Hayvan Başına Destek Miktarları 2022 (ZAMLI GÜNCEL TUTARLAR)

2022 yılında Hayvan başına verilen destek miktarlar ve şartlarını detaylandırdık.

Hayvan Başına Destek Miktarları 2022 (ZAMLI GÜNCEL TUTARLAR)

Tarım ve orman Bakanlığı tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine hibe destekleri ve Hayvan Başına Destek Miktarları ödenmeye devam ediyor.

Hayvancılık sektöründe yer alan çiftçilerin hayvan başına alacakları desteklerden faydalanabilmesi için çiftçilerin tüm hayvanlar için ve büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları taşıması gerekiyor. Aranan şartları taşıyan kişiler ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçiler verilen desteklerden yararlanabilir. Başvuru tarihleri aralarında müracaatlarını yapan çiftçilere hayvancılık yatırımları ve hayvan alımları için hibe desteklerinden faydalanabilmesi için yapacakları yatırıma ait projeleri ile müracaat etmesi gerekiyor. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçiler büyükbaş, küçükbaş, dana, kanatlı hayvan, düve, benzeri hayvan alımlarında destekleme ödemelerine ilişkin olarak yapılan destekleme ödemelerinin miktarları içeriğimizde.

Hayvancılık Destekleme Ödemelerinden Faydalanacak Yetiştiricinin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

Hayvancılık destekleme ödemelerinden faydalanacak yetiştiricinin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • Hayvancılık destekleme ödemesi alacak olan yetiştiricinin üzerine kayıtlı işletmeleri ve anaç mandaları TURKVET veri tabanına kayıtlı olmalıdır.
 • Anaç mandaları, o yılda belirlenen başvuru tarihinden önce işletmeye gelmiş olmalıdır.
 • Anaç Manda Yetiştiriciliği Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvuru tarihleri arasında;
 • Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde, üye olanlar ve birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar birliklere, üye olma şartlarını taşımayan yetiştiriciler Tarım il-ilçe Müdürlüklerine destekleme başvuru dilekçesi ile,
 • Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunmayan illerde Tarım il-ilçe Müdürlüklerine  Bakanlık tarafından oluşturulan dilekçe ile başvuru yaparlar.

Büyükbaş Hayvan Başına Destek Miktarı 2022

Büyükbaş hayvancılık hibe desteği 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmüş olduğu ekonomik yatırımlar 81 ilde devam etmektedir. Hayvan başına verilecek olan destekleme ödemeleri her türde olan büyükbaş hayvan için değişmektedir.

Devletin Çiftçilere Verdiği Destekler 2022 yılına göre yüzde 12,5 artış ve 29 milyar lira olarak belirlendiği açıklandı.

Büyükbaş hayvan başına verilen destek miktarları aşağıdaki gibidir:

 • Yıl içinde doğuran anaç mandaya hayvan başına: 960 TL
 • Yıl içinde doğurmayan anaç mandaya hayvan başına: 600 TL
 • Damızlık manda: 225 TL
 • Soy kütüğü (buzağı): 175 TL
 • Ön soy kütüğü (Buzağı): 370 TL+ ilave 200 TL
 • Besilik sığır: 250 TL+ ilave 100 TL
 • Döl kontrolü: 50 TL+ ilave 50 TL
 • Islah amaçlı süt analiz desteği: 100 TL
 • Etçi ırk buzağı: 600 TL

Düve alım desteği: En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır.

Besilik Erkek Sığır Desteği: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatı üzerinden 250 TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılır.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği : Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde (yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birimi miktarları 500 başa kadar tam 501 baş ve üzeri için %50 sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak 100 TL baş destek ödenir

Buzağı Anaç Manda Malak Desteklemesi Ne Kadar? 2022

Anaç manda, boğa ve yıl içinde doğuran anaç mandaya hayvan başına 960 TL yıl içinde doğurmayan anaç mandaya hayvan başına 600 TL, damızlığa ayrılan mandaya düve-tosun hayvan başına 225 TL, damızlık erkek materyale koç-teke hayvan başına 225 TL destekleme yapılacak. Hayvan başına verilecek olan şartları almaya hak kazanan kişiler desteklemelerden faydalanacak.

Dişi mandalar için 250 TL soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 TL programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 TL, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 TL suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 TL destek ödenecek.

İşletme destekleme şartlarını sağlayan kişilerin üretmiş oldukları buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının

 • 1-20 baş kadar tamamına,
 • 21-100 başa kadar %75
 • 101-500 başa kadar buzağı için %50 destekleme yapılır.

Desteklemeler en yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplaması yapılır ve birinci dönemde alınan destek buzağı sayısı ile ikinci dönem destek alan buzağı sayısı dikkate alınarak ödemeler yapılır.

Buzağı desteklemeleri buzağılara ve yetiştirildiği bölgelere göre değişmektedir. Desteklemeler ise hayvan başına göre verilir.

Hayvan başına verilen destek miktarları aşağıdaki gibidir:

 • Yetiştiricilik bölgesindeki illere ek ilave ücret: 100 TL‘dir.
 • Besilik erkek sığır: Karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş dahil 250 TL/ başı geçemez.
Buzağı/Malak/Manda Desteği TL/Baş
4 ay ve üzeri buzağı470 TL/Baş
Etçi ve Kombine Irk Boğaların Sperması ile Suni Tohumlamadan veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabii tohumlamasından Doğan Buzağı700 TL/Baş
Soy kütüğüne KayıtlıBakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılacak. 
Döl kontrollü Boğanın yavrusuİlave 50 TL/Baş
Anaç manda250 TL/Baş
Manda soy kütüğü450 TL/Baş (İlave 200 TL/Baş )
Malak250 TL/Baş
Malak soy kütüğü450 TL/Baş İlave 200 TL/Baş )
Suni Tohumlamadan Doğan Malaklara450 TL/Baş (İlave 250 TL/Baş )
Buzağı/Malak/Manda Desteği tutarları

Küçükbaş Hayvancılık Destek Miktarı 2022

Küçükbaş hayvan başına verilen destek miktarları aşağıdaki gibidir:

 • Anaç keçi: 35 TL
 • Anaç koyun: 30 TL
 • Anaç tiftik keçi: 55 TL+20 TL ilave
 • Çoban istihdam desteği: 6.000 TL/işletme
 • Göçer hayvancılık: 2 TL
 • Soy kütüğü damızlık koç ve teke: 500 TL/baş
 • Soy kütüğü anaç koyun ve keçi: 125 TL/baş

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6.000 TL olarak ödenir.

Anaç Koyun Keçi Desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun başına 30 TL, anaç keçilerine 35 TL, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL, göçer yetiştiricilerin koyun-keçilerine ilave 2 TL ödenir.

Sürü Büyütme Desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına, Bakanlıkça belirlenen artış oranı aşmamak kaydıyla hayvan başına 125TL destek ödenir.

Bu yıl içerisinde küçükbaş hayvancılığa yapılacak olan destekleri şu şekildedir:

Arıcılık Destek Miktarı 2022

Arıcılık destek tutarı 2022 yılında şu şekildedir:

 • Arılı kovan: 20 TL
 • Ana arı: 15 TL
 • Damızlık ana arı: 80 TL’dir.
Arıcılık Desteği TL/Adet
Arılı Kovan20 TL.
Damızlık Ana Arı80 TL.
Arıcılık Destek Miktarı 2022

Ana arı ve damızlık ana arı desteklemesi için tebliğ belirtilmiştir. Tebliğde yer alan bazı şartları sağlayan yetiştiricilere destekleme ödemeleri verilecektir.

Ayrıca 2022 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından tespit sonucunda, kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 TL/Kg ödeme yapılır.

Besilik Materyal Anaç Sığır Desteklemesi

Etçi ırklar anaç sığır başına 350 TL destekleme ödenecektir. Bu destek; GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde ülkemizde desteklenen bölgelerdeki 35 ilde uygulanmaktadır.

Desteklemede temel olarak destekleme yılının son günü 2 yaşını tamamlamış (ör: 2019 yılı için 01.01.2018 ve öncesi doğum tarihli) ve kombine veya etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlama yoluyla veya Bakanlıkça dağıtımı yapılmış tabii tohumlama boğası ile tohumlanmış yerli, kombine veya etçi ırk ve melezi sığırların yetiştiricilerine, mevzuatta belirtilen bir yetiştirici/üretici örgütüne üye (ön soy kütüğünde kayıtlı olanlarda örgütlülük şartı aranmamaktadır) olması şartı ile hayvan başına yılda bir kez ödeme yapılmaktadır. Desteklemede, her yılın son günü (31 Aralık) E-Islah ve Türkvet veri tabanlarındaki sığır mevcudu dikkate alınmaktadır. Bu tarihten sonra e-ıslaha kaydedilen sığırlar destekleme kapsamına girmez. Suni tohumlama kayıtları da destekleme yılını takip eden yılın 15 Şubat tarihine kadar E-Islaha kaydedilmelidir.

Islah Amaçlı Süt İçeriğinin Belirlenmesi Desteği

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TL’ye kadar destekleme ödemesi yapılacak.

 • Hayvan başına verilecek olan destek tutarı buzağılar için: 370 TL
 • Soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılar için: 600 TL
 • Döl kontrollü buzağı yavrusuna ilave olarak: 50 TL + ilave 50 TL
 • Malak desteklemeleri için malak başına verilecek olan destek tutarı: 400 TL
 • Erkek sığırlar için verilecek olan besi desteği hayvan başına: 250 TL destek verilecektir.

Ayrıca ilgili bakanlık tarafından sürü yöneticisi istihdam desteği başvuruları alınacaktır.

Su Ürünleri ​Hayvancılık Desteklemeleri

Hayvancılık destekleme ödemelerinde su ürünlerine de destek verilmektedir. 350.000 Kg’a kadar alacağınız destekleme ödemeleri hayvan başına verilir.

Hayvan başına verilen destek miktarları şu şekildedir:

Su Ürünleri Desteği (TL/kg-Adet)
Alabalık (kg)350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil)0,75
Yeni Türler (kg)350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil)1,5
Kapalı Sistem Üretim (kg)350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil)1,5
Kilogram Üstü Alabalık Üretimi (kg)350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil)1,5
Midye (kg)350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil)0,1
Sazan (kg)350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil)1,5
Kuluçkahane Damızlık Alabalık Desteği (adet)10.000 adet’e kadar (10.000 adet dâhil)60
Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği (kg)30.000 kg’a kadar (30.000 kg dâhil)1
DİTAP (kg)                0,25
Su Ürünleri ​Hayvancılık Desteklemeleri

Yetiştiricilik desteği kapsamında 350 bin kilogram, alabalık için kilogram başına 0,75 TL, yeni türler için 1,5TL, kapalı sistem üretim, kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği ve sazan, midye için kilogram başına 10 kuruş olmak üzere destek sağlanacak.

10 bine kadar kuluçkalık alabalık desteği balık başına 60 TL toprak havuzlarında balık yetiştiriciliği için 30 bin kilogram olmak üzere kilogram başına 1 TL ve Dijital Tarım Pazarı’nda (DİTAP) kilogram başına 0,25 TL verilecek.

Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Desteği

Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme süreleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına aşığıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

Hayvan Gen Kaynakları Desteği (TL/Baş/Kovan/Kg)
Büyükbaş Hayvan Koruma (Baş)600
Küçükbaş Hayvan Koruma (Baş)90
Sığır Pedigrili Koruma (Baş)800
Arı Koruma (Kovan)45
İpekböceği Koruma (Kg)115
Islah Programındaki; Koyun/Keçi ve Yavrularının Halk Elinde Islahı (Baş)Elit Sürüde80
Taban Sürüde 40
Halk Elinde Manda Islahı (Anaç Manda) (Baş)Boğa Yıl İçerisinde Doğuran anaç Manda960
Yıl İçerisinde Doğurmayan Anaç Manda600
Damızlığa Ayrılan Manda ( Düve/Tosun) (Baş)225
Damızlık Erkek Metaryal (Koç – Teke ) (Baş)225 
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Desteği 2022

Aşı Atık ve Küpe Desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1.000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği ödemesi yapılır. Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanalar için 1,5 TL/Baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/Baş destek ödenir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!