Hububat Mazot Gübre Destekleri Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanması İlişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 2 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Ziraat Bankası’na taahhütte bulunan çiftçiler mazot gübre desteği kullanabilecek. Peki Mazot ve gübre desteğinde “kredili” ödeme nasıl olacak?

Hububat Mazot Gübre Destekleri Resmi Gazete’de Yayınlandı!

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 20 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu karar kapsamında Çiftçilerin mazot gübre desteğini kullanabilmesi için Ziraat Bankasına mazot gübre kredisi için başvuru yapması ve 4 taahhütte bulunması gerekiyor. Taahhütte bulunan çiftçiler, mazot gübre desteğini sıfır faizli kredi olarak kullanacaklar. Destek karşılığı olan para Başak Kart’a tanımlanacak, çiftçi de Başak Kart’la anlaşmalı işyerlerinden mazot gübre alımı yapacak.

Gübre ve Mazot Desteği Ödemesinde Yeni Uygulama!

Hububat ürünlerinde (buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik) mazot ve gübre desteğinin erken ödenmesi ile ilgili yeni bir uygulama ortaya kondu. Uygulama Kredili ödeme olarak adlandırılıyor. Yeni uygulamaya konulan Mazot ve gübre desteğinde “kredili” ödeme süreci nasıl işleyecek? Çiftçiler destekten yararlanabilmek için ne yapacak?

Başvuru Yapmayan Mart Ayında Destek Alamayacak

Mazot gübre desteğini Ziraat bankası kredisi olarak alabilmek için mutlaka Ziraat bankasına Mazot gübre kredisi başvurusu yapmak gerekiyor.

Başvuru yapmayanlara kredi verilmeyecek, Başvuru yapan çiftçi ise desteğini 2023 Mart’ta alacak.

Destek kredisi Başak Karta yatırılacak, çiftçi bu krediyi anlaşmalı bayilerden sadece mazot gübre alımında kullanabilecek.

Tarımsal destekleme tutarları, bu tutarları hak eden tarım üreticileri tarafından talep edilmesi halinde T.C. Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun olarak kullanılması şartıyla 31/3/2023 vadeli kredi verilerek ödenebilir.

Açıklanan 2022 üretim yılına ait tarım desteklerinin çiftçilere ödenmesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak.

Kredi Faizi Devlet Anaparayı Çiftçi Ödeyecek

Söz konusu tarımsal destekleme ödemelerinin Banka tarafından kredi sağlanarak üreticilere ödenmesi halinde, kredilerin vadesine kadar tahakkuk edecek faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelir kapsamında Bankaya ödenir. Zarar ödemeleri, anapara ödemeleri ise tarım üreticileri adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Banka’ya ödenmektedir.

Kredi Ödemeleri Mart Ayında Yapılacak

Üreticilerin hakediş listeleri 2022 yılında Bankaya, 2023 yılında ise destek ödeme takvimi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bankaya sunulmaktadır.

Kredinin kullanımı hakedişin belirlenmesine ve üreticinin Banka’ya başvurusuna bağlıdır. Bu Karar kapsamında, kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırılması, verilmesi, takip ve tahsili vb. işlemler Banka’nın kendi usul ve düzenlemelerine göre yapılır.

Finansman Maliyetleri ve Uygulama Esasları

Resmi gazete kararına göre uygulama şöyle olacak:

Bu Karar kapsamında kullandırılan krediler, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki kısıtlamalara tabi değildir. 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kullandırılacak kredilerin üst limit hesaplarında bu Karar kapsamında kullandırılan kredi tutarları dikkate alınmaz.

Merkezi Yönetim Bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilmektedir. Banka’nın bu Karar kapsamında kullandırdığı kredilerden kaynaklanan gelir kaybı tutarları, faizin tahakkuk ettiği/erken kapanması halinde kapanış tarihinde Banka’nın uyguladığı cari faiz oranları üzerinden hesaplanır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi kullanan tarım üreticileri adına yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili bölümüne tahsis edilen ödenekten karşılanmaktadır.

Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vade için Banka’ya ek ödeme yapılmaz.

Gelir zararı ödemeleri, bu Karar kapsamında kullandırılan kredilerin vadesine/erken kapanış tarihine kadar hesaplanan ve ilgili dönem sonunda kendi kayıtlarına göre kesinleşen gelir zararı tutarlarını formatta gönderdikten sonra yapılır. Hazine ve Maliye Bakanlığınca duyurulur. Bu Karar kapsamındaki tarımsal destekleme ödemeleri tamamlanıncaya kadar kullanılmayan krediler için Banka’ya ödeme yapılmayacaktır.

Bu Kararda yer almayan hususlarda 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri ile Banka’nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.

Ziraat Bankası Kartlarından Yapılacak!

Çiftçinin tahıl ürünlerinde alacağı mazot ve gübre desteği nakit olarak ödenmeyecektir. Ziraat Bankası kartlarından herhangi birine Bankkart, Bankkart Başak, Banka Kartı, Başakkart, Hızlı Bankkart alacağı destek miktarı kadar limit yüklenecektir.

Banka bu desteği çiftçiye kredi olarak kullandıracak. Kredi için banka ile çiftçi arasında sözleşme, taahhütname imzalanacaktır.

Kredinin Vade Tarihi 31 Mart 2023 Olacak

Çiftçi 31 Mart 2023 tarihine kadar karta yüklenen limiti sadece Ziraat Bankası’nın anlaşmalı Başak Kart üyesi işyerlerinde yani gübre bayii veya akaryakıt istasyonunda mazot veya gübre alımında kullanabilecek. Çiftçi, “Kartımda para var, istediğim ürünü istediğim yerden alabilirim” diyemeyecek. Karta yüklenen bu para ile sadece gübre ve mazot satın alınacaktır. Sadece Başak Kart anlaşmalı işyerlerinden satın alınabilir.

Çiftçiye Verilecek Krediyi Hazine ile Tarım Bakanlığı Ödeyecek

Kartın geri ödemesini çiftçi yapmayacak, Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Yani bugüne kadar çiftçinin hesabına yatırılan mazot ve gübre desteği, bu yeni uygulama ile çiftçiye kredi olarak ama ayni verilecek. Daha basit anlatımla, Ziraat Bankası çiftçiye mazot ve gübre desteği kadar parayı avans olarak, kredi olarak çiftçinin kartına yükleyecek. Çiftçi o parayı çekemeyecek sadece mazot ve gübre alacak. Kredinin geri ödemesini Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Faiz, komisyon ve masrafları ise Hazine ödeyecek.

Çiftçi kartı geri ödemeyecek, ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Yani bu yeni uygulama ile şimdiye kadar çiftçinin hesabına yatırılan mazot ve gübre desteği kredi olarak ama ayni olarak çiftçiye verilecek. Daha basit bir ifadeyle Ziraat Bankası çiftçinin kartına mazot ve gübre desteği kadar çiftçinin parasını avans veya kredi olarak yükleyecek. Çiftçi o parayı çekemeyecek, sadece mazot ve gübre alacak. Kredinin geri ödemesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Faiz, komisyon ve giderler Hazine tarafından karşılanacaktır.

Hububat Destekleme Avans Kredisi

Bu talimat ile çiftçiler, 2022 üretim yılı 2023 yılında ödenecek tarımsal destekler için “Hububat Destekleme Avans Kredisi” kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Banka nezdinde açılmış veya açılacak vadesiz hesaplardan tahsil edileceğinin teyit edilmesi gerekmektedir.

Bu kredi işleminin yani mazot ve gübre desteğinin ayni olarak verilebilmesi için Ziraat Bankası, “Hububat Destekleme, Avans Kredisi Virman-Takas-Mahsup Talimatı” nı çiftçilere onaylatıyor.

Karta Yüklenecek Para İle Sadece Mazot ve Gübre Alınabilecek

Destek ödemesi tutarı çiftçi adına açılacak cari hesaba alacaklandırılacak ve çiftçi bunu sadece mazot ve gübre alımında kullanacaktır. Kredinin geri ödemesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Bu işlem için bankaya taahhüt gerekir.

Çiftçinin işbu sözleşme şartlarını yerine getirmemesi durumunda kredi, faiz koşulları ve diğer bankacılık ürünlerine ilişkin avantajlar bu tarihten itibaren iptal edilecek ve bu ürünler için bankanın yürürlükteki mevzuatındaki oranlar uygulanacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.