Fidan Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2023 (GÜNCEL)

Sertifikalı fidan desteği, mavi sertifikalı fidan desteği, meyve bahçesi devlet desteği, Antep Fıstığı destekleme ve Fidan yetiştiriciliği sertifikası nasıl alınır? Fidan Yetiştiriciliği Devlet Desteği nasıl alınır vb. gibi tüm detaylar için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fidan Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2023 (GÜNCEL)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fidan yetiştiriciliği konusunda destek verilmektedir. Fidan yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağını bilenler iş bölümü olanaklarını inceleyebilir ve devletin verdiği desteklerden yararlanabilir.

Fidan Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

İlk olarak fidan yetiştiriciliği yapılan alanın toprağı hazırlanmalıdır. Toprak gübrelenmeli ve daha sonra sürülmelidir. Sulama da yapıldıktan sonra çukurlar hazırlanmalıdır. Bu çukurların en olarak geniş açılması gerekmektedir. Daha sonra içlerine fidanlar yerleştirilmelidir. Bu konu ile ilgili bilgi almak için internet üzerinde bulunan videoları inceleyebilir ve yazılı kaynaklardan bilgi alabilirsiniz. Hatta fidan yetiştiriciliği ile ilgili üniversitelerde 2 yıllık bir program da bulunmaktadır.

Fidan Yetiştiriciliği Sertifikası Nasıl Alınır?

Fidan yetiştiricilerin sertifikalı ürünler ve desteklerden yaralanması için fidan yetiştiriciliği sertifikasına sahip olması gerekiyor. Fidan Yetiştiriciliği Sertifikası üretim tesislerinin bulunduğu bütün illerde ve il müdürlükleri tarafından verilmektedir. Başvuru sırasında ise aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 • Başvuru sahibinin ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi, bitkisel üretim veya tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen diplomanın aslı
 • İşletmede ziraat mühendisi çalıştırılıyorsa ona ait diploma örneği
 • Başvuru sahibinin düzenlediği yıllık kapasite beyanı
 • Başvuru sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarasın yazılı beyanı
 • İşletme binasında ve arazide kiracı yada mülk sahibi olduğuna dair yazılı belge
 • Çalıştırılan ziraat mühendisi, aynı ilde en fazla 5 işletmede çalışabilir.
 • Sıralamış olduğumuz bu belgeler ile üretim tesislerinin bulunduğu il müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

Fidan Yetiştiriciliği Destekleri Başvurusunda İstenen Belgeler

Fidan Yetiştiriciliği Devlet Desteği alabilmek ve bu desteklerden yararlanmak isteyenlerden istenecek belgeler şu şekilde sıralanmaktadır.

Fidan yetiştiriciliği destekleri başvurusunda istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • ÇKS belgesi
 • Başvuru dilekçesi ve taahhütname
 • Fidan/fide kullanım desteklemesi talep formu
 • Satış faturası
 • Fidan/fide, antepfıstığı çöğürü veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği
 • Bitki muayene raporu
 • Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği
 • Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği

Patates Siğili Hastalığı görülen alanlarda ilave destekten yararlanmak için destek talep formu istenmektedir.

Sertifikalı Fidan Desteği Tutarları Ne Kadardır?

Yurtiçi sertifikalı fidan desteği uygulamalarında verilecek olan destekler bulunmaktadır. Bu destekler ve ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Bodur, yarı bodur ve meyve fidanları sertifikalı fidan 400 TL
 • Sertifikalı çilek fidesi desteği 400 TL
 • Bodur, yarı bodur ve meyve fidanları standart fidan 100 TL 
 • Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi (Bağ ve nar hariç) standart fidan için 100 TL
 • Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi (Bağ ve nar hariç) sertifikalı fidan 280 TL
Fidan Yetiştiriciliği Proje Destekleri
Fidan Yetiştiriciliği Proje Destekleri

Devlet Tarafından Verilen Fidan Yetiştiriciliği Ödemeleri

Fidan yetiştiriciliği için alınacak olan destekleme ödemeleri için gerekli finansman Tarım Bakanlığının ilgili bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak %0,2 komisyon ödenir. Ödemeye esas cetveller, onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından hazırlanarak bankaya gönderilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Mavi Sertifikalı Fidan Desteği

Fidan sertifikasyon sistemlerinde fidanın kademesi kısmında sertifikalı yazan fidanlar vardır bu fidanların sertifika rengi mavidir. Bu neden ile mavi sertifikalı fidan olarak anılmaktadır.

 • Mavi sertifikalı fidanlarda fidan yetiştiricisinin bir damızlık parselinin bulunması zorunludur.
 • Bu parsel 3 nolu damızlık parsel olarak isimlendirilmiştir.
 • Araştırma enstitüleri ve üniversiteler tarafından hastalıkların ari olarak üretilmesi zorunluluğu vardır.
 • Üreticiler bu fidanları Tarım ve orman Bakanlığınca belirlenmiş izolasyon mesafesini dikkate alarak 3 nolu damızlık parsel kurmak zorundadır.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlarda tescil edilmiş bir parselde gelen aşı kalemi, aşı göz ve klon anaçlarla üretilmiş fidan gerçek Sertifikalı fidandır ve bu fidanlara mavi sertifikalı fidan denmektedir. Mavi sertifikalı dönüm başına devlet tarafından verilen destekler 280 TL’dir

Meyve Bahçesi Devlet Desteği (Üzüm Bağı Desteği)

Toprak üzerinde en az 120 cm derinlikte, pH 5.0-6.5 dereceleri arasında olmalıdır. Bu değerler bazen 7-8 pH derecelerine kadar çıkabilir. Fidanlık sahasında arazi şekli fidanın kullanım yerlerine yakın yaz kış ulaşıma açık, elektrik enerjisi ve haberleşme imkanı olan yerlerde kurulmalı, makineli çalışmaya uygun olmalıdır. Ilıman iklim, vejetasyon dönemi uzun, yağışları arzulanan miktarda olmalıdır. Ekim sahaları için dekara kurak mıntıkalarda günde 10 ton, rutubetli mıntıkalarda günde 5 ton su düşünülmelidir.

Çiftçilere meyve bahçesi yetiştirmelerine teşvik olmak amaçlı devlet destekler sunmaktadır.

 • Yarı bodur meyve fidan türlerine 350 TL
 • Bodur meyve fidan türlerine 400 TL
 • Diğer meyve ve bağ fidanları için 280 TL
 • Sertifikalı çilek fidanı alanlar 350 TL
 • Narenciye için 250 TL
 • Zeytinde yağlık çeşitleri için 150 TL

destekler verilmektedir. Tarımla ilgilenen sertifikalı çiftler bu desteklerden yaralanabilirler.

Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Maaşları Ne Kadardır?

Kamuda ziraat teknikeri olarak çalışan Fidan Yetiştiriciliği mezunları maaşı 4.000- 4.500 lira kadardır

Meyve Bahçelerine Devletten Destek Hibe (Fidan-Fide-Ceviz) içeriğimizde çiftçilere sağlanan destekleri inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.