Hazine Aramak İçin Devletten Nasıl İzin Alınır? 2023 Güncel Mevzuat

Define bulmak, aramak ve hazine bulmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar içeriğimizde. Define tabelaları nasıl anlaşılır, Türkiye’de hazineler nerede var, define bulmak istiyorum, ne yapmalıyım, arama izni, ruhsat, dedektörle arama, devlet izni ile define arama, devlet desteği, maliyeti, ne kadar? resmi kazı ücreti, hazine bulunduğunda devlet ne kadar veriyor ve kazı yaparken yakalanmanın cezası ne kadar detaylandırdık.

Hazine Aramak İçin Devletten Nasıl İzin Alınır? 2023 Güncel Mevzuat

Define aramak için devletten izin nasıl alınır, define arama izni nasıl alınır, devletten define aramak için izin dilekçesi nasıl doldurulur, tüm detaylar içeriğimizde.

Define Bulmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Hazine aramak isteyenler rastgele buldukları bir yeri kazarak izinsiz işlem yapamazlar. Define arama izni almaları gerekmektedir. Öncelikle yetkili kurumlara başvurularak hazine izni alınmalıdır. Ancak dedektörlerle arama yapılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Öncelikle ‘Kazı İzin Yönetmeliği’ni okuyarak bilgi sahibi olunmalı.
 • Büyükşehir veya ilçe belediyelerine izin dilekçesi doldurularak başvuru yapılmalıdır.
 • Daha sonra başvuru şartları taşıyorsanız yüzeysel arama belgesi alabilirsiniz.
 • Yapacağınız arama işlemlerinin maliyetleri karşılayıp karşılamadığını iyi hesaplamalısınız.
 • Define bulduğunuzda devletin verdiği tutarlar da önemlidir.
 • 2023 yılı Define Arama Yönetmeliği gereğince kendi arsanızda veya sit alanında arama yapmak için izin alarak işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Define bulmak isteyenler, devletten aldıkları izinlerle, yönetmeliğe uygun olarak faaliyetlerini yürütürler. Ancak resmi kazı ücretini ödeyenler define aramaya başlayabilir. İzinsiz ve ruhsatsız kazı yapmak suç teşkil eder. İzin alınmayan durumlarda, ruhsatsız kazılar için devlet yetkililerince soruşturma yapılır ve cezai işlem uygulanır.

Hazine aramak için nasıl izin alınır?

2023 yılında Devletten hazine arama izni 3 aşamada alınır:

 1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 50. Maddesi ve buna bağlı Define Arama Yönetmeliği’ne göre define aramak isteyenler, izin almak zorundadır. İzin almak için define aranacak bölgenin müze müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
 2. Başvuru dilekçesinde define arama maksadı net bir şekilde belirtilmeli ve aranacak yerin adres bilgileri (il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası) verilmelidir. Ayrıca aranacak yerin ekili, dikili, meskun, gayrimenkul, tapulu veya tapusuz olup olmadığı ve sahibi hakkında bilgi de açıkça belirtilmelidir.
 3. Müze müdürlüğü, başvuru yapılan bölgenin 2683 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerler, tespit edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını ve define aramanın bir sakıncası olup olmadığını tespit eder. Başvuru uygun bulunursa define arama ruhsatı verilir ve ruhsatname bir yıl geçerlidir. Define araması aralıksız bir aydan fazla sürdürülemez, ancak hava koşulları veya doğal afetler nedeniyle bu süre uzatılabilir. Bu durumda, mülki amirce bir ay daha uzatma yapılabilir, ancak bu bir defalık bir süredir.

Define arama ruhsatı ücreti ne kadar?

2023 yılı Resmi Kazı Ücretine dair Kültür Ve Turizm Bakanlığı Birim Fiyat Listesinde herhangi bir rakam belirtilmemiş olup bazı kaynaklarda 2023 yılı define arama ücretinin 1.000 TL olduğundan bahsedilmektedir. Bu kapsamda en net fiyat en yakın Müze Müdürlüğünden veya Bakanlık iletişim hattından öğrenilebilir.

Definenin Ne Kadarını Devlet Alır? Yüzde 10 ve Yüzde 40

Bulunan bir define, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akçe olarak değerlendirilir. Define, Hazine’ye ait bir arazide bulunursa, yüzde ellisi define arayıcısına; özel veya tüzel kişilere ait bir arazide bulunursa, yüzde kırkı define arayıcısına, yüzde onu ise mülk sahibine verilir.

2023 Yılı Define Arama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Define araması yapmak isteyenlerin mevzuata uygun olarak arama yapması gerektiğinden bahsetmiştik. Define arama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle uygulama yolları da belirlendi. Verilecek başvuru dilekçesinde zorunlu alanların, konut dışı, mesken veya diğer tüm alanların detayları açıkça belirtilecektir. Ayrıca başvuru dilekçesi ile birlikte ek başvuru belgeleri listelenir.

Devletten Hazine Arama İzni Başvuru Dilekçesi

Öncelikle kazmak için mevzuatı incelemeniz ve nerede hazine aramak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. TC. vatandaşlar hazineyi nerede arıyorlarsa oradaki mülki idare amirliğine dilekçe yazmak zorunda.

 • TC vatandaşlar mülki amirliğe giderek gerekli başvuru dilekçesini veriyor.
 • Bu dilekçede açıkça şu bilgiler yer alacak
  • Kazı yapılacak olan yerin ili ve ilçesi
  • Bucak, köy, sokak, mahalle ve numarası,
  • Yerin niteliği( tarla, ekili, dikili arazi, meskun, gayrimeskun, tapusuz veya tapulu olup olmadığı)
  • Birine ait bir alan ise kime ait olduğu
  • Arama yapmanın amacı açıkça yazılacak.
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler aracılığı ile tescil ve tespit edilen yerler ve mezarlık arasında olmadığına karar verilir.
 • Bu kararın ardından müze müdürlüğü dilekçe ile birlikte bazı ek belgeler de ister.

Define Arama İzni Dilekçe Örneği;

DEFİNE ARAMA KAZISI
Dilekçe Örneği
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE
(Müze Müdürlüğü)
…………………


…………İli,……İlçesi,……..Mahalle/köy …… /mevkiinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait olan arazide define arama kazısı yapmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Ad-Soyad ve İmza
Adres :
Tarih: …/…./…….
Telefon Numarası: (…..)……….

Bu dilekçe ıslak imza ile doldurulur ve aşağıdaki listede bulunan define arama ruhsatı için gerekli belgeler eklenerek ilgili yerlere teslim edilir.

Define Arama İzni Başvuru Evrakları

Yönetmelik ile belirlenen şartlara uygun olarak mülki amirliğe sunulmak üzere başvuru dilekçesi ve ek belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Bu belgeleri dilekçenize ekleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Ek belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhalini haritası veya krokisi,
 • Krokisi çizilemeyen ev ve benzeri yerler için ada, parsel ve çap numarasını gösteren vaziyet planı,
 • Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
 • Define araması yapılacak sahada yer altı ve yer üstü hizmetlerine yönelik sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • Define aranacak yer, sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakat name, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat,
 • Define aranacak yer yerleşim yeri içinde veya yakınında ise çevredeki yapıların aranmasında sakınca olmadığına dair yetkili kurumlardan alınmış onay yazısı,
 • 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, gereklidir.

Define Arama Ruhsatı Nasıl Alınır?

Define arama ruhsatı almak isteyen kişiler mülki amire başvuru yaptıklarında, define arayacakları bölgenin bağlı olduğu Müze Müdürlüğünce, define aranacak bölgenin 2683 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasından sakınca olup olmadığı tespit edilir.

Başvuru sahibinin verdiği bilgiler kontrol edilerek Valiliğe sunulur. Valilik değerlendirme yapıp başvuruyu uygun görürse vatandaşlara define arama ruhsatı veriyor.

 • Valilik tarafından verilen arama ruhsatının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Ücretler hazine arama ruhsat bedeli olarak ödenir. Bu ödeme belgesini Müze Müdürlüğü’ne iletirler.
 • En fazla 15 günlük süre boyunca define araması yapabilirsiniz
 • Doğal afetler ile hava şartları nedeniyle süre aşılırsa, bir kere olmak şartıyla mülki amir tarafından uzatılabilir.
 • Define aramaya ara verildiğinde, define arayan çevredeki can ve mal güvenliğinden ve her türlü zararın giderilmesinden sorumludur.

Bir hazine aramak istiyorsanız, alacağınız izinle bunu yalnızca tek bir yerde yapabilirsiniz. Birden fazla yerde kazı yapamazsınız. Ayrıca daha önce kazılan alanlar için yeni başvuru kabul edilmemektedir. İzin hakkı devredilemez ve başkası tarafından yapılamaz.

Suda Hazine Aramak Yasak mı?

Denizde altın arama, derede veya diğer suların altında altın arayanlar yeni değişiklikle birlikte yasaklanıp yasaklanmadığını merak ediyor.

Yapılan yeni değişikliğe göre 6. madde de; Define aranacak olan yerin 50 metrekareyi ve 10 metre derinliği geçmemesi şartı konmuştur. Başvuru dilekçesine ek olarak verilen fotoğraflarda harita ve krokiler üzerine işaretlenerek gösterilecektir. Açıkça ‘su altında define araması yapılamaz’ denmiştir. Derede altın arama iznini de yukarıda belirlenen koşullara uygun olarak alabilirsiniz.

Kazı Yapmadan Define Aramak

Kazmadan arama yapmak mümkündür. Yüzeysel bir cihaz olan dedektörler sayesinde toprak altındaki altın, maden, madeni para veya diğer metal parçaların yerleri tespit edilir. Bulunduğunuz yerdeki mülki amirliklere ve müze müdürlüklerine başvurarak önce dedektörle arama yapmak için izin alınır, ardından kazmadan define aramaya başlanabilir.

Kendi Arazisinde Define Aramak Suç mu?

Kendi arazinizde hazine aramak için başvurular alınıyor. Gerekli izinleri alarak faaliyetlerinize yasal olarak devam edebilirsiniz. Kazmak istediğiniz yer size ait değilse veya başka bir sahibi varsa izin almanız gerekmektedir.

Sahipli yerler için;

 • Gerçek kişi ise noter tasdikli muvafakat name,
 • Tüzel kişi ise yetkili kurumlardan alınan muvafakat yazısı alınmalıdır.
 • Birden fazla hissedara ait olan bir bölgede kazı yapacaksanız, bütün pay sahiplerinin noter tasdikli muvafakat namesi gereklidir.

İzinsiz kazı yaparken yakalanırsanız yasal işlem yapılacak ve hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanacaktır.

Dedektörle Define Arama İzni Nasıl Alınır?

Define arama izinlerinde, define arama yönetmeliğinin 7. maddesindeki belgelerle birlikte bir dilekçe ile hazine arayacakları yerin mülki amirine başvurulur. Bu durumda yasal uygunluk tespit edildiğinde aramayı ne ile yapacakları önemli değildir. Önemli olan hazinenin aranacağı bölgeyi gerekli belgeler ve dilekçe ile bildirmektir. Bu şekilde yüzey arama izni de alınmış olur.

Define aradığınız bölgede müze görevlisine iki uzman personel atanır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atanan bir temsilci bulunmaktadır. Yetkili kişiler nezaretinde çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Define bulana devlet yüzde kaçını veriyor? öğrenmek için tıklayın.

Devlet İzinli Define Arama Nasıl Yapılır?

Devlet destekli define, hazine ve tarihi eser kazıları ve hangi kazı işlemlerinde devlet hazine çıkarmak isteyen kişilere destek vermektedir. Devletin izniyle hazine nasıl aranır? Makalemizden konular hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Define çıkarmak isteyenlere resmi prosedürleri yerine getirmek şartıyla devlet destek veriyor. Kaçak yapılan her kazının hukuka aykırı olduğunu ve cezai işlem uygulandığını herkes biliyor. Bu nedenle hazine aramaları, kazılar ve sonrasında yapılacak resmi işlemler hakkında detaylı bilgi arayanlar için her türlü detaya yazımızda yer verdik.

Hazine Arama İzni Maliyeti

Ancak başvurular ve define arama ve devletin ne kadar ödediği hakkında kısaca bilgi almak isterseniz kısaca bir kaç bilgi verelim. Define arayacak kişinin, bölgeyi belirleyip ön çalışmaları yaptıktan sonra define araması yapılacak mahalli idareye başvurması ve define aramak için başvuruda bulunması gerekir.

Define aranacak yer 50m2 yi geçemez. Bu yer, yerleştirilecek fotoğraflarla haritalarda veya krokilerde işaretlenir. Kanunlar herkes için geçerlidir ve isteyen herkes gerekli izin ve ruhsatları alarak dilerse arama yapabilir. Arama yapılırken devlet tarafından destek ve ekipman sağlanmamaktadır. Bu nedenle, maliyet tahmini vermek zordur. Hangi araç ve cihazlar ile arama yapacağınızı satın alırken ödeyeceğiniz tutarı hesaplamanız ve ona göre başlamanız önemlidir.

2023 Yılında Resmi Kazı Ücreti Ne Kadar?

Başvuru sahibi dilekçede hazinenin nerede aranacağını, aramanın amacını ve hazinenin aranacağı alan bilgisini belirterek başvuru yapmalıdır. Yönetmeliğe göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile define araması yapılacak alanın 100 m2’yi geçmemesi, harita ve krokisinin İl Bayındırlık Müdürlüğü’nün onayladığı alanda ve çizilen alanda yapılması zorunludur. Müze tarafından verilen define arama ruhsatı bir yıl süreyle geçerli olup, arama tarihi ve saatinden itibaren 15 gün içinde feshedilir.

 • Tüm masraflar hazine arayana ait olup, define arayıcısı hazine araması yapılırken yapılan masrafları karşılar ve alanın tekrar eski haline getirilmesi gerekir.
 • Define aramaları arama yapılacak yere bağlı bulunan müzeden görevlendirilecek yetkili başkanlığında, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarının birer temsilcisi gözetiminde yapılır.
 • Define aramalarında bulunan tarihi eser, kültür ve tabiat varlıklarının aranmasında arama durdurularak arama Bakanlığa devredilir ve defineciler tarihi eserler üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

Define aramaları sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanırsa incelemeler sonunda tarihi eserler bağlı oldukları müzeye verilir, hazine bulunması halinde hazineler Ticaret Bakanlığına teslim edilir. En iyi alıcılar müzelerdir ve müzeler eser satın alır.

Define Bulunca Devlet Ne Kadar Veriyor?

Hazine arama izni Devletten alınır ve yetkililerle yapılan hazine aramalarında bulunan hazinelerin gerçek değerleri geçerli para olarak belirlenir.

 • Define arayıcıların devlet desteğinden yararlanarak yapacakları aramalarda çıkarılan definelerin akçe değerlerinin üzerinden hak iddia etmeleri aramalarda define çıkarılmasına ve hangi arazide arama yapıldığına bağlıdır.
 • Çıkarılan buluntuları Bakanlık tarafından görevlendirilen 3 uzman kişi inceler.
 • Kültür ve tabiat varlığı ise müzelere verilir.
 • Define bulunduysa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na teslim edilir.

Hazine arazilerinde bulunursa %50’si hazineyi arayan kişiye, tüzel veya özel kişilere ait yerlerde bulunduysa %40’ı define arayıcısına verilir. %10’luk kısım ise mülk sahibi kimse ona verilmektedir.

Define arama izi bulunmayan ve bu nedenle tarihi değeri olmayan ve değeri tespit edilemeyen altınlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girmez. Taşınmaz sahibi, kendi arazisi üzerinde bulduğu eseri Bakanlığa bildirmek ve değerinin anlaşılması ve hakkının alınması için gerekli resmi işlemleri yapmak zorundadır ve devlet, eser sahibine eser bedelini ödeyerek eseri satın alır. işi kendi mülkünde bul. Nerede bulunursa bulunsun, bakanlığa bildirilmesi halinde hazinelerin yarısına ancak devlet ortak olur.

Kültür Turizm Bakanlığı define bulma ile ilgili tüm soruların cevaplarını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nden öğrenebilirsiniz.

Define Aramak Yasak mı?

Define araması yapan kişiler kaçak olarak herhangi bir tarihi eser bulurlarsa, kaçak alım satım işlemleri riskli olduğundan, ihbar üzerine tamamının alınması durumunda gerekli izinleri alarak arama yapmak daha mantıklıdır.

Bilgi uçuranlar varlık değerinin %7,5’ini aldığı için ihbarlar oldukça fazladır. Tarihi eserlerin serbest piyasada satılmaması gerekiyor, bulunan eserler müzelere getirilip teslim edildiğinde zaten devlet eser alımını ödüyor. İzinsiz hazine aramanın da cezası vardır.

Define Arama Cezası Ne Kadardır?

Kendi arazisinde veya başkasına ait kamu arazilerinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İzinsiz define arayanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yorumlar

 1. Avatar of Halil Halil dedi ki:

  İş arıyorum kazma kürek işi