçte biri hesaplanırken asgari ücret 3’e bölünür. Kalan miktarın 3’ü 1’i ihtiyaç sınırı olarak hesaplanan yıl için geçerlidir. Bu sınır, mevcut AGİ (Asgari Geçim Ödeneği) hariç, net asgari ücrete göre belirlenir.

SYDV Muhtaçlık Sınırı Hesaplaması Yapılırken Nelere Dikkat Edilir?

Ayrıca, SYDV muhtaçlık sınırı hesaplanırken dikkate alınacaklar hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Muhtaçlık sınırının hesaplanması için, gelir ve giderlerin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir.
 • Aylık gelir ve giderlerin tüm kategorileri dikkatli bir şekilde incelenmelidir.
 • Gelir ve giderler arasındaki denge de önemlidir.
 • Toplam gelir ve giderlerin toplamı ile karşılaştırılarak muhtaçlık sınırının belirlenebilmesi için gerekli olan minimum seviyeye ulaşılması gerekir.
 • Vadesi gelen kredi ödemeleri ve diğer ödemelerin de hesaba katılması gerekir.
 • Bireylerin kişisel harcamaları da muhtaçlık sınırı için önemli bir faktördür.
 • Muhtaçlık sınırının hesaplanmasında, bireyin yaşam seviyesi, çalışma durumu, maaş durumu ve diğer gelir kaynakları da dikkate alınmalıdır.
 • Aynı hanede diğer kişiler engelli veya yaşlı aylığın alıyorsa, hesaplamaya dahil edilmez.
 • Ancak, evde bakım yardımı adında bir devlet desteği alıyorsanız hesaplamaya eklenir.
 • Eşi vefat eden kadınlar bu sebeple bir destek alıyorsa muhtaçlık için herhangi bir maaş alamaz.
 • Sadece birinden yararlanma hakkı vardır.
 • Yılda en az bir defa sosyal incelemeler yapılmaktadır. Oturulan evin kendi evi veya kira olup olmaması önemli değildir, bu dikkate alınmaz.
 • Başvuru yapan kişinin başka bir konutu var ama kira almıyorsa muhtaçlık gelir tespitinde rayiç bedelinin 120’de 1’i dikkate alınarak hesaplamaya eklenir.
 • Eğer muhtaçlık için başvuran kişinin dükkanı varsa yine rayiç bedelinin 240’ta biri ile kira geliri dikkate alınır.
 • Kira geliri yoksa veya beyan edilmemişse 120’de 1’i alınır.
 • Tarla veya arazisi varsa 1/240’ı ve diğer getirileri, binek, ticari ve zirai aracı varsa 1/120’si, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları varsa yıllık getirileri ne kadarsa aylık ortalamaları, mevduat hesapları varsa aylık faiz getirisinin 2 katı hesaplamalarda dikkate alınır.
 • Alınan karşılıksız burslar eklenmez.

SYDV muhtaçlık sınırı hesaplaması yapılırken, aynı hanede, konutta ikamet eden tüm bireylerin servet, gelir veya harcamaları, nafaka yükümlülüklerine dikkat edilir.

Muhtaçlık Sınırı Altında Kişilere Verilen Yardımlar

Mali yardımlar, yiyecek yardımları, barınma yardımları, sağlık hizmetleri, eğitim yardımları gibi birçok farklı türde yardımlar muhtaçlık sınırı altında kişilere verilmektedir. Özellikle ülkemizde vatandaşların hizmet aldığı kamu tarafından kurulmuş ve yönetilen sosyal yardım programları sayesinde, muhtaçlık sınırı altında yaşayan kişilere yardım edilmektedir. Bunlar arasında işsizlik yardımları, çocuk yardımları, yaşlı yardımları, hastalık yardımları, evsizlik yardımları, kadına yönelik yardımlar ve diğer sosyal yardımlar da bulunmaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası kurumların desteğiyle, toplumun her kesiminden insanlara ulaşan yardımlar da mevcuttur.

Muhtaçlık Sınırı Altında Kişilere Verilen Yardımlar aşağıdaki gibidir:

 • Dul ve yetim aylığı
 • Yaşlılık parası
 • Doğum parası
 • Fakirlik maaşı
 • Çocuk parası, muhtaç sınırında olan kişilere verilmektedir.

Geliri muhtaçlık sınırının altında aylık geliri olan kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dul, yetim, yaşlılık, yoksulluk parası gibi çeşitli yardım parasından yararlanabilecek kişilerin belirli şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

Muhtaçlık Aylığından Kimler Yararlanabilir?

Muhtaçlık aylığı diğer adıyla bildiğimiz fakirlik maaşından yararlanacak kişiler şu şekildedir:

 • 65 yaş ve üzerindeki kişiler.
 • Emekli olanlar.
 • Yüzde 40 ve üzeri engelli olanlar.
 • İşsiz olanlar.
 • Aile büyüklerinin desteği olmayan yetimler.
 • Aile büyüklerinin desteği olmayan kimsesizler.
 • Sosyal güvencesi olmayanlar.
 • Devlet tarafından sosyal yardım parası almamış olan kişiler.
 • Herhangi bir geliri olmayan kişiler.
 • Muhtaçlık sınırının altında aylık geliri olan kişiler.
 • Mahkeme kararı olmayan, koruma altına alınmamış kişilere.
 • Sigortalı bir işte çalışmayan kişilere.
 • Annesi ve babası vefat etmiş 18 yaşından küçük olan kişiler.
 • Başvuruda bulunacak kişinin üzerine kayıtlı mal varlığı olmaması gibi şartları sağlayan kişiler muhtaçlık aylığı alabilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla muhtaç kişilere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların arasında fakirlik maaşı (yaşlılık aylığı) da bulunur.

Muhtaçlık Aylığı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Muhtaçlık Aylığı başvurusunu yapmak için en yakın belediye veya sosyal hizmet merkezine gidilmelidir. Gerekli belgelerin kopyalarının hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, banka hesap numarası, vergi numarası, emekli sandığı raporu veya maaş ödeme belgesi bulunmaktadır. Başvuru formunu doldurulmalıdır. Formda, başvuru sahibinin adı, adresi, doğum tarihi, cinsiyeti ve diğer gerekli bilgileri girilmelidir. Belge ve formların tamamlanmasından sonra, yetkili memur tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Eğer başvuru kabul edilirse, ödeme alınmaya başlanacaktır.

Muhtaçlık aylığından yararlanmak isteyen kişiler 3 farklı şekilde başvuru işlemlerini yapabilir.

 • Bunlardan ilki ikamet edilen bölgede Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne fiziki başvuru ile gerçekleşmektedir.
 • Diğer başvuru şekli ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün posta aracılığı ile adresine gerekli evrakların gönderilmesiyle tamamlanmaktadır. İkamet edilen İle bağlı olan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuru bu şekilde gerçekleşmektedir.
 • İnternet üzerinden başvurular ise e-Devlet kapısı üzerinden tamamlanmaktadır.

Yoksulluk aylığı başvurusunda bulunacak kişiler, başvurularını aşağıdaki şekillerde yapabilirler:

 • VGM Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurular.
 • Posta yoluyla.
 • e-Devlet üzerinden.
 • Fiziki Başvuru olmak üzere 3 ayrı şeklide muhtaçlık aylığına başvuru yapabilirler. Başvurular ortalama 1 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Vakıflar bölge müdürlükleri adresleri web sayfasında açıkça belirtilmiştir. VGM adres ve iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Fakirlik Maaşı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yoksulluk maaşı başvurusu için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport vb.)
 • Askerlik durumu belgesi
 • Başvuruda engellilik durumu var ise sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporudur.
 • Son 3 aylık banka hareketleri
 • Son 3 aylık gelir belgesi
 • Gelir kaynaklarını belgeleyen belgeler
 • Gider belgeleri
 • Sağlık raporu
 • Aylık harcama belgesi
 • Eşinin gelir durumu belgesi
 • İkametgah belgesi
 • Diğer belgeler (mevcut kira sözleşmesi, ev sahibi belgesi, öğrenim durumu belgesi vb.)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınmış muhtaç aylığı yetim formu ya da muhtaç aylığı engelli formu

Yoksulluk aylığı/muhtaç aylığı alacak kişilerin başvuru anında kişi ile birlikte yukarıda istenen belgelerin bulunması ve aynı zamanda bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.

Fakirlik maaşı yani muhtaçlık aylığı başvurusu yukarıda belirtilen gerekli belgeler ile yapılmaktadır.

Fakirlik Maaşı Başvuru Formuna Nereden Ulaşılır?

Yoksulluk Maaşı başvuru formu, sosyal güvenlik kurumunun resmi internet sitesinden indirilebilir. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarına bağlı bölge ve il müdürlüklerine giderek başvuru formunu talep edebilirsiniz. Başvuru formları muhtarlıklardan temin edilebilir. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden de başvuru formu temin edilebilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine giriş yapılması gerekmektedir. Ana sayfadaki etkinlikler bölümünden giriş yapabilirsiniz.

Hayır hizmetleri bölümünden muhtaçlık aylığı tercih edilir. Seçim yapıldıktan sonra açılan sayfada muhtaç aylığı bilgileri ve başvuru formları yer almaktadır.

İki adet muhtaçlık aylığı başvuru formu bulunmaktadır.

Fakirlik Maaşı Nereden Alınır?

Yoksulluk aylığı sosyal yardım kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Yoksulluğa düşen kişilerin durumuna göre farklı düzeylerde ve çeşitli miktarlarda maaş verilebilmektedir. Genellikle, eyalet veya yerel belediyeler aracılığıyla, yoksulluğa düşenlerin yaşam standartlarını ve yaşam koşullarını iyileştirmek için maaşlar sağlanır.

İkamet ettiğiniz il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunarak yoksulluk aylığı almaya hak kazananlar, PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla kolayca alabilirler. Başvuru sürecinin olumlu sonuçlanmasının ardından şahıslar adına Ziraat Bankası veya PTT nezdinde hesap açılır. Her ayın belirli günlerinde bu hesaplara muhtaçlık aylığı yatırılmakta ve kişiler şubelerden kolayca çekebilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenen kuruluşlardır. SYDV’ler, Kaymakamlık ve valiliğe bağlı, yoksul kişi ve ailelere sosyal yardım sağlayan kamu hizmeti sunan vakıflardır. Her il ve ilçede ayni ve nakdi yardım yapmak üzere kurulmuştur.

Engelli Maaşı Almak için Diğer Şartlar ve Gelir Kriterleri

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince muhtaçlık sınırı ile ilgili tüm detaylar belirlenmiştir.

 1. Engelliliğin belgelenmesi için rapor veya sağlık kurulu raporu gerekir. Rapor veya sağlık kurulu raporu, engelli kişinin özürlü olduğunu ve çalışamayacak durumda olduğunu gösteren sağlık raporu olmalıdır.
 2. Sakatlığın derecesi ve süresi belirlenmelidir. Engelli bireye verilecek maaş, engelli bireyin engellilik düzeyine ve süresine göre belirlenmektedir.
 3. Engelli bireyin geliri ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Engelli aylığı alabilmek için engelli kişinin gelirinin aile gelirinin altında olması gerekir.
 4. Engelli kişinin yaşı ve cinsiyeti belirlenmelidir. Engelli aylığı alabilmek için engelli kişinin 18 yaş ve üzerinde olması gerekir.
 5. Engelli kişinin sağlık durumu dikkate alınmalıdır. Engelli aylığı alabilmek için kişinin sağlık durumunun çalışamayacak durumda olduğunu gösteren sağlık raporuna dayanması gerekir.

Bu karara göre engelli aylığı almak isteyen vatandaşların belirli şartları taşıması gerekiyor.

Engelli maaşı şartları aşağıdaki gibidir:

 • Engellilerin devlet tarafından verilen maluliyet aylığı alabilmeleri için iki farklı kriter aranır.
 • Birinci kriter olarak engelli kişinin sağlık durumunun engelli aylığı almaya uygun olması gerekmektedir.
 • İkinci kriter olarak ise engelli kişinin gelirinin belirli bir asgari düzeyin altında olması gerekmektedir.
 • Engelli kişinin yaşı 18 veya üzerinde olmalıdır.
 • Engelli kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya belli bir süre boyunca Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Engelli kişinin eğitimini tamamlaması veya engellilik nedeniyle eğitime devam edememesi gerekmektedir.
 • Engelli kişinin aktif olarak çalışamayacağı belirlenmelidir.
 • Engelli kişi günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyecek durumda olmalıdır.
 • Engelli kişinin belirli bir süre Türkiye’de yaşaması gerekmektedir.
 • Sağlık raporunda engellilik oranı en düşük %40 olmalıdır.
 • Engelli muhtaçlık sınırı olarak yaş şartı da konmuştur. Faydalanabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından küçük olunmalıdır.
 • 65 yaşından büyük olanlar için rapor oranı %70 olmalıdır.
 • Sadece engelli raporu tek başına yeterli değildir.
 • Ayrıca:
  • Engellinin çalışmıyor olması
  • Emekli olmaması
  • Nafaka almayan veya alabilecek durumun içinde bulunmaması,
  • Aynı hanede kişi başına düşen gelirin, muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir. 2023 yılında bu tutar 2.835 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın altında hesaplanmış olması gerekmektedir.
  • Bu tutar AGİ Hariç asgari net ücretin 1/3’ü kadardır.
 • %70 engellilik durumu olsa bile yine 18 yaşından küçük olan 14, 15 ve 16 yaşındaki çocuklar başvuru yapamazlar.
 • Ancak, aileleri veya yakınları 18 yaş altı engelli maaşı için müracaat edebilir.
 • Bu kişilerin ayni hanede oturması ve fiili bakımını üstlenmesi gerekir.
 • 18 yaş altı, %70 engeli olanlar ve diğerleri için muhtaçlık sınırı hesaplanmaktadır.

2022 Sayılı Kanunda Engelli Aylıkları Ne Kadardır?

2022 sayılı kanunda engelli aylıkları aşağıdaki gibidir:

Engelli aylığı aşağıdaki gibidir:

 • Evde Bakım Desteği: 4.337 TL
 • Kronik Hastalık Yardımı: 4.337 TL
 • Engelli Aylığı 40-69: 1.595,70 TL
 • Engelli Aylığı 70: 2.392,05 TL
 • Silikozis aylığı (Bu maaşı alan vatandaşlar vefat ederse, yakınları, ailesi bu maaş için başvuru yapabilir.)

2022 sayılı kanuna göre bağlanan aylıklar, engellilik derecesi, kişinin yaşı, doğum tarihi ve hastalıkları ayrı ayrı değerlendirilmekte olup, ona göre ödeme yapılır.

Engelli Aylığı Başvuru Evrakları Nelerdir?

Emekli maaşı başvurusunda bulunacakların öncelikle yetkili hastanelerden sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. Engelli vatandaşın şahsen başvuru yapmaması halinde, başvuru sahibinin vekaletname veya vasi tayin edildiğine dair belgeye sahip olması gerekmektedir.

Engelli aylığı başvuru evrakları aşağıdaki gibidir:

 • Engelli Aylığı Başvuru Formu.
 • Engelli Belgesi.
 • Sağlık Raporu.
 • İkametgah Belgesi.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 • Engellinin Geçim Durumunu Belirleyen Evraklar.
 • Banka Hesap Numarası.
 • Gelir Vergisi Beyannamesi.
 • İşyeri Adına Düzenlenmiş İşe Giriş Belgesi (İşsizse Uygulanmaz)
 • Adli Sicil Kaydı.

2023 Engelli Maaşı Ödemeleri Ne Zaman?

Engelli aylığı ödemeleri her ay başında yapılır. Engellilerin maaşları iki ayda bir ödeme sistemi ile ödenmektedir. Ayrıca askerlik şehit ve gazi aylıkları da engellilerin her ay sonunda ödenmektedir. Engelli geliri gelir sınırı dikkate alınarak yapılacak ödemeler doğum tarihinin son hanesine bakılarak yapılır.

2023 yılı Engelli Maaş Ödeme tarihleri ​​aşağıdaki gibidir:

 • Doğum yılı 0 ve 5 ile bitenler ayın 5’inde.
 • 1 veya 6 olanlar ayın 6’sinda.
 • 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde.
 • 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde.
 • 4 ve 9 olanlar ise 9’unda aylıklarını alırlar.

Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve aylık bağlananların aylık almaya hak kazandığı tarih, başvuru tarihini izleyen aydır. Tüm ödemeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır.

2023 Yılında Kişi Başına Düşen Muhtaçlık Sınırı Ne Kadardır?

2023 yılı 1’inci ilk altı yarısında kişi başına düşen muhtaçlık sınırı asgari ücretin 3/1’1 olan 2.835,60 TL’dir. Muhtaçlık hesaplaması hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Fakirlik Maaşı Ne Kadardır?

2023 yılında 1’inci altı ay için muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 2.715,19 TL ödenmektedir. Bu yıl muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak güncellenecek olan miktarlarda fakirlik maaşı ödenir.

Muhtaçlık Maaşı Başvuruları Nereye Yapılır?

Öncelikle muhtaç maaşı almak isteyenlere başvuru merkezlerinin Vakıflar Genel Müdürlükleri olduğunu belirtelim. Gerekli şartları taşıyan kişiler Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurarak yoksulluk aylığı alabilirler. Yine ihtiyaç sahibi maaşı için başvurular ilgili belediyelere yapılabilmektedir. Belediyenin sosyal hizmetler dairesine veya yardım masasına başvuru yapılmalıdır. Başvuruda sunulacak belgeler arasında nüfus cüzdanı, adres ve kimlik fotokopisi, ekonomik duruma ilişkin belge ve son 3 aya ait gelir belgesi yer alıyor.

Engelli Maaşı Gelir Sınırı Kalktı mı?

Engelli maaşında gelir kriteri aranmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.