Devletten Hayvan Alma Şartları 2022

2022 yılında Büyükbaş hayvancılık yapmak ve hayvan almak isteyen çiftçilere tarafından araştırılan devletten büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibesi şartları nelerdir, küçükbaş hayvan kredisi için gerekli evraklar nelerdir, hayvancılık hibe destekleri şartları nelerdir, 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık destekleri hakkında tüm merak edilenlere yanıtları yazımızda yer almaktadır.

Devletten Hayvan Alma Şartları 2022

Büyükbaş, küçükbaş, koyun, keçi, inek, sığır, dana, düve, arı, koza, ipek böceği, manda, malak, düve, dana, kurbanlık, et hayvanı, süt hayvanı, etçi sığır, tavuk, hindi, ördek, kaz, horoz almak için Devlet destekli hibe kredilerini detaylandırdık.

Devletten Büyükbaş veya Küçükbaş Hayvan Kredisi

Devlet, yerli üretimi desteklemek ve ekonomiye destek olmak amacıyla, üreticiyi çeşitli teşvik programları ile desteklemektedir. Bu kapsamda, hayvancılık yapmak isteyen girişimcilere de, çeşitli krediler vermektedir. Öncelikle devlet desteklerinden yararlanmak için, yapmak istediğiniz iş ile ilgili iyi bir iş planı hazırlamalısınız. Bu iş planında, alacağınız hayvan cins ve miktarından, barınağına, bir yıllık ve beş yıllık hedeflerinize kadar, tüm ayrıntıları bu projeye dahil etmelisiniz.

Devlet üreticiye hayvan alımı için devlet desteği sağlarken, üreticinin zarar ve iflas etmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

Ziraat Bankası Büyükbaş Küçükbaş Hayvan Desteği Nasıl Alınır?

Devlet Hayvancılık kredilerinin bir çoğunu, Ziraat Bankası vasıtasıyla vermektedir. Ziraat bankası ve TKK tarafından her yıl Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanan faiz desteği ile hayvancılık kredileri verilir. Bu kapsamda Resmi gazetede yayınlanmış tebliği incelemek için tıklayınız.

Banka tarafından çiftçilik ile uğraşmak isteyen, küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, arıcılık, balıkçılık gibi alanlarda kredi almak isteyen çiftçilere çeşitli şartlar dahilinde kredi vermektedir. Bu kredilerin faizleri piyasanın en alt seviyesinden üreticilere verilmekte, bazı programlar dahilinde sıfır faizli devlet destekleme kredileri verilmektedir. Kredilerden gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Makine ve teçhizat alımları ile mevcut makinelerin bakımlarının yapılması ve sorunların giderilmesi, sigorta, yem, yakıt, zirai ilaçlar, arazi kiraları vb. konularda da krediler verilmektedir. Bu alanlarda verilen işletme kredilerinin yanı sıra tarla alımı, süt ekipmanları, hayvan barınaklarının yapılması, hayvan alımları, güneş enerjisi vb. konularda da yatırım kredileri verilmektedir.

Devletten Hayvan Alma Şartları Nelerdir?

Kredi başvurusu Ziraat Bankası şubelerine yapılacaktır. Devlet Destekli Büyükbaş Küçükbaş Hayvan Şartları e belgeleri aşağıdaki gibidir:

 • TC vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Başvuru sahibinin güncel ÇKS kaydını yaptırması ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıtlı olunduğunu gösteren belgeye sahip olması,
 • Başvuru tarihinden önceki en az son 1 yıl süresince hayvancılıkla uğraşmak ve işletme sahibi olmak son 3 yıldır tarımsal faaliyet ile uğraştığınızı kanıtlayan belge,
 • Hayvancılık ile ilgili Proje hazırlamak
 • Hazırlanan projeyi İl veya İlçe Müdürlüklerine sunmak ve onay almak
 • Onay alınmasıyla ilgili hayvancılık yatırımı tamamlamak
 • Geçmiş dönemde aynı alanda hibe desteği almamak
 • Krediye teminat olarak gösterilecek belgeler,
 • Arsa ve arazi tapularının fotokopileri
 • Büyükbaş veya küçükbaş hayvan sayısına tebliğ namede belirtildiği kadar sahip olmak gibi şartları sağlayan çiftçiler en yakın Ziraat Bankası şubelerine başvuru yaparak devlet destekli hayvan sahibi olabilirler.

Ziraat Bankası Faizsiz Hayvan Kredileri Nelerdir? Nasıl Alınır?

ÜRETİM KONULARIYATIRIM KREDİSİİŞLETME KREDİSİKREDİ LİMİTİ
Sütçü, Kombine ve Sığır YetiştiriciliğiFaizsizFaizsiz40.000.000 TL
Damızlık Düve YetiştiriciliğiFaizsizFaizsiz20.000.000 TL
Büyükbaş Hayvan Besiciliği Faizsiz20.000.000 TL
Küçükbaş HayvancılıkFaizsizFaizsiz25.000.000 TL
Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim200 Bin TL Kadar FaizsizFaizsiz5.000.000 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aranan yukarıdaki tüm şartlara sahip olan çiftçiler, Ziraat Bankası düşük faizli hayvancılık kredilerine başvurabilirler.

Hayvan Almak İsteyen Çiftçiye Devlet Kredisi

Devletten Hayvan Alma Şartları 2022
Tarım Kredi Kooperatifi Faizsiz Hayvancılık Kredileri

Yukarıdaki tabloda kredi üst limitleri, uygulanacak faiz indirimleri ve destekleme ödemesi yapılacak olan sektörler belirtilmiştir.

Bu kredilere Ziraat Bankası aracılığı ile başvurulacaktır. Tabloyu incelediğimizde genel olarak 100 bin TL limitli olan hayvancılık kredilerinin yatırım dönemlerinde uygulanacak olan en yüksek faiz indirimi oranı yüzde 100′ dür. Yaygın hayvansal üretim, damızlık düve, sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği, küçükbaş, damızlık kanatlı gibi sektörlerde yatırım döneminde krediler 0 faizli olarak kullandırılacaktır.

Yukarıda yer alan görsel de görüldüğü üzere yalnızda ”Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim” konusu için 200.000 liraya kadar olan kısım için ÇKS belgesi ile başvuru yaparak faizsiz krediyi doğrudan kullanabilirsiniz. Bu sektör haricinde faizsiz hayvancılık kredisi alabilmek için özellikli kriterler olarak belirlenen niteliklerinden en az 3 tanesini taşıyor olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası Faizsiz Hayvan Kredisi Şartları 2022

Ziraat Bankası Faizsiz Hayvan Kredisi Şartları aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikli bölge yatırımı (tüm hayvancılıklar için)
 • Atıl işletme alımı (Arıcılık ve Su ürünleri hariç hepsi)
 • Yurt içi doğan hayvan alımı (Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için)
 • 40 yaş altı genç çiftçi (bütün hayvansal konuları için)
 • Kadın girişimci çiftçi (bütün hayvancılık konuları için)
 • Kendi yemini üreten veya mera kullanan (su ürünleri, arıcılık ve kanatlı sektörü hariç hepsi)
 • Organik/iyi tarım uygulaması (Süt hayvancılığı, Arıcılık, Geleneksel yaygın hayvancılık için) bu şartlardan en az üçüne sahip olmanız durumunda Faizsiz hayvancılık kredisini dosya masrafları ile birlikte istediğiniz limitlerde kullanmaya hak kazanabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi Faizsiz Hayvancılık Kredileri Hangileridir?

Öte yandan, Tarım ve Kredi Kooperatifleri tarafından da, hayvan alımı için devlet destekli krediler verilmektedir.

Tkk tarafından verilen krediler ise şunlardır: Donatma, Genel İhtiyaç, Tohumluk, Hayvancılık İşletme, Tarımsal İlaç, Akaryakıt, Kimyevi Gübre, Tarımsal Araç-Gereç, Hayvancılık Donatma, Tarımsal Sulama Kredileridir.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi adına düşük faizli kredi vermektedir. Bu krediler küçükbaş, büyükbaş, sığır, düve, su ürünleri, kanatlı gibi konularda verilmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi Hayvancılık Kredisi Limitleri

Tarım kredi kooperatifi, almak istediğiniz sektöre göre 20 bin liradan, 1.000.000 TL’ye kadar çeşitli krediler vermektedir. Tabi bu krediler, sektöre, talep eden kişiye ve proje göre değişiklik göstermektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri Hayvan alımı için devlet desteği sağlarken, genel itibariyle kullanıcının kooperatif üyeliği ve üyelerden bir veya birkaçının kefilliği öngörülmektedir. Kefillerden isteyen şartlar ise şöyledir; Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması, 20.000. TL’ ye kadar tespit edilen krediler için Kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmek kaydıyla en az 2 ortağın kefaleti sağlanarak maddi teminat alınmayabilir.

Kooperatif ortaklarına 20.000. TL’nin üzerinde kullandırılacak krediler için; müteselsil kefalet müessesesi yanında mutlaka taşınmaz mal ipoteği veya taşıt aracı, traktör rehini alınacaktır. Ancak, Kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde; 20.001. TL ile 30.000 TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 3 ortak kefil veya en az 2 ortak kefille birlikte ortak olması aranmaksızın 1 kamu görevlisi kefil alınması kaydıyla en az 3 kefille, 30.001. TL ile 40.000. TL arasında kredi tespit edilen ortaklara, en az 4 ortak kefil veya en az 2 ortak kefille birlikte ortak olması aranmaksızın 2 kamu görevlisi kefil alınması kaydıyla en az 4 kefille, maddi teminat alınmaksızın kredi kullandırılabilecektir. denilmektedir.

Hayvan Alımı İçin Uygun Faiz Oranları ile Kredi Veren Bankalar

Ülkemizde hizmet vermekte olan, yatırım ve mevduat bankalarının hemen hemen tümü tarafından, hayvan alımı için kredi verilmektedir. En uygun vade ve faiz seçenekleri veren bankaları tespit ederek, tekliflerini değerlendirebilir ve kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Hayvan alımı için uygun faiz oranları ile kredi veren bankalar aşağıdaki gibidir:

 • Ziraat Bankası,
 • Şekerbank,
 • Halk Bankası,
 • Denizbank,
 • İş Bankası bu bankalar arasındadır.

Denizbank Tarımsal Yatırım Kredileri

Denizbank tarımsal işletmelere süt ve besi hayvanı alım kredi adı altında krediler vermektedir. Bunların yanı sıra tarımsal makine ve teçhizat alımlarında da çiftçiler desteklenmektedir. Hayvanlarından süt elde edip geçimlerini buradan sağlayanlar için sağma makinesi ya da süt soğutmak için gerekli olan ekipmanın alınması için 60 ay vade ile kredi verilmektedir. Bu makine ve teçhizatın fatura tutarlarına bakılarak bu tutarların en fazla yüzde 75′ i oranında kredi verilmektedir.

60 ay vade ile kredi verilen diğer konu ise süt hayvancılığı yapmak için hayvan alınmasıdır. Sığır almak için kullandırılacak kredinin oranı yine fatura değerinin yüzde 75 i oranında olmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği işinde kullandırılacak olan sığırların alınması için de kredi verilmektedir. Bu krediler ise yılda 2 kez ödemeli olmakta ve vadeleri en fazla 1 yıl olmaktadır. Kredi üst limiti yine %75 oranındadır. Diğer krediler ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Devletten Hayvan Alma Şartları 2022
Devletten Hayvan Alma Şartları 2022
Hayvan Almak İsteyen Çiftçiye Devlet Kredisi

Hayvan yetiştiriciliği işinde kullandırılacak olan sığırların alınması için de kredi verilmektedir. Bu krediler ise yılda 2 kez ödemeli olmakta ve vadeleri en fazla 1 yıl olmaktadır. Kredi üst limiti yine %75 oranındadır.

Devlet Hayvan Desteği Veriyor mu?

Evet. Devlet hayvan desteği veriyor. Devlet destekli olarak hayvancılık sektörüne ilk olarak TKDK ve KKYDP tarafından %70 varan hibeler ve her yıl Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanan faiz desteği ile Ziraat bankasından alınan krediler ile dahil olabilirsiniz. Ayrıca Devlet GAP, DAP, KOP, DOKAP projesi kapsamında ki illerde hayvancılık yatırımlarını desteklenmesi amacıyla 2019-2023 yılları arasında olup, 10-50 baş arası kurulu büyükbaş ve 100-200 baş arası kurulu küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal (boğa, koç ve teke), yeni ahır/ağıl yapımı ve ahır/ağıl tadilatları ve makine alet-ekipman alımları konularında %50 hibe desteği sağlamaktadır.

Devlet Hayvan Hibe Desteği Yüzde Kaçtır?

Devlet GAP, DAP, KOP, DOKAP projesi kapsamında 81 İLDE Ahır/ağıl yapımı ve/veya tadilatına, damızlık boğa, koç ve teke alımlarına ve gübre sıyırıcı ve süt sağım makinesi alımlarına 2019-2023 yılları arasında %50 hibe uygular.

GAP, DAP, KOP, DOKAP projeleri haricinde TKDK ve KKYDP programları ile 2 farklı hibe desteği ve Damızlık Koç Teke Alımına Hibe Desteği verilir.

TKDK Hayvancılık Hibeleri Hangileridir?

Devletten hibeli hayvancılık desteğini TKDK ve KKYDP programları olmak üzere 2 program üzerinden alabilirsiniz. Bu iki program da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, iki programın ikisinin de başvuruları Tarım İlçe Müdürlükleridir. TKDK programı üzerinden yapacağınız yatırımın %65 varan hayvancılık hibe alabilirsiniz. TKDK, IPARD-2 programı kapsamında hayvancılık yatırımlarınızı desteklemek amacıyla kullandırılan krediler için öncelikli olarak desteklenen iller içinde hayvancılık yapıyor olmanız mevcut bir işletmeye sahip olmanız gerekmektedir. TKDK Desteklenen illeri öğrendikten sonra yaşadığını ilde ki yatırımların desteklendiği görüyorsanız TKDK hibe çağrı ilanlarını takip etmelisiniz. Bu çağrı ilanlarını https://www.tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/CagriIlanArsiv linki üzerinden online olarak takip edebilirsiniz.

IPARD-2 kapsamında:

 • 101– tedbir kodu ile Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlığına Yönelik Yatırımlara %80 Hibe
 • 103– tedbir kodu ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerin İşlenip Pazarlanmasına %60 Hibe
 • 302- tedbir kodu ile Çiftçilik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi %65 Hibe Verilmektedir.

Devletten Damızlık Koç Teke Alımına Hibe Desteği

Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi karar kapsamında 2020-2022 yılları arasında 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımının desteklenmesi amacıyla 36 ilde Damızlık koç teke alımına %50, damızlık küçükbaş hayvan yatırımına %85 hibe desteği veriliyor.

Hibe desteğinden yararlanabilmek için Çiftçilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler ile damızlık küçükbaş hayvanların uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşımaları gerekiyor.

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı kapsamında yetiştiricilere dağıtımı yapılacak olan ve dağıtım tarihinde

 • Dişi koyun-keçinin en az 15 aylık (450 gün) yaşta olması,
 • Damızlık koç-tekenin 12-36 aylık (360-1080 gün) yaş aralığında olması gerekiyor.
Yorumlar

 1. Avatar of nurıkiper nurıkiper dedi ki:

  küçük sütkeçisi yapmakistiyorum yeni emeklioldum köyedönmek isterim

 2. Avatar of Hüseyin Hüseyin dedi ki:

  Hayvancılık yapmak istiyorum

 3. Avatar of Adem döner Adem döner dedi ki:

  Köyde arazimde var çks de var devlet destekli çiftlik kurmak istiyorum yardımcı olurmusunz

 4. Avatar of Adem Adem dedi ki:

  Nasıl veriyorsunuz peki ben almak istiyorum