Hayvancılıkla Uğraşan Çiftçilere 2023 Yılı Destekleri

Hayvancılıkla Uğraşan Çiftçilere 2023 Yılı Destekleri

2023 yılında hayvancılıkla uğraşan çiftçilere büyükbaş, küçükbaş hayvancılık destekleme ödemeleri ve hayvancılık için gerekli olan ahır yapımı/ gerekli makine ekipman alımları için hibe destekleri verilmeye devam ediyor.

Hayvancılık Sektörüne Devlet Desteği Şartları Nelerdir?

Büyükbaş hayvancılık desteğinden yararlanabilmek için gerekli olan güncel koşullar, şöyle sıralanmıştır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 18 yaşından büyük olmak.
 • ÇKS kaydı yaptırmış olmak.
 • Başvuru tarihinden önceki en az son 1 yıl süresince hayvancılıkla uğraşmak.
 • Daha önce aynı alandan hibe desteği almamış olmak.
 • Proje hazırlamak.
 • Büyükbaş veya küçükbaş hayvan sayısına tebliğnamede belirtildiği kadar sahip olmak
 • Hazırlanan projeyi İl veya İlçe Müdürlüklerine sunmak.
 • Proje onayı alındığı takdirde yatırımı tamamlamak şartları aranır.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi için işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi için hibe desteği verilir.

Devlet tarafından büyükbaş en az 10, en fazla 50 baş anaç hayvan kapasiteli veya koyun ve keçi olarak en az 100 en çok 300 hayvan kapasiteli; Sıfırdan ahır yapımı veya tadilatı, çadır alımı ve Gerekli makinelerin alımı için hibe desteği sağlanmaktadır.

Büyükbaş Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Güncel büyükbaş hibe desteği almak için başvurular; İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan çiftçiler kendilerinden istenen belgelerle başvuru yapabilirler. Yapmış oldukları başvuruların ilgili projelerini sunmaları rica olunur. Proje onay aşamasına alınır. Onaylanması halinde çiftçilere alabilecekleri hibe desteği veriliyor.

Desteklenen Maliyetler: İnşaat ve yapım giderleri, Çadır Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluktur.

Yatırım Konusu Destekleme Oranı aşağıdaki gibidir:

 • İnşaat (Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu) %50
 • Çadır alımı (hayvan barınağı amaçlı) %50
 • Makine, alet ve ekipman alımı %50

KKYDP Büyükbaş Hayvancılık Ahır Hibe Desteği Ne Kadardır?

Büyükbaş hayvancılık ahır hibe desteklerinin tutarları, ilgili projelere göre şöyle sıralanmıştır:

 • Yeni tesis yapımı projeleri için sağlanan hibe desteği, 7.000,000 TL tutarının en fazla yarısıdır.
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki projeler için sağlanan hibe desteği 5.000,000 TL tutarının en fazla yarısıdır.
 • Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ya da modernizasyon projeleri için sağlanan hibe desteği 4.000,000 TL

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Başvuruları için tıklayınız.

Son başvuru tarihi: 20/01/2023

A İş planı ile de 500.000 TL’ye kadar bütçe içeren küçük aile işletmeleri hibe desteği alabilir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi

Bu destek kapsamında hayvan kapasitesini ve verimini arttırmak amacıyla ilgili yatırım konularında
çiftçiler yararlandırılır.

Bu destek damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyacı olan damızlık gebe düvelerin karşılanması, et ve süt üretiminde verim ve kalitenin artırılması, sermayenin yurtta kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amacıyla verilir.

Aşağıdaki kalemler belirtilen oranda desteklenir.

Destek Kalemi Destekten Yararlanma Oranı:

 • Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı %50
 • En az 1, en çok 50 baş düve alımı (manda dahil) %40 (Yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilenler için %50)
 • Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımı %50

Destekle İlgili Diğer Açıklamalar:

 • Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet ekipman alımı konularından en az birini kapsar.
  Ödemeler banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için bankaya destekleme tutarının %0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları, bu destek kapsamındaki hibe desteklerinden yararlanamaz.
 • Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki desteklerinden yararlanan yatırımcılara (hayvan alımı, ahır inşaatı yapım veya tadilatı, yem karma ve gübreleme hibelerinden yararlananlara) faiz ve hibe desteği verilmeyecektir. hibeler.
 • Karar kapsamında belirlenen yatırımların destekleneceği iller her yıl Bakanlıkça belirlenir.
 • Destek kapsamında alınan düve/mandalar mücbir sebepler dışında 2 yıl süreyle satılamaz.
 • düveler; Düve yetiştirme merkezleri, ari işletmeler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bunların iştirakleri ile yetiştirici/üretici kuruluşlarından temin edilmektedir.
 • Düve alımı desteği için 2022/36 sayılı tebliğ incelenmelidir.

Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı Bakanlıkça belirlenir ve il müdürlüklerine bildirilir. Bir işletme; kapasitesini 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

En az 1, en fazla 50 baş düve alımına, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen bedelin yüzde 40’ı, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilenlere ise yüzde 50’si kadar destek ödemesi yapılacak.

Ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı hayvansal üretim için, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere başvurular 27 Ocak’ta sona erecek.

Hayvan başı 16 bin ile 20 bin lira arası hibe desteği verilecek!

19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ülkemizde damızlık düve alımına destek veriliyor. Bu çerçevede, en az 1, en fazla 50 baş düve (manda dâhil) alımına, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen bedelin yüzde 40’ı, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilenlere ise yüzde 50’si kadar destek ödemesi yapılacak.

Bu karar uyarınca,

 • 1-50 baş arası gebe düvelerde, hayvan başına 16.000-20.000 TL
 • 8-15 aylık boş dişi sığırlarda ise hayvan başına 10.000-12.500 TL hibe destek ödemesi verilecek.

DESTEKLEMEDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Desteklemelerden yararlanmak için düve/mandaların; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilmesi gerekiyor.

Desteklemeye esas gebe düve fiyatı 40.000 TL/baş, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 25.000 TL/baş, gebe manda fiyatı 30.000 TL/baş, 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 17.000 TL/baş olarak belirlendi. Hibe ödeme üst limitleri ise bu bedellerin yüzde 40’ı oranında olacak.

Bir işletme, dişi hayvan kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacak.

Başvurular 27.01.2023 tarihine kadar il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak.

Büyükbaş Hayvan Desteklemesi Ne Kadar?

Büyükbaş hayvan sahiplerine verilen destek ücretleri sahip oldukları hayvanlara göre değişmekte olup, büyükbaş hayvan desteklemeleri farklı olarak şu şekilde sıralanmaktadır:

 • 4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak: 500 TL (81 il için geçerlidir.)
 • Soy kütüğüne kayıtlı 4 Ay ve Üzeri Buzağı 700 TL (81 il için geçerlidir.)
 • Anaç Manda: 250 TL
 • Soy kütüğüne kayıtlı mandalar: 300 TL
 • Soy kütüğüne kayıtlı Malak: 300+suni tohumlama ilave 500 TL

Küçükbaş Hayvancılık Destekleri

Küçükbaş hayvancılığa destek miktarı aşağıdaki gibidir:

 • Anaç koyun 50 TL/baş
 • Anaç keçi 50TL/baş
 • Anaç tiftik keçisi İlave 20 TL/baş
 • Göçer yetiştiricilerin anaç koyun/keçisi İlave 2 TL/baş
 • Oğlak Tiftiği 70 TL/kg
 • Anamal Tiftiği 60 TL/kg
 • Tali Tiftiği 25 TL/kg
 • Sözleşmeli Üretim 10 TL/kg

Destekten yararlanacak hayvanların en az 15 aylık olması gerekmektedir. Bir önceki yıl anaç desteği alan ve destek yılında anaç sayısını artıran işletmelerde, bir önceki destek yılında 200 TL’ye ulaşan kuzu ve oğlaklara ek olarak sürü büyütme ve yenileme desteği için hayvan başına 200 TL ek ödeme yapılır. destek yılında anaç kalifikasyonu.

Yetiştiriciler, üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine 2 Aralık tarihine kadar dilekçe ile başvurur.

Arıcılık Destekleri 2023

Farklı hayvancılık alanları bu program kapsamında desteklenir. Bu kapsamda arıcılık ta desteklenen sektörler arasındadır. Bakanlıktan izin almış ana arı üreticilerinden, Bakanlıkça belirlenen sayıda damızlık ana arı veya ana arı alıp kullanan üreticiler, Arılı kovan desteğinden en fazla 1000 adet arılı kovanı olanlar ilgili desteklerden yararlanabilir.

Desteklemeden faydalanacak arıcının, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olması zorunludur. Arıcılar, tebliğ yayımından itibaren bir ay içerisinde il/ilçe müdürlüklerine veya üyesi oldukları yetiştirici, üretici örgütüne başvurmalıdır.

İşletmedeki faal kovan sayısının en fazla %5’i kadar damızlık ana arı desteğinden yararlanılır. Bu sayı toplamda 20’yi geçemez.

 • Arılı Kovan 30 TL/kovan
 • Ana Arı 30 TL/adet
 • Damızlık Ana Arı 100 TL/adet
 • Arı Gen Koruma 80 TL/Kovan

Ayrıntılı bilgi için 2022/36 sayılı tebliğ (makine, alet desteği ayrı tebliğe tabidir) incelenmelidir.

Bombus arısı 100 TL/Koloni destekleri de verilir.

Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı seralarda bombus arısı kullanan yetiştiriciler. Ayrıntılı bilgi için 2022/37 sayılı Tebliğ incelenmelidir.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiriciler. Makine, alet, ekipman ve arıcı barakası Maliyetin %50’si, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticiler. Destek üst limiti Bakanlıkça belirlenir. Detaylar.

Kırsal Kalkınmada 250 Bin TL Uzman Eller Desteği Veriliyor

Kırsal Kalkınmada 250 Bin TL Uzman Eller Desteği lise, yüksekokul ve üniversite mezunlarının girişimciliğini desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokullarından veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bahsi geçen bölümlerde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik ederek tarımsal üretimi, verimi ve kaliteyi artırmak amacıyla verilen destekten 2022-2024 yıllarında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanında eğitim veren meslek yüksekokulları ve üniversitelerden mezun olanlar yararlanabilmektedir.

Yatırım Konuları ve Oranları:

Belirtilen proje konularına 250.000 TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır:

 • Hayvansal üretime yönelik projeler,
 • Bitkisel üretime, gübre ve mücadele ürünleri üretimine yönelik projeler,
 • Su ürünleri üretimine yönelik projeler,
 • Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,
 • a,b,c,d bentlerinde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Desteklenen Maliyetler:

Yeni makine, ekipman, canlı hayvan, inşaat ve malzeme alımları desteklenen maliyetlerdir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini uygulayacak adaylar, kooperatifler, birlikler, damızlık gebe düve üretim işletmeleri başta olmak üzere belge düzenleyebilecek gerçek ve tüzel kişi kuruluşlardan canlı hayvan satın alırlar. Uygun maliyetlerle ilgili hususlar uygulama kılavuzunda belirtilmiştir.

12 Bin TL Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği

Çoban istihdam desteği, 100 ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere
veya çobanlara 12 bin TL ödenir.

İşletmede çoban çalışıyor olmalıdır. Mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da yararlanabilir. Bu çobanların otlattığı sürüler en az iki işletmeden oluşmalı ve her bir işletmede en fazla doksan dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunmalıdır.

Çobana ait SGK primleri kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile yatırılmış olmalıdır. Tarım sigortalı köy/mahalle sürü çobanları hariç olmak üzere SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar borçlanma yapılandırması yapanlar hariç Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunanlar, hayvancılık işletmesi bulunmayan veya fiilen çobanlık yapmayanlar, işletmede istihdam edildiği halde fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve on sekiz yaşından küçükler, destekleme kapsamında çoban olarak değerlendirilmez.

Ayrıntılı bilgi için 2022/36 sayılı tebliğ incelenmelidir. Başvurular işletme sahipleri veya çobanlarca 13/1/2023 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesi

Mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin devamının sağlanması, üreticinin tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) ile besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere destek sağlanır.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında, karkas ağırlığı aşağıdaki gibidir:

 • 201-250 kg olanlara 2,5 TL/kg
 • 251-300 kg olanlara 3,5 TL/kg
 • 301 kg üzeri olanlara 5,5 TL/kg destekleme ödemesi yapılır.

Sözleşme şartları, yetiştiricilerin tespiti, kriterler ve desteğin uygulaması Et ve Süt Kurumu (ESK)
tarafından yapılır. Yetiştiriciler en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilir. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Destekleri

Süt işletmelerinin genel performansının iyileştirmesi ve rekabet güçlerinin artırılması, çevrenin korunması ve hayvan refahı ile ilgili AB standartlarına uyum sağlanması amacıyla kamu tüzel kişilikleri hariç, Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler destek verilir.

 • 101-1 Süt Üreten İşletmelere Yönelik Yatırım Programı
 • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Programı
 • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Programı
 • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Programı
 • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması Programları
 • 103-5 Meyve Ve Sebzelerin İşlenmesi Ve Pazarlanması Programı
 • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-2 Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi Ve Paketlenmesi
 • 302-3 Zanaatkarlık Ve Katma Değerli Ürünler
 • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • 302-6 Makine Parkları
 • 302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları programları kapsamında hibe desteği veriliyor.

101-1 Süt Üreten İşletmelere Yönelik Yatırım Programı kapsamında ki Yatırım Konuları ve Oranları:

Tutarı 5.000 – 500.000 Avro arasındaki projeler program kapsamında tüzel kişiler için %50, gerçek kişiler için %55 oranında desteklenir. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak olduğu tüzel kişilikler için destek oranı %60’tır. Projeden yararlanmak isteyen süt üreten işletmeler, yatırım sonunda aşağıda belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır:

 • En az 10, en fazla 120 süt ineği veya
 • En az 5, en fazla 50 süt veren manda veya
 • En az 50, en fazla 500 süt veren koyun/keçi

Destek oranı, başvuranın 40 yaşının altında olması durumunda %5, yatırımın dağlık bir alanda yapılması durumunda %5, iki şartın birlikte sağlanması durumunda %10 oranında artar.

IPARD destekleri için tıklayınız.

Ziraat Bankası TKK Kredi Destekleri 2023 Yılında da Devam Ediyor

2023 yılında hayvancılık sektöründe ki çiftçilere tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredileri veriliyor.

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin aracılığıyla Mevzuatla belirlenen oranlarda
kredilerde indirim yapılabilir ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.
Tarımsal üreticiler, tarımsal amaçlı kooperatifler bu destekten yararlanabilir. DETAYLAR.

Başvurular, Ziraat bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifine 1 Ocak 2020-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılır.

Orman Köylülerine ORKÖY Kredileri 2023

7 milyon Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Programı kapsamında ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmak üzere, orman köylülerinin
kalkındırılmalarına katkıda bulunmak ve ormanlara olabilecek baskıyı azaltmak amacıyla faizsiz kredi destekleri veriliyor. Orköy desteklerinden orman köylüleri, kooperatifler ve kooperatif üst kuruluşları yararlanabilir. Orman köylülerinde o köyde en az 1 yıl ikamet etme şartı aranır.

Kredi üst limitleri her yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Kredilerden faiz alınmamaktadır.

Ferdi Kredi Desteği: Desteklenen alanlar “Sosyal” ve “Ekonomik” krediler olarak iki ana başlığa ayrılmıştır. 3-7 yıl arası kredilerdir. 2023 yılı için hibe oranı %20’dir. Ekonomik krediler için proje tutarının en az %10’u kadar katkı aranır.

Kooperatif Kredi Desteği: 3-8 yıl arası vadeli faizsiz kredilerdir. Proje konusuna göre %5-25 arasında kooperatif özkaynak katkısı aranır. Proje konusu ve kredi limitleri proje özelinde Bakanlıkça değerlendirilir

Başvuru Yeri ve Zamanı: Her türlü kredi başvurusu dilekçe, e-devlet veya Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilir. Destekler yıl boyunca açıktır. Detaylar.

Destekler Ne Kadar Süreyle Verilmektedir?

Hayvancılık destekleri, genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Destek süreleri, destek programının türüne ve amacına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı destekler yıllık olarak verilirken, bazıları proje bazlı olarak belirli bir süreyle sınırlı olabilir. Destek süreleri hakkında detaylı bilgi almak için destek programının ilgili kurum veya kuruluşunun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Hayvancılık Desteklerine Başvurabilirim?

Başvurabileceğiniz hayvancılık destekleri, hayvan türüne, işletme özelliklerinize ve destek programlarının kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvancılık, arıcılık gibi farklı sektörlerde destekler bulunmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.