Genel Sağlık Sigortası Yapılandırma Başladı Fırsatı KAÇIRMAYIN!

Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan, emekli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuklarının ve hanede yaşayan kişilerin gelirlerinin toplam miktarları asgari ücretin üçte biri kadar olan kişiler gelir testi yaptırma zorunluluğu vardır. Genel Sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilmek için gelir testi yaptırmayan kişilerin 12 ay boyunca devletten prim borçları birikir. Bu biriken borçların ödenebilmesi amacıyla ”Kapsamlı yapılandırma kanunu” Meclisten geçti ve kanun kapsamında GSS prim borçları da alındı. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki yapılandırma borçların kapsama alındığı Genel sağlık Sigortası hakkında; Yapılandırma ile ilgili duyurular ve gelir testi kriterleri ve Genel Sağlık Sigortası Gerekli Evraklar ve Belgeler nelerdir konularında merak edilen tüm konuları konuları araştırdık

Genel Sağlık Sigortası Yapılandırma Başladı Fırsatı KAÇIRMAYIN!
A+
A-

7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları yapılandırma kapsamına alındı.

GSS Prim Borcu Olanlara Yeniden Yapılandırma Geldi

Haziran ayında Kapsamlı borç yapılandırması ve matrah artırımı getiren ekonomi teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi ve GSS prim borçları da yapılandırma kapsamına yeniden alındı. Yapılandırılacak olan borçlar kapsamında yer alan GSS borçları için;

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında yer aldı.

GSS Prim borçları Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacak GSS borçları için vatandaşların borçları otomatik olarak yapılandırıldığı için başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.

Yapılandırma Fırsatı Başladı

2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait SGK borçlarınızı YAPILANDIRILIYOR.

Yapılandırma için son gün 31 Ağustos

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

 • 6 eşit taksit için (1,09),
 • 9 eşit taksit için (1,135),
 • 12 eşit taksit için (1,18),
 • 18 eşit taksit için (1,27).

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 1 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar (31 Ekim 2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapmaları gerekmektedir.

YAPILANDIRMA KAPSAMI

 • 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;
 • Sigorta primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri,
 • İşsizlik sigorta primleri,
 • 30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
 • İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
 • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
 • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
  yapılandırma kapsamındadır.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

 • İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,
 • Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,
 • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,
 • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,
  31.08.2021 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.
 • GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise gelir testi için 2021’in kasım ayına kadar başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Genel sağlık sigortası için bugüne kadar gelir testine hiç başvurmamış olanlar 2021’in kasım ayına kadar gelir testine başvurabilecek.

 • Başvuranların prim borçları ilk defa genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten başlayacak.
 • Gelir testinin sonucuna göre hane içindeki kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların yani, 1.192 liranın altında olanların borçları silinecek ve bu kişilerin sağlık primlerini devlet karşılayacak.
 • Gelir testine girip de gelirleri 1.192 liranın üstünde olanlar yahut gelir testine girmek istemeyenler ise primlerini kendileri ödeyecek.
 • Aylık 107 lira, senelik da 1.284 lira ödeyerek, genel sağlık sigortalısı olunacak ve devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanılacak.

30 Nisan öncesi olan borçlar için; ister peşin ister kendi belirleyeceğiniz taksitler halinde, SGK anlaşmalı olduğu Bankaların Şubeleri, ATM’ler, İnternet Bankacılığı, PTT Bank Şubeleri ile ayrıca e-Devlet üzerinden Kredi kartı veya Bankamatik kartıyla ödeme imkânı getirilmiştir. Söz konusu borçları , son tarihe kadar ödememeniz halinde gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilecektir. Detaylar.

Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

SGK borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar;

Son başvuru tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde,

 • Yapılandırmanız bozulmaz.
 • Yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz.

GSS prim borcu olan vatandaşlar;✔

Borcunuzu son başvuru tarihine kadar ödemeniz halinde GECİKME CEZASI VE ZAMMININ tamamını siliniyor.. FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Buna göre, 2021’in nisan ayı da dahil öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlar bu borçlarını yapılandırabilecekler. Yapılandırmadan faydalanıp da prim borçlarının hepsini 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin borca ilişkin gecikme faizi ve cezaların hepsi silinecek.

Borcunu yapılandıranlar sağlık hizmeti alabilecek mi?

Borcunu yapılandıranlar, bu borcun haricinde 60 günden fazla prim borcu olmaması ya da bu borçlarını geçmişteki yasalara göre taksitlendirmiş olanlar borç yapılandırmanın ilk taksitini ödemeleri halinde genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklar.

Prim borcu düzenlemesi;

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara kurum alacakları arasında yer verilmeyecek.

Sigortalılıkları durdurulanlardan, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

Ancak daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecek.

Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecek.

İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacak.

Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacak.

Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genel Sağlık Sigortası için  başvuru yapacak olan kişiler öncelikle sigortalı işinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı alıyorsa sigorta durumu pasif hale geldikten sonra hemen bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapmaları gereklidir. Gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak gerekli belgeleri dolduran kişiler en geç 1 ay içinde gelir testinden geçerek ödeyeceği prim miktarları aile bireylerinin toplam gelirlerinin kişi başına düşen payı kadar primi belirlendikten sonra ödemeleri SGK ya yapmaları gereklidir. Prim hesaplama işlemlerinde kurum hane içinde kaç kişi varsa bu kişilerin gelirlerinin toplamının kişi başına düşen miktarları kadar prim tutarı belirleyerek tarafınıza ne kadar prim ödenecekse prim tutarı belirlenerek bildirilecektir.. Genel Sağlık Sigortası başvurusunda Vakıf haricinde başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden online başvuru yaparak istenen yönergeleri takip ederek kolay ve güvenilir bir şekilde GSS başvurularını yapabilirler.

Genele Sağlık Sigortası

Gelir Testi Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gelir testi yaptırmak isteyen kişiler aile bireylerinin gelirlerinin tespit edilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası Gerekli Evraklar ve Belgeler muhtarlıktan alınması gereken ikametgah belgesidir. Gelir testi nasıl yaptırılır bakacak olursak;

 • Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık sigortasından ve hizmetinden yararlanmak isteyenler gelir testi yaptırmak için öncelikle muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmelidir.
 •  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sizden  “Başvuru Kayıt Formu”nu doldurmanızı isteyecek olup, ilgili formu eksiksiz olarak doldurup, imzalaması gerekiyor.
 • Aile bireylerinin gelirlerinin ne olduğunu belirleyebilmek için gerekli olan bu formu doldurarak başvuru sahibinin sosyal güvenlik, yeşil kart ve eş ve çocuklarının gelirlerinin sorgulama belgeleri ile birlikte tüm bu belgeleri vakfa teslim ederek gelir testi başvurusunu bitirebilirsiniz.
 • Başvuruda bulunan kişilerin bu belgeleri SGK ya gönderilerek kurum tarafından incelemeye alınacak ve sigorta prim hesaplaması yapılarak geçerli olacak yeni prim tutarları üzerinden ödenecek olan asgari sigorta priminiz size bildirilecektir.
 • Başvuruda bulunan ve SGK tarafından değerlendirme sonrasında gelir testinden aile bireyleri gelirleri toplamı asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecektir.
 • Kişilerin cebinden para ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanması için gelir testini yaptırmalı ve payına düşen ödeyeceği primleri elden SGK ya ödemelidir.
 • Dediğimiz gibi en az 1192 TL ve altında geliri olan kişilerin prim tutarları devlet tarafından karşılanacaktır.
 • Daha yüksekte prim ödemekle yükümlü olan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmak için primleri elden ödeyerek tüm sigorta hizmetlerinden yararlanabilirler.
 • Genel Sağlık sigortası primleri asgari ücret baz alınarak değerlendirilir.

Aylık aile bireylerinin eline geçen gelirlerinin asgari ücretin üçte biri, asgari ücretin kendisi, iki katı veya iki katından fazla olması gibi durumlar göz önünde bulundurularak prim belirlemesi yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Genel Sağlık Sigortası Başvurusunda İstenen Evraklar şunlardır;

 • Genel Sağlık Sigortası başvuru formu
 • Muhtarlıklardan alınan güncel fakirlik belgesi
 • Genel Sağlık Sigortası başvurusu yapan kişilerin ikametgâh kayıt belgesi
 • En son sigorta prim ödemelerini gösteren SGK prim kayıtları
 • Kişilerin mal varlığını beyan eden mülkiyet belgeleri
 • Genel Sağlık Sigortasından faydalanacak aile bireylerinin kimlik kartı fotokopileri
 • Genel Sağlık Sigortasından faydalanacak aile bireylerinin kimlik kartı fotokopileri
 • Genel Sağlık Sigortası başvurusu yapan kişilerin kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan güncel gelir testi
 • Aylık gelir durumunu beyan eden belgeler
 • Engelli raporu bulunan kişilere ait güncel engelli kimlik kartı
 • 65 yaş üstü aylığı alan kişilere ait belgeler
 • Harp malulü olan kişilerin kendisine ve birinci derece yakınlarına ait belgeler

Ayrıca GSS ile merak ettiklerinizi buradan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Aktif Sigortalı Olmayanlar GSS’den Nasıl Faydalanır?

Sgk kişiye gelir testi yaptırabileceğine dair tebligat gönderir. Kişi bağlı bulundğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) gelir testi başvurusunda bulunur. SYDV kişinin gelir- gider durumunu inceler.

Aile içi kişi başı geliri asgari ücretin 1/3 ‘ ünün altında ise;

 • Sonuç SGK’ya iletilir,
 • GSS’ liye  tebligat ile bildirilir.
 • GSS primleri devlet tarafından karşılanır.
 • Devlet/ Üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilir.

Aile içi kişi başı geliri asgari ücretin 1/3 ‘ ünün üstünde ise;

 • Sonuç SGK’ya iletilir,
 • GSS’ liye  tebligat ile bildirilir.
 • Kişi aylık 107,32TL ödeme yapar.
 • Aylık 107 lira, senelik da 1.284 lira ödeyerek, genel sağlık sigortalısı olunacak ve devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanılacak.
 • Kendisi ve bakmakla yükümlüleri devlet/ üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alır.

Genel Sağlık Sigortası Primleri Ne Kadar?

2021 yılında Genel sağlık sigortası başvurusunda bulunmak için yapılması gereken gelir testinin SGK tarafından değerlendirilip sonuca kavuşturulmasıdır. Bu işlemin ardından prim ödemeleri, başvuru yapılan ayı takip eden aydan itibaren yapılmaya başlanarak bankamatikler ve bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. GSS prim borcunu SGK’ ya yatırmadığınız takdirde biriken tutar ile birlikte prim mükellefi faiz yaptırımıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle aylık olarak primlerin ödeme kanalları ile ödemesinin yapılması ve düzenli olarak primlerin borçlarının takip edilmesi sağlık hizmetlerinden  yararlanırken sıkıntı yaşamamanız için oldukça önemlidir.

Sigortalı işinden ayrılan, ailesinde gelir getiren hiç kimse olmayan ve bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğunun geliri olmayan ve aile bireylerinin gelirlerinin toplamı asgari ücretin üçte birine denk gelen kişilerin mutlaka gelir testine girmeleri gereklidir. Gelir testine tabi olan ve prim ödemekle yükümlü olup ta prim ödemelerini herhangi bir sebeple ödemeyenler ciddi bir borç ile karşı karşıya kalabilir..

GSS Borç Sorgulama

e-devlet üzerinden Genel Sağlık Sigortası borç bilgisi sorgulaması yapılabilir. Bunun için geçerli e-devlet şifresi olanlar e-devlet kapısı üzerinden  TC kimlik numarası ve şifreler ile giriş yaparak ne kadar borç bilgisi bulunuyor anında görebilirler.

Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tıkla, Telegram'da Bize Katıl!
Yorumlar

Yorumunuzun Önemi

 1. murat ince dedi ki:

  ıssızım 4 kısıyı bakmakla yukumluyum evım kıra

 2. gul dedi ki:

  hastanede personel olara calısmak ıstıyorum

 3. ercan dedi ki:

  hastanede calışmak ıstıyrum 1yıldır ıssızım

 4. tuğrul dedi ki:

  devlet hastanesinde temizlik elamanı olarak çalışmak istiyorum

 5. Hastanede temizlik görevlisi dedi ki:

  Hastanede temizlik görevlisi