Genç Çiftçi Projesi 2022 Hayvan Teslim Süresi Nasıl İşler?

Genç Çiftçi Projesi 2022 Hayvan Teslim Süresi Nasıl İşler?
11 Ağustos 2022 10:16

Genç Çiftçi Projesi Hayvan Teslim Süresi Nasıl İşler? Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında tebliğ 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlk kez gençlere yönelik olarak ve 30 bin TL tutarla verilen desteklemeler büyük önem arz etmektedir. Bu proje basın nezdinde de sıklıkla takip edilen ve gündemde tutulan bir konu haline gelmiştir.

Proje dahilinde büyükbaş ve küçükbaş verilecektir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından teslim edilecek 8 bin tane büyükbaş sığır, 600 tane manda, 3 bin 820 tane koyun ve 80 tane keçi bulunmaktadır. 12 bin 500 genç çiftçi bu projeden yararlandırılacaktır. Toplamda 43 bin adet büyükbaş hayvan ve 132 bin 840 adet küçükbaş hayvan genç çiftçilere TİGEM tarafından temin edilerek ulaştırılacaktır.

Amaç Sürdürebilirliği Sağlamak

Bu proje ile amaçlanan bir çok başlık vardır. Öncelikli amaç ise tarım ve hayvancılık alanlarında sürdürülebilirliği sağlamaktır. Genç çiftçilere destek verilerek sektöre yöneltilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca gelir düzeyinde de ciddi bir artış sağlanması hedeflenmektedir. Tarımsal alanların da boş bırakılmayarak tarım amaçlı kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca gençleri tarım sektörüne yönelterek istihdam sağlanması da amaçlar arasında yer almaktadır. Bitkisel, tarımsal, yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, bu alanlarda üretilecek ürünlerin paketlenmesi ve istiflenmesine yönelik olarak yapılacak projelerin kabulü halinde 30 bin TL hibe verilecektir.

Başvuru Yapanlarda Aranacak Özellikler

Başvurular bazı kriterler dikkate alınarak kabul edilecektir. Bu şartlar;

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük ve 41 yaşından küçük olmak
 • Okuma ve yazma bilmek
 • Başvuru yapılan tarih itibari ile hiçbir kurumda örgün eğitim görmüyor olmak
 • Denetimli serbestlik ya da tamamlanmamış askerlik hizmeti bulunmamak
 • 15 tane büyükbaş ve 50 tane küçükbaştan fazla hayvana sahip olmamak
 • Başvuru yapılan tarih itibari ile 50 adet arılı kovana sahip olmamak ve Türkiye Arıcılar Birliği üyesi olmamak
 • Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından herhangi bir hibe programına dahil olmamak
 • Daha önceki hibe başvurularının kabul edilip sonrasında iptalinin istenmemesi
 • Sigortalı çalışan olmamak
 • Ayrıca kişinin evli olması durumunda eşinin de ücretli olarak çalışmıyor olması gerekecektir.
hayvan-hibe
Hayvan Hibelerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Verecektir.

Belirlenen Proje Konuları

Tebliğe göre büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arı, arı sütü, polen vb. arıcılık ile ilgili üretim, ipekböceği, fidan, fide, süs bitkileri, örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi, kültür mantarı üretimi, yöresel ürünlerin üretimi, bitkisel ve hayvansal üretimi konularında destekleme ödemesi yapılacaktır. 

Başvuru Süreci

Bakanlık tarafından genç çiftçilerin sisteme giriş yaptıkları, bilgi akışının sağlandığı bir portal bulunmaktadır. Başvurular https://gencciftci.tarim.gov.tr adresinden yapılır. Ancak bu sayfa üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğini taşımaktadır. Kesin başvurular projenin uygulanacağı mekanın bağlı bulunduğu Tarım ve Orman İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılır. Başvuru süresinde tamamlanması gereken bazı belgeler vardır. Nüfus cüzdanı fotokopisi, SGK’ dan şahısın kendisi ve eşi için alacağı çalışan olmadığı gösterir belge, projeye başvuru yaptığına dair dilekçe, proje hakkında bilgilerin yer aldığı form, taahhüt belgesi, okur yazar olduğunu gösteren belge ya da diploma fotokopisi, ikamet belgesini hazırlayarak bizzat müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin teslimi sonrasında bir tutanak tutulur. Bu tutanak 5 iş günü içerisinde değerlendirmeyi yapacak olan birime teslim edilir. Projede hibe yapılacak miktar KDV hariç olmak üzere hesaplanır. Taahhüt belgesini incelemek için tıklayınız.

genç-çiftçi
Genç Çiftçi Sistemi Giriş Ekranı

Başvuru aşamasından sonra projelerin değerlendirme komisyonu tarafından incelemesi yapılır. Bu projelerin 10 iş günü içinde değerlendirilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Değerlendirme sonrası kesin listeler Bakanlık tarafından belirlenen yerlerde ilan edilir. Gerekçesi beyan edilmek sureti ile başvuru reddedilebilir ya da iptal edilebilir. Komisyonun vereceği kararlar kesinlik taşımaktadır. Projesi kabul edilenler ile bir sözleşme imzalanacak ve sonrasında hibelerinin taraflarına ödenebilmesi için başvuru yapılacaktır. Ödeme Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol neticesinde Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecektir.

Projenin Kabulü Sonrasındaki Aşamalar

 • Komisyonun belirlediği listelerde isimleri yer alan genç çiftçiler için bir hibe sözleşmesi imzalanır.
 • Bu hibe sözleşmesi projenin kabulünden sonra 5 iş günü içinde hazırlanır ve onaylanır.
 • Sözleşmeyi imzalamayan çiftçilerin yerine yedek listesinin üst sırasından başlamak üzere kişiler çağrılır ve sözleşme onlarla imzalanır.
 • Hibe konularına göre Bakanlıkça ödeme günü belirlenir.
 • Bu ödeme gününde ödemenin gerçekleşmesi ile ilgili başvurularını yaparak ödemelerin tahsilatını talep ederler.
YouTube video

Hibe Desteğinin Ödenmesi

Genç çiftçi sözleşmeyi imzaladıktan sonra ödemenin gerçekleşmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmenin bitiminden sonra 5 iş günü içerisinde talepte bulunur. Başvurular kabul edilerek belgelerin teslim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde tespit için ziyaret yapılır. Tespit sonuçları tutanağa kaydedilir. İlçeler ödeme çizelgelerini İl Müdürlüklerine, İl Müdürlükleri ise Genel Müdürlüklere gönderir. Ödeme özetleri bankaların istedikleri şekle dönüştürülerek hibeler verilmeye başlanır.  Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile ve Türk Lirası cinsinden yapılır. Bakanlıkça belirlenen kurallara göre ödeme ön ödeme ya da ödeme şeklinde olabilir. Hayvancılık desteklemeleri ise Genel Müdürlük tarafından sahiplerine ulaştırılır.

Haksız yere hibe alan kişiler gecikme zamları güncel oranları dikkate alınarak kanuni faizler de eklenerek geri alınır. Bu hüküm 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Belgeleri doğru olarak düzenlemeyenler de  bu olay neticesinde sorumlu tutulur. Bu şekilde haksız kazanç elde edilen kişiler 5 yıl süre ile devletin vereceği hiçbir hibe ya da destekleme ödemesinden yararlanamazlar. Sözleşme ödemenin yapılmasından itibaren 2 yıl süre ile değiştirilemez.

Projesi kabul edilenlerin hibe ve hayvancılık destekleme temin ve teslim işlemleri TİGEM tarafından yapılacaktır. 2022 yılında Genç Çiftçi Projesi için başvuruları hakkında kesin karar bulunmamaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.