Hazine Aramak İçin Devletten Nasıl İzin Alınır? Nereye Başvurulur?

Define Bulmak isteyenler, arama yapmak ve hazine bulmak için tarafından merak edilen tüm detaylar içeriğimizde. Define işaretleri nasıl anlaşılır, Türkiye’de nerelerde define var, define bulmak istiyorum ne yapmalıyım, arama izni, ruhsatı, dedektörle arama, devlet izinli hazine arama, devlet desteği, maliyeti, resmi kazı ücreti ne kadar, define bulunca devlet ne kadar veriyor ve kazı yaparken yakalanmanın cezası ne kadar araştıranlar için detaylandırdık.

Hazine Aramak İçin Devletten Nasıl İzin Alınır? Nereye Başvurulur?

Define Bulmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Define araması yapmak isteyenler rastgele buldukları yeri kazarak izinsiz işlem yapamazlar. Hazine arama izni almaları gerekmektedir. Öncelikle yetkili kurumlara başvuruda bulunarak hazine izni alınmalıdır. Bununla birlikte dedektörlerle arama yapabilmek için de belli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

 • Öncelikle ‘Kazı İzin Yönetmeliği’ni okuyarak bilgi sahibi olunmalı.
 • Büyükşehir veya ilçe belediyelerine başvuru izin dilekçesi doldurularak verilmeli.
 • Daha sonra başvuru şartları taşıyorsanız yüzeysel arama belgesi alabilirsiniz.
 • Yapacağınız arama işlemlerini maliyetleri karşılıyor mu bunun hesaplamasını iyi yapmanız gerekiyor.
 • Define bulduğunuzda devletin verdiği tutarlar da önemlidir.
 • 2021 yılı Define Arama Yönetmeliği gereğince kendi arsanızda veya sit alanında arama yapmak için izin alarak işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Define bulmak isteyenler devletten aldıkları izinler ile yönetmeliğe uygun bulma faaliyetlerini gerçekleştirirler. Bununla birlikte hazine arama işlemlerine, belirlenen resmi kazı ücretlerini ödeyenler başlayabilirler. İzin ve ruhsat almadan kazı yapmak suç teşkil eder. İzin alınmayan durumlarda, ruhsatsız kazılar için devlet tarafından görevli yetkililer aracılığı ile inceleme yapılır ve ceza kesilir.

Define Arama İzni Nasıl Alınır?

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 50. Maddesi, ve buna bağlı olarak çıkarılan define arama yönetmeliği çerçevesinde define aramaya izin verilmektedir. Define aramak istemek isteyenler arayacakları definelerin bulunduğu bölgenin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe yazarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe ile müracaat ederken dilekçede define arama maksadı açık olarak belirtilerek define aranacak yer ile ilgili bilgiler açıklanır ve verilen bu bilgiler müze müdürlüğü tarafından incelenir. İncelemeler sonucunda uygunluğu tespit edilmesi durumunda define arama ruhsatı verilir.

2021 Yılı Define Arama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Define araması yapmak isteyenlerin mevzuata uygun olarak arama yapması gerektiğinden bahsetmiştik. Define arama yönetmeliğinde 22 Temmuz 2020 tarihinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile başvuru yolları da belirlendi. Verilecek olan başvuru dilekçesinde zorunlu alanlar, gayrimeskun, meskun veya diğer tüm alanların detayları açıkça belirtilecek. Ayrıca başvuru dilekçesi ile birlikte ek müracaat evrakları listelendi.

Devletten Hazine Arama İzni Başvuru Dilekçesi

Öncelikle kazı yapmak için mevzuatı inceleyerek nerede define aramak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. T.C. Vatandaşı olanların hazine arayacakları bölge neresiyse, bağlı bulunan mülki amire dilekçe yazması gerekiyor.

 • T.C. vatandaşları Mülki amire giderek gerekli başvuru dilekçesini verir.
 • Bu dilekçede açıkça şu bilgiler yer alacak;
  • Kazı yapılacak olan yerin ili ve ilçesi
  • Bucak, köy, sokak, mahalle ve numarası,
  • Yerin niteliği( tarla, ekili, dikili arazi, meskun, gayrimeskun, tapusuz veya tapulu olup olmadığı)
  • Birine ait bir alan ise kime ait olduğu
  • Arama yapmanın amacı açıkça yazılacak.
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler aracılığı ile tescil ve tespit edilen yerler ve mezarlık arasında olmadığına karar verilir.
 • Bu karar sonrasında, müze müdürlüğü dilekçe ile birlikte bazı ek evrakları istemektedir.

Define Arama İzni Dilekçe Örneği;

DEFİNE ARAMA KAZISI
Dilekçe Örneği
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE
(Müze Müdürlüğü)
…………………


…………İli,……İlçesi,……..Mahalle/köy …… /mevkiinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait olan arazide define arama kazısı yapmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Ad-Soyad ve İmza
Adres :
Tarih: …/…./…….
Telefon Numarası: (…..)……….

Bu dilekçe ıslak imzalı olarak doldurulur ve aşağıda listede verilen hazine arama izni için gerekli evraklar eklenerek ilgili yerlere teslim edilir.           

Define Arama İzni Başvuru Evrakları

Yönetmelik ile belirlenen şartlara uygun olarak mülki amire verilecek başvuru dilekçesi ile ek belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Bu belgeler de dilekçeye eklenerek müracaatınızı tamamlayabilirsiniz. Ek evraklar;

 • Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,
 • Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,
 • Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
 • Define araması yapılacak sahada yer altı ve yer üstü hizmetlerine yönelik sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • Define aranacak yer, sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat,
 • Define aranacak yer, yerleşim alanı içerisinde veya yakınında ise çevre yapılar açısından arama yapılmasında sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, gereklidir.

Define Arama Ruhsatı Nasıl Alınır?

Define arama ruhsatı almak isteyen kişiler mülki amire başvuru yaptıklarında, define arayacakları bölgenin bağlı olduğu Müze Müdürlüğünce, define aranacak bölgenin 2683 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasından sakınca olup olmadığı tespit edilir.

Müracaat eden kişi tarafından verilen bilgiler kontrol edilerek Valilik makamına sunulmaktadır. Valilik değerlendirme yapar ve müracaatı uygun bulursa vatandaşlara define arama ruhsatı vermektedir.

 • Valilik tarafından verilen arama ruhsatının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Define arama ruhsatı ücreti olarak harç ödemesi yapılır. Bu ödeme belgesini Müze Müdürlüğüne teslim ederler.
 • En fazla 15 günlük süre boyunca define araması yapabilirsiniz
 • Doğal afetler ile hava şartları nedeniyle süre aşılırsa, bir kere olmak şartıyla mülki amir tarafından uzatılabilir.
 • Hazine araması yaparken ara verildiğinde, çevredeki can ve mal güvenliğinden, tüm zararların giderilmesinden defineyi arayan sorumludur.

Define aramak istiyorsanız, alacağınız izin ile sadece tek bir yerde yapabilirsiniz. Birden çok yerde kazı yapamazsınız. Ayrıca daha önce kazı yapılan yerler için de yeni başvuru alınmamaktadır. İzin hakkı devredilemez ve bir başkası tarafından yapılamaz.

Suda Hazine Aramak Yasak mı?

Denizde altın arama, derede veya diğer suların altında altın arayanlar yeni değişiklikle birlikte yasaklanıp yasaklanmadığını merak ediyor. Yapılan yeni değişikliğe göre 6. madde de; Define aranacak olan yerin 50 metrekareyi ve 10 metre derinliği geçmemesi şartı konmuştur. Başvuru dilekçesine ek olarak verilen fotoğraflarda harita ve krokiler üzerine işaretlenerek gösterilecektir. Açıkça ‘su altında define araması yapılamaz’ denmiştir. Derede altın arama iznini de yukarıda belirlenen koşullara uygun olarak alabilirsiniz.

Kazı Yapmadan Define Aramak

Kazı yapmayarak da arama yapmak mümkündür. Yüzeysel bir cihaz olan dedektörler sayesinde yer altındaki altın, maden, paralar veya diğer metal parçalarının yerleri tespit edilir. Bulunduğunuz yerdeki mülki amir ve müze müdürlüklerine başvuruda bulunarak önce dedektörle aramak için izin alınır, daha sonra kazı yapmadan define arayışına geçilebilir.

Kendi Arazisinde Define Aramak Suç mu?

Kendi arazinizde hazine araması yapmak için başvurular alınmaktadır. Gerekli izinleri alarak faaliyetlerinize yasal olarak devam edebilirsiniz. Eğer kazı yapmak istediğiniz yer size ait değilse veya başka bir sahibi bulunuyorsa muvafakat almanız gerekiyor. Sahipli yerler için;

 • Gerçek kişi ise noter tasdikli muvafakatname,
 • Tüzel kişi ise yetkili kurumlardan alınan muvakafat yazısı alınmalıdır.
 • Birden fazla hissedara ait olan bir bölgede kazı yapacaksanız, bütün pay sahiplerinin noter tasdikli muvafakatnamesi gereklidir.

İzinsiz kazı yaparken yakalanırsanız yasal yollara başvurulur ve hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanır.

Dedektörle Define Arama İzni Nasıl Alınır?

Define arama izinlerinde define arayacakları yerin bağlı olduğu mülkü amire define arama yönetmeliğinin 7. maddesinde yer alan belgeler ile birlikte bir dilekçe ile müracaat edilir. Bu durumda yasal olarak uygunluğu tespit edildiğinde aramayı ne ile yapacakları önemli değildir. Önemli olan gerekli belgeler ve dilekçe ile definenin aranacağı bölgeyi bildirmektedir. Yüzeysel arama izni de bu şekilde alınmaktadır.

Define araması yaptığınız bölgede müze görevlisi iki adet ihtisas elemanı görevlendirilir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görev verilen temsilci yer alır. Yetkili kişiler gözetiminde çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Define bulana devlet yüzde kaçını veriyor? öğrenmek için tıklayın.

Devlet İzinli Define Arama Nasıl Yapılır?

Devlet destekli olarak define, hazine ve tarihi eser kazısı yapma işlemleri ve devletin hangi kazı işlemlerini destekleyerek define çıkarma isteyen kişiler yardım ettiğini Devlet izinli hazine arama nasıl yapılır? konuları ile ilgili bilgileri yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Devlet define çıkarmak isteyenlerden resmi prosedürleri yerine getirmeleri şartı ile destek olmaktadır. Kaçak olarak yapılacak herhangi bir kazı işleminin yasal olmadığını ve cezai işlemler uygulandığını herkes bilir. Bu nedenle define aramaları, kazı çalışmaları ve sonrasında yapılması gereken resmi işlemler hakkında detaylı bilgi arayanlar için  yazımızda her türlü detaya yer verdik.

Hazine Arama İzni Maliyeti

Yine de kısaca başvurular ve define aramaları ve devletin ne kadar ödeme yaptığını öğrenmek istiyorsanız kısaca bilgi verelim. Define arayacak olan kişi öncelikle define aramasını yapacakların yerin bağlı olduğu mülki amirine bölge tespitini yapıp ön çalışmalarını yaptıktan sonra başvuru bulunarak define araması yapacağının müracaatında bulunmalıdır. Define aranacak yer 50m2 yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir. Kanunlar herkes için geçerlidir ve herkes istediği takdirde gerekli izinleri ve ruhsatı alarak arama yapabilir. Arama yaparken devlet tarafından destek ve ekipman verilmiyor. Bu yüzden maliyeti konusunda bir rakam vermek zor. Hangi aletlerle ve cihazlarla arama yapacaksanız satın alırken ödeyeceğiniz tutarları hesaplamanız ve ona göre başlamanız önemlidir.

Resmi Kazı Ücreti Ne Kadar? 2021

Başvuru yapacak olan kişi  definenin nerede arama yapılacağının maksadının ne olduğunun ve define aranacak sahanın bilgilerini dilekçede belirtilerek başvuru yapılması lazımdır. Yönetmeliğe göre; Kültür ve Turizm Bakanlığının izni alınarak yapılması gereken define aramalarının yapılacağı saha 100 m2 yi geçmemelidir ve harita ve krokisinin Bayındırlık il müdürlüğü tarafından onaylanan sahada  ve çizili alanda yapılması şarttır. Müzece verilen define araması ruhsatı bir yıl geçerliliğini korumaktadır ve aramaların başladığı süre ve tarihten itibaren 15 gün içinde bitirilir.

 • Tüm masraflar define arayıcısına aittir ve define araması yapılırken doğan masrafları define arayıcısı karşılar ve sahanın yine eski haline getirilmesi gereklidir.
 • Define aramaları arama yapılacak yere bağlı bulunan müzeden görevlendirilecek yetkili başkanlığında, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarının birer temsilcisi gözetiminde yapılır.
 • Define aramalarında bulunan herhangi bir tarihi eser, kültür ve tabiat varlığı tespitinde arama durdurularak Bakanlığa devredilen aramalarda define arayıcıları tarihi eserler hakkında herhangi bir hak iddia edememektedir.

Define aramalarında herhangi bir kültür ve tabiat varlığının bulunması halinde incemeler sonunda tarihi eserler bağlı bulunan müzeye verilir, define bulunduğu takdirde ise Ticaret Bakanlığına defineler teslim edilmektedir. En iyi alıcı müzelerdir ve eserleri müzeler almaktadır.

Define Bulunca Devlet Ne Kadar Veriyor?

Hazini arama izni Devletten alınarak yetkililer ile yapılan define aramalarında çıkarılan definelerin geçer akçe olarak gerçek değerleri tespit edilir.

 • Define arayıcıların devlet desteğinden yararlanarak yapacakları aramalarda çıkarılan definelerin akçe değerlerinin üzerinden hak iddia etmeleri aramalarda define çıkarılmasına ve hangi arazide arama yapıldığına bağlıdır.
 • Çıkarılan buluntuları Bakanlık tarafından görevlendirilen 3 uzman kişi inceler.
 • Kültür ve tabiat varlığı ise müzelere verilir.
 • Define bulunduysa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na teslim edilir.

Hazine arazilerinde bulunursa %50’si hazineyi arayan kişiye, tüzel veya özel kişilere ait yerlerde bulunduysa %40’ı define arayıcısına verilir. %10’luk kısım ise mülk sahibi kimse ona verilmektedir.

Define aramalarında üzerinde hiç bir iz bulunmayan ve bu nedenle tarihi değeri olmayan ve değeri tespit edilemeyen altınlar Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamına girmemektedir. Mülk sahibi kendi arazisinde bulduğu eserin yine Bakanlığa bildirerek değerinin anlaşılması ve hakkını alması için gerekli resmi işlemleri yapması gereklidir ve devlet kendi mülkü içinde eser bulanlara eserin değerini ödeyerek satın almaktadır.. Hak sahibi olduğunu iddia edenler ise gerekli kanun işlemlerini öğrenmek için avukata danışarak bilgi alabilirler. Yalnız devlet definelerin nerede bulunursa bulunsun Bakanlığa bildirildiği takdirde yarısına ortak olmaktadır.

Kültür Turizm Bakanlığı define bulma ile ilgili tüm soruların cevaplarını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nden öğrenebilirsiniz.

Define Aramak Yasak mı?

Kaçak olarak define aramaları yapan kişiler eğer herhangi bir tarihi eser bulursa kaçak olarak alıp satma işlemleri riskli olduğundan herhangi bir ihbar yapıldığında hepsinin elinden alınma ihtimaline karşı gerekli izinleri alarak arama yapmaları daha mantıklıdır. İhbar edenlerde varlık değerinin  % 7,5 ini aldıklarından ihbarlarda oldukça fazladır. Serbest piyasa tarihi eserleri satmamak gereklidir bulunan eserler müzelere getirilerek teslim edildiğinde zaten devlet eserleri satın almak için ödeme yapmaktadır. Birde izinsiz define aramanın cezası bulunuyor.

Define Arama Cezası

Kendi arazisinde ya da başkasına ait kamu araziler fark etmez tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapan kişi, hazine arama izni olamadan arama yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. İzinsiz olarak define araştıranlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yorumlar

 1. Avatar of ismail ismail dedi ki:

  kısacası arkadaşlar devlet büyüklerimiz hazineyi çıkarmayın diye yönetmelik oluşturmuş kaçak yapanlar da tarihi eserlerimizi yurtdışına kaçırıyor maalesef. Bununla ilgili gelişmiş ülkelerdeki benzeri kanun biran evvel çıkarılmalıdır.

 2. Avatar of Cafer Cafer dedi ki:

  Bugüne kadar neyin kültür varlığı neyin geçer akçe statüsünde olduğunu yazan bir yazı göremedim.merak edip soran var mı bilmiyorum ama araştırmadan resmi kazı yapan çok.cikacak para o kadar büyük ki devletin borcunu da öderim diyen çok cömert var.mesela 1000 ton Bizans sikkesi çıksa sana kol saati hediye ediyorlar.o da müze yetkilileri aralarındaki sosyal fondan karşılıyorlar bu saat parasını…hayırlı işler…

 3. Avatar of Berber ramazan Berber ramazan dedi ki:

  Devlet hem masrafları bize kitliyo hem izin almak için uğraştırıyo böyle devam ederse bu eski tarihi eserleri hep bulup yurt dışına satarlar vereceksin izni bul getir ödülünü al diye bak bakalım nasıl herkes bulduğunu getiriyo böyle olursa bulsamda getirmem

 4. Avatar of İsmail vural İsmail vural dedi ki:

  Devlet, Hazine arama izni vermiyorki, 50 metrekare içinde çıkartma izni veriyor. Gezipte aramayı ve bulmayı yine kaçak yapacaksın. Galiba.

 5. Avatar of Recai Yılmaz Recai Yılmaz dedi ki:

  O kadar çok yeraltı gömüsü var ki yardımcı olacak devlet görevlisi bulamıyoruz..Bi izn kağıdı için feleğin çemberinden geçiriyorlar ,işin gücün yok onunla uğraşacağına götür yabancılara cüzi bişeye sat daha iyi..Ya da DEVLET serbest etsin ödül koysun…Bak insanlarımız ne güzel bulup ,getirirler..

  1. Avatar of Yönetim Yönetim dedi ki:

   Recai bey, başvuru şartları oldukça makül. eğer gerçekten bu işi yapacaksanız, yasal yollara başvurmanızı öneririz.

 6. Avatar of Mehmet Mehmet dedi ki:

  Arkadaşlar tavsim burada yazdıkları kızı e devlet üzerinden cimere yazsın hepimiz bir olur yazarsak belki değişiklik yapılır

 7. Avatar of gokhan gokhan dedi ki:

  devlet arısınde yerın 30 metre altında bır oda ıcerısınde yuklu mıktarda ortalama 200ton) hazıne var fakat tılsımlı ayrıca hangı döneme ait oldugunuda bılmıyorum bunları hazıneyı koruyan larla bırebır konusan sahıstan aldım ama buradaki kazı calısması ızınlerı ve proseduru okuduktan sonra hıcbısey yapasım gelmıyor hem kıme guveneksın

  1. Avatar of Maziden biri Maziden biri dedi ki:

   Cebinden harcama yapacaksın oda cabası hem boş iş kım kazmış bulmuş ki

 8. Avatar of gökhan gökhan dedi ki:

  bunu buraya yazıyorum cunku yorumları okuduktan sonra gercekten saskınım ızın almak ve masraflarıda ızın alan kişiye kitlemek cok abes şimdi konuya gırıyorum herkes bilirki cogu yeraltı hazınesı tılsımlıdır ve benım bahdecegım hazınede bu sekılde yerın 30 metre altında ve devlet arısızı ıcınde ayrıca cok güçlü bir tılsıma sahip hadı buyrun şimdi ne yapılmalı kime guveneceksın de ortaklık yapacaksın ca

 9. Avatar of Sinan Sinan dedi ki:

  Yazık günah yeraltı kaynaklarımız devletimizin kötü kuralları yüzünden yabancılara gidiyor serbest bırakılmalı define arama işi bir an önce avrupada serbest yer altında kaldığı sürece ülkemize ve insanlığa hiçbir faydası yok bu işin

 10. Avatar of ekin ekin dedi ki:

  arkadaşlar.. bitlis özellikle mutki civarı elinde harita ya da yer bilgisi olan var mı? birkaç yerden şüpheleniyorum..

 11. Avatar of Ömür Ömür dedi ki:

  Arkadaşlar dedektör alsam dağ taş dedektör ile arama yapsam elimde kazma kürek olmadan. Arama için herhangi belgeye gerek varmı ?

 12. Avatar of Ramazan Ramazan dedi ki:

  Makinem mevcut

  1. Avatar of Fahri Fahri dedi ki:

   Merhaba Ramazan bey. Makinam mevcut demişsiniz. Makina mı dedektör mü?

 13. Avatar of Yusuf Yusuf dedi ki:

  Slm arkadaşlar iyi bir cihazi olan beni bulsun çok güzel define yerleri biliyorum cihazım olmadığı için bir şey yapamıyorum cihazi olan arasın beni yusuf ismim

  1. Avatar of Emre Emre dedi ki:

   Yusuf bul beni

   1. Avatar of Güngör Güngör dedi ki:

    Çok çok güzel yerler var işaretler var. Makina olmadığından bişey yapamıyorum makinasına güvenen gelsin

  2. Avatar of Barış Barış dedi ki:

   Kardes nerede oturyorsun nunarani yazar misin bana