GAP-DAP-KOP-DOKAP Yüzde 50 Hayvancılık Hibesi Resmi Gazete’de Yayınlandı

25 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete’de 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için verilecek olan %50 hayvancılık hibesi desteği tebliği yayınlandı.

GAP-DAP-KOP-DOKAP Yüzde 50 Hayvancılık Hibesi Resmi Gazete’de Yayınlandı

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılması, modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere yüzde 50 hayvancılık hibesi verilecek.

2021 ve 2023 yılları arasında yapılacak olan hayvancılık yatırımları için yatırım tutarının yüzde 50’si bakanlık tarafından karşılanacaktır. Projelerin desteklenmesi amacı ile destekleme birimleri kurulacak ve şartları taşıyanların projeleri bu birimlerce desteklenecektir. Uygulama illeri yine Resmi Gazete’ de ifade edilmektedir. Hibe almak için gerekli şartları, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı gibi detayları yer verdiğimiz içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hayvancılık işletmelerine destek kararı Resmi Gazete’de

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamında yer alan illerde GAP DOKAP GAP KOP programları kapsamında, ‘‘Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar’‘ 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BAKANLIĞIMIZCA ÇIKARILACAK TEBLİĞ İLE BELİRLENDİ

İlgili 3999 Karar sayılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Tebliği ise 25 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğin amacı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tebliğ: işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

GAP, DOKAP, DAP, KOP Yatırım Konuları

Destekleme ödemesi yapılacak olan konular makine ve ekipman alımları, inşaat yapımı çadır alımlarıdır. Projeye başvuran kişiler her bir yatırım konusundan bir seferliğine mahsus olarak yararlandırılacaktır. Projeleri desteklenecek olanlara verilecek olan tutarlar Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecektir. Proje kapsamında yapılacak olan yatırım tutarı için verilen hibelerden fazla olan kısım yatırımcı şahıs tarafından karşılanacaktır. Makine ve ekipman, hayvan alımı, inşaat vb. konuları için sadece bir kereliğine hibe desteğinden yararlanılabilecektir. Aynı yatırım konusundan bir kez daha yararlanmak mümkün olmamaktadır.

Yatırım yapacak olan şahıslar kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilir. Ancak sübvansiyonlu kredilerden yararlanamayacaktır. Yatırımcılar mevzuatta yer alan hükümlere uymak durumundadır. Yeni ahır yapılması için de destek verilecektir. GAP ve KOP bölgelerinde yeni ahır yapımlarında açık ve yarı açık ahır sistemleri kullanılacaktır. DOKAP ve DAP’ ta yarı açık ve kapalı sistem ahırlar desteklenecektir. Ağıl tiplerinin seçimi İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

İnşaat giderleri için gübre çukuru ve diğer ekipmanları zorunludur. Bunların yanı sıra yem deposu, süt sağım odaları, küçükbaş yıkama üniteleri, silaj çukurları vb. onarım inşaatları kapsamında değerlendirilmektedir. İstinat duvarları, idari bina, buzağı kulübesi, arazi düzeltme çalışmaları vb. için destekleme ödemesi verilmeyecektir. İnşaat için yapılacak yatırımlarda malzemelerin 0 alınması gerekiyor. İkinci el ürünler yatırım amacı ile kullanılmayacaktır.

Bunların yanı sıra makine ve ekipman alımları konusunda komisyon fiyatları baz alınacaktır. Alınacak bu ekipmanların fiyatları oluşturulan yürütme birimleri tarafından belirlenecektir. Süt sağma makinesi ve gübre sıyırıcı makineleri var olan ahırların tadilatı ya da yeni ahır yapımında alınacaktır. Bu aletlerin bağımsız olarak alınması mümkün değildir.

Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları

EN AZ BİR YILDIR AKTİF OLANLAR BAŞVURABİLECEK

Büyükbaş yetiştiriciler için en az 10 en fazla 50 baş, küçükbaş yetiştiriciler için en az 100 en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı yapacaklara yüzde 50, hayvan barınağı için çadır alımı yapacaklara yüzde 50, makine, alet ve ekipman alımları yapacaklara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Aşağıdaki şartları taşıyanlar yüzde 50 oranında verilecek olan hayvancılık hibelerinden yararlanabilirler:

 • EN AZ BİR YILDIR AKTİF OLMAK
 • ÇKS belgesine sahip olmak
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak
 • Bakanlık tarafından oluşturulmuş hayvan kayıt sistemi olan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvanların olması
 • Var olan hayvanların en az 1 yıldır bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt edilmiş olması
 • En az 10, en fazla 50 anaç sığır
 • En az 100, en fazla 300 baş anaç koyun ve keçi kapasiteli,
 • Alım ve satım işlemlerinin eş, anne, baba, kardeşler arasında yapılmaması
 • Bakanlık ya da diğer kurumlar tarafından verilen hibelerden daha evvel yararlanmamış olmak
 • Yatırımın yapılacağı ilin proje kapsamında yer alan iller içinde bulunması gerekiyor.

Hibelerden kimler yararlanamaz?

 • Daha evvel kamu kurumları tarafından verilen hibelerden yararlananlar
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortakları
 • Yukarıdaki şartlara uymayanlar uymayanlar 2021 ve 2023 yılları arasında verilecek olan yüzde 50 hayvan desteklemelerinden yararlanamazlar. 
GAP-DAP-KOP-DOKAP Yüzde 50 Hayvancılık Hibesi Resmi Gazete'de Yayınlandı
Yeni ahır ağıl yapımına hibe desteği

2021-2022-2023 DAP-GAP-KOP-DOKAP Hibe Başvurusu

Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı  en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 300 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek/tüzel kişiler başvurabilir.

GAP DOKAP GAP KOP desteklerinden yararlanmak isteyenler için başvurular her yıl 1 OCAK ile 31 MART arasında başlamaktadır.

 • İnşaat yapımı, makine ve ekipman alımı için : Yatırımın yapılacağı yerde bulunan İl Müdürlüklerine
 • ✮  Çadır alımı: İl ve İlçe Müdürlüklerine
 • ✮  İnşaat yapımı, makine ve ekipman alımı ile çadır alımları için her 3 konuda da yatırım yapmak isteyenlerin İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Yatırım Konuları ve Uygulanacak Hibe Oranı (%)

Yatırım konuları, hibe oranları ve uygulama illeri

Yayınlanan Tebliğ kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara aşağıda belirtilen konular ve oranlarda merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen hibeye esas üst sınırlar dahilinde hibe ödemesi yapılır:

 • Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde  %50 oranında hibe verilir. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonunu kapsar.
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına hibeye esas üst sınır dahilinde %50 oranında hibe verilir.
 • Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde %50 oranında hibe verilir.
 • Hibe programı tüm illerde uygulanır. Ancak Genel Müdürlük, bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere göre, gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilir.
İnşaatYeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı %50
Çadır AlımıHayvan barınağı amaçlı çadır alımı%50
MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMIYem hazırlama, Gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi, hayvan kaşıma ünitesi%50
Yatırım Konuları ve Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İlan edilen başvuru tarihleri, içinde bulunulan yıl için geçerli olmaktadır. Desteklerden bir sonraki yıl da yararlanmak isteyenlerin başvurularını tekrar etmeleri gerekmektedir. Şayet geçmiş yıllarda yatırım yapmaya karar vermiş ancak daha sonra vazgeçmişseniz bu durumda size eksi puan verilecektir. Yatırımcı ile müdürlük arasında bir taahhütname imzalanacaktır. Bu taahhüt belgesi, daha evvel bu hibelerden yararlanılmadığı, yararlanılmış ise, verilecek olan desteğin iptaline ilişkin hükümler içermektedir.

Dokap, Gap, Kop, Dap Hibe Başvuru Aşamaları

Gerekli evraklar ile başvuruların yapılması aşamasından sonra sistem aşağıdaki şekilde işlemektedir:

 • Makine ve ekipman alımları, çadır alımları, inşaat yapılması gibi konularda başvuru,
 • Projelerin yürütme birimi tarafından incelenmesi,
 • Değerlendirilmek için komisyona sevki,
 • Uygun görülen projelerin puanlanarak listelenmesi,
 • Listelerin il müdürlüklerine gönderilmesi,
 • Merkezde bulunan komisyon tarafından asil ve yedek listelerin hazırlanması,
 • İl müdürlüğünün destek verilecekleri Genel Müdürlüğe tebliğ etmesi,

Bu aşamaların tamamlanmasının ardından yatırımcı belirlenen tutarlarda desteklenecektir.

GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller Hangileri?

Aşağıdaki illerde yer alan yetiştiricilerimiz çadır alımları ve hayvan barınaklarının inşası için gerekli olan finansmanı verilecek olan hibeler yolu ile karşılayabilecektir.

GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller
GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller
 • DAP İLLERİ: Erzurum, Sivas, Hakkari, Iğdır, Elazığ, Malatya, Bitlis, Kars, Bingöl, Muş, Erzincan , Tunceli, Van, Ardahan, Ağrı
 • GAP İLLERİ: Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Kilis, Gaziantep
 • KOP İLLERİ: Aksaray, Niğde, Karaman, Konya
 • DOKAP İLLERİ: Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Ordu, Giresun, Samsun

Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Veriliyor!

GAP-DAP-KOP-DOKAP Yüzde 50 Hayvancılık Hibesi Resmi Gazete'de Yayınlandı
hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar kapsamında hibe desteği müjdesi

Hibelerden yararlanıldıktan sonra müstahsil makbuzları ya da faturaların tutarlarına bakılacaktır. Bu belgelerde yazan tutarların yatırım tutarından fazla olması durumunda, kalan tutar yatırımcı şahıs tarafından karşılanacaktır. İmzalanacak olan taahhütnamede, işletmenin 3 yıl boyunca aktif olarak faaliyet göstereceği hükümler yer almaktadır.

Hibe Miktarı Ne Kadar?

Yatırım Konularına göre Uygulanacak Hibe Oranı (%) ve tutarları aşağıdaki gibidir:

 • 385.000 TL Büyükbaş Ahır İnşaatı ve Makine Alımı için %50 hibe olarak 192.250 TL
 • 200.000 TL Küçükbaş Ağıl İnşaatı için %50 hibe olarak 100.000 TL dir.

Hibe Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Hibe başvurusu için gerekli olan evraklar Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Ön başvuru için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidildiğinde aşağıdaki evrakların sunulması gerekmektedir:

 • GAP, KOP, DOKAP ve DAP  kapsamında verilecek olan hibelerden yararlanmak istediğinizi ifade eden bir dilekçe
 • Bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt olduğunuzu gösteren belgeler (Türkvet, ÇKS, Koyun Keçi Kayıt Sistemi vb.)
 • Sahip olunan arazi varlıklarına dair belgeler (Tapu belgesi, kira kontratı)

Bu evraklar ile birlikte hayvancılık yatırımları için hibe almak isteyenler İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne başvurularını yapabilirler.

Kaz Hibesi Nasıl Alınır?

Devlet kaz yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize %75 hibe ödemesi yapacak. Bu proje 12 Mart tarihinde Kars ilimizde müjde olacak açıklandı.

Daha ayrıntılı bilgi alabilmek için Kaz Hibesi Nasıl Alınır isimli içeriğimizi okuyabilir yeni bir proje için başlangıç sermayesi anlamında geri ödemesiz hibe alabilirsiniz.

Ödemeler Nasıl Yapılır?

Bakanlık tarafından başvuru işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanmaktadır. Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yer alan uzmanlar tarafından yerinde inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu inceleme esnasında hak ediş cetvelleri hazırlanmaktadır. Evrakların tamamlanması ardından bankaya talimat verilir. Hibe verilecek tutarlar Genel Müdürlük tarafından Ziraat Bankası’ na gönderilmektedir. Yatırımcı tarafından bankaya binde 2 oranında hizmet komisyonu ödenmektedir.

Yatırımcılar tek bir konu için değil, proje kapsamında yer alan 3 yatırım konusuna da ayrı ayrı başvuru yapabilmektedir. Yapılan yerinde incelemelerden sonra proje istenilen seyirde ilerlemiyorsa yatırımcıya yazılı bir şekilde uyarı yapılır. Haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi durumunda Amme Alacaklarının Usulü Hakkında kanuna dayanarak yatırımcıya verilen bedel geri alınmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyor ve projeler kapsamındaki illerde ikamet ediyor ya da yatırım yapmak istiyorsanız gerekli evraklar ile başvurularınızı yapabilir ve yüzde 50 hayvancılık hibelerinden yararlanabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Avatar of done taskaya done taskaya dedi ki:

  Küçük baş hayvan almak istiyorumevraklarimtamam koyegocetim 3taneengelli torunum var hayvansı yapmakitayim

 2. Avatar of Zafer yenilmez Zafer yenilmez dedi ki:

  Sehirde çalisiyorum köye gidmek istiyorum koyde yerim var küçük baş hayvandan yararlanmak istiyorum